Prevajanje iz pakistanskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Pomembno je, da je vsakdo, ki mu je konkretna storitev potrebna, predvsem informiran o tem, da je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi neposredno prevajanje iz pakistanskega v angleški jezik. Glede na to, da so v ekipi te institucije vrhunski strokovnjaki, in to predvsem sodni tolmači in prevajalci, lahko vsaka stranka, ki želi dobiti prevajanje nekega dokumenta v navedeni jezični kombinaciji, praktično rečeno, na enem mestu dobi njegovo profesionalno in kompletno obdelavo.

Poznano je, da žig zapriseženega sodnega tolmača mora biti postavljen na preveden dokument, da bi bila potrjena njegova avtentičnost oziroma enakost z vsebino izvirnega dokumenta. S tem stranka dobi pravno in zakonski veljavno vsebino, tako da jo ima pravico kadarkoli uporabljati.

Čeprav v večini primerov tak postopek obdelave šteje kot zadosten, da bi bil dokument veljaven, moramo tudi poudariti, da vendar za določene vsebine mora biti izvedena tudi tako imenovana nadoveritev. Gre za žig, ki je poznan tudi kot Haški in kot Apostille, njega pa na konkretne dokumente nimajo pravice postaviti zaposleni te institucije, zato ker ni v njihovi pristojnosti. Prav zato tudi dajemo priporočilo vsem strankam, da neposredno pred dostavo vsebin tem strokovnjakom na obdelavo, morajo pridobiti vse informacije o tem žigu. V pristojnih institucijah je najpomembnejše izvedeti, ali je njega obvezno postaviti na konkretne dokumente ali na določene vrste dokumentacij in v primeru, da je, morajo vprašati tudi, po katerem principu se overitev tedaj izvaja. Gre za to, da Apostille žig na nekatere dokumenta mora biti postavljen šele po tem, ko prevajalci in sodni tolmači opravijo svoje storitve oziroma prevedejo in overijo konkretni dokument, medtem ko obstajajo tudi tisti materiali, kjer je postopek drugačen, pa se nanje najprej postavlja Haški žig in potem se in žig in dokument prevedeta, pa šele potem se lahko pristopi overitvi s strani sodnega tolmača.


Prevajanje iz pakistanskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v pakistanski jezik

Posebej poudarjamo, da poleg prevajanja pravnih aktov iz pakistanskega v angleški jezik (pravni red Evropske Unije, certifikate vseh vrst, sklepi o razvezi zakonske zveze, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, odločitve sodišč in pritožbe, licence, sodne sklepe in druge dokumente, ki so povezani za sodstvom ali pravo), ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vsak osebni dokument, ki ga pred tem stranka na ustrezen način posreduje (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje in drugi).

Seveda prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za to, da profesionalno odgovorijo na zahtevo vsakomur, ki mu je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz pakistanskega v angleški jezik. Poleg faktur, poslovnih odločitev in vseh vrst poslovnih poročil (finančna, revizijska in letna) lahko obdelajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja in statut podjetja pa tudi vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja, tako nekega podjetnika kot tudi pravne osebe.

Poudarjamo, da je v tem primeru dostava izvirnikov obvezna, tako da jih stranke lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko neke kurirske službe, ali pa izberejo možnost osebne dostave izvirnih dokumentov v poslovalnico.

Osebno prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov je samo ena od možnosti in predvideno je, da se lastniki lahko opredelijo tudi za možnost, da jim kompletno obdelane vsebine na naslov dostavi kurirska služba. Glede na to, da gre za službo za dostavo, ki ne deluje v okviru te institucije, ampak je njen zunanji partner, tako da se konkretna storitev in zaračunava v skladu z njenim cenikom, stranka pa jo mora plačati kurirju v trenutku dostave.

Na razpolago je tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v angleški jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov na zahtevo strank kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi vsak drugi dokument, ki v skladu s pravili sodi v sestavo omenjene vrste dokumentacije.

Seveda na zahtevo strank lahko prevajamo oziroma overjamo tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma znanstvene patente ter vse vrste del in nalog, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma diplomske ter seminarske naloge in znanstvene dela kot tudi vse druge vsebine, ki na ta področja nanašajo.

Omeniti moramo tudi to, da se omenjena storitev lahko izvaja tudi za vsebino, tako razpisne in tehnične kot tudi gradbene dokumentacije. Vsekakor omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo, ne samo gradbene projekte, ampak tudi navodilo za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter vsak drugi dokument neke od teh dokumentacij.

V primeru, da ima kdorkoli potrebo za prevajanjem dokumentov iz pakistanskega v angleški jezik v roku, ki je bistveno krajši od predvidenega, mora vsebine najprej skenirati in jih poslati na uradni elektronski naslov naše poslovalnice in potem mora izvirnike obvezno prinesti na vpogled ali pa jih poslati na enega od opisanih načinov.

