Prevajanje iz pakistanskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg storitve, ki je usmerjena na obdelavo vsebin v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo tudi tolmačenje iz pakistanskega v danski jezik. Poleg konsekutivnega lahko uporabijo tudi šepetano oziroma simultano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, medtem ko navedena institucija vsem, ki jih to zanima, ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg številnih drugih storitev je omogočeno tudi profesionalno prevajanje vseh spletnih materialov v tej različici jezikov, v sklopu te storitve pa omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi pravila optimizacije. Ko namreč obdelujejo spletne prodajalne, spletne strani ali programe oziroma aplikacije in spletne kataloge, pa tudi številne druge vrste spletnih materialov, implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in tako vsebino konkretnih materialov uskladijo s pravili, ki jih določeni iskalnik določa.

Poleg tega je v ponudbi tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz pakistanskega v danski jezik pa tudi storitvi njihovega podnaslavljanja kot tudi profesionalne sinhronizacije. Poleg igranih, dokumentarnih in risanih oziroma animiranih filmov sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi serije ter zabavne in izobraževalne oddaje pa tudi tiste informativnega značaja kot tudi reklamna sporočila in vse ostale vsebine, ki bodo predvajane, tako na spletu, radiju in televiziji kot tudi v kinematografih.


Prevajanje iz pakistanskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v pakistanski jezik

Zaposleni v okviru omenjene institucije v dani različici jezikov prevajajo znanstvene in poljudna besedila, katerih tematika se nanaša na katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved, pri čemer na zahtevo strank obdelujejo tudi vsebino različnih učbenikov in katerekoli književno delo.

V skladu z zahtevami strank, bo izvedeno tudi prevajanje reklamnih materialov iz pakistanskega v danski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg reklamnih zloženk, vizitk in PR člankov, profesionalno obdelujejo tudi brošure, zatem reklamne letake in plakate kot tudi kataloge in vse ostale vsebine, ki se uporabljajo, kadar je treba predstaviti določeno manifestacijo ali poslovanje podjetja oziroma storitev ali izdelek.

Storitev redakcije vključuje strokovno korekturo kot tudi lekturo in vse to je na razpolago v okviru te institucije. Posebej poudarjamo, da lektorji oziroma korektorji upoštevajo vsa pravila svoje stroke, da bi obdelali katerokoli vrsto materialov, ki ni pravilno prevedena v tej različici jezikov, in tako strankam omogočili, da jih uporabljajo v praksi.

Katerokoli vrsto dokumentov prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo v tej različici jezikov, strankam pa je na razpolago tudi overitev predhodno prevedenih dokumentov katerekoli vrste.

Da ne bi bilo pomote, moramo tudi poudariti, da gre za overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, tako da prevodi dokumentov iz pakistanskega v danski jezik, ki posedujejo to vrsto overitve, imajo zakonsko veljavnost. Vendar ne smemo pomešati overitev teh strokovnjakov z nadoveritvijo oziroma s postopkom, ki vključuje postavljanje Haškega ali tako imenovanega Apostille žiga na dokumente.

Vsekakor je to dodatna storitev, ki je ne smejo izvesti člani ekipe te institucije, pa se vsaki posamezni stranki priporoča, da informacije o nadoveritvi pridobi samostojno. Posebej poudarjamo, da je to storitev, ki jo izvajajo zaposleni v okviru okrožnih sodišč naše države, in nanje se mora stranka obrniti, da bi dobila relevantne informacije. Omenjeni žig se postavlja na vsebine samo, če je to določeno z zakonom in tedaj po točno določenem principu oziroma pred ali po postopka obdelave dokumenta s strani navedenih strokovnjakov. Zato je pomembno, da stranka, ki dobi informacijo, da je Apostille žig obvezen za njene dokumente, vsekakor izve tudi, v katerem trenutku mora biti postavljen, zato ker vse to maksimalno poenostavlja obdelavo konkretnih vsebin.

Dostava na vpogled izvirnih dokumentov, ki jih sodni tolmač uporablja med postopkom overitve, je obvezna, tako da jih stranka lahko pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa za to zadolži službo za dostavo, pri čemer ima pravico, če ji to bolj ustreza, da izvirne dokumente v poslovalnico te institucije prinese osebno.

Za vse ostale materiale, za katere se zahteva prevajanje iz pakistanskega v danski jezik ni obvezna dostava izvirnikov, kar pravzaprav pomeni, da jih stranka lahko na obdelavo pošlje in in prejme po koncu prevajanja po elektronski pošti. Seveda, če nekdo vsebin te vrste ne želi poslati ali prejeti na elektronski naslov pošlje, se lahko v poslovalnici te institucije pozanima o drugih možnostih.

Glede na to, da morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, je predvideno, da se razlikuje tudi tudi princip njihovega prevzemanja po koncu prevajanja in overitve. Poleg možnosti, da v prostorih poslovalnice prevzamejo kompletno obdelane dokumente, se vsaki stranki ponuja tudi možnost njihove dostave preko kurirske službe. Gre za dodatno storitev in njeno plačilo poteka v skladu s cenikom službe za dostavo, pri čemer jo je vsaka stranka dolžna plačati neposredno kurirju, podatke o ceni pa predhodno dobi od zaposlenih v izbrani kurirski službi.

