Prevajanje iz slovenskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsem, ki jih to zanima, je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi neposredno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z zahtevami posameznikov izvedejo, tako prevajanje dokumentov iz slovenskega v pakistanski jezik kot tudi vseh ostalih vsebin v pisani obliki.

Toda tukaj ni konec storitvam, za katere so specializirani, saj je strankam na razpolago tudi storitev overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki se uporablja samo, kadar se prevajajo različni dokumenti oziroma katerakoli vrsta dokumentacije.

Prav tako stranke lahko zahtevajo tudi storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja katerekoli vrste video in zvočnih vsebin, ki so bile neposredno pred tem prevedene v okviru te institucije. Poleg igranih filmov, reklamnih sporočil in informativnih oddaj sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi animirane in dokumentarne filme kot tudi otroške in izobraževalne oddaje oziroma serije pa tudi animirane filme in absolutno katerokoli drugo vrsto video in zvočnih materialov. Vsaka stranka posamično in podlagi osebnih potreb zahteva ali storitev njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja, da bi dobila vsebine, ki so pripravljene za plasiranje poslušalcem ali gledalcem.


Prevajanje iz pakistanskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v pakistanski jezik

Še ena med številnimi dodatnimi storitvami, je vsekakor tudi tolmačenje iz slovenskega v pakistanski jezik in v tem primeru ti strokovnjaki lahko uporabljajo pravila vseh treh vrst tolmačenja. V odvisnosti od vrste dogodka oziroma manifestacije, bo določeno, kdaj morajo ti strokovnjaki uporabiti konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej različici jezikov, ali pa je najboljša možnost uporaba šepetanega tolmačenja. Na podlagi informacij, ki jih dobijo od strank, tičejo pa se samega dogodka in njegove organizacije, jim je razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, ki je najnovejše generacije in lahko v celoti odgovori tudi na zahteve najbolj kompleksnih dogodkov.

Poleg omenjenih vsebin stranke lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje v tej različici jezikov za časopisne članke in znanstvena oziroma strokovna besedila, po potrebi pa zaposleni te institucije prevajajo tudi učbenike, revije kot tudi književna dela in vseeno jim je, ali spadajo v domeno poezije ali proze.

Dejstvo je, da v naši državi obstaja zelo majhen odstotek institucij in posameznikov, ki so specializirani za obdelavo vsebin v pakistanskem jeziku in to v katerikoli različici, toda vendarle se lahko zgodi, da stranka nekomu od njih prepusti prevajanje določenih materialov. Prav zato, ker obstaja malo profesionalcev, ki odlično poznajo pakistanski jezik, ta institucija lahko ponudi tudi storitev profesionalne redakcije, ki jo v tem primeru izvajajo korektorji in lektorji, z dolgoletnimi izkušnjami. Predvideno je, da stranke, ki s predhodno ponujeno storitvijo niso zadovoljne, ne glede na to, ali jo je izvedel neki posameznik ali druga institucija, lahko te strokovnjake angažirajo, da bi dobili profesionalno obdelane vsebine, usklajene in z izvirniki in s pravili, ki so prisotna v pakistanskem jeziku.

Na na podlagi zahtev strank, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse tiste materiale, ki se nanašajo na področje marketinga, kot so na primer reklamni letaki, katalogi in PR članki oziroma plakati, vizitke in brošure oziroma vse tiste vsebine, ki se uporabljajo zaradi predstavitve, tako storitev in izdelkov kot tudi različnih podjetij.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz slovenskega v pakistanski jezik bo tudi izvedeno na zahtevo strank, toda prav tako se predpostavlja, da zaposleni v okviru te institucije lahko obdelajo tudi številne druge materiale, ki so povezani s spletom. Poleg spletnih strani so specializirani tudi za obdelavo spletnih prodajaln kot tudi vseh vrst aplikacij in programov oziroma spletnih katalogov in na splošno vseh tistih vsebin, ki so ali na določen način povezane s spletom ali pa se nanašajo na računalništvo. Vsaka stranka, ki jo to zanima, mora vedeti, da ti strokovnjaki posedujejo ustrezne izkušnje pri uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da stranke vsako vsebino, za katero je to potrebno, dobijo tudi profesionalno optimizirano za spletni brskalnik.