Poleg različnih vrst dokumentacij oziroma kateregakoli posameznega dokumenta prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji vsekakor lahko prevajajo tudi katerekoli druge vsebine v pisani obliki, prav tako pa lahko zagotovijo tudi storitve tolmačenja, ko je to nekomu potrebno. Seveda lahko uporabijo, tako simultano tolmačenje iz pakistanskega v angleški jezik, toda prav tako lahko zagotovijo tudi storitev tako imenovanega šepetanega ali konsekutivnega tolmačenja, kar je izključno odvisno od vrste dogodka in njegovih glavnih značilnosti. Sicer ima ta institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je zadnje generacije in izpolnjuje vse standarde kakovosti.

Navedene strokovnjake je možno angažirati tudi v primeru, ko je stranki potrebna obdelava časopisnih člankov, različnih vrst revij ali učbenikov oziroma strokovnih in poljudnih besedil kot tudi romanov ter številnih drugih proznih in poetskih književnih del.

Če se od njih to zahteva, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo marketinške materiale, in ne samo, da lahko prevajajo reklamne letake in zloženke oziroma plakate, brošure in vizitke, ampak tudi kataloge, PR članke in druge materiale, ki se uporabljajo predvsem za reklamiranje.

Storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije vseh video in zvočnih materialov sta prav tako na razpolago strankam te specializirane institucije. Vsekakor lahko izvedemo prevajanje filmov iz pakistanskega v angleški jezik, ne glede na to, ali gre za animirane, igrane, risane ali dokumentarne oziroma reklamnih sporočil in zabavnih ter otroških in informativnih oddaj kot tudi serij in drugih zvočnih in video vsebin, potem pa mora vsaka posamezna stranka izbrati eno od ponujenih storitev.

Poleg prevajanja vseh vrst aplikacij oziroma spletnih strani in programov omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi spletne prodajalne in kataloge pa tudi ostale vsebine, ki se nanašajo na računalništvo in splet. Glede na to, da je optimizacija teh materialov izjemno pomembna za njihovo kotiranje na omrežju, to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami vsekakor uporabijo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) oziroma jih pravilno optimizirajo.

Vse predhodno navedene materiale je možno dostaviti po elektronski poti in prav tako je predvideno, da se na na enak način tudi prevzamejo po koncu obdelave. Če neki stranki ne ustreza nekaj od navedenega, se lahko obrne na zaposlene v naši poslovalnici in izbere enega od razpoložljivih načinov.

Poleg storitev, ki so povezane s prevajanjem iz pakistanskega v angleški jezik za različne vrste materialov, ta institucija strankam, če je to potrebno, ponuja tudi storitvi, tako lekture kot tudi korekture.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz pakistanskega v angleški jezik

Osnovna obveznost absolutno vsakega posameznika, ki mu je prevajanje ali tega ali kateregakoli drugega dokument potrebno v konkretni jezični različici, je, da pooblaščenemu sodnemu tolmaču zagotovi izvirne vsebine, zato ker jih ta uporablja med postopkom predpisane overitve. Posebej poudarjamo, da Prevajalski center Akademije Oxford svojim strankam zagotavlja, tako prevajanje dokumentov iz pakistanskega v angleški jezik kot tudi storitev overitve zapriseženega sodnega tolmača oziroma ponuja možnost, da na enem mestu in po izjemnih cenah dobijo dokument, ki ga lahko kasneje uporabljajo v skladu s potrebami, saj ta s pravnega vidika obravnava kot popolnoma veljaven.

Samo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za zagotavljanje konkretnih storitev, ne posedujejo dovoljenja za izvedbo overitve z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom, vodi do tega, da ta institucija vsaki stranki priporoča, da vse te podatke pridobi od pristojnih oseb.

Potrdilo o nekaznovanosti je samo eden od dokumentov, ki jih stranke morajo predložiti pristojnim institucijam in je lahko preveden v konkretni različici jezikov. Vsekakor se predpostavlja, da zaposleni te institucije lahko kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi katerokoli drugo vrsto potrdil oziroma soglasij ali izjav.

Moramo poudariti tudi to, da je v ponudbi navedene institucije tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v angleški jezik, kar pa se nanaša, ne samo na kompletno obdelavo izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu oziroma potrdila o stalnem prebivališču, ampak tudi na prevajanje oziroma overitev sodnega tolmača za ostale osebne dokumente. S tem mislim predvsem na vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenje za prebivanje oziroma delovno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti ter prometno dovoljenje in druge dokumente, ki sodijo v konkretno skupino.

Prav tako je treba poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev, ki jih stranka postavi, v skladu s pravili obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, sklepi o razvezi zakonske zveze, tožbe, certifikati, odločitve sodišč, pogodbe in katerikoli drugi dokument, ki se tiče sodstva ali prava), vsekakor pa lahko prevedejo oziroma overijo vsak tisti dokument, ki sodi med poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, statut podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, letna poslovna poročila in drugi dokumenti, ki jo sestavljajo).

Kadar stranka zahteva, lahko izvedemo tudi prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz pakistanskega v angleški jezik pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka potem dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov oziroma absolutno vsakega dokumenta, ki se uradno lahko uvrsti v medicinsko dokumentacijo.

Seveda so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za zagotavljanje storitve kompletne obdelave vseh tistih dokumentov, ki se tičejo ali gradbene ali razpisne oziroma tehnične dokumentacije, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in deklaracije izdelkov pa tudi navodilo za uporabo in številni drugi.

Poleg diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del, in to ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo in kako obsežni oziroma kompleksni so, stranke lahko zaposlene te institucije angažirajo tudi, če jim je potrebno prevajanje dokumentov iz domene znanosti in izobraževanja iz pakistanskega v angleški jezik. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih ter diplome in dodatka k diplomi, je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente kot tudi predmetnike in programe fakultet ter katerikoli drugi dokument, ki se teh področij tiče.

Tolmačenje iz pakistanskega v angleški jezik

Navedena storitev je na voljo v vseh treh različicah, saj so profesionalni sodni tolmači in prevajalci specializirani, tako za konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v angleški jezik kot tudi za zagotavljanje storitev simultanega oziroma tako imenovanega šepetanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Vsekakor ima Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar pa je storitev, ki jo imajo na razpolago vsi, za katere dogodek je predvidena izvedba konkretne vrste tolmačenja. Oblikovanje ponudbe za navedeno storitev je pogojeno z zbiranjem informacij o značilnostih samega dogodka, ki jih je stranka, ki jo to zanima, dolžna dostaviti. Mislimo predvsem na podatke o številu oseb, ki bodo tedaj prisotne, oziroma na tiste, ki so povezani z mestom prirejanja samega dogodka in njegovim trajanjem. V principu šele potem omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo ustrezno analizo prispelih podatkov in se potem na podlagi njih odločijo, katera vrsta tolmačenja je najbolj primerna.

Seveda na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje književnih del iz pakistanskega v angleški jezik, kar pa se nanaša, tako na tista, ki sodijo med poezijo kot tudi na tista, ki se obravnavajo kot prozna. Prav tako prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi učbenike, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo in kako obsežni so, po potrebi pa prevajajo tudi časopisne članke kot tudi otroške, ilustrirane in znanstvene ter vse ostale vrste revij.

Marketinške materiale prav tako lahko prevedemo v konkretni jezični kombinaciji, če to neka stranka zahteva. Seveda so zaposleni te institucije usposobljeni za prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz pakistanskega v angleški jezik, pri čemer seveda obdelujejo tudi PR članke, vizitke in plakate oziroma kataloge in brošure pa tudi vse ostale vrste vsebin, ki se uporabljajo predvsem za reklamiranje, tako poslovanja podjetij kot tudi določenih storitev ali izdelkov.

Neposredno prevajanje serij iz pakistanskega v angleški jezik

Ob omenjeni storitvi ima vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi možnost, da se opredeli med dvema dodatnima storitvama, ki sta v ponudbi, kar vključujejo podnaslavljanje, ne samo serij, ampak tudi vseh drugih video in zvočnih vsebin oziroma njihovo profesionalno sinhronizacijo. Preprosto rečeno, na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje informativnih oddaj iz pakistanskega v angleški jezik oziroma izobraževalnih in zabavnih kot tudi otroških, pri čemer seveda prevajajo tudi risane in animirane kot tudi dokumentarne in igrane filme ter reklamna sporočila in vse ostalih vrst, tako video kot tudi zvočnih materialov.

Glede na to, da omenjena institucija zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje, je tudi storitev, za katero so specializirani, na razpolago vsem, ki jih to zanima. Predvsem profesionalna redakcija, ki vključuje tudi korekturo in lekturo, bo izvedena, če neka stranka poseduje prevedene materiale katerekoli vrste, v katerih obstaja določeno število napak, ki jih morajo omenjeni strokovnjaki popraviti. Predvideno je, da pri tem uporabljajo pravila svoje stroke ter maksimalno uskladijo vsebino prevedenih materialov s pravili, ki veljajo v ciljnem oziroma angleškem jeziku.

V skladu z zahtevami strank, lahko izvedemo tudi prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v angleški jezik oziroma vseh tistih vsebin, ki se tičejo računalništva ali pa se lahko vidijo na globalnem omrežju. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg spletnih strani obdelujejo tudi aplikacije različnih vrst, zatem spletne kataloge in programe kot tudi spletne prodajalne pa tudi vse druge vsebine iz te skupine. Glede na to, da poznajo tudi vsa tista pravila, ki se uporabljajo pri optimizaciji takšnih vsebin, je predvideno, da jih uporabijo, če je to v skladu z značilnostmi samih spletnih vsebin. Pravzaprav sledijo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih implementirajo v svoje delo in tako omogočajo, da prevedeni materiali bistveno boljše kotirajo kot prej.

Vse vrste besedilnih materialov, ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne, zaposleni v okviru te institucije prevedejo, če se to od njih zahteva. Posebej poudarjamo, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo besedil iz domene izobraževanja, marketinga in znanosti oziroma farmacije, medicine in komunikologije, toda prav tako lahko izvedejo tudi prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz pakistanskega v angleški jezik. Med drugim pa obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene turizma, sociologije in filozofije pa tudi bančništva, prava in politike oziroma gradbene industrije, financ in ekologije ter varstva okolja in informacijskih tehnologij in vseh ostalih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Cena prevajanja iz pakistanskega v angleški jezik

  • Iz pakistanskega v angleški je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!