Prevajanje iz pakistanskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na samem začetku je posebej pomembno poudariti dejstvo, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni, tako prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za zagotavljanje konkretne vrste prevajanj kot tudi številni drugi strokovnjaki, katerih polje delovanja je usmerjeno na številne dodatne storitve v zvezi s prevajanjem v omenjeni kombinaciji jezikov.

Primarno mislimo na lektorje in korektorje, ki so specializirani za zagotavljanje storitve tako imenovane redakcije materialov. Za vse tiste vsebine, za katere ni izvedeno profesionalno in kakovostno prevajanje iz pakistanskega v švedski jezik in v katerih obstajajo tudi napake, se uporablja storitev lekture in korekture. Na ta način ti strokovnjaki popravljajo vse napake, ki jih je pred njimi nekdo naredil in praktično rečeno vse tako nestrokovno obdelane vsebine usklajujejo z njihovimi izvirniki in hkrati tudi s pravili, ki jih vključuje švedski jezik.

Poleg njih navedena institucija zaposluje tudi izkušene strokovnjake, ki na zahtevo strank izvedejo podnaslavljanje in sinhronizacijo za vse zvočne in video materiale. V okviru te institucije je torej na razpolago kompletna obdelava, tako animiranih in igranih filmov ter reklamnih sporočil in zabavnih oddaj kot tudi dokumentarnih in risanih filmov pa tudi serij ter izobraževalnih, otroških in informativnih oddaj oziroma vseh video in zvočnih vsebin. Praktično rečeno, prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov te materiale najprej prevajajo in potem se stranka mora odločiti, ali ji bolj ustreza, da bodo te podnaslovljene ali sinhronizirane.


Prevajanje iz pakistanskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v pakistanski jezik

Poleg obdelave katerekoli vrste vsebin v pisani obliki omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi konsekutivno ter simultano oziroma tako imenovano šepetano tolmačenje iz pakistanskega v švedski jezik. Vsakdo, ki ga zanima ena od teh storitev, ob tej priložnosti