Da se vrnemo na obdelavo dokumentov, pri čemer gre za specifični postopek, saj ob storitvi njegovega prevajanja v dani različici jezikov, ta institucija zagotavlja tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača, ki je prav tako zaposlen v okviru te institucije. Da bi malo pojasnili vse to, moramo posebej pomeniti, da se samo preveden dokument, ki poseduje žig teh strokovnjakov, lahko uporablja v praksi. Gre za to, da mu ta žig daje pravno veljavnost, kar avtomatsko vključuje, da je v isti ravni kot tudi vsak drugi izvirni oziroma zakonsko veljavni dokument. Sam postopek obdelave dokumentov se v veliki meri razlikuje glede na tistega, ki se uporablja pri prevajanju drugih vsebin, tako da je mora po izvedenem prevajanju iz slovenskega v pakistanski jezik, biti izveden tudi postopek overitve. Ta je specifičen v tem smislu, da zahteva primerjanje izvirnega dokumenta s prevedenim, pa se na podlagi tega tudi zahteva, da vsaka stranka na vpogled priloži izvirnike.

Zato tudi posebej poudarjamo, da se postopek dostave dokumentov vsekakor razlikuje, saj vse ostale vsebine stranka lahko preprosto in pošlje na elektronski naslov in jih na enak način tudi prevzame po koncu obdelave.

Izvirne dokumente stranka pošlje ali preko kurirske službe na naslov predstavništva te institucije ali pa s priporočeno poštno pošiljko, komur pa to bolj ustreza, ima pravico, da osebno prinese vsebine, za katere zahteva to storitev.

Vsem mora biti jasno, da se tudi postopek prevzemanja kompletno obdelanih vsebin razlikuje glede na druge materiale, in to predvsem zato, ker se zahteva tudi dostav izvirnikov. Zato vsaka posamezna stranka izbere, ali ji bolj ustreza, da prevedene in z žigom pooblaščene osebe overjene dokumente prevzame osebno v poslovalnici omenjene institucije, ali pa mu jih kurirska služba dostavi na želeni naslov. Vsakdo, ki se odloči za drugo možnost, mora konkretno storitev plačati na licu mesta, pri čemer ceno v tem primeru lahko določi samo dostavna služba.

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki ji je iz nekega razloga potrebno nujno prevajanje kateregakoli dokumenta ali dokumentacije v tej različici jezikov. Glede na to, da gre za izjemno kratek rok izdelave, jih lastnik mora najprej skenirati in poslati po elektronski pošti in da zelo hitro potem spoštuje predhodno omenjeno pravilo ter na vpogled obvezno priloži izvirnike.

Predvideno je, da vsak posameznik lahko dobi kompletno obdelavo, tako poslovne dokumentacije (revizijska poročila, fakture, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugi) kot tudi vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in številni drugi).

Vsekakor bo izvedeno tudi prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v pakistanski jezik in potem bo v skladu s pravili uporabljena tudi storitev overitve. Poleg potnega lista in osebne izkaznice ti strokovnjaki lahko med drugim obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in katerikoli drugi osebni dokument.

Kadar je to nekomu potrebno, lahko zaposlene v okviru naše institucije zadolži, da kompletno obdelajo sodne sklepe, tožbe in pritožbe oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze in vse vrste pogodb pa tudi licence, odločitve sodišč in pooblastilo za zastopanje ter certifikate, pravni red Evropske Unije in številne druge pravne akte.

Kadarkoli se javi potreba, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v pakistanski jezik, pa ob tej priložnosti poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih potem specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vsak drugi dokument, ki je v skladu s pravili sodi v sestavo medicinske dokumentacije.

