Prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Morda samo na prvi pogled malo neobičajna kombinacija jezikov, toda vsekakor obstajajo posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik. Stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford so prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani, tako za obdelavo številnih pisanih vsebin v tej kombinaciji jezikov kot tudi za storitev tolmačenja.

Pomembno je omeniti, da ti strokovnjaki lahko enako profesionalno obdelajo tudi vse vrste marketinških materialov (vizitke, katalogi, plakati, PR članki, brošure, reklamni letaki in ostale vsebine skozi katere se reklamirajo storitve, izdelki ali podjetja oziroma predstavijo dogodki), na zahtevo pa strank pa izvedejo tudi neposredno prevajanje knjig iz pakistanskega v bosanski jezik. Poleg književnih del iz domene proze oziroma tistih, ki sodijo med poetska, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov profesionalno prevajajo tudi vse učbenike, ne glede na to njihovo obsežnost in s katero temo se ti ukvarjajo.

Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških in strokovnih revij.


Prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko profesionalno prevajajo tudi katerekoli zvočne ali video vsebine, od televizijskih ali radijskih oddaj (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge) preko reklamnih sporočil in serij pa do vseh vrst filmov (risani, dokumentarni, igrani in animirani). V želji, da vsakomur, ki zahteva prevajanje omenjenih vsebin v tej različici jezikov omogoči kompletno storitev na enem mestu, ta institucija ponuja tudi sinhronizacijo vseh teh materialov, po želji pa stranka se lahko odloči tudi za storitev podnaslavljanja, ki je prav tako na razpolago v okviru te institucije.

Prav tako so v tej instituciji zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s storitvijo redakcije. Da pojasnimo, je nekdo od posameznika ali neke druge institucije zahteval prevajanje v tej različici jezikov in ga dobil, toda to ni bilo izvedeno profesionalno, tedaj je treba angažirati navedene strokovnjake, ki v skladu s pravili lekture oziroma korekture vse obstoječe napake v takšnih vsebinah popravijo in jih uskladijo z izvirniki oziroma z bosanskim jezikom in njegovimi pravili.

Poleg storitev, ki se nanaša na obdelavo spletnih materialov, bo strankam omogočena tudi tista, ki se nanaša na njihovo optimizacijo. Vsekakor lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz pakistanskega v bosanski jezik pa tudi programov oziroma aplikacij ter seveda spletnih strani in drugih vsebin te vrste in potem prevajalci in sodni tolmači uporabijo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni namen takšnega postopka obdelave je, da bodo vse omenjene pa tudi številne druge spletne vsebine prevedene v skladu z zahtevami brskalnika, in da bo njihovo mesto v polju iskanja bistveno boljše kot prej.

Na podlagi postavljenih zahtev ter v skladu z značilnostmi manifestacije, v okviru katere bodo sodelovali govorci obeh omenjenih jezikov, ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi tolmačenje. Natančneje rečeno, analizirati morajo podatke o samem dogodku, da bi se odločili, ali bodo uporabili simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Predmet analize bodo, tako podatki o predvidenem trajanju dogodka kot tudi o številu oseb, ki bodo prisotne, in vsekakor o samem prostoru. Sicer se v okviru te institucije tistim strankam, za katere manifestacijo je izbrana ta vrsta tolmačenja, ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Stranka mora vse vsebine te vrste dostaviti na elektronski naslov in potem ko sodni tolmači in prevajalci oziroma ostali zaposleni v okviru naše institucije njihovo obdelavo končajo, jih stranka prav tako prevzame elektronsko, če to želi. Glede na to, da obstajajo tudi druge možnosti, se morajo stranke, ki jih to zanima, o njih dodatno pozanimati v poslovalnici konkretne institucije.

Predvideno je, da med storitve, za katere so navedeni strokovnjaki specializirani, sodi tudi neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v bosanski jezik. Posebej je pomembno, da lastniki dokumentov vedo, da jih v tej instituciji kompletna obdelava pričakuje, ker po izvedenem prevajanju zapriseženi sodni tolmač pristopa postopku overitve prevoda.

Konkretni princip obdelave je v celoti določen z veljavnim zakonom in predvideva, da ta strokovnjak najprej primerja izvirni dokument s prevedenim, saj njegov žig služi za uradno potrditev, da gre za vsebine, ki so zveste izvirniku.

V skladu pravili stranka, ki jo zanima prevajanje kateregakoli posameznega dokumenta ali celotne dokumentacije, mora prav njemu na vpogled poslati ali prinesti izvirne dokumente. To pa lahko stori ali preko kurirske službe ali z osebno dostavo v konkretno poslovalnico, na razpolago pa ji je tudi možnost, da izvirne dokumente pošlje priporočeno preko “Pošte Slovenije".

Z druge strani prevzemanje lahko izvede osebno, pri čemer ji prevedene in overjene dokumente katerekoli vrste lahko pošljemo tudi na naslov, ki ga navede. Toda v tem primeru storitev dostave zaračunava kurirska služba po lastnem ceniku, saj ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve kateregakoli dokumenta.

Poleg tega, da kompletno obdelajo katerokoli vrsto soglasij, izjave ali potrdil oziroma vse dokumente, ki jih posamezniki morajo predložiti neki pristojni službi, prevajalci in sodni tolmači prevajajo in overjajo tudi vsebino, tako gradbene, medicinske in poslovne kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije.

Na zahtevo bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v bosanski jezik in predvideno je, da ti strokovnjaki v skladu s pravili in zahtevami lahko obdelujejo tudi dokumente pa tudi vse ostale materiale, ki se tičejo ali področja znanosti ali izobraževanja kot tudi pravne akte. Na splošno rečeno lahko prevajajo in overijo vsak dokument, toda samo pod pogojem, da stranka v celoti spoštuje pravilo, povezano z dostavo izvirnikov na vpogled.

Glede na to, da lastniki dokumentov, morda niso seznanjeni z dejstvom, da je za določene vsebine treba izvesti tudi tako imenovano nadoveritev in da ta postopek ni na razpolago v tej instituciji, tako da posebej poudarjamo, da morajo informacije o njej poiskati v institucijah, ki so zanjo pristojne. Da ne bo pomote, pod pojmom nadoveritev smatramo postopek postavljanja žiga, ki je dobro poznan kot Haški, še bolj poznan pa kot Apostille. Takoj moramo poudariti, da ta vrsta overitve ni obvezna za prav vsak dokument, ki se v dani kombinaciji prevaja, informacije o tem pa so lastnikom dokumentov na razpolago v oddelkih okrožnih sodišč naše države. Ko bo kontaktiral z zaposlenimi te institucije, mora tudi izvedeti, po katerem principu se za njegove dokumente overitev Haškim žigom mora izvesti. Gre namreč za to, da je z zakonom določeno, ali se omenjeni žig postavlja na samem začetku oziroma, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo s svojim poslom, toda tako imenovani Apostille žig na dokument se lahko postavi tudi potem, ko se izvede njegovo prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik oziroma potem ko omenjeni strokovnjak postavi svoj žig in ga na ta način overi.

Prevajanje spletnih katalogov iz pakistanskega v bosanski jezik

Celotno vsebino vseh katalogov, ki so dostopni na spletu, prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov profesionalno obdelajo v skladu z zahtevami strank. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz pakistanskega v bosanski jezik pa tudi aplikacij katerekoli vrste potem spletnih strani in programov kot tudi vseh ostalih vsebin, ki so na določen način povezane ali z računalništvom ali s spletom. Navedeni strokovnjaki so seznanjeni tudi s postopkom optimizacije vseh spletnih vsebin, tako da njihovi obdelavi primarno pristopajo profesionalno oziroma implementirajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation). Izjemno je pomembno, da strankam omogočajo, ne samo prevajanje spletnih materialov, ampak tudi njihovo optimizacijo oziroma usklajevanje s pravili iskanja. Na ta način uporabniki spleta, ki v iskalnik tipkajo točno določeno besedo oziroma izraz preprosto do konkretnih vsebin, kar vpliva tudi na poboljšanje poslovanja podjetja ali posameznika, ki je njihov lastnik.

Na podlagi postavljenih zahtev korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvedejo strokovno redakcijo in to za vsako vsebino, za katero je to potrebno. Moramo poudariti, da je tudi korekturo in lektura katerekoli vrste materialov treba izvesti izključno takrat, ko njihovo prevajanje v dani različici jezikov ni usklajeno, tako z izvirnimi vsebinami kot tudi s pravili samega prevajanja. Seveda se navedene storitve uporabljajo samo za tiste materiale, ki jih je lastnik že dal nekje na prevajanje, pri čemer osebe, ki so to storitev izvajale, vsekakor tega niso storile profesionalno.

Predvideno je, da zaposleni te institucije lahko izvedejo tudi prevajanje besedil iz pakistanskega v bosanski jezik, ne glede na to, ali gre za strokovne oziroma znanstvene materiale ali pa za tiste, ki so namenjeni večjemu številu bralcev in veljajo za poljudne. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo besedila, katerih tema se nanaša na področja znanosti, farmacije in izobraževanja oziroma medicine, komunikologije in gradbene industrije ter menedžmenta in ekologije ter varstva okolja, prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področja filozofije, marketinga in financ ter sociologije, informacijskih tehnologij in politike pa tudi ekonomije, sociologije in prava kot tudi psihologije in vseh ostalih neomenjenih znanstvenih disciplin, ki se lahko tičejo in družboslovnih in naravoslovnih ved.

Glede na to, da ta institucije poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki so specializirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da vsi posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz pakistanskega v bosanski jezik, praktično rečeno na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo. Predvideno je, da poleg informativnih, otroških in izobraževalnih oziroma zabavnih, tako televizijskih in radijskih oddaj, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov profesionalno obdelujejo tudi reklamna sporočila ter animirane in dokumentarne filme oziroma risane in igrane kot tudi serije in ostale vsebine, ki so po koncu obdelave lahko predvajane, tako na spletu in televiziji oziroma radiju kot prikazovane v kinematografih.

Prevajanje učbenikov iz pakistanskega v bosanski jezik

Zaposlenim v okviru naše institucije Prevajalskega centra Akademije Oxford ne predstavlja nikakršnega problema, če so učbeniki malo obsežnejši ali kompleksnejši, ker sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj in znanja in izkušenj ter lahko obdelajo vse vrste učbenikov.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje romanov iz pakistanskega v bosanski jezik, pri čemer v tej različici jezikov seveda prevajajo tudi vse ostale, tako prozna književna dela kot tudi poetska. Poleg tega lahko na zahtevo obdelajo tudi časopisne članke kot tudi vsebino ali strokovnih ali ilustriranih oziroma otroških ter vseh ostalih revij.

Prav tako se vse stranke, ki jih to zanima, morajo zavedati dejstva, da ti strokovnjaki lahko uporabljajo pravila vseh treh vrst tolmačenja, vsekakor pa je v ponudbi omenjene institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo pravila, ki jih vključuje, tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v bosanski jezik in strankam omogočajo tudi izvedbo storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje v konkretni različici jezikov. Sicer se na podlagi podatkov o manifestaciji tudi sprejme odločitev, katera od vseh teh storitev mora biti uporabljena, najpomembnejše pa je, da stranka, ki jo to zanima, vse podatke o njeni organizaciji pravočasno posreduje v poslovalnico. Na prvem mestu je pomembno, da zaposlene v okviru te institucije informira o tem, koliko bi dni oziroma ur naj bi trajal dogodek in potem tudi o tem, na kateri lokaciji je načrtovano, da bo potekal in da jih vsekakor obvesti o točnem številu oseb, ki bodo ob tej priložnosti sodelovale.

Na zahtevo posameznikov je v tej različici jezikov lahko profesionalno obdelana tudi katerakoli vrsta vsebin s področja marketinga. Vsekakor moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj izkušenj pri prevajanju takšnih vsebin. V uradni ponudbi omenjene specializirane institucije je med drugim tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz pakistanskega v bosanski jezik pa tudi PR člankov ter vizitk in katalogov oziroma brošur in plakatov kot tudi številnih drugih materialov, ki so namenjeni, tako predstavljanju določenega dogodka kot tudi reklamiranju nekega podjetja oziroma izdelkov ali storitev.

Prevajanje zdravniških izvidov iz pakistanskega v bosanski jezik

Kar zadeva obdelavo zdravniških izvidov v tej različici jezikov, morajo stranke, ki jih to zanima, vedeti, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo določbe veljavnega zakona, tako da izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v bosanski jezik in overitev, za katero so jim dana predpisana pooblastila.

Moramo omeniti, da sodni tolmač svoj žig na predhodno preveden ta, in katerikoli drugi dokument, lahko postavi izključno, ko se osebno prepriča, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu. Da bi to lahko pravilno storil, mu mora lastnik teh vsebin izvirnike na vpogled ali da prinesti osebno ali pa jih poslati na enega od razpoložljivih načinov.

Splošno je priporočilo za vsako stranko, ki v navedeni jezični kombinaciji želi dobiti preveden oziroma ustrezno overjen dokument, da se najprej obrne na okrožno sodišče v svojem mestu in da zahteva vse relevantne informacije o tako imenovani nadoveritvi oziroma o postopku postavljanja Apostille oziroma tako imenovanega Haškega žiga na te dokumente.

Seveda med medicinsko dokumentacijo sodijo tudi zdravniški izvidi pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter celotna dokumentacija o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi številni drugi dokumente, ki jih tokrat nismo omenili, tako da omenjeni strokovnjaki vse njih ustrezno obdelajo, če se to od njih zahteva.

Na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci prevedejo in overijo absolutno vse tiste dokumente, ki jih njihovi lastniki potem lahko predložijo določeni pristojni službi. Ne samo, da bo izvedeno neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz pakistanskega v bosanski jezik oziroma soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov, ampak omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stanju računa v banki ter katerokoli drugo vrsto, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Vse tiste dokumente, ki veljajo za osebne, ko to posameznik zahteva, člani ekipe te institucije prevajajo v omenjeni različici jezikov in overijo v skladu s pravili (prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi), sodni tolmači in prevajalci pa vsekakor kompletno obdelujejo tudi vsebino poslovne dokumentacije (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in absolutno vsak drugi dokument, ki se na določen način tiče poslovanja, tako pravnih oseb kot tudi podjetnika).

Toda v primeru, da je to postavljeno kot uradna zahteva, navedeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v bosanski jezik oziroma obdelujejo vse tiste dokumente, ki so povezani predvsem s področjem prava pa tudi sodstva. Na prvem mestu mislimo na pooblastilo za zastopanje, pritožbe in licence ter sodne sklepe in tožbe kot tudi na pravni red Evropske Unije oziroma na odločitve sodišč pa tudi na vse vrste sodb, pogodbe in na vse ostale dokumente, ki se povezujejo s področjem ali prava ali sodstva.

Podrazumeva se, prav tako da če profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov da najprej prevajajo in potem tudi overijo vse tiste dokumente oziroma katerokoli drugo vrsto materialov, ki se primarno nanašajo, tako na znanost (znanstvena dela, znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav in številni drugi) kot tudi na področje izobraževanja (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in vsi ostale vsebine, ki se tičejo primarno oblastiobrazovanja).

Dobro bi bilo reči tudi to, da ko to posamezniki zahtevajo, vsekakor lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije iz pakistanskega v bosanski jezik. Ob tej priložnosti zaposleni v tej instituciji kompletno obdelajo oziroma prevajajo in overijo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov pa tudi navodilo za uporabo oziroma vsak tisti dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen v eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz pakistanskega v bosanski jezik

  • Iz pakistanskega v bosanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!