Prevajanje iz pakistanskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford sodi med redke institucije, ki poslujejo na ozemlju Republike Slovenije in zaposlujejo strokovnjake, ki so specializirani za neposredno prevajanje iz pakistanskega v nemški jezik, je treba takoj omeniti, da poleg storitve obdelave vsebin v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi tolmačenje.

Najprej moramo omeniti, da poleg simultanega tolmačenja, ki se uporablja za večino dogodkov, lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Pomembno je, da vsakdo, ki ga zanima njihovo angažiranje zaradi izvedbe omenjene storitve, ima v mislih, da se ta lahko določi le v skladu s principom organizacije same manifestacije. To pa pravzaprav pomeni, da stranka mora omenjene strokovnjake informirati, ne samo o predvidenem trajanju konkretnega dogodka in o številu oseb, ki bodo prisotne, ampak tudi o tem, na katerem mestu bo ta potekal in kako je na splošno zamišljena njegova izvedba. Najem opreme za simultano tolmačenje je prav tako storitev, ki je vsem, ki jih to zanima, na razpolago v okviru te institucije.

Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi katerokoli besedilo v konkretni jezični različici, saj so specializirani tudi za neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz pakistanskega v nemški jezik. Njihova tematika se lahko tiče katerekoli znanstvene discipline, ker sodni tolmači in prevajalci posedujejo več kot dovolj izkušenj z obdelavo najrazličnejših besedilnih materialov.


Prevajanje iz pakistanskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v pakistanski jezik

Vsekakor lahko izpolnijo tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo učbenikov pa tudi književnih del vseh vrst, pri čemer na podlagi zahtev strank izvajajo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji tudi za katerokoli vrsto revij pa tudi za časopisne članke najrazličnejše tematike.

Posebej moramo poudariti dejstvo, da navedena institucija zaposluje tudi izkušene lektorje oziroma korektorje, ki v najkrajšem možnem roku izvedejo profesionalno redakcijo. Pravzaprav gre za storitev, ki je na razpolago na zahtevo strank, in to izključno tistih, ki so prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za te vsebine dobile na drugem mestu, pri čemer to ni bilo izvedeno na najboljši možni način. Preprosto rečeno, omenjeni strokovnjaki se bodo potrudili, da slabo prevedene materiale katerekoli vrste uskladijo s pravili, ki jih določa, z ene strani ciljani jezik oziroma nemški in z druge sama prevajalska stroka.

Poleg vseh omenjenih vsebin prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank prav tako izvedejo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz pakistanskega v nemški jezik. Ne samo da bodo ob tej priložnosti obdelali igrane filme, ne glede na to kateremu žanru pripadajo, ampak prevajajo tudi serije, animirane filme in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila ter otroške oddaje in risane filme oziroma dokumentarne filme, informativne oddaje in ostale vsebine te vrste. Strankam, ki jih to zanima, bo omogočeno angažirati tudi strokovnjake, prav tako zaposlene v okviru te institucije, ki izvajajo njihovo profesionalno sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

V skladu s pravili, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), bodo obdelani različni spletni materiali. S tem mislimo, ne samo na spletne strani, ampak tudi na spletne prodajalne ter na katerokoli vrsto programov pa tudi na spletne kataloge in aplikacije oziroma na vsako drugo spletno vsebino.

Seveda bo izvedeno tudi prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v nemški jezik, kar pa se nanaša, tako na brošure, PR članke in vizitke kot tudi na reklamne zloženke, plakate in letake oziroma kataloge in vse ostale vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju.

Najpreprostejši način za pošiljanje omenjenih materialov na prevajanje je elektronski, toda predpostavlja se, da se vsaka stranka lahko odloči tudi za neko drugo možnost, tako za njihovo pošiljanje kot tudi za prevzemanje prevedenih materialov te vrste. Vsekakor je najlažje, da jih prav tako elektronsko dobijo, ko ti strokovnjaki končajo z njihovim prevajanjem.

Posebej moramo omeniti, da prevajalci in sodni tolmači lahko na podlagi zahtev posameznikov in v skladu z veljavno zakonodajo izvedejo tudi profesionalno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v nemški jezik. Mislimo pravzaprav na to, da jim zagotovijo kompletno storitev, oziroma po izvedenem prevajanju kateregakoli dokumenta, obdelavo prepustijo uradno pooblaščenim osebam, ki so zadolžene za overitev predhodno prevedenih dokumentov.

Cilj takšnega postopka obdelave je, da se lastnikom kateregakoli dokumenta zagotovi profesionalna storitev, saj samo na ta način obdelana vsebina šteje kot pravno veljavna.

Poleg vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in številni drugi) stranke lahko od teh strokovnjakov zahtevajo tudi prevajanje oziroma overitev absolutno kateregakoli dokumenta, ki sodi med pravne akte (pooblastilo za zastopanje, tožbe, sklepe o razvezi zakonske zveze, licence, pogodbe, sodne sklepe, pravni red Evropske Unije, certifikati, odločitve sodišč in drugi dokumenti, ki se tičejo, tako sodstva kot tudi prava).

Vsekakor je pomembno omeniti tudi to, da se od vsake stranke, ki jo to zanima, zahteva dostava izvirnih dokumentov v poslovalnico te institucije, in to na vpogled sodnemu tolmaču. Lahko pa jih pošlje tudi s priporočeno poštno pošiljko oziroma to stori preko neke kurirske službe.

Stranka tudi izbere, na kakšen način jih bo prevzela, ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo obdelavo v skladu s pravili. Na razpolago je možnost, tako osebnega prevzemanja kot tudi dostave kompletno obdelanih dokumentov na naslov lastnikov. Glede na to, da ob tej priložnosti mora biti angažirana kurirska služba, ki izvaja dostavo, je predvideno, da je stranka to storitev dožna plačati v skladu s cenikom, ki je v tem trenutku veljaven v okviru konkretne službe.

Poleg omenjenih dokumentov, lahko izvedemo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v nemški jezik oziroma zdravniških izvidov, dokumentacije o medicinskih izdelkih in specifikacij farmacevtskih izdelkov pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vseh tistih dokumentov, ki so v to vrsto dokumentacije uvrščeni v skladu s trenutnimi pravili.

Seveda stranke lahko zahtevajo tudi obdelavo tistih dokumentov, ki jih kasneje morajo iz nekega razloga predložiti pristojnim institucijam. Poleg vseh vrst izjav in potrdil prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi različne vrste soglasij, kot so recimo potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o samskem stanu in drugi dokumente, ki spadajo v konkretno skupino.

Samo v primeru, da lastnik dokumentov zahteva obdelavo v izjemno kratkem časovnem obdobju, lahko pride do sprememb v načinu dostave vsebin, in sicer v smislu, da je strankam dovoljeno, da jih najprej skenirajo in potem tudi pošljejo na elektronski naslov te institucije. Toda moramo poudariti tudi to, da je dostava izvirnikov na vpogled obvezna tudi v tem primeru, pri čemer mora posameznik izbrati način, ki je v danem trenutku najhitrejši.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz pakistanskega v nemški jezik oziroma absolutno kateregakoli dokumenta, ki se tiče poslovanja kateregakoli podjetja ali podjetnika. Poleg faktur in poslovnih odločitev lahko kompletno obdelamo tudi ustanovitveni akt podjetja potem sklep o ustanovitvi pravne osebe in statut podjetja kot tudi različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer finančna, letna ali revizijska oziroma vsi tisti dokumenti, ki so uradno uvrščeni v poslovno dokumentacijo.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi celotno vsebino ali tehnične ali gradbene oziroma razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi) in predvideno je, da konkretno storitev zagotovijo tudi, če stranka zahteva obdelavo katerihkoli vsebin, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja. Vsekakor stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo, ne samo, če želijo dobiti prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v nemški jezik, ampak tudi, če jim je potrebna kompletna obdelava rezultatov znanstvenih raziskav, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole in potrdila o opravljenih izpitih, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko v skladu s pravili obdelajo tudi znanstvene patente, prepis ocen in predmetnike ter programe fakultet kot potrdilo o rednem šolanju in številne druge dokumente, ki se teh področij tičejo. Prav tako stranke lahko v okviru omenjene institucije zadolžijo zaposlene, ki ustrezno prevajajo, tako diplomske naloge kot tudi znanstvena dela in seminarske naloge, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo in kako obsežni in kompleksni so.

V skladu s trenutno veljavnim zakonom je treba na določene dokumente, ki se v konkretni jezični različici prevajajo, postaviti tudi posebno vrsto žiga. Toda omenjeni strokovnjaki za izvedbo te overitve niso odgovorni ter s samim tem strank, ki jih to zanima, niso dolžni informirati o postopku overitve s Haškim žigom, sicer poznanim tudi kot Apostille. Na nekatere dokumenta se ta žig postavlja na začetku obdelave oziroma preden omenjeni strokovnjaki izvedejo prevajanje in overitev, na nekatere pa šele potem, ko ti strokovnjaki končajo s svojim delom. Prav zato, ker je z zakonom natančno opredeljeno, kako se omenjena vrsta overitve izvaja za določene dokumente, mora vsaka stranka v relevantnih državnih institucijah pridobiti informacije o vsem tem.

Prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz pakistanskega v nemški jezik

Pri obdelavi te vrste marketinških materialov sodni tolmači in prevajalci veliko pozornosti posvečajo uporabi ustreznih pravil marketinga, in to s ciljem njihovega čim boljšega oblikovanja in predstavitve potencialnim strankam, ki jim je materni jezik nemški. Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz pakistanskega v nemški jezik in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vizitke, če to nekdo zahteva oziroma brošure in plakate kot tudi kataloge ter vse ostale vsebine, ki spadajo na področje marketinga.

Seveda lahko profesionalno odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki v tej različici jezikov želijo dobiti obdelane, tako romane kot tudi dela beletrije pa tudi vsako drugo prozno oziroma poetsko književno delo. Izvajajo tudi neposredno prevajanje revij iz pakistanskega v nemški jezik, ne glede na to, ali gre za strokovne ali ilustrirane oziroma otroške, pri čemer lahko prevajajo tudi časopisne članke kot tudi učbenike različne tematike, kompleksnosti in obsežnosti.

Tista stranka, ki organizira manifestacijo katerekoli vrste, na kateri sodelujejo, tako izvorni govorci pakistanskega kot tudi nemškega jezika, ima pravico zaposlene v Prevajalskem centru Akademije Oxford zadolžiti, da izvedejo ali šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz pakistanskega v nemški jezik. Glede na to, da gre za storitev, ki vključuje tri možnosti, vsaka od njih pa se lahko uporabi za točno določeno vrsto dogodka, kar pomeni, da je stranka dolžna zaposlene v okviru te institucije obvestiti o vseh podrobnostih. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači analizirajo prispele podatke, pa se na podlagi števila udeležencev oziroma predvidenega trajanja dogodka in značilnosti same lokacije prirejanja tudi odločijo, katera od vseh ponujenih vrst tolmačenja na najboljši možni način odgovori na te zahteve. Treba je opozoriti tudi na to, da je najem opreme za simultano tolmačenje prav tako v ponudbi omenjene institucije, vsekakor pa bo ta storitev uvrščena v ponudbo, če omenjeni strokovnjaki sprejmejo odločitev, da uporabijo prav to storitev tolmačenja.

Prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz pakistanskega v nemški jezik

Strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko izvajajo, ne samo neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v nemški jezik, ampak tudi njihovo overitev. Zanjo pa bodo angažirani zapriseženi sodni tolmači, ki so dolžni na ustrezno preveden dokument postaviti tudi svoj žig, da bi s tem potrdili njegovo enakost z izvirnikom.

Vsekakor stranka mora spoštovati veljavno pravilo in poslati izvirne dokumente na enega od predpisanih načinov, lahko pa jih tudi osebno prinese, prav tako pa je priporočljivo, da opravi vsa potrebna preverjanja o postopku nadoveritve, oziroma, da se pozanima o tem, ali Haški (Apostille) žig mora biti postavljen na dokumentacijo ali posamezni dokument, za katerega zahteva prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji.

Poleg omenjene potrdila, lahko izvedemo tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz pakistanskega v nemški jezik pa tudi kompletno obdelavo potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o samskem stanu pa tudi soglasja za zastopanje in vseh ostalih vrst potrdil, soglasij in izjav. Preprosto rečeno, misli se na absolutno vse tiste dokumente, ki jih od posameznikov zahtevajo različne institucije Republike Slovenije.

Vse vrste dokumentacij zaposleni te institucije prevedejo in overijo v skladu s pravili, tako da stranke med drugim dobijo kompletno obdelano celotno vsebino najprej medicinske (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) in potem tudi tehnične, razpisne in poslovne oziroma gradbene dokumentacije (navodilo za uporabo, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, deklaracije izdelkov, revizijska poročila, fakture, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, gradbeni projekti, statut podjetja, poslovne odločitve in vsi ostali trenutno neomenjeni dokumenti, ki predstavljajo sestavni del katerekoli od konkretnih vrst dokumentacij).

Storitev, ki vključuje neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v nemški jezik, je prav tako na razpolago v okviru navedene institucije in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači poleg različnih vrst dovoljenje oziroma vozniškega, prometnega in delovnega ter dovoljenja za prebivanje vsekakor kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in potni list ter osebno izkaznico in druge dokumente, ki sodijo v konkretno skupino.

Kadarkoli je to potrebno, v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi diplomske ter seminarske naloge in znanstvena dela oziroma znanstvene patente in potrdilo o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen oziroma diplomo in dodatek k diplomi ter vsak drug material oziroma dokument, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo.

Seveda lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v nemški jezik pa tudi katerekoli druge sodne odločbe, vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi številne druge pravne akte, od pogodb in sodnih odločitev oziroma licenc in pravnega reda Evropske Unije pa do pritožb, sklepov in tožb oziroma certifikatov in pooblastil za zastopanje, pri čemer seveda lahko prevedejo in overijo tudi vsak drugi material, ki je povezan ali s sodstvom ali pravom.

Prevajanje besedil iz pakistanskega v nemški jezik

Takoj moramo poudariti, da lahko prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov prevajajo vse vrste besedil, če se to od njih zahteva, kar pa se nanaša in na strokovna besedila in na tista, ki se lahko obravnavajo kot poljudna. Vsekakor je v ponudbi neposredno prevajanje turističnih besedil iz pakistanskega v nemški jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s področji, tako marketinga, sociologije in menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja kot tudi s področji filozofije, komunikologije in farmacije pa tudi znanosti, izobraževanja in medicine. Predvideno je, da prevajajo tudi tista besedila, katerih osnovna tema je usmerjena na področje informacijskih tehnologij pa tudi tista, ki so povezana s financami in bančništvom oziroma politikom in pravom kot tudi gradbeno industrijo in ekonomijo ter s katerimkoli drugim področjem, ki se nanaša ali na družbene ali na naravoslovne vede.

V primeru, da je to nekomu potrebno, Prevajalski center Akademije Oxford zagotavlja tudi storitev profesionalne lekture oziroma korekture, ki jo izvajajo izkušeni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami. Pravzaprav gre za to, da se redakcija različnih vrst materialov izvaja v primeru, da njihov prevod ni kakovosten, v smislu, da je oseba, ki je obdelovala to vsebino, naredila določene napake. Seveda njih profesionalni lektorji in korektorji med postopkom redakcije popravijo in na ta način lastnikom konkretnih materialov omogočajo, da jih lahko uporabljajo v praksi.

Med drugimi storitvami sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje programov in aplikacij iz pakistanskega v nemški jezik pa tudi, da v skladu z zahtevami strank obdelajo spletne prodajalne in spletne strani kot tudi spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki se na splošno rečeno, tičejo ali računalništva ali spleta. Izjemno je pomembno tudi to, da poznajo pravilno uporabo orodij, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in so v osnovi namenjena doseganju boljšega mesta v okviru globalnega iskanja. Na ta način lastniki konkretnih materialov v optimalnem roku razumejo pomembnost implementacije omenjenih pravil, saj bodo konkretne vsebine izjemno dobro kotirale nedolgo po postavljanju na splet.

Če nekdo zahteva obdelavo zvočnih in video vsebin v tej različici jezikov, mora biti seznanjen s tem, da omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so zadolženi za zagotavljanje storitve profesionalnega podnaslavljanja takšnih materialov oziroma njihove sinhronizacije. Da poenostavimo, prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo neposredno prevajanje reklamnih sporočil in serij iz pakistanskega v nemški jezik oziroma vseh vrst filmov (animirani, igrani, risani in dokumentarni), po potrebi pa prevajajo tudi oddaje informativnega, izobraževalnega ali zabavnega značaja kot tudi vse ostale vsebine te vrste, potem pa bo strankam omogočeno, da se odločijo med sinhronizacijo teh materialov ali njihovim podnaslavljanjem.

Cena prevajanja iz pakistanskega v nemški jezik

  • Iz pakistanskega v nemški je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!