Prevajanje iz pakistanskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalno prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago absolutno vsakomur, ki ga to zanima. V tej instituciji so zaposleni sodni tolmači in prevajalci, ki so med drugim specializirani za neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v srbski jezik. Navedena storitev vključuje tudi overitev z žigom sodnega tolmača, ki se izvaja v skladu s predpisanimi pravili.

Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo, tako vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente, povezane z izobraževanjem ali znanostjo kot tudi osebne pa tudi tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam naše države oziroma vse vrste izjav, potrdil in soglasij.

Prav tako lahko najprej prevedejo v tej jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi strokovno overitev za vsebino tehnične dokumentacije oziroma za vse dokumente iz sestave razpisne pa tudi poslovne kot tudi medicinske in gradbene dokumentacije oziroma vsak dokument, ki ga posameznik na točno opredeljen način dostavi.


Prevajanje iz pakistanskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik

Primerjanje izvirnika in prevoda je obvezno pred postopkom overitve in zaradi tega je pomembno, da izvirnike lastnik ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, ali pa jih osebno prinese v predstavništvo te institucije.

Navedeni postopek dostave je povezan samo s prevajanjem dokumentov iz pakistanskega v srbski jezik, za vse ostale vsebine pa velja nepisano pravilo, da jih stranka po elektronski pošti in dostavlja in prevzema po koncu obdelave. V primeru, da nekdo ne more na ta način dostaviti oziroma prevzeti ostalih vsebin, to lahko stori na drugačen način, vse potrebne podatke o ostalih principih pa dobi pri zaposlenih v okviru te institucije.

Poleg možnosti, da osebno prevzame kompletno obdelane dokumente, se stranka lahko opredeli tudi za možnost njihove dostave preko kurirske službe. Konkretna storitev zahteva dodatno plačilo, in to izključno podjetju, ki izvaja dostavo in opredeljuje ceno in stranka je kurirju tudi dolžna plačati predpisano nadomestilo.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov izvajajo tudi nujno prevajanje za katerikoli dokument, kar pomeni, da ga obdelajo v izjemno kratkem časovnem obdobju. Predvideno je, da lastnik dokumentov tedaj na predpisan način mora poslati ali prinesti izvirnike na vpogled, toda to lahko storil naknadno, predhodno pa na elektronski naslov pošlje skenirane vsebine, da bi omenjeni strokovnjaki z njihovo obdelavo začeli v čim krajšem roku.

Treba je opozoriti tudi na to, da nadoveritev, ki ni obvezna za absolutno vsak dokument, ki se prevaja v konkretni jezični različici, ne ne more biti izvedena v okviru te institucije, in sicer iz preprostega razloga, ker njeni zaposleni nimajo potrebnega pooblastil. Vsekakor na to vplivajo podatki o tem, ali Apostille oziroma tako imenovani Haški žig mora biti postavljen na določen dokument, pa je zato potrebno, da se vsak posameznik o tem pozanima. Konkretne informacije lahko dobi v okrožnih sodiščih Republike Slovenije, v okviru katerih delujejo posebni oddelki, izključno specializirani za izvajanje overitve Haškim žigom. Ne samo, da stranka tedaj vpraša, ali je Apostille obvezujoč za njene dokumente, ampak mora dobiti tudi natančne podatke o načinu overitve z njim, ker je točno opredeljeno, ali se na določene vsebine ta vrsta žiga postavlja po ali pred obdelavo s strani zaposlenih v tej instituciji.

Vsakdo, ki za tem ima potrebo, lahko omenjene strokovnjake angažira tudi zaradi izvedbe storitve, ki vključuje šepetano tolmačenje iz pakistanskega v srbski jezik oziroma storitev simultanega ali konsekutivnega tolmačenja, glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači za vsako od njih specializirani. Prav tako jim je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, od njih pa se pričakuje, da zaposlene pravočasno informirajo o načinu organizacije konkretne manifestacije, v smislu, da jim posredujejo podatke, tako o točnem trajanju oziroma o številu oseb, ki se jo bodo udeležile kot tudi o samem prostoru, v katerem bo ta dogodek potekal oziroma o njegovih značilnostih.

Vse vrste marketinških materialov bodo prav tako biti obdelane na zahtevo strank, to pa se nanaša, tako na reklamne zloženke, vizitke in PR članke kot tudi na letake, brošure in plakate oziroma na vse vrste katalogov pa tudi na katerokoli neomenjeno vrsto vsebin, ki so namenjene reklamiranju.

Prav tako lahko stranke, ki jih to zanima, v okviru te institucije angažirajo zaposlene, da bi dobile profesionalno obdelane časopisne članke oziroma ilustrirane kot tudi otroške in strokovne revije. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi romane, zatem poetska književna dela pa tudi beletrijo in vsa ostala dela iz domene proze ter učbenike.

