Prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretno storitev Maksimalno profesionalno izvajajo strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje na tem področju. Vsekakor so prevajalci in sodni tolmači člani ekipe te institucije, njihova specialnost pa je med drugim tudi neposredno prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik.

Poleg njih so v navedeni instituciji zaposleni lektorji in korektorji, tako da jih stranke, ki jih to zanima, lahko angažirajo, če jim je potrebna redakcija, kar pa je storitev, ki se lahko uporabi za vsako vrsto materialov.

Dolžni smo omeniti, da ti strokovnjaki obdelujejo, tako vsebine različne vrste v pisani obliki, prav tako pa zagotavljajo tudi storitve tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji. Specializirani so, tako za simultano in konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v hrvaški jezik kot tudi za zagotavljanje storitve šepetanega tolmačenja, v uradni ponudbi te institucije pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik

Na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto marketinških materialov (reklamni letaki, katalogi, plakati, PR članki, brošure, vizitke in ostali materiali, ki so povezani z marketingom) in v skladu z zahtevami strank v navedeni različici jezikov prevajajo tudi strokovna oziroma poljudna besedila kot tudi časopisne članke in vsebino vseh vrst revij. Seveda lahko obdelajo tudi različna književna dela in popolnoma vseeno, ali so povezana s poezijo ali s prozo, na zahtevo posameznikov pa prevajajo tudi učbenike.

Specialnost teh strokovnjakov je tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v hrvaški jezik, tako da na zahtevo strank obdelujejo, ne samo spletne strani, ampak tudi programe, spletne prodajalne in aplikacije kot tudi spletne kataloge in ostale vsebine, ki so povezane z globalnim omrežjem in računalništvom. Ob tej priložnosti implementirajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da te vsebine tudi pravilno optimizirajo.

Med drugimi storitvami, prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko po potrebi lahko obdelajo tudi vse vrste radijskih ali televizijskih oddaj (informativne, otroške, zabavne, izobraževalne in druge) pa tudi reklamna sporočila kot tudi filme (animirani, igrani, risani, dokumentarni in drugi) ter serije in na splošno rečeno, vse vrste video in zvočnih materialov. Po želji strank zaposleni v tej instituciji lahko zagotovijo tudi dodatni storitvi in uporabijo storitvi sinhronizacije ali podnaslavljanja teh materialov.

Posebej želimo poudariti, da te vsebine stranke lahko na obdelavo dostavijo elektronsko, prav tako pa je predvideno, da jim ti strokovnjaki na elektronski naslov pošljejo kompletno obdelane materiale. Če jim to iz nekega razloga ne ustreza, obstajajo tudi druge možnosti za dostavo vsebin na prevajanje in njihovo prevzemanje, dodatne informacije o vsem tem so dostopne v okviru poslovalnice te institucije.

Posebej moramo poudariti, da se poleg prevajanja dokumentov iz pakistanskega v hrvaški jezik, v okviru te institucije izvaja tudi overitev, ki jo v skladu pravili izvede zapriseženi sodni tolmač. Točenje rečeno, neposredno pred uradno postavitvijo svojega žiga na preveden dokument ga mora primerjati z izvirnikom, kar pomeni, da je vsaka stranka ob tej priložnosti dolžna zagotoviti tudi izvirne dokumente. Lahko jih pošlje preko kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije", ima pa tudi pravico, da jih osebno prinese v poslovalnico.

Vsaka stranka mora pri dostavi vsebin na prevajanje tudi jasno navesti, ali jih po koncu obdelave želi osebno prevzeti, ali pa ji bolj ustreza druga možnost, ki predvideva, da ji kurirska služba kompletno obdelane dokumente dostavi na naslov, ki ga navede. Izjemno je pomembno, da je vsak posameznik informiran o tem, da se ta storitev mora zaračunati ločeno od osnovne, ker ni uradno vračunana v ceno prevajanja dokumentov in njihove overitve. Predvideno je, da pristojna oseba službe za dostavo stranko obvesti o ceni in jo informira, ga da je to storitev dolžna plačati kurirju, in to v trenutku prevzemanja pošiljke.

Čeprav so roki, v katerih sodni tolmači in prevajalci obdelujejo najrazličnejše vrste dokumentov, precej kratki, moramo tudi poudariti, da je strankam na razpolago tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v hrvaški jezik. Lastnik vsebinjih mora najprej poslati po elektronski pošti, kar je izjema, ki velja samo v tem primeru. Toda stranke so dolžne spoštovati tudi predhodno navedeno pravilo in na vpogled uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike, kar mora biti izjemno hitro.

Moramo poudariti tudi to, da ti strokovnjaki lahko obdelajo katerikoli dokument, ki ga stranka na ustrezen način dostavi oziroma vsebino celotnih dokumentacij, med drugim lahko prevajajo in overjajo, tako pravne akte in osebne dokumente kot tudi vse tiste vsebine, ki se tičejo področij znanosti in izobraževanja.

V ponudbi konkretne institucije je prav tako tudi neposredno prevajanje gradbene, medicinske in poslovne dokumentacije iz pakistanskega v hrvaški jezik in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vsebino tehnične in medicinske dokumentacije.

