Prevajanje iz pakistanskega v makedonski jezik


V želji, da absolutno vsakemu posamezniku, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v makedonski jezik, omogoči njihovo kompletno obdelavo, Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki so specializirani, ne samo za prevajanje v tej različici jezikov, ampak tudi za storitev overitve prevoda.

Z navedenim postopkom se lastniku kateregakoli osebnega dokumenta oziroma nekega pravnega akta omogoča, da v optimalnem roku dobi kompletno obdelan dokument, ki je z zakonskega oziroma pravnega vidika v popolnosti veljaven.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelujejo tudi vsebino različnih vrst dokumentacij (gradbena, poslovna, medicinska, tehnična in številne druge) pa tudi vse tiste dokumente, ki jih stranke kasneje v skladu z zahtevami morajo predložiti pristojnim institucijam (vse vrste potrdil, izjav, soglasij in potrdil).


Prevajanje iz pakistanskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v pakistanski jezik

Moramo omeniti tudi to, da v okviru navedene institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja in znanosti iz pakistanskega v makedonski jezik, pri čemer ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge pa tudi vse ostale materiale, ki se nanašajo na konkretni področji.

Overitev z žigom sodnega tolmača se lahko izvede izključno, ko ta strokovnjak opravi primerjanje izvirnega dokumenta z njegovim prevodom in ko se osebno prepriča, da med njima ne obstaja nikakršna razlika. Posebej poudarjamo, da je tudi storitev redakcije na razpolago strankam te institucije, če strokovnjaki pri pri overitvi ugotovijo določene napake oziroma je to potrebno, korektorji in lektorji izvajajo vse potrebne popravke in potem omenjeni strokovnjak lahko izvede overitev. Vsekakor je pomembno poudariti, da se storitvi korekture in lekture ne uporabljata samo pri obdelavi dokumentov, ampak tudi, kadar se pri materialih katerekoli vrste pojavijo določene napake, ki morajo na ta način biti popravljene.

Da se vrnemo na obdelavo dokumentov in da posebej podarimo informacijo, da sodni tolmači in prevajalci morajo imeti tudi izvirne vsebine, ki se primarno uporabljajo pri izvajanju overitve prevoda.

Zato se obvezuje vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v makedonski jezik, da prinese izvirnike na vpogled, lahko pa jih tudi pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali z angažiranjem katerekoli službe za dostavo.

Kadar je nekomu prevajanje določenega dokumenta ali katerekoli dokumentacije potrebno v posebej kratkem časovnem obdobju, čeprav moramo poudariti, da so sicer roki za izdelavo prevoda kateregakoli dokumenta precej kratki, tedaj prihaja do določenih sprememb v postopku dostave vsebin na obdelavo. Gre za to, da zaposlenim v okviru navedene institucije, preden začnejo s prevajanjem zahtevanih dokumentov, in da bi to lahko storili, morajo stranke te materiale skenirati in poslati na elektronski naslov poslovalnice. Da ne bo pomote, njihova obveznost je tudi v tem primeru, da spoštuje predhodno navedeno pravilo oziroma, da izvirne dokumente pravočasno dostavi na vpogled sodnemu tolmaču.

Treba je opozoriti tudi na to, da je postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov specifičen prav zato, ker stranke na vpogled morajo priložiti tudi izvirnike. Predvsem jim je omogočeno, da osebno pridejo v predstavništvo omenjene institucije in na ta način izvedejo prevzemanje obdelanih vsebin. Toda obstajajo tudi osebe, ki jim tak princip iz nekega razloga ne ustreza, tako da jim je ponujena možnost, da dostavo izvede kurirska služba, in to na naslov, ki ga ob tej priložnosti navedejo. Vsekakor moramo poudariti takoj, da se storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov preko kurirske službe zaračunava izključno v skladu s cenikom, ki je veljaven v službi za dostavo, vse potrebne informacije pa bodo pravočasno dane stranki.