Poleg vseh dokumentov, ki so povezani s področji sodstva oziroma prava ali znanosti kot tudi izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v danski jezik.

Vsekakor lahko obdelajo tudi dokumente, kot so recimo potrdila, soglasja kot tudi izjave, kar pa se nanaša predvsem na tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki lahko v omenjeni različici jezikov prevajajo tudi celotno vsebino tehnične in razpisne dokumentacije oziroma poslovne in gradbene pa tudi številne druge dokumente in potem pristopajo overitvi v skladu s pravili.

Poleg vseh storitev, ki so ob tej priložnosti navedene, moramo poudariti tudi to, da zaposleni te institucije lahko prevajanje kateregakoli dokumenta ali konkretne vrste dokumentacije izvedejo tudi v roku, ki je izjemno kratek. Glede na to, da ob tej priložnosti morajo hitro delovati, se od stranke pričakuje, da kasneje na vpogled priloži tudi izvirne vsebine in da jih najprej skenira in pošlje po elektronski pošti.

Profesionalno prevajanje programske opreme iz pakistanskega v danski jezik

Poleg aplikacij in programov kateregakoli namena in vrste prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi številne druge vsebine, ki se na določen način tičejo, tako računalništva kot tudi spleta. Ne samo, da na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz pakistanskega v danski jezik, ampak profesionalno prevajajo tudi spletne strani, ne glede na to njihovo kompleksnost in osnovno temo. Posebej poudarjamo, da vsaka stranka, ki ji je obdelava takšnih materialov potrebna, poleg osnovne storitve dobi tudi njihovo optimizacijo. To pa pomeni, da ti strokovnjaki implementirajo orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimization oziroma SEO, ki se uporablja, da bi se vse omenjene in številne druge spletne vsebine prilagodile globalnemu iskanju. Uporabniki spleta, ki bodo tipkali določeno besedo ali izraz v polje iskanja, prav zahvaljujoč kakovostni optimizaciji lažje pridejo do teh vsebin, ki bodo s strani brskalnika označene kot najboljše v tem primeru.

Storitev profesionalne lekture je prav tako na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri čemer je vsem, ki jih to zanima, na razpolago tudi strokovna korektura. Osnovni namen tako imenovane redakcije, ki jo izvajajo lektorji in korektorji navedene institucije, je strokovno popravljanje vseh napak v materialih, za katere je neka druga oseba izvedla prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Predvideno je, da zaposleni konkretne institucije oziroma sodni tolmači in prevajalci odgovorijo tudi na zahteve, ki se nanašajo na obdelavo marketinških materialov v tej kombinaciji jezikov. Poleg brošur, vizitk in reklamnih letakov, lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje katalogov in plakatov iz pakistanskega v danski jezik, vsekakor pa ti strokovnjaki obdelujejo tudi reklamne zloženke ter tako imenovane PR članke in vse ostale neomenjene vsebine, ki so povezane z marketingom. Potrudili se bodo, da implementirajo tudi pravila, ki se nanašajo na reklamiranje konkretnih vsebin, prisotna pa so na področju marketinga, saj so z njimi vsekakor dobro seznanjeni. Osnovni namen, ki ga ima prevajanje takšnih vsebin, bo na ta način izpolnjen, ker bo sporočilo, ki ga ti vsebujejo, zelo enostavno prišlo do izvornih govorcev danskega jezika.

Treba je omeniti tudi to, da ti strokovnjaki lahko v relativno kratkem roku prevajajo tudi besedila, kar pa se nanaša, tako na strokovna oziroma znanstvena kot tudi na poljudne oziroma na vse tiste vsebine, ki so namenjene večjemu številu bralcev. Poleg tega, da so specializirani za prevajanje ekonomskih in političnih besedil iz pakistanskega v danski jezik, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vsebine s področja ekologije in varstva okolja, financ in gradbene industrije pa tudi tista, ki se ukvarjajo politikom in ki so povezana s področjem bančništva in informacijskih tehnologij. Poudarjamo, da na zahtevo strank prav tako prevajajo tudi filozofska besedila pa tudi turistična ter medicinska in tista, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij farmacije, sociologije in znanosti oziroma izobraževanja in marketinga ter strokovne in poljudne vsebine, katerih tema se nanaša na področja komunikologije in menedžmenta oziroma psihologije kot tudi vseh drugih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Neposredno prevajanje knjig iz pakistanskega v danski jezik

Vsaki stranki te institucije je na razpolago tudi storitev, ki se nanaša, tako na neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v danski jezik kot tudi na obdelavo kateregakoli književnega dela, ne glede na to, ali je primarno povezano s poezijo ali prozo. Prav tako prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi časopisne članke, ki se ukvarjajo z različnimi temami, pa tudi strokovne revije kot tudi vsebino otroških in ilustriranih.

