Prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Z gotovostjo lahko rečemo, da je ena od redkih institucij na ozemlju naše države, ki ima v ponudbi neposredno in prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik prav Prevajalski center Akademije Oxford. Konkretna storitev je na voljo v obeh različicah. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo, tako storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji kot tudi obdelavo vseh vrst pisanih vsebin.

Poleg simultanega so specializirani tudi za šepetano tolmačenje, toda po potrebi zagotavljajo tudi storitev konsekutivnega tolmačenja v omenjeni jezični različici, pri čemer je v trenutni ponudbi te institucije tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Pomembno je, da vsi tisti, ki jih zanima angažiranje teh strokovnjakov, vedo, da je njihova obveznost pravočasno posredovanje vseh informacij o sami manifestaciji in o njeni organizaciji (lokacija prirejanja, koliko dni ali ur bo trajala, koliko ljudi pričakujejo, da bo prisotnih).

Obdelava vseh vsebin, ki so povezani za računalništvom pa tudi spletom, prav tako sodi med storitve, ki jih profesionalni sodni tolmači in prevajalci te institucije izvajajo na zahtevo strank. V okviru nje bo izvedena tudi optimizacija vseh teh vsebin oziroma uporabljena bodo vsa tista pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave bodo prevedeni spletni katalogi, programi in spletne strani oziroma aplikacije vseh vrst in spletne prodajalne pa tudi vse ostale vsebine te vrste, zelo hitro vidne že v okviru glavnih rezultatov iskanja za točno opredeljeni izraz ali besedo.


Prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v pakistanski jezik

Vse vrste besedil ti strokovnjaki na zahtevo strank, ki jih to zanima, prav tako prevajajo. Obdelajo pa tudi časopisne članke potem učbenike in revije kot tudi poetska in prozna književna dela.

Ko je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz pakistanskega v korejski jezik pa tudi zabavnih, izobraževalnih in otroških oziroma informativnih oddaj, ki bodo predvajane na različnih medijih. Predvideno je, da zaposleni te institucije obdelujejo tudi dokumentarne filme kot tudi igrane in animirane pa tudi risane ter vse ostale vrste in video in zvočnih materialov. Komurkoli to ustreza, v okviru omenjene institucije lahko dobi tudi storitev sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

V skladu z zahtevami strank lektorji in korektorji, ki so prav tako v ekipi navedene institucije, uporabljajo pravila redakcije in obdelajo vse tiste vsebine, ki so pred tem v dani jezični kombinaciji prevedene, toda neprofesionalno. Ti strokovnjaki namreč vse pomanjkljivosti in napake, ki jih je pred njimi nekdo naredil, popravijo ob maksimalnem spoštovanju pravil korekture in lekture.

Poleg profesionalne obdelave vseh predhodno navedenih materialov, v okviru te institucije lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje marketinških vsebin iz pakistanskega v korejski jezik. Ob tej priložnosti omenjeni strokovnjaki med drugim obdelujejo, tako vizitke, reklamne letake in brošure kot tudi plakate pa tudi kataloge in PR članke oziroma vse tiste materiale, ki se uporabljajo, ko je treba reklamirati neki izdelek pa tudi storitev ter predstaviti ali dogodek ali delo nekega podjetja.

Posebej je pomembno omeniti, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo, tako vse vrste pravnih aktov in osebne dokumente kot tudi vsebino medicinske dokumentacije.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz pakistanskega v korejski jezik, po potrebi pa kompletno obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste soglasij, izjav in potrdil.

Če to neka stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo oziroma prevedejo in overijo, tako dokumenta iz domene znanosti in izobraževanja kot tudi tiste iz sestave tehnične gradbene ali razpisne dokumentacije. Pravzaprav ustrezno odgovorijo na zahteve vseh strank, ki jim je v dani kombinaciji jezikov potrebno prevajanje za katerikoli dokument, toda pod pogojem, da stranke, ki se zanimajo za te storitve, spoštujejo pravila o njihovi dostavi.

Gre za to, da ti strokovnjaki, potem ko prevedejo konkretne vsebine, izvedejo tudi njihovo overitev, v okviru katere sodni tolmač na preveden dokument postavlja svoj žig. Zato je potrebno, da mu stranka dostavi izvirnike na vpogled, saj se overitev sem izvesti le, če gre za popolnoma enake vsebine.

Moramo poudariti, da žig zapriseženega sodnega tolmača potrjuje, da je v celoti enaka vsebina izvirnega in prevedenega dokumenta, kar pomeni, da se v praksi prevod sme uporabljati kot absolutno veljavni dokument.

Izvirnike na vpogled stranka dostavi ali preko kurirske službe ali pa jih osebno prinese, če pa ji ustreza, jih lahko pošlje tudi s priporočeno pošiljko, in to preko „Pošte Slovenije“.

Vse ostale vsebine, ki smo jih predhodno omenili, stranka lahko dostavi na enostavnejši način in jih na enak način tudi prevzame, ko bodo prevedene. Ker ji ni treba priložiti izvirnikov na vpogled, jih lahko pošlje in prevzame elektronsko oziroma po elektronski pošti. Obstajajo tudi druge možnosti in če se nekdo o tem želi dodatno informirati, mora stopiti v stik s predstavništvom navedene institucije.

Vsekakor se pri dokumentih postopek obdelave razlikuje prav zaradi obveznosti dostave izvirnika, tako da stranka po koncu njihovi obdelavi morajo priti v poslovalnico, da jih osebno prevzame. Komurkoli ta možnost ne ustreza, se lahko se opredeli za drugo ponujeno, kar vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov na želeni naslov. Konkretno storitev izvaja kurirska služba in glede na to, da ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve dokumentov, je predvideno, da jo stranka posebej plača. Vse informacije in o ceni in o samem načinu dostave so vsem, ki jih to zanima, pravočasno na razpolago.

Treba je omeniti tudi to, da se prevajalci in sodni tolmači maksimalno trudijo, da neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v korejski jezik izvedejo v čim krajšem roku, toda v nekaterih primerih je strankam potrebno, da kompletno obdelane vsebine te vrste dobijo veliko hitreje. Tedaj bo izvedeno tako imenovano nujno prevajanje, kar pomeni, da mora lastnik skenirane dokumente čim krajšemu roku poslati po elektronski pošti, toda vsekakor mora potem na vpogled priložiti tudi izvirnike.

Obdelava dokumentov je specifična v tem pogledu, da zakon predvideva obveznost tako imenovane nadoveritve, toda samo za nekatere od njih. Lastniki dokumentov morajo vedeti, da zaposleni te institucije nimajo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, ker postavljanje Haškega oziroma žiga, ki je poznan kot Apostille, ni v njihovi pristojnosti, in to niti za en dokument. Na ozemlju Republike Slovenije so za izvedbo nadoveritve pravzaprav zadolženi zaposleni v posebnih oddelkih okrožnih sodišč in dobro bi bilo, da se pred dostavo vsebin na obdelavo v našo institucijo, vsaka posamezna stranka nanje obrne in izve vse detajle, ki se na nadoveritev nanašajo. To pa pomeni, da mora vprašati, ali je ta obvezujoča tudi za njene dokumenta in ali se Apostille žig nanje postavlja po končanem prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača ali pa neposredno pred tem. Vse te informacije so zelo pomembne, saj vplivajo na celoten postopek obdelave katerekoli dokumentacije ali določenega dokumenta.

Prevajanje izobraževalnih oddaj iz pakistanskega v korejski jezik

Tako televizijske kot tudi izobraževalne oddaje, ki bodo predstavljene na radiju, sodni tolmači in prevajalci prevajajo v konkretni jezični kombinaciji. Strankam je v tem primeru na razpolago tudi možnost, da dobijo sinhronizirane oziroma podnaslovljene oddaje te vrste pa tudi vse ostale, tako video kot tudi zvočne materiale. Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje informativnih in zabavnih oddaj iz pakistanskega v korejski jezik pa tudi otroških in odgovorijo na zahteve posameznikov ter prevedejo, tako igrane filme kateregakoli žanra kot tudi serije pa tudi animirane ter dokumentarne filme oziroma reklamna sporočila in risanke ter katerokoli drugo vrsto zvočnih ali video materialov.

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovne korektorje kot tudi lektorje z dolgoletnimi izkušnjami, to pomeni, da jih lahko posameznik, ki ga to zanima, angažirajo za storitev redakcije. Sicer se ta uporablja za absolutno vsako vsebino, za katero je izvedeno prevajanje v dani kombinaciji jezikov, pri čemer v njih obstajajo določene napake, ki jih morajo omenjeni strokovnjaki pravilno popraviti. Treba je tudi omeniti, da sledijo pravilom, ki jih določata in korektura in lektura materialov in jih uskladijo in z njihovimi izvirniki in s pravili, tako ciljnega oziroma korejskega jezika kot tudi prevajalske stroke.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje ilustriranih, znanstvenih in otroških revij iz pakistanskega v korejski jezik in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi književna dela (beletrija, romani in druga prozna dela oziroma vsa dela književnosti s področja poezije) kot tudi učbenike.

V skladu z zahtevami strank, ki jih to zanima, zaposleni v okviru naše institucije izvedejo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v korejski jezik. Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo visoko raven in izkušenj in znanja pri obdelavi takšnih vsebin in da poznajo s pravila reklamiranja, pa njih tudi uporabljajo, ko obdelujejo, tako brošure, PR članke in plakate kot tudi reklamne zloženke, kataloge in letake pa tudi številne druge vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju. Toda, če se to zahteva, v izjemno kratkem roku ti strokovnjaki prevedejo celo vizitke.

Prevajanje besedil iz pakistanskega v korejski jezik

Če je nekomu potrebna obdelava, tako poljudnih kot tudi strokovnih besedilnih vsebin različne tematike, nima nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila iz absolutno kateregakoli področja, ne glede na njihovo kompleksnost ali obsežnos. Najprej je treba poudariti, da so specializirani za neposredno prevajanje filozofskih in medicinskih besedil iz pakistanskega v korejski jezik, toda vsekakor obdelujejo tudi tista, katerih osnovna tema je povezana s področji sociologije, znanosti in farmacije oziroma psihologije, izobraževanja in ekologije ter varstva okolja. Poleg njih stranke lahko prevajanje v tej različici jezikov dobijo tudi za besedila iz domene gradbene industrije, bančništva in komunikologije ter informacijskih tehnologij in turizma in predvideno je, da zaposleni omenjene institucije obdelujejo tudi poljudna ter znanstvene besedila, ki so povezana s področji financ, politike, prava in ekonomije kot tudi vse tiste vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s katerokoli, tako naravoslovno kot tudi družboslovno znanstveno disciplino.

Pri organizaciji dogodka katerekoli vrste, v okviru katerega se pričakuje udeležba izvornih govorcev in enega in drugega navedenega jezika, sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo, tako šepetano tolmačenje, kot tudi izvedejo simultano ali konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v korejski jezik. Dolžni smo omeniti tudi to, da je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. Samo dejstvo, da ti strokovnjaki lahko uporabijo katerikoli od omenjenih vrst tolmačenja, vodi do tega, da morajo analizirati princip organizacije določenega dogodka, pa šele potem se lahko uradno odločijo, katera storitev je najboljša v danem primeru. Prav iz tega razloga se od vsakogar, ki ga zanima omenjena storitev, tudi zahteva, da podatke o konkretni manifestaciji pravočasno dostavi tem strokovnjakom. Gre za to, da se pri sestavljanju ponudbe za storitev tolmačenja v navedeni jezični različici analizirajo informacije o mestu, na katerem bo konkretni dogodek organiziran pa tudi o njegovem trajanju ter o številu oseb, ki bodo prisotne, pa se stranka obvezuje, da njih tudi dostavi na ustrezen način.

Da bi vsebine, ki so dostopne na spletu bile dobro optimizirane, prevajalci in sodni tolmači pri njihovem prevajanju v tej različici jezikov pravilno uporabljajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation). S tem poboljšajo, ne samo položaj spletnih prodajaln, programov in spletnih katalogov pa tudi aplikacij in spletnih strani ter ostalih vsebin te vrste, ampak pozitivno vplivajo tudi na celotno poslovanje njihovih lastnikov. Namen uporabe konkretnih orodij je zelo preprost, saj se z njihovo pomočjo vsebina vseh omenjenih pa tudi številnih drugih spletnih materialov v celoti usklajuje z zahtevami iskanja, kar dovodi do tega, da pri tipkanju določenih ključnih besed, potencialna stranka zelo preprosto in hitro pride do želenih rezultatov.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz pakistanskega v korejski jezik

Absolutno vsak dokument, ki ga je njegov lastnik dolžan predložiti določeni državni instituciji, sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prevajajo in potem v skladu z zakonom izvedejo tudi njegovo overitev.

Tako stranke dobijo kompletno obdelana potrdila o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik potrdila o višini dohodkov ter potrdila o samskem stanu kot tudi soglasij za zastopanje oziroma številnih drugih potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Vsakdo, ki ga zanima njihova obdelava, je izvirne dokumente dolžan dostaviti na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču, ker je pri postopku overitve treba ugotoviti, ali gre za enake dokumente, da bi omenjeni strokovnjak imel pravico postaviti svoj žig na prevedene vsebine in na ta način potrditi, da so v celoti zvesti izvirnikom.

Glede na to, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford ne sodijo med strokovnjake, ki so jima dana potrebna pooblastila za izvajanje postopka nadoveritve, ki vključuje obveznost postavljanja Apostille oziroma Haškega žiga, mora stranka v pristojnih institucijah vse relevantne informacije o tem pridobiti samostojno.

Vse vrste pravnih aktov profesionalni prevajalci in sodni tolmači, če to nekdo od njih zahteva, prevedejo v dani različici jezikov in jih overijo (sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, pritožbe, certifikati, odločitve sodišč, pogodbe, tožbe in drugi dokumenti iz domene, tako prava kot tudi sodstva), vsekakor pa omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi celotno poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, statut podjetja in vsi drugi, ki se nanašajo na poslovanje konkretne pravne osebe ali podjetnika).

Vsem, ki jim je to potrebno, je na razpolago tudi neposredno prevajanje prometnega in vozniškega dovoljenja iz pakistanskega v korejski jezik, pri čemer je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov lahko obdelajo oziroma prevajajo in overijo tudi vse ostale osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi).

V primeru, da se to zahteva, člani ekipe navedene institucije kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako razpisne in gradbene kot tudi tehnične (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in drugi) pa tudi medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na splošno rečeno vsak dokument, ki je v skladu z veljavnimi pravili uvrščen med medicinsko dokumentacijo).

Poleg tega izvajajo neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz pakistanskega v korejski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju ter prepis ocen in znanstvene patente kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet oziroma absolutno katerikoli dokument ali neki drugi material, ki je primarno povezan, ali s področjem znanosti ali neposredno z izobraževanjem.

Cena prevajanja iz pakistanskega v korejski jezik

  • Iz pakistanskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!