Poudarjamo, da so strokovnjaki te institucije specializirani tudi za kompletno obdelavo oziroma prevajanje v dani različici jezikov in potem tudi overitev, tako za vsebino tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi) kot tudi za obdelavo vseh tistih dokumentov, ki so striktno povezani s področjema znanosti in izobraževanja. To pa pomeni, da poleg diplome in dodatka k diplomi oziroma znanstvenih del in znanstvenih patentov, stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz slovenskega v pakistanski jezik pa tudi diplomskih in seminarskih nalog, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet kot tudi potrdilo o rednem šolanju oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in vse ostale dokumente, ki se teh področij tičejo.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, obstaja zelo pomembna informacija, s katero morajo biti seznanjene vse stranke, ki zahtevajo to storitev. Zaposleni v tej instituciji jih namreč o tem niso dolžni obveščati, saj ta vrsta overitve ni v njihovi pristojnosti. Gre za žig, ki je poznan kot Haški ali Apostille in ga ni treba postaviti prav na vsak dokument. Natančneje rečeno, z zakonom je urejeno, kdaj se omenjeni žig postavlja na konkretni dokument in ali je ta vrsta overitve sploh potrebna. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki nimajo pravice izvesti te vrsto overitve, se pričakuje, da lastnik dokumentov samostojno pridobi vse te informacije. Še enkrat poudarjamo, da se Apostille žiga ni treba postaviti na vsak dokument in da se običajno postavlja ali pred prevajanjem in overitvijo ali pa šele po tem, ko se ta postopek konča.

Prevajanje osebne izkaznice iz slovenskega v pakistanski jezik in overitev sodnega tolmača

Osnovni pogoj, ki ga je nujno potrebno izpolniti, da bi bilo prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v pakistanski jezik pravilno, oziroma, da bi se obdelani dokument lahko uporabljal v praksi, je njegova overitev s strani sodnega tolmača, oziroma, da ta na predhodno preveden dokument postavi svoj žig. Razlog za to leži v dejstvu, da žig teh strokovnjakov potrjuje enakost prevedenega dokumenta z izvirnim, pa se iz tega razloga zahteva, da lastnik na vpogled priloži tudi izvirnike.

Poleg osebne izkaznice, prevajalci in sodni tolmači lahko v dani različici jezikov prevajajo in potem tudi overijo, tako potrdilo o državljanstvu, vozniško in dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu in o smrti kot tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in delovno dovoljenje oziroma vsak drugi osebni dokument, ki ga stranka pred tem dostavi v skladu z veljavnimi pravili.

Predvideno je, da poleg osebnih dokumentov, obdelujejo tudi vsebino različnih vrst dokumentacij. S tem mislimo, tako na poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, revizijska poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poslovna poročila in druge dokumente, ki v njen sastav ulaze) kot tudi na celotno vsebino tehnične, gradbene, razpisne in medicinske dokumentacije (navodilo za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti in vsak drugi dokument, ki sestavlja konkretno vrsto dokumentacije).

Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje pravnih aktov iz slovenskega v pakistanski jezik in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo veljavna pravila in ob tej priložnosti tudi overijo prevedene dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava. Tako stranke lahko dobijo kompletno obdelane sklepe o razvezi zakonske zveze in druge vrste sodb oziroma licence in pogodbe vseh vrst kot tudi odločitve sodišč, pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije pa tudi pritožbe, certifikate in tožbe potem sodne sklepe in vse ostale pravne akte.

Če se javil potreba za tem, je te strokovnjake možno angažirati, da v dani kombinaciji jezikov prevajajo in potem tudi overijo vse vsebine, ki so na določen način povezan s področjem znanosti in s področjem izobraževanja. Vsekakor mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma na potrdilo o opravljenih izpitih in seminarske naloge, znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet, pri čemer ti strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju kot tudi vsak drugi dokument oziroma material, ki se tiče konkretnih področij.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi storitev, ki je povezana s prevajanjem izjav, soglasij in potrdil iz slovenskega v pakistanski jezik, kar pa se nanaša predvsem na tiste dokumente, ki so jih lastniki dolžne predložiti neki pristojni instituciji. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o višini dohodkov sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje pa tudi vsak drugi dokument, za katerega stranka zahteva prevajanje v konkretni jezični kombinaciji in potem tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v pakistanski jezik

Področje marketinga je zelo specifično kot tudi vsi materiali, ki se ob tej priložnosti uporabljajo, saj večinanje nosi določeno sporočilo, ki ni tako enostavno opazno in je namenjeno potencialnim uporabnikom oziroma strankam. Prav iz tega razloga morajo prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v pakistanski jezik izvesti strokovnjaki, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje in odlično poznajo, ne samo pravila teh dveh jezikov, ampak tudi samega marketinga.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je obdelava, ne samo PR člankov, ampak tudi reklamnih katalogov in zloženk, zatem vizitk in brošur oziroma plakatov in reklamnih letakov kot tudi vseh ostalih vsebin, ki se uporabljajo za namene reklamiranja nekega podjetja oziroma izdelkov ali storitev.

Poleg tega, da lahko obdelajo različne vrste vsebin v pisani obliki, profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v tej različici jezikov. Ali bo za neki dogodek uporabljeno šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz slovenskega v pakistanski jezik, bo odločeno izključno na podlagi informacij, ki jih je vsaka stranka, ki jo to zanima, ob tej priložnosti dolžna posredovati. Preprosto rečeno, ponudba za storitev tolmačenja se lahko oblikuje šele po dobijanju podatkov o samoj lokaciji, na katerega naj bi bila organizirana ta manifestacija oziroma o številu udeležencev in o njenem trajanju, pri čemer je zaželeno, da stranka posreduje tudi dodatne informacije in ki se nanašajo na samo organizacijo. Posebej poudarjamo, da poleg storitve tolmačenja ta institucija omogoča tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki v principu veljajo za zelo ugodne.

Če je to nekomu potrebno, se lahko obrne na te strokovnjake, da bi dobil profesionalno prevajanje književnih del iz slovenskega v pakistanski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse vrste revij oziroma časopisne članke in učbenike.

Prevajanje radijskih in televizijskih oddaj iz slovenskega v pakistanski jezik

Ne glede na tematiko oddaj, oziroma, ali gre za izobraževalne ali informativne in otroške, zabavne ali neke druge, je stranka lahko povsem prepričana, da prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, njihovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji izvedejo v najkrajšem možnem roku in na najboljši način.

Vsekakor lahko izvajajo tudi prevajanje serij iz slovenskega v pakistanski jezik pa tudi animiranih in dokumentarnih oziroma igranih in risanih filmov kot tudi reklamnih sporočil in vseh ostalih zvočnih in video vsebin. Poleg te storitve, ki velja za osnovno, lahko stranke, ki jih to zanima, lahko tudi dodatni storitvi v pogledu sinhronizacije vseh teh vsebin oziroma njihovega profesionalnega podnaslavljanja.

Glede na to, da ta institucija poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi lektorje in korektorje, ki so specializirani za zagotavljanje storitve redakcije, se nanje lahko obrnejo vse stranke, ki niso zadovoljne z izdelanim prevodom vsebin različne vrste. Torej, če neki posameznik to storitev zahteva od druge institucije, pri čemer ni dobil profesionalnega prevajanja teh vsebin, se lahko obrne na te strokovnjake, ki v skladu s pravili izvajajo lekturo in korekturo tako prevedenih materialov.

Seveda na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje spletnega materiala iz slovenskega v pakistanski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg spletnih katalogov in spletnih strani, profesionalno prevajajo tudi spletne prodajalne pa tudi vsako vrsto programske opreme oziroma aplikacije in programe, ne glede na njihovo kompleksnost. V odvisnosti od tega, za kakšne vsebine se izvaja, je strankam na razpolago tudi storitev profesionalne optimizacije za spletne brskalnike, saj ti strokovnjaki pri obdelavi teh materialov, v skladu s potrebami uporabljajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Učinek, ki se na ta način doseže, bo relativno hitro viden, ker bodo tako prevedeni materiali visoko kotirani v polju iskanja, in to za besede in izraze, ki so točno opredeljeni.

Če to stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vse vrste besedilnih vsebin iz domene različnih družbenih in naravoslovnih ved. Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje turističnih besedil iz slovenskega v pakistanski jezik pa tudi vseh tistih, ki se ukvarjajo s temami iz domene filozofije, prava in ekonomije oziroma gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, zatem sociologije, bančništva in medicine pa tudi financ, politike in psihologije kot tudi marketinga, informacijskih tehnologij in menedžmenta ter komunikologije, izobraževanja in farmacije oziroma vseh tistih besedil, katerih tema je povezani z absolutno katerokoli znanstveno disciplino, ne glede na to, ali je ta naravoslovna ali družbena.

Cena prevajanja iz slovenskega v pakistanski jezik

  • Iz slovenskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovenskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovenskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!