Da bi bila storitev tolmačenja lahko ustrezno izvedena, se od stranke, ki jo to zanima, zahteva, da zaposlenim Prevajalskega centra Akademije Oxford pravočasno posreduje vse informacije o določenem dogodku, ki lahko vplivajo na izbiro najboljše možnosti. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako konsekutivno in simultano kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz pakistanskega v danski jezik. Popolnoma jasno je, da gre za tri različne vrste storitve, kar pomeni, da se na podlagi podatkov o trajanju manifestacije oziroma o številu oseb, ki bodo sodelovale ter o samem prostoru, v katerem je predvideno, da bo potekala, lahko sprejme odločitev o tem, katera od vseh omenjenih storitev mora biti uporabljena. Prav to so tudi informacije, ki jih mora vsaka stranka posredovati, njih pa takoj zatem omenjeni strokovnjaki analizirajo in ugotovijo, katera od ponujenih možnost je najboljša. Poudariti je treba tudi to, da ta institucija vsaki svoji stranki, če za dogodek, ki ga organizira, mora biti uporabljena ta vrsta tolmačenja, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po ugodnih cenah.

Storitev profesionalne sinhronizacije je prav tako na razpolago v okviru te institucije, pri čemer je vsem, ki jih to zanima, na razpolago tudi možnost angažiranja profesionalnih podnaslavljalcev, ki izvajajo podnaslavljanje katerihkoli zvočnih ali video materialov. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem vseh vrst filmov v tej različici jezikov, kar pa se nanaša predvsem na dokumentarne in animirane oziroma na različne žanre igranih filmov ter na risanke. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje serij iz pakistanskega v danski jezik in vsekakor se predpostavlja, da stranke lahko te strokovnjake zadolžijo tudi, če želijo v navedeni različici jezikov dobiti prevedene televizijske ali radijske oddaje zabavnega oziroma izobraževalnega pa tudi informativnega značaja. Prevajajo lahko tudi reklamna sporočila kot tudi otroške oddaje ter vsako drugo vrsto in zvočnih in video materialov, ne glede na to, ali bodo predvajani v kinematografih ali na različnih medijih.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz pakistanskega v danski jezik

Overitev predhodno prevedenih dokumentov, ki jo izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač, je storitev, ki jo vsaki stranki omogoča Prevajalski center Akademije Oxford. Zahvaljujoč temu posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v danski jezik, na enem mestu dobijo tudi njihovo kompletno obdelavo.

Od strank, ki jih to zanima, se zahteva, da izvirne dokumente pošljejo ali prinesejo v poslovalnico te institucije, kar pa se zahteva izključno zaradi postopka overitve.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo relevantnih dovoljenj za izvedbo postopka, ki je označen kot nadoveritev, nanaša pa se na postavljanje Haškega oziroma Apostille žiga na dokumente, strankam predlagamo, da se o tem same pozanimajo, in to pri okrožnih sodiščih naše države, zato ker tam delujejo službe, ki so pristojen za ta postopek.

Poleg potrdila o opravljenih izpitih strankam je te institucije na razpolago tudi kompletna obdelava diplome in dodatka k diplomi, zatem predmetnikov in programov fakultet ter prepisa ocen in potrdila o rednem šolanju kot tudi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, pri čemer ti strokovnjaki lahko v navedeni različici jezikov prevajajo tudi diplomske ter seminarske naloge, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost.

V skladu z zahtevami posameznikov, bo izvedeno tudi prevajanje zdravniških izvidov iz pakistanskega v danski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so v skladu s pravili uvrščeni v medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), sodni tolmači in prevajalci pa kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, licence, sklepi o razvezi zakonske zveze, sodni sklepi, licence, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, pogodbe, odločitve sodišč, certifikati vseh vrst, tožbe in številni drugi dokumenti, ki so striktno povezani ali s področjem sodstva ali s področjem prava).

Poleg potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki ter potrdila o stalni zaposlitvi stranke omenjene institucije lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo za potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje pa tudi za potrdilo o nekaznovanosti oziroma za vsako drugo vrsto potrdila in izjave ali soglasja, kar pa se primarno nanaša na dokumente, ki jih je iz določenega razloga treba predložiti pristojnim institucijam.

Kadar je to nekomu potrebno, lahko stopiti v stik s poslovalnico omenjene institucije in zahteva neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v danski jezik. V principu prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo katerikoli osebni dokument, vsekakor pa se stranke najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, pri čemer ti strokovnjaki lahko prevajajo in potem pristopijo tudi overitvi, tako delovnega in prometnega dovoljenja oziroma dovoljenja za prebivanje kot tudi potnega lista, vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice pa tudi številnih drugih dokumentov iz te skupine.

Znanstvene dela različne kompleksnosti kot tudi znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse vsebine, ki se na katerikoli način tičejo znanosti, člani ekipe konkretne institucije obdelajo v skladu s trenutno veljavnimi pravili, kar pomeni, da najprej izvedejo njihovo prevajanje v tej različici jezikov in potem tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe.

Izvedeno bo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz pakistanskega v danski jezik (statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila in številne druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje, tako nekega podjetnika kot tudi podjetja) in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci ustrezno prevedejo oziroma overijo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodilo za uporabo in gradbene projekte ter deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo ali tehnično ali gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz pakistanskega v danski jezik

  • Iz pakistanskega v danski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!