Prevajanje iz pakistanskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Strokovni prevajalci in sodni tolmači Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko na zahtevo strank v navedeni kombinaciji jezikov izvedejo storitev pisanega prevajanja pa tudi tolmačenje. Tolmačenje iz pakistanskega v češki jezik je lahko izvedeno v vseh treh različicah in komur koli je to potrebno, se lahko odloči tudi za storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje in je na razpolago je v okviru te institucije. V skladu z osnovnimi smernicami, ki se tičejo organizacije manifestacije in jih stranka vsekakor mora dostaviti, bo sprejeta odločitev, ali ti strokovnjaki morajo uporabiti šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v navedeni različici jezikov.

Na podlagi zahtev posameznikov lahko profesionalno prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki bodo predvajane na različnih medijih ali v kinematografih. Poleg reklamnih sporočil, informativnih oddaj in animiranih filmov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi serije kot tudi dokumentarne in igrane filme vsakega žanra pa tudi otroške in zabavne oddaje kot tudi risane filme ter izobraževalne oddaje in ostale video in zvočne materiale, ki jih stranke dostavijo neposredno pred tem. Sicer se v okviru te storitve strankam omogoča tudi profesionalno podnaslavljanje vseh teh materialov kot tudi njihova strokovna sinhronizacija.

Lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz pakistanskega v češki jezik in v tem primeru zaposleni v okviru te institucije obdelujejo poljudne kot tudi strokovne besedilne materiale katerekoli tematike.


Prevajanje iz pakistanskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v pakistanski jezik

Na razpolago je tudi storitev obdelave vseh književnih del v tej jezični kombinaciji, ne glede na to, ali spadajo v poezijo ali prozo in predvideno je, da bo strankam omogočeno tudi prevajanje učbenikov kot tudi časopisnih člankov in vseh vrst revij.

Posebej je treba omeniti dejstvo, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin v omenjeni jezični kombinaciji, kar je storitev, ki vključuje tudi njihovo strokovno optimizacijo, oziroma prilagajanje spletnemu iskanju. Sodni tolmači in prevajalci so namreč seznanjeni s pravili uporabe Orodij SEO (Search Engine Optimisation) in vsekakor jih tudi uporabljajo pri obdelavi spletnih katalogov in spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in drugih vsebin, ki so povezane z globalnim omrežjem. V kratkem roku po postavljanju teh materialov na splet jih iskalnik mora prepoznati kot najboljše rezultate za določene besede in izraze, pa s samim tem tudi kotirajo med prvimi rezultati. Če je to potrebno, ti strokovnjaki izvedejo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz pakistanskega v češki jezik, kar pomeni, da na zahtevo strank profesionalno prevajajo vse programe oziroma aplikacije.

Na podlagi zahtev strank zaposleni v okviru te institucije prevajajo tudi marketinške vsebine. Poleg vizitk reklamnih brošur in zloženk obdelujejo tudi plakate, kataloge in PR članke kot tudi reklamne letake in vse druge vsebine, ki se tičejo marketinga.

Kompletna obdelava dokumentov je še ena storitev, ki jo lahko izvedemo v okviru te institucije, vključuje pa najprej prevajanje dokumentov v navedeni različici jezikov in potem tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača. Predvideno je, da ta postopek poteka v skladu z veljavnim zakonom in ima za cilj, da se prevedeni vsebini zagotovi priznanost z zakonskega oziroma pravnega vidika. Če smo natančni, samo dokument, ki je preveden in poseduje žig sodnega tolmača, šteje kot popolnoma zvest izvirniku. Preden izvede overitev, mora ta strokovnjak primerjati vsebino izvirnega dokumenta s prevedenim, tako da mora vsaka stranka, ki jo zanima prevajanje dokumentov iz pakistanskega v češki jezik, zaradi postopka overitve dostaviti izvirnike na vpogled. Poslati jih mora ali s priporočeno poštno pošiljko, ali pa mora za to angažirati neko službo za dostavo, seveda je dovoljeno in da izvirnike na vpogled osebno dostavi v poslovalnico.

Kar zadeva vse ostale materiale, za katere stranka zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji, ji je možnost, ne samo, da jih pošlje na obdelavo po elektronski pošti, ampak tudi, da na elektronski naslov dobi prevedene vsebine te vrste.

Potem ko omenjeni strokovnjaki obdelajo vse predhodno dostavljene dokumente ali kompletne dokumentacije, njihov lastnik izbere, ali mu bolj ustreza, da pride v predstavništvo te institucije in jih osebno prevzame, ali pa se odloči za možnost dostave vsebin na njegov naslov. Dolžni smo poudariti, da se storitev dostave mora plačati ločeno od prevajanja in overitve dokumentov, saj ni vračunana v ceno. Samo angažirana služba za dostavo v tem primeru določa višino nadomestila in predvideno je, da jo stranka plača neposredno kurirju in pred tem vsekakor dobi točne informacije o ceni.

Na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v češki jezik, toda samo pod pogojem, da stranka vsebine najprej pošlje skenirane na elektronski naslov poslovalnice in da takoj potem spoštuje predhodno omenjeno pravilo oziroma dostavi izvirne dokumente na vpogled uradno pooblaščeni osebi.

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici obdelujejo vse osebne dokumente in katerikoli pravni akt, ampak prav tako prevajajo in potem tudi overijo dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (različne vrste izjav, potrdil in soglasij).

Moramo poudariti tudi to, da izvajamo neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz pakistanskega v češki jezik pa tudi vseh dokumentov iz sestave gradbene oziroma tehnične in razpisne dokumentacije. Prav tako stranke lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo, tako rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih del in patentov oziroma vseh ostalih vsebin s področja znanosti kot tudi vseh tistih materialov, ki so na določen način povezani s področjem izobraževanja.

Če smo natančni, so zaposleni v konkretni instituciji usposobljeni izpolniti zahtevo absolutno vsake stranke v zvezi z obdelavo najrazličnejših dokumentov in celotne dokumentacije.

Profesionalno prevajanje PR člankov iz pakistanskega v češki jezik

Navedeno vrsto marketinških materialov v primeru, da stranka to zahteva, lahko profesionalno obdelajo prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi vsakega predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg PR člankov izvajajo tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz pakistanskega v češki jezik, obdelujejo pa tudi kataloge kot tudi vizitke, brošure in plakate ter na splošno vse marketinške materiale. Predvideno je, da se ob tej priložnosti potrudijo, da uporabijo tudi vsa pravila, ki jih marketing vključuje, da bi konkretno sporočilo prenesli potencialnim strankam, ki jim češki je materni jezik.

Storitvi profesionalne lekture in korekture sta na razpolago vsaki stranki navedene institucije, osnovni namen tako imenovane redakcije je, da za vse vsebine, ki niso kakovostno prevedene v navedeni različici jezikov, omogoči profesionalno obdelavo. Natančneje rečeno, korektorji in lektorji te institucije se trudijo, da obdelane materiale v celoti uskladijo, ne glede na to, ali gre za besedila dokumentov ali drugih vsebin, tako z izvirniki kot tudi s pravili, ki veljajo in v prevajalski stroki in v češkem jeziku.

V primeru, da se to zahteva, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ne samo različne dolžine in tematike, ampak tudi kompleksnosti. Seveda lahko izvedejo, tako prevajanje političnih, filozofskih in ekonomskih besedil iz pakistanskega v češki jezik kot tudi tistih, ki so povezana ali s področjem bančništva, prava ali ekonomije oziroma sociologije, komunikologije in izobraževanja ali znanosti ali farmacije. Prav tako sodni tolmači in prevajalci obdelujejo strokovna in znanstvena oziroma poljudna besedila, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij turizma, gradbene industrije in marketinga oziroma informacijskih tehnologij ter gradbene industrije in drugih znanstvenih disciplin in popolnoma vseeno je, ali so uvrščena med naravoslovne ali morda družbene vede.

Kadar to stranke zahtevajo, zaposleni te institucije obdelujejo tudi različne video in zvočne materiale in v sklopu te storitve bo strankam ponujeno tudi njihovo podnaslavljanje oziroma strokovna sinhronizacija. Po potrebi prevajalci in sodni tolmači obdelajo oddaje namenjene otrokom pa tudi risane in animirane filme. Specializirani so tudi za neposredno prevajanje igranih filmov in serij iz pakistanskega v češki jezik, na podlagi zahtev pa obdelujejo tudi dokumentarne filme, izobraževalne in informativne oddaje kot tudi serije in vse ostale zvočne in video materiale.

Neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v češki jezik

Tematika, s katero se ukvarja katerikoli učbenik, za katerega stranka zahteva strokovno prevajanje v tej različici jezikov, je lahko povezana z vsako znanstveno disciplino, saj sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj izkušenj in znanja.

Poleg tega je strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford ponujeno tudi neposredno prevajanje književnih del iz pakistanskega v češki jezik in v tem primeru ti strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi poetska dela pa tudi beletrijo, romane in vsa ostala književna dela, ki so uvrščena v prozo. Če je to nekomu potrebno, se bodo potrudili, da v čim krajšem roku obdelajo, tako časopisne članke kot tudi vsebino ilustriranih, otroških in znanstvenih oziroma vseh vrst revij.

Glede na to, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi tolmačenje v omenjeni različici jezikov, jih je vsaka stranka, ki jo ta storitev zanima, hkrati dolžna natančno informirati o načinu organizacije samega dogodka. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno izvajajo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v češki jezik, prav tako pa lahko uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje tako imenovano šepetano tolmačenje. Sicer bo natančno določeno, katera od vseh teh storitev mora biti uporabljena, šele po pridobitvi informacij o sami manifestaciji, kar so prav podatki, ki jih stranka mora posredovati. Pričakuje se, da jih obvesti najprej o točnem mestu, na katerem bo dogodek potekal in potem tudi priloži informacije o predvidenem številu udeležencev kot tudi o tem, koliko bi ur ali dni naj bi trajal. Ti profesionalci vse dobljene informacije pozorno analizirajo in potem povsem zagotovo izberejo najustreznejšo storitev. Dolžni smo poudariti tudi to, da omenjena institucija vsem svojim strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsi, ki jih to zanima, morajo tudi vedeti, da jih v okviru te institucije pričakujejo prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za obdelavo spletnih vsebin. Glede na to, da poznajo tudi vsa tista pravila, ki se tičejo optimizacije teh materialov za spletno iskanje, to pomeni, da stranka po ugodni ceni dobi, tako prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v češki jezik kot tudi storitev njihove strokovne optimizacije. Med drugim ti strokovnjaki v toku obdelave spletnih strani oziroma spletnih katalogov in spletnih prodajaln uporabljajo tako imenovana Orodja SEO (Search Engine Optimisation) in predvideno je, da v skladu z zahtevami strank strokovno obdelujejo tudi vsak program ali aplikacijo, ki jih stranka je predhodno dostavi.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz pakistanskega v češki jezik

Poleg poslovnih odločitev, ustanovitvenega akta podjetja in revizijskih poročil, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki so uradno uvrščeni v poslovno dokumentacijo. Poleg že omenjenih, so specializirani tudi za prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz pakistanskega v češki jezik pa tudi z obdelavo letnih poslovnih poročil in faktur oziroma statuta podjetja in finančnih poročil kot tudi vseh ostalih dokumentov, ki so za poslovni postopek kako določenega podjetja kot tudi nekega podjetnika povezani.

Da bi obdelava, ne samo omenjenih, ampak tudi vseh ostalih dokumentov bila kompletna, mora vključevati tudi overitev z žigom uradno pooblaščenih strokovnjakov, kar pa je storitev, ki je vsem, ki jih to zanima, na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. S postavljanjem tega žiga na prevedeni dokument zapriseženi sodni tolmač potrdi, da je ta v celoti zvest izvirniku, oziroma, da ima lastnik ima pravico uporabljati tako obdelani dokument.

Sicer je sam postopek obdelave kateregakoli dokumenta usklajen z veljavnim zakonom in predvideno je, da je stranka temu strokovnjaku dolžna posredovati izvirne dokumente na vpogled.

Vsaka stranka mora biti informirana o tem, da overitev z Apostille žigom ni v pristojnosti navedenih strokovnjakov, tako da je zelo pomembno, da so informacije o tem pravočasno pridobljene. Od lastnikov dokumentov se pričakuje, da izvedo vse, kar je povezano s postavljanjem tako imenovanega Haškega žiga, kar je njegov drugačni naziv.

Omeniti je treba tudi to, da stranke te institucije pričakuje tudi kompletna obdelava, tako potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov kot tudi prevajanje oziroma overitev potrdila o stalni zaposlitvi ter soglasja za zastopanje pa tudi potrdila o stanju računa v banki oziroma vseh ostalih vrst potrdil izjav in soglasij, kar so vsi dokumenti, ki morajo biti predloženi pristojnim institucijam.

V primeru, da je to potrebno, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v češki jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica in drugi), v skladu z zahtevami pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter katerikoli drugi dokument iz njene sestave).

Vse tiste dokumente, ki se v skladu s pravili uvrščajo med pravne akte, zaposleni v okviru omenjene institucije obdelajo v skladu s trenutnimi pravili. Strankam bo omogočeno, da poleg prevajanja sklepov o razvezi zakonske zveze, pooblastila za zastopanje in pogodb vseh vrst oziroma sodnih sklepov in tožbe ter sodnih odločitev, licenc in certifikatov kot tudi pritožb in pravni red Evropske Unije pa tudi ostalih pravnih aktov, dobijo tudi overitev teh dokumentov.

Prav tako bodo izpolnjena zahteva vsaki stranki, ki ji je potrebno, tako prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz pakistanskega v češki jezik kot tudi obdelava ostalih vsebin s področja znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali znanstvena dela. Vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako gradbene kot tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del), pri čemer lahko po potrebi prevajajo in potem tudi ustrezno overijo vse tiste dokumente in druge materiale, ki so striktno povezani s področjem izobraževanja. Poleg diplomskih in seminarskih nalog, stranke lahko te strokovnjake zadolžijo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih v tej jezični različici oziroma prevajanje diplome in dodatka k diplomi in predpostavlja se, da kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi številne druge vsebine, ki se na določen način tičejo izobraževanja.

Cena prevajanja iz pakistanskega v češki jezik

  • Iz pakistanskega v češki je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!