Različne vrste izjav in potrdil kot tudi soglasij pa tudi katerikoli drugi dokument, ki je treba predložiti konkretni pristojni instituciji, toda samo pod pogojem, da stranka spoštuje pravilo o dostavi izvirnika na vpogled, bo prav tako najprej preveden v tej različici jezikov in potem tudi overjen s strani omenjenih strokovnjakov.

Obstaja tudi dodatna storitev, ki se izvaja samo za nekatere dokumente, in je ne smejo izvesti ti strokovnjaki, zato ker jim pristojne institucije niso dale potrebnih pooblastil za to. S tem mislimo na overitev s Haškim žigom, ki je bolj poznan pod nazivom Apostille. Glede na to, da obstaja jasna zakonska opredelitev, na katere dokumente in v katerem trenutku se ta žig mora postaviti, ti strokovnjaki niso dolžni posedovati vseh informacij o tem in jih posredovati strankam, tako da velja splošno priporočilo lastniku dokumentov, da vse njih predhodno pridobi samostojno. Posebej poudarjamo, da je overitev z Apostille žigom v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije, v okviru katerih obstajajo posebni oddelki, ki se s tem ukvarjajo. Stranke se morajo obrniti na zaposlene v tej instituciji in izvedeti, ali je omenjeni žig za njihove dokumente obvezujoč in kdaj se ta vrsta overitve izvaja. Moramo poudariti, da se za večino dokumentov uporablja pravilo postavljanja Haškega žiga na samem začetku oziroma preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo teh vsebin. Prav tako obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba najprej izvesti prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik in jih potem tudi overiti z žigom sodnega tolmača, šele potem pa jih lastnik mora odnesti na overitev z Apostille žigom.

Neposredno prevajanje brošur in katalogov iz pakistanskega v hrvaški jezik

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami posameznikov v navedeni različici jezikov profesionalno prevajajo vsebino te vrste reklamnih materialov. Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje PR člankov iz pakistanskega v hrvaški jezik, prav tako pa lahko ustrezno obdelujejo tudi reklamne zloženke kot tudi vizitke ter plakate in reklamne letake kot tudi na splošno rečeno vse ostale materiale, ki se tičejo področja marketinga oziroma so namenjeni reklamiranju. Glede na to, da poznajo pravila, ki veljajo na navedenem področju, jih primarno tudi upoštevajo, saj je zelo pomembno, da konkretno sporočilo, ki ga te vsebine vsebujejo, pride do potencialnih kupcev nekega izdelka oziroma obiskovalcev dogodka ali uporabnikov storitev, ki jim je prav hrvaški jezik materni, ali pa ga uporabljajo.

V navedeni različici jezikov sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje, uradna ponudba Prevajalskega centra Akademije Oxford pa obsega tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Toda priprava ponudbe za omenjeno vrsto prevoda zahteva določeno analizo, ker ti strokovnjaki izvajajo, tako simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v hrvaški jezik, prav tako pa strankam zagotavljajo tudi specifično storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Da bi bilo tolmačenje ustrezno izvedeno, oziroma, da bi vsi udeleženci določenega dogodka dobili maksimalno kakovostno storitev, je treba opraviti analizo informacija o njegovi organizaciji. Zato je tudi postavljena zahteva, da vsakdo, ki želi omenjene strokovnjake zadolžiti za izvedbo te storitve, posreduje podatke o konkretni manifestaciji. Primarno mora informirati o sami lokaciji, na kateri bo ta potekala, in potem tudi o tem, koliko oseb bo sodelovalo oziroma koliko naj bi v skladu s programom trajala. Potem ko stranka navedene podatke na ustrezen način dostavi, zaposleni v predstavništvu izvajajo njihovo analizo in se uskladijo okoli tega, katera od teh storitev mora biti uporabljena, da bi dogodek potekal brez kakršnihkoli težav.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelujejo, tako književna dela iz domene poezije kot tudi tista, ki so povezana s prozo, kot so na primer romani ali dela beletrije. V skladu z zahtevami posameznikov, lahko izvedemo tudi prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v hrvaški jezik pa tudi ilustriranih revij, pri čemer ti strokovnjaki obdelujejo tudi učbenike različne tematike in obsežnosti kot tudi kompletno vsebino ali otroških ali strokovnih revij.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz pakistanskega v hrvaški jezik

Pri izvajanju omenjene storitve je vsem, ki jih to zanima, na razpolago, ne samo neposredno prevajanje filmov iz pakistanskega v hrvaški jezik, ampak tudi storitev, ki se nanaša, tako na njihovo profesionalno podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo. Seveda sodni tolmači in prevajalci poleg dokumentarnih filmov obdelajo tudi animirane oziroma igrane in risane filme pa tudi reklamna sporočila ter oddaje informativnega, izobraževalnega in zabavnega značaja kot tudi otroške oddaje in serije oziroma vsako vrsto video ali zvočnih vsebin.