Izjemno je pomembna informacija o postopku nadoveritve, ki se uporablja izključno za dokumente, za katere tako določa trenutno veljavni zakon. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru te institucije, ne spadajo med osebe, ki so pristojne za postavljanje Apostille (Haški) žiga na dokumente, kar pomeni, da je hkrati tudi obveznost stranke, da se o tem pozanima. Toda, ker postopek nadoveritve ima velik vpliv na obdelavo nekega dokumenta ali dokumentacije, saj prav od tega, ali se Haški žig postavlja pred ali po obdelavi vsebin s strani teh strokovnjakov tudi odvisno, na kakšen način bo dokument obdelan, saj je dobro, da lastnik konkretnih materialov te informacije dobi pravočasno. Da ne bo nikakršne pomote, moramo reči, da Apostille žig mora biti postavljen na začetku postopka obdelave, saj so sodni tolmači in prevajalci dolžni izvesti, tako prevajanje dokumentov iz pakistanskega v makedonski jezik kot tudi prevajanje samega žiga in potem tudi overitev. Druga omenjena možnost nadoveritve velja za klasično, ker se najprej izvaja prevajanje dokumenta v tej različici jezikov oziroma overitev sodnega tolmača in šele po potem jih lastnik teh vsebin mora odnesti na Okrožno sodišče v svojem mestu, ki je pristojno za overitev z Apostille žigom in da zahteva njeno izvedbo.

Ne samo, da ti strokovnjaki lahko prevajajo dokumente oziroma katerokoli vrsto dokumentacije, ampak strankam prav tako omogočajo tudi profesionalno obdelane časopisne članke, zatem besedila katerekoli tematike, namena, dolžina in kompleksnosti pa tudi vse vrste revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge), pri čemer se predpostavlja, da prevajajo tudi absolutno katerekoli književno delo kot tudi učbenik.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz pakistanskega v makedonski jezik, ne glede na to, ali gre za serije, oddaje različnega namena (izobraževalne, zabavne, otroške, informativne in druge) ali reklamnih sporočil oziroma filmov (animirani, igrani, risani, dokumentarni) ter katerihkoli drugih materialov te vrste. V okviru konkretne institucije niso zaposleni samo sodni tolmači in prevajalci, ampak tudi strokovnjaki, ki lahko izpolnijo zahteve strank v zvezi s podnaslavljanjem vseh navedenih vsebin pa tudi z njihovo sinhronizacijo, tako da stranke, ki jih to zanima, praktično rečeno dobijo kompletno obdelavo vseh takšnih materialov.

Za katerokoli vrsto manifestacije lahko izvedemo tudi tolmačenje iz pakistanskega v makedonski jezik, navedeni strokovnjaki pa uporabljajo pravila, tako konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja. Vsekakor so stranke dolžne, da jih predhodno informirajo o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka (na katerem mestu bo potekal, koliko ljudi bo prisotno, koliko dni ali ur bo trajala celotna manifestacija), tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa bo ponujen vsem, ki jih to zanima.

Poleg reklamnih zloženk in letakov oziroma plakatov in brošur prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko profesionalno obdelajo tudi vizitke pa tudi PR članke ter kataloge in vse ostale vsebine, ki se uporabljajo, kadar je treba predstaviti neko storitev ali dogodek oziroma izdelek ali delo nekega podjetja.

Storitev optimizacije spletnih materialov katerekoli vrste je na razpolago vsem tistim strankam, ki zahtevajo prevajanje v tej različici jezikov, tako za spletne prodajalne in programe kot tudi za spletne strani pa tudi za aplikacije oziroma spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki se lahko vidijo na spletu oziroma se nanašajo na računalništvo. Pravzaprav gre za to, da zaposleni konkretne institucije odlično znajo uporabljati orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in jih po potrebi tudi uporabljajo z osnovnim ciljem, da se spletnim vsebinam, ki se prevajajo v tej različici jezikov, zagotovi možnost, da se uvrstijo med glavne rezultate iskanja.

Glede na to, da za vsebine te vrste ni potrebna dostava izvirnih na vpogled omenjenim strokovnjakom, kot je to primer, ko se izvaja prevajanje dokumentov iz pakistanskega v makedonski jezik, je vsem, ki jih to zanima, omogočeno, da na zelo preprost način izvedejo, ne samo njihovo dostavo, ampak tudi, da jih kasneje prevzamejo. Namreč, potem ko sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahtevo posameznikov ter v omenjeni različici jezikov ustrezno prevedejo dostavljene materiale te vrste, jih stranka dobi po elektronski pošti in seveda jih na enak način lahko pošlje na obdelavo. Čeprav to velja za najhitrejši način dostave, morajo osebe, ki želijo na drugačen način izvesti ali prevzemanje obdelanih vsebin ali njihovo pošiljanje na prevajanje, kontaktirati s predstavništvom te institucije in da zahtevajo informacije o ostalih možnostih.

Prevajanje vseh vrst besedil iz pakistanskega v makedonski jezik

Če rečemo, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke v zvezi z neposrednim prevajanjem besedil iz pakistanskega v makedonski jezik in da se njihova tematika lahko nanaša na zares vsako vejo naravoslovnih in družbenih ved, to pomeni, da obdelujejo in strokovna in poljudna besedila. Marketing, izobraževanje, gradbena industrija in komunikologija oziroma menedžment, informacijske tehnologije in znanost pa tudi farmacija in ekologija in varstvo okolja ter medicina in psihologija so samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema teh vsebin. Poleg njih ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi filozofska besedila kot tudi tista politične ali ekonomske tematike ter vsebine, ki se ukvarjajo s področji bančništva, sociologije ali financ oziroma prava in s številnimi drugimi temami iz različnih znanstvenih disciplin.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi korektorji in lektorji, ki so specializirani za storitev redakcije, ta pa vključuje uporabo pravil korekture in lekture z osnovnim ciljem, da se nepravilno in neprofesionalno prevedeni materiali katerekoli vrste uskladijo s pravili makedonskega jezika oziroma z izvirnimi vsebinami.

Prav tako lahko v tej jezični različici izvedemo tudi profesionalno prevajanje vseh tistih materialov, ki so povezani ali z računalništvom ali s spletom. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelajo spletne strani in spletne prodajalne oziroma spletne kataloge, vsekakor pa izvajajo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz pakistanskega v makedonski jezik, tako da na zahtevo strank obdelajo vsako aplikacijo ali program. V odvisnosti od tega, za katero vrsto spletnih materialov gre, bo uporabljena tudi optimizacija, kar pomeni, da ti strokovnjaki njihovo vsebino uskladijo z zahtevami spletnega iskanja. Ob tej priložnosti uporabljajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation) in konkretnim vsebinam omogočajo, da postanejo zelo preprosto dostopne potencialnim strankam, saj jih prav zahvaljujoč optimizaciji spletni iskalniki prepoznajo kot izvirne in najboljše rezultate za ključne besede oziroma izraze, ki so predhodno opredeljeni.

Storitev profesionalnega podnaslavljanja ta institucija prav tako ponuja vsem, ki jim je potrebna, pri čemer jim je na razpolago tudi sinhronizacija vseh zvočnih in video materialov. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako reklamna sporočila in zabavne oziroma oddaje izobraževalnega ali informativnega značaja pa tudi tiste, ki so namenjene najmlajšim in poslušalcem in gledalcem. Na podlagi navedenih zahtev izvajajo tudi neposredno prevajanje filmov iz pakistanskega v makedonski jezik in v tem primeru ti strokovnjaki poleg igranih lahko obdelajo tudi animirane pa tudi dokumentarne in risane filme kot tudi serije in vse ostale vsebine te vrste, ki bodo predstavljeni številnim gledalcem in poslušalcem.

Konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v makedonski jezik

Poleg omenjene vrste tolmačenja zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi simultano in šepetano tolmačenje iz pakistanskega v makedonski jezik. Vsekakor se v okviru te institucije vsem posameznikom, za katere manifestacijo je predvidena ta vrsta storitve, ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, cene pa so izjemno ugodne, glede na veliko kakovost opreme, ki lahko zadovolji zahteve dogodka katerekoli vrste. Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači najprej analizirajo vse tiste podatke, ki jim jih stranka mora dostaviti v zvezi s samim dogodkom oziroma manifestacijo. Poleg informacij, ki so povezane z lokacijo, na kateri naj dogodek potekal, je predvideno, da dostavijo tudi natančne podatke o številu oseb, ki se ga bodo udeležile pa tudi o tem, koliko je organizator predvidel, da bo konkretna manifestacija trajala. Po koncu analize vseh prispelih informacij bo izdelana ponudba in ti strokovnjaki zagotovo izberejo tisto storitev, ki bo dala ustrezen odgovor vsakemu udeležencu.

V skladu s postavljenimi zahtevami bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje knjig iz pakistanskega v makedonski jezik, kar pa se nanaša, tako na književna dela, in to prozna ali poetska kot tudi na učbenike. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem časopisnih člankov v omenjeni različici jezikov oziroma vsebin ali ilustriranih ali strokovnih revij oziroma tistih, ki jih berejo najmlajši.

Absolutno vsako vsebino iz domene marketinga oziroma tisto, ki se uporablja pri reklamiranju, ti strokovnjaki prevajajo, če to katerakoli stranka od njih zahteva. Poleg tega, da izvajajo prevajanje vizitk in plakatov iz pakistanskega v makedonski jezik, prevajalci in sodni tolmači ustrezno obdelujejo tudi reklamne zloženke, zatem letake in brošure pa tudi kataloge in PR članke oziroma vse tiste vsebine, ki so namenjene predstavitvi ali dela nekega podjetja ali izdelkov oziroma storitev ali dogodka. Glede na to, da vedo, katera pravila se uporabljajo na področju marketinga. Da bi bila določena sporočila, namenjena potencialnim strankam oziroma kupcem, ob tej priložnosti pravilno kreirana, je predvideno, da se poudarek med obdelavo teh vsebin daje prav na konkretno sporočilo, ki ga ti nosijo, pri čemer se sporočilo v celoti uskladi z makedonskim jezikom in tako omogoči osebam, ki jim je to materni jezik, ali pa ga uporabljajo, da enostavno razumejo, kaj se skozi omenjene vsebine reklamira.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz pakistanskega v makedonski jezik

Tako konkretni dokument kot tudi vse ostale pravne akte prevajalci in sodni tolmači prevajajo v zahtevani različici jezikov, izvedejo pa tudi overitev v skladu z veljavnimi pravili.

V ponudbi je neposredno prevajanje certifikatov in licenc iz pakistanskega v makedonski jezik pa tudi sklepov o razvezi zakonske zveze ter vseh ostalih vrst sodb, pri čemer ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi pritožbe, pogodbe in tožbe potem sodne sklepe in pravni red Evropske Unije pa tudi odločitve sodišč in vsak drugi dokument, ki je povezan, tako s sodstvom kot tudi s področjem prava. Lastnik konkretne dokumentacije oziroma kateregakoli posameznega dokumenta, za katerega se zahteva obdelava, mora spoštovati veljavno pravilo ter obvezno priložiti na vpogled tudi izvirnike, ki se uporabljajo v toku postopka overitve. Na splošno rečeno, vsem njim se predlaga, da podatke v zvezi z nadoveritvijo sami dobijo od pristojnih institucij Republike Slovenije, saj overitev s Haškim oziroma tako imenovanim žigom Apostille ni v pristojnosti te institucije in njenih zaposlenih.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v makedonski jezik. Poleg zdravniških izvidov so v njeni uradni sestavi tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vsa dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi dokumenti.

Na podlagi zahtev strank zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford obdelajo celotno vsebino, tako razpisne kot tudi gradbene in poslovne oziroma tehnične dokumentacije. Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, statuta podjetja in sklepa o ustanovitvi pravne osebe pa prevajajo in overjajo tudi gradbene projekte potem vse vrste poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska) pa tudi ustanovitveni akt podjetja, navodilo za uporabo in fakture kot tudi poslovne odločitve in deklaracije izdelkov ter vsak drugi, zdaj neomenjeni dokument, ki predstavlja del konkretnih vrst dokumentacij.

Izvedeno bo tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v makedonski jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje in drugi osebni dokumenti), profesionalni prevajalci in sodni tolmači pa v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vse druge vrste potrdil oziroma izjav ter soglasij).

Zaposleni v okviru konkretne institucije so specializirani tudi za obdelavo vseh tistih vsebin, ki se na določen način tičejo ali znanosti ali izobraževanja. Prav tako profesionalno prevajajo znanstvena dela ter diplomske pa tudi seminarske naloge, po potrebi pa izvajajo tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz pakistanskega v makedonski jezik. Poleg tega kompletno obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet pa tudi diplomo in dodatek k diplomi potem prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vse materiale, ki se na določen način tičejo enega od omenjenih področij.

Cena prevajanja iz pakistanskega v makedonski jezik

  • Iz pakistanskega v makedonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!