Prevajanje iz pakistanskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne glede na to, katero vrsto dokumentacije ali kateri posamezni dokument stranka ima potrebo dobiti preveden v tej različici jezikov, mora imeti v mislih, da ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje kompletna obdelava.

Razlog za to je, ker so okviru te institucije zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, tako da najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v kitajski jezik in potem opravijo tudi overitev v skladu s trenutno veljavnimi pravili.

Konkretni postopek je v celoti usklajen z veljavnim zakonom in pomeni, da uradno pooblaščena oseba, kar je v tem primeru sodni tolmač, mora neposredno pred postavljanjem svojega žiga na preveden dokument njegovo celotno vsebino primerjati z izvirniki.


Prevajanje iz pakistanskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v pakistanski jezik

Postopek dostave dokumentov na prevajanje predpostavlja obveznost dostave izvirnikov na vpogled temu strokovnjaku oziroma pošiljanja izvirne vsebine preko kurirske službe ali "Pošte Slovenije", toda to mora biti priporočena pošiljka.

Možnost, da na elektronski naslov pošlje skenirane dokumente, ima le tista stranka, ki zahteva njihovo prevajanje v izjemno kratkem časovnem obdobju. Toda tudi v tem primeru mora biti upoštevano pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled, pri čemer se pričakuje, da stranka v tem primeru izbere tisti način, ki je zanjo najhitrejši.

Glede na to, da so dolžne na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, je predvideno, da stranka prideo osebno in jih prevzame, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo. Toda, če strankam tak postopek ne ustreza, imajo možnost, da izkoristijo storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov na določen naslov. Glede na to, da v tem primeru mora biti angažirana služba za dostavo, to pomeni, da je stranka dolžna konkretno storitev plačati prav kurirju, ceno pa ob tej priložnosti določa služba, ki je tudi zadolžena za dostavo.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani, tako za neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v kitajski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in katerikoli drugi dokument, ki to vrsto dokumentacije sestavlja) kot tudi za kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki so povezani s področjema prava in sodstva (pritožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe, odločitve sodišč, licence, sodne sklepe, sklepi o razvezi zakonske zveze in druge vrste sodb, vse vrste pogodb, pravni red Evropske Unije in številni drugi pravni akti).

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank izvedejo, tako prevajanje v tej različici jezik kot tudi storitev overitve za deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo oziroma za gradbene projekte, pri čemer kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsak drugi dokument iz sestave ali tehnične in gradbene ali razpisne dokumentacije.

Dobro bi bilo omeniti tudi storitev nadoveritve, ki pa ni na voljo v okviru te institucije in s katero se mora vsaka stranka sama seznaniti. Gre za obveznost postavljanja posebne vrste žiga na dokumente, za katere se izvaja prevajanje v tej različici jezikov, pri čemer jo omenjeni strokovnjaki nimajo pravice izvesti, če je to potrebno, ampak je to prepuščeno zaposlenim v okviru okrožnih sodišč oziroma v njihovih posebnih oddelkih. Tako imenovani Apostille žig, ki ga imenujejo tudi Haški, se na določene dokumente postavlja v skladu s točno določenimi pravili. V principu pa je izjemno pomembno, da stranka informacije o tem dobi v omenjenih institucijah. Vsekakor mora na prvem mestu vprašati, ali je Apostille žig za njene dokumente obvezen in potem tudi pridobiti informacijo o tem, na kakšen točno način se overitev z njim izvaja v tem primeru. Poudarjamo, da se Haški žig, na večino dokumentov postavlja, potem ko ti strokovnjaki končajo z njegovim prevajanjem in overitvijo, toda obstaja tudi druga možnost, ki vključuje overitev s tem žigom na začetku celotnega psotopka. Ta vrsta overitve se razlikuje v smislu, da ti strokovnjaki morajo prevesti in vsebino dokumenta in omenjenega žiga in šele potem se lahko pristopi overitvi, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač.

Vse tiste dokumente, ki jih pristojne službe zahtevajo, prav tako lahko na zahtevo prevedemo v konkretni jezični različici in overimo v skladu s pravili. Izvedeno bo neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz pakistanskega v kitajski jezik pa tudi potrdila o samskem stanu in soglasij za zastopanje, seveda pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav.

Vsebine, ki so povezane s področjem znanosti, ali pa se primarno tičejo izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci prav tako v tej kombinaciji jezikov najprej prevajajo in potem izvedejo tudi z zakonom predpisano overitev. Tako stranke poleg diplome in dodatka k diplomi dobijo kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi prepis ocen ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet, po potrebi tudi vse vrste diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica in drugi), bo izvedeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz pakistanskega v kitajski jezik (statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in vsi ostali, ki so povezani z poslovnim procesom ali podjetnika ali podjetja).

Seveda prevajalci in sodni tolmač, po potrebi izvedejo tudi tolmačenje v dani jezični kombinaciji. Da bi v celoti profesionalno odgovorili na zahteve katerekoli manifestacije oziroma njenih udeležencev, lahko uporabijo in konsekutivno in šepetano pa tudi simultano tolmačenje iz pakistanskega v kitajski jezik. Vsekakor morajo biti podrobno informirani o principu organizacije samega dogodka. Zato tudi poudarjamo, da vsaka stranka, ki želi izvedbo omenjene storitve, mora posreedovati, tako podatke o številu udeležencev kot tudi tiste, ki so povezani z njegovim trajanjem in z mestom prirejanja. Predvideno je, da ti strokovnjaki profesionalno analizirajo vse omenjene informacije in ugotovijo, katera od vseh navedenih storitev lahko ponudi najboljši odgovor na zahteve same manifestacije. V primeru, da se opredelijo za simultano tolmačenje kot najboljšo možnost, bodo strankam, ki jih to zanima, ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Materiali s področja marketinga bodo na podlagi zahtev posameznikov vsekakor profesionalno prevedeni v konkretni jezični kombinaciji. Pravzaprav stranke dobijo prevajanje, tako reklamnih zloženk, katalogov in letakov kot tudi PR člankov oziroma plakatov in brošur, pri čemer omenjeni strokovnjaki po potrebi lahko prevajajo tudi vizitke.

Kadar se to zahteva, bo izvedeno tudi prevajanje besedil iz pakistanskega v kitajski jezik, ki so lahko in strokovna in poljudna, pri čemer poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo vsebine absolutno vsake tematike.

Časopisne članke, revije in književna dela vseh vrst pa tudi učbenike ti strokovnjaki prav tako prevajajo, če to neka stranka zahteva.

Sicer se navedeni materiali dostavljajo na drugačen način, kot v primeru, ko se zahteva obdelava dokumentov, saj ob tej priložnosti ni treba priložiti izvirnih vsebin na vpogled. Zato tudi poudarjamo, da je najhitrejši način za dostavo na obdelavo oziroma prevzemanje po koncu prevajanja prav elektronski in v okviru njega stranke navedene materiale pošljejo po elektronski pošti. Vsekakor ta institucija ponuja tudi drugačne možnosti za oba postopka, kar pomeni, da ima oseba, ki ji ne ustreza pošiljanje na elektronski naslov oziroma prevzemanje po koncu obdelave, pravico stopiti v stik s poslovalnico in izvedeti, katere možnosti se še ponujajo.

Glede na to, da so v okviru te institucije zaposleni tudi profesionalni podnaslavljalci, to pomeni, da lahko stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz pakistanskega v kitajski jezik, dobijo tudi to storitev. Poleg nje je na razpolago tudi tista, ki se nanaša na strokovno sinhronizacijo, tako serij in filmov vseh vrst (animirani, dokumentarni, risani, igrani) kot tudi reklamnih sporočil, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni jezični različici prevajajo tudi otroške oddaje, ki bodo predvajane in na televiziji in na radiju pa tudi informativne, zabavne in izobraževalne ter številne druge vsebine te vrste.

Dolžni smo omeniti tudi to, da zaposleni v okviru te institucije imajo izkušnje tudi z uporabo tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar je izjemno pomembno, ko se v navedeni različici jezikov prevajajo spletne vsebine katerekoli vrste. Če smo natančni, pri obdelavi spletnih prodajaln, spletnih strani ali spletnih katalogov bodo implementirana omenjena orodja oziroma vsebine vseh omenjenih materialov bodo v celoti usklajene z zahtevami samega spletnega brskalnika. Potem bodo v optimalnem roku te vsebine vidne že v okviru prve strani iskanja, pri čemer omenjeni strokovnjaki natančno določajo tudi izraze oziroma besed, ki so za konkretne materiale ključne in po katerih stranke tudi prihajajo do želenih rezultatov. Poleg omenjenih ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo tudi programsko opremo, kar pa se nanaša na katerikoli program ali aplikacijo.

Poleg omenjenih profesionalcev ta institucija zaposluje tudi tiste, katerih specialnost je zagotavljanje storitve redakcije oziroma lekture in korekture. V nekaterih primerih je namreč potrebno, da korektorji oziroma profesionalni lektorji obdelajo predhodno prevedene materiale, oziroma, da v okviru njih popravijo vse storjene napake in da njihovo vsebino uskladijo in s pravili samega kitajskega jezika ter hkrati tudi s pravili prevajanja.

Neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v kitajski jezik

Absolutno vsak dokument, ki ga v skladu s predpisanimi pravili stranka posreduje na obdelavo, prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, da v dani različici jezikov, ne samo prevajajo, ampak tudi uporabijo pravila, ki se nanašajo na overitev obdelanega dokumenta.

Toda, ker se postopek overitve sme izvesti izključno v skladu z veljavnimi pravili, je tudi izredno pomembno, da vsaka stranka izpolni svojo obveznost, oziroma, da izvirnike na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču ali pošlje na enega od opisanih načinov ali pa jih osebno prinese v poslovalnico.

Ker je treba na nekatere dokumente postaviti tudi posebno vrsto žiga, ki je poznan pod imenoma Haški ali Apostille in za katero izvedbo niso zadolženi člani ekipe te institucije, bi bilo zaželeno, da se vsaka stranka sama potrudi, da absolutno vse podatke o tem predhodno dobi v okviru institucij Republike Slovenije, ki so uradno pristojne za to vrsto overitve.

Seveda poleg osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in potnega lista oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti ter vozniško dovoljenje in delovno pa tudi potrdilo o državljanstvu in številne druge trenutno nenavedene osebne dokumente.

Če neka stranka postavi zahtevo za prevajanjem medicinske dokumentacije iz pakistanskega v kitajski jezik, to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih ustrezno obdelajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma zdravniške izvide in vsak drugi dokument, ki je zakonsko uvrščen v to vrsto dokumentacije.

Seveda v konkretni jezični različici prevajajo in potem tudi overjajo katerekoli dokumente, ki jih njihovi lastniki morajo v določenih primerih predložiti neki pristojni instituciji. Na prvem mestu mislimo na potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti oziroma na potrdilo o stanju računa v banki in na soglasje za zastopanje kot tudi na potrdilo o višini dohodkov ter na vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi izjav ter soglasij.

Poleg obdelave pravnega reda Evropske Unije oziroma pritožb in odločitev sodišč bo izvedeno tudi neposredno prevajanje tožb in sodnih sklepov iz pakistanskega v kitajski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci po potrebi kompletno obdelujejo tudi vse vrste pogodb, zatem licence in pooblastilo za zastopanje kot tudi vse vrste certifikatov ter sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale dokumente, ki se tičejo ali sodstva ali prava oziroma, ki predstavljajo pravne akte.

Poleg gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo pa tudi vsak drugi dokument iz sestave predvsem gradbene pa tudi tehnične in razpisne dokumentacije.

Prav tako lahko obdelujejo celotno vsebino poslovne dokumentacije, kar pomeni, da stranke dobijo ustrezno prevedene in overjene poslovne odločitve, letna in finančna poslovna poročila, zatem ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi revizijska poročila, statut podjetja in fakture oziroma katerikoli nenavedeni dokument, ki se nanaša na poslovanje, tako različnih podjetij kot tudi podjetnikov.

Treba je omeniti tudi to, da se na podlagi zahtev strank izvaja tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz pakistanskega v kitajski jezik pa tudi vseh ostalih vsebin, tako iz domene znanosti kot tudi izobraževanja. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v skladu z veljavnimi pravili obdelajo, tako zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in seminarske naloge kot tudi diplomo in dodatek k diplomi potem prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma znanstvena dela in predmetnike ter programe fakultet pa tudi vsak drugi dokument oziroma material, ki se na navedena področja nanaša.

Profesionalno prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v kitajski jezik

Poleg spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in spletnih katalogov so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje programske opreme iz pakistanskega v kitajski jezik in v tem primeru obdelajo vsako aplikacijo ali program, ki ga stranka zahteva. Glede na to, da gre za specifične vrste materialov in da nekateri od njih zahtevajo tudi optimizacijo, to pomeni, da ti strokovnjaki vsekakor po potrebi uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Prav na ta način njihove vsebine prilagodijo polju iskanja oziroma zahtevam samega brskalnika in tako bodo relativno hitro vidne na prvi strani iskanja, predhodno omenjeni strokovnjaki pa natančno določajo tako imenovane ključne besede in izraze.

Vsakdo, ki ga to zanima, lahko zaposlene v Prevajalskem centru Akademije Oxford zadolžiti, da izvedejo prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz pakistanskega v kitajski jezik. Poleg besedil, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s področjem izobraževanja, marketinga in znanosti oziroma komunikologije in farmacije ter menedžmenta in medicine, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene ekologije in varstva okolja, financ in psihologije oziroma gradbene industrije in turizma pa tudi tista, ki so povezana s politiko, bančništvom in ekonomijo ter s področji prava in informacijskih tehnologij kot tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družbene vede.

Med številnimi storitvami, za katere je zaposleni konkretne institucije specializirani, posebno mesto vsekakor pripada tudi tolmačenju iz pakistanskega v kitajski jezik. Na razpolago je tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami same manifestacije uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Vsakdo, ki ga to zanima, mora prav njih angažirati zaradi izvedbe omenjene storitve, prav tako pa je dolžan posredovati vse relevantne podatke, ki se nanašajo na organizacijo same manifestacije. Poleg informacije o njenem trajanju mora vsekakor posredovati tudi tiste, ki se nanašajo na število udeležencev oziroma na lokacijo prirejanja. Ponudba za storitev tolmačenja v omenjeni jezični različici se namreč oblikuje na podlagi teh informacij oziroma po njihovi analizi.

Prevajanje animiranih in risanih filmov iz pakistanskega v kitajski jezik

Če neki posameznik zahteva prevejanje ali risanih ali animiranih filmov v tej jezični kombinaciji, lahko zahteva tudi storitev, tako njihovega profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Seveda sodni tolmači in prevajalci na zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentarnih in igranih filmov iz pakistanskega v kitajski jezik, toda obdelujejo tudi oddaje, tako izobraževalnega in informativnog kot tudi zabavnega značaja kot tudi številne druge oziroma reklamna sporočila in serije oziroma absolutno katerokoli vrsto zvočnih ali video vsebin.

Prav tako stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v okviru te institucije dobijo tudi storitev, za katero izvedbo so zadolženi izključno lektorji in korektorji. Namreč, redakcija se uporablja v specifičnih primerih oziroma ko prevajanje v navedeni različici jezikov obstaja za določeni material, toda ni profesionalno izvedeno. Ob tej priložnosti omenjeni strokovnjaki uporabljajo pravila redakcije oziroma izvajajo lekturo teh materialov in njihovo korekturo, s ciljem usklajevanja prevedenega materiala z vsemi tistimi pravili, ki veljajo v kitajskem jeziku.

Poleg tega na podlagi zahtev strank lahko izvedemo tudi prevajanje književnih del iz pakistanskega v kitajski jezik, ne glede na to, ali sodijo med poetska ali prozna. Prav tako prevajalci in sodni tolmači obdelujejo učbenike, ki se ukvarjajo z različno tematiko kot tudi revije in časopisne članke, ne glede na to, na točno katero temo se nanašajo.

Moramo poudariti tudi to, da so člani ekipe te institucije specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih materialov iz pakistanskega v kitajski jezik, kar pomeni, da poleg PR člankov, brošur in plakatov oziroma vizitk in reklamnih letakov, vsekakor lahko profesionalno obdelajo tudi kataloge kot tudi reklamne zloženke ter številne druge materiale, katerih primarni cilj je reklamiranje. Popolnoma je vseeno, ali se skoznje predstavlja neki dogodek ali storitev oziroma delovanje določenega podjetja ali izdelek, saj prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti maksimalno spoštujejo vsa tista pravila, ki jih vsebuje področje marketinga.

Cena prevajanja iz pakistanskega v kitajski jezik

  • Iz pakistanskega v kitajski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!