Sicer Prevajalski center Akademije Oxford poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki strankam omogočajo profesionalno lekturo ali korekturo. Moramo poudariti, da se storitev redakcije uporablja za tiste vsebine, ki je nekdo prevedel v dani različici jezikov, vendar tega ni storil korektno in ob spoštovanju pravil niti hrvaškega jezika niti samega prevajanja. Ob tej priložnosti korektorji in lektorji uskladijo vsebino, ne samo z omenjenimi pravili, ampak tudi z izvirnimi materiali, da bi lastnikom omogočili, da dobijo profesionalno obdelane materiale.

Komurkoli je to potrebno, v okviru navedene institucije lahko strokovnjake angažirajo tudi za neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih strani iz pakistanskega v hrvaški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi različne vrste programov in aplikacij pa tudi spletne kataloge in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki se nanaša, tako na računalništvo kot tudi na splet. Omenjeni strokovnjaki vse materiale te vrste obdelajo ob maksimalno pravilni uporabi orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation) in jim na ta način omogočajo bistveno boljšo vidljivost v globalnem iskanju, kar ima seveda pozitiven učinek tudi na njihove lastnike oziroma na poslovanje konkretnih podjetij.

Ne glede na to, ali je strankam potrebno prevajanje poljudnih besedil iz pakistanskega v hrvaški jezik ali pa tistih, ki predstavljajo strokovna oziroma znanstvena, je predvideno, da zaposleni navedene institucije tudi njihovi obdelavi pristopijo maksimalno profesionalno. Sodni tolmači in prevajalci namreč posedujejo več kot dovolj izkušenj z obdelavo besedil najrazličnejše tematike pa tudi kompleksnosti in dolžine, tako da stranke v optimalnem roku dobijo njihovo strokovno prevajanje v tej različici jezikov. Ta besedila se lahko nanašajo na katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved, njihova tema pa se lahko tiče, tako turizma, farmacije in marketinga oziroma ekologije in varstva okolja, financ in psihologije kot tudi informacijskih tehnologij, medicine in komunikologije ter bančništva, sociologije in znanosti, pri čemer ti strokovnjaki lahko ustrezno obdelajo tudi besedila s področij gradbene industrije, politike in absolutno katerekoli druge znanstvene discipline, ne glede na to, ali sodi med naravoslovne ali družbene vede.

Prevajanje ustanovitvenega akta in statuta podjetja iz pakistanskega v hrvaški jezik

Celotno vsebino poslovne dokumentacije sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov prevajajo in potem izvedejo strokovno overitev, saj zanjo posedujejo relevantna pooblastila.

Tako vsaka stranka v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi kompletno prevajanje poslovne dokumentacije iz pakistanskega v hrvaški jezik, Vanjo je poleg navedenih dokumentov vključen tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna, finančna ali revizijska ter poslovne odločitve, fakture in drugi dokumenti.

Zelo je pomembno, da vsi, ki jih ta storitev zanima, na vpogled sodnemu tolmaču ali pošljejo na ustrezen način, ali prinesejo izvirne dokumente, saj jih ta mora primerjati, preden postavi žig na prevedene vsebine, da bi bil prepričan, da ne obstajajo nikakršna odstopanja.

Splošno priporočilo je, da se vsak posameznik, ki ga zanima obdelava dokumentov v konkretni jezični različici, neposredno pred dostavo vsebin na obdelavo tem strokovnjakom, obrne na okrožno sodišče v svojem mestu in se pozanima o vsem, kar zadeva postopek nadoveritve. Pravzaprav mislimo na postavljanje posebnega žiga, ki se imenuje tudi Haški ali Apostille, zato ker se ta vrsta overitve izvaja samo za tiste vsebine, za katere to predpisuje zakon in poteka na točno določen način, s čimer so izključno seznanjeni zaposleni v okviru omenjenih sodišč.

Na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz pakistanskega v hrvaški jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci pristopijo kompletni obdelavi, tako gradbenih projektov kot tudi navodil za uporabo potem deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so v skladu s pravili uvrščeni v eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide in katerikoli drugi dokument iz sestave medicinske dokumentacije člani ekipe omenjene institucije najprej prevedejo v tej različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev, za katero so jim dana pooblastila.

Kadar je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači po navedenem principu obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam, kar pa se nanaša predvsem na potrdila vseh vrst kot tudi na izjave in soglasja (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in katerikoli drugi dokument te vrste).

Navedeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v hrvaški jezik (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in vsi drugi osebni dokumenti), seveda pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov (licence, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in druge sodbe, sodni sklepi, pogodbe, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije in vsi ostali dokumenti, ki niso omenjeni, povezani pa so ali s področjem sodstva ali s področjem prava).

Omeniti moramo tudi to, da je v okviru navedene institucije strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje diplomskih ter in seminarskih nalog in znanstvenih del iz pakistanskega v hrvaški jezik. Predpostavlja se, da bodo maksimalno profesionalno izpolnjene tudi njihove zahteve v zvezi z obdelavo dokumentov iz domene izobraževanja ali znanosti. Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi pa tudi znanstvene patente ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi številne nenavedene dokumente, ki se na katerikoli način tičejo konkretnih področij.

Cena prevajanja iz pakistanskega v hrvaški jezik

  • Iz pakistanskega v hrvaški je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!