Posameznikom je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v srbski jezik, pri katerem ti strokovnjaki izvedejo tudi njihovo strokovno optimizacijo. Pravzaprav gre za to, da primarno sledijo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in da na ta način konkretno spletno stran v celoti pravilno uskladijo z zahtevami, ki veljajo v okviru iskalnika. Prav zato tudi poudarjamo, da bodo s pomočjo optimizacije spletne strani, ki so prevedene v tej jezični kombinaciji pa tudi spletne prodajalne kot tudi katalogi, ki so vidne na spletu ter številni drugi materiali te vrste, uvrščeni na prvo stran rezultatov iskanja za opredeljene ključne besede. Če se to od njih zahteva, sodni tolmači in prevajalci prav tako profesionalno prevajajo tudi programsko opremo, kar pomeni, da na zahtevo obdelujejo, tako aplikacije vseh vrst kot tudi programe.

Strokovne besedilne materiale, katerih tema se ukvarja s katero koli družboslovno ali naravoslovno znanstveno disciplino v skladu z zahtevami prevedejo v tej različici jezikov in predvideno je, da strankam omogočajo tudi obdelavo poljudnih besedil katerekoli tematike.

Glede na to, da konkretna institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki že dolgo let izvajajo podnaslavljanje različnih vsebin pa tudi tistih, katerih specialnost je sinhronizacija, to pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz pakistanskega v srbski jezik, praktično na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo. Seveda omenjeni strokovnjaki najprej prevedejo oddaje različne vsebine, kot so izobraževalne, zabavne ali informativne pa tudi reklamna sporočila ter dokumentarne in risane filme kot tudi serije oziroma animirane in igrane filme pa tudi ostale vsebine, ki morajo biti predstavljene na določenem mediju ali v kinematografih in potem se mora vsaka stranka odločiti, katera od ponujenih dodatnih storitev ji najbolj ustreza.

Prevajanje besedil iz pakistanskega v srbski jezik

Poleg poljudnih besedilnih materialov bo na podlagi zahtev strank, ki jih to zanima, izvedeno tudi neposredno prevajanje znanstvenih besedil iz pakistanskega v srbski jezik, njihova tematika pa se lahko tiče različnih disciplin. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij gradbene industrije, ekonomije in komunikologije ter farmacije, informacijskih tehnologij in marketinga, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi filozofske besedila oziroma politična, turistična in pravna kot tudi tista, ki so povezani s področji medicine, menedžmenta in sociologije oziroma psihologije pa tudi informacijskih tehnologij in izobraževanja kot tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Vsaki stranki bo omogočeno, da zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolži tudi za tolmačenje iz pakistanskega v srbski jezik. Zahvaljujoč temu, da sodni tolmači in prevajalci poznajo pravila šepetanega tolmačenja v konkretni jezični različici oziroma simultanega in konsekutivnega, je predvideno, da bo katerakoli vrsta manifestacije potekala brez kakršnihkoli ovir. Ti strokovnjaki se po prejetju prejetih informacij o samem dogodku opredelijo za tisto vrsto tolmačenja, ki bo najbolje odgovorila na zahteve, tako udeležencev manifestacije kot tudi organizatorja. Zato je tudi pomembno, da stranka, ki jo to zanima, posreduje podatke o trajanju dogodka oziroma o točni lokaciji, na kateri je načrtovano, da bo potekal pa tudi o številu oseb, ki bodo ob tej priložnosti sodelovale. Najem opreme za simultano tolmačenje bo unesen v uradno ponudbo v primeru, da zaposleni v okviru naše institucije na podlagi dostavljenih informacij ocenijo, da bodo s simultanim tolmačenjem v tej jezični različici ustrezno odgovorili na zahteve določene manifestacije.

Treba je omeniti tudi to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači vedo, na kakšen način pravilno implementirati tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation), kar je izjemno pomembno, ko se izvaja neposredno prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v srbski jezik. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako spletne kataloge oziroma spletne strani kot tudi spletne prodajalne pa tudi katerokoli drugo vrsto materialov, ki je na spletu vidna oziroma povezana z računalništvom. Poleg njih prevajajo tudi programsko opremo oziroma vsako aplikacijo ali program, ki ga stranka ustrezno dostavi na obdelavo.

Prevajanje gradbenih projektov iz pakistanskega v srbski jezik

Da bi oseba, ki jo to zanima, lahko brez kakršnihkoli težav uporabljala gradbene projekte, prevedene v tej jezični kombinaciji, morajo prevajalci in sodni tolmači izvesti njihovo kompletno obdelavo.

Pravzaprav to pomeni, da izvajajo neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v srbski jezik in potem tudi overijo prevedene vsebine.

V skladu z zakonom bo izvedena overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača in zato se od absolutno vsake stranke tudi zahteva, da mu na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente.

Zaželeno je tudi, da se neposredno pred tem lastnik konkretnih dokumentov v institucijah, v katerih pristojnosti je nadoveritev, o tem postopku podrobno pozanima. S tem mislimo predvsem na tisti postopek, ki vključuje postavljanje Haškega žiga na določene dokumente oziroma tistega, ki je bolj poznan kot Apostille. To smo poudarili samo zato, ker člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford nimajo predpisanega dovoljenja in pooblastila za izvedbo predpisane nadoveritve.

Poleg gradbene dokumentacije sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vsebino tehnične oziroma razpisne dokumentacije, tako da je strankam zagotovljeno neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz pakistanskega v srbski jezik pa tudi ustrezna obdelava navodil za uporabo ter deklaracij izdelkov in vseh ostalih dokumentov iz sestave omenjenih vrst dokumentacij.

Poleg potrdil in soglasij člani ekipe te institucije ustrezno obdelujejo tudi vse vrste izjav oziroma tiste dokumente, ki jih je pristojnim institucijam treba predložiti v določeni situaciji (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti iz te skupine).

Na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki prevajajo oziroma overijo tudi vsak osebni dokument. Poleg osebne izkaznice, potnega lista in potrdila o državljanstvu bo izvedeno tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze iz pakistanskega v srbski jezik. Poleg tega prevajajo in potem tudi overijo prometno pa tudi delovno in vozniško dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje kot tudi vsak drugi osebni dokument, ki ga ob tej priložnosti nismo omenili.

Vsebino poslovne dokumentacije na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako ustrezno obdelajo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila in vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja, tako pravne osebe kot tudi podjetnika), izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v srbski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in drugi dokumenti iz te skupine).

V skladu s potrebami oseb, ki jih to zanima, strokovnjaki te institucije lahko kompletno obdelajo, tako znanstvene patente kot tudi diplomske naloge oziroma znanstvena dela pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen oziroma potrdilo o rednem šolanju ter seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole potem diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet oziroma absolutno katerokoli vrsto vsebin, ki se tiče in znanosti in izobraževanja.

Zagotovljena bo tudi tista storitev, ki vključuje neposredno prevajanje sodnih tožb in pritožb iz pakistanskega v srbski jezik, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vsako drugo sodbo oziroma odločitev in sklep kot tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in licence ter pogodbe in številne druge pravne akte.

Prevajanje igranih filmov iz pakistanskega v srbski jezik

Poleg tega stranke, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi prevajanje filmov iz pakistanskega v srbski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi igrane in animirane filme pa tudi risane in dokumentarne, stranka pa lahko izbere tudi eno od ponujenih dodatnih storitev. Prevajalski center Akademije Oxford namreč zaposluje tudi profesionalce, ki izvajajo sinhronizacijo, tako filmov kot tudi reklamnih sporočil in serij pa tudi podnaslavljanje zabavnih potem izobraževalnih in otroških ter informativnih oddaj oziroma vseh video in zvočnih materialov.

Prav tako so v okviru navedene specializirane institucije zaposleni, tako lektorji kot tudi korektorji z dolgoletnimi izkušnjami, ki bodo zagotovili storitev redakcije vsaki stranki, ki ima potrebo za tem. Moramo poudariti, da se konkretna storitev, ki obsega in korekturo in lekturo, izvaja v primeru, ko obstajajo prevodi vsebin, ne glede na to, ali gre za besedila, knjige ali dokumenta, v katerih obstajajo napake. Dogaja se namreč, da posamezniki izvajajo prevajanje teh materialov, toda ne spoštujejo pravil niti ciljnega jezika niti izvirnikov, pa tedaj ti strokovnjaki izvajajo popravke in jih maksimalno prilagajajo izvirnikom.

Komurkoli je to potrebno, bo omogočeno tudi neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v srbski jezik in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi književna dela poezije oziroma beletrijo kot tudi romane in vsako drugo prozno delo književnosti.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji različici jezikov strokovno prevajajo tudi materiale, ki so namenjeni reklamiranju storitev oziroma izdelkov pa tudi predstavitvi določenih podjetij in dogodka. Poleg tega pa bodo v skladu z zahtevami posameznikov obdelani katalogi, PR članki in reklamni letaki, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje katalogov in reklamnih letakov iz pakistanskega v srbski jezik pa tudi vizitk in plakatov oziroma vseh marketinških materialov. Ob spoštovanju pravil reklamiranja ti strokovnjaki izvedejo njihovo obdelavo in najpomembnejše je, da sporočilo, ki ga ti nosijo in je namenjeno izvornim govorcem srbskega jezika, profesionalno oblikujejo in s tem izpolnijo glavni cilj, ki ga ima prevajanje takšnih vsebin.

Cena prevajanja iz pakistanskega v srbski jezik

  • Iz pakistanskega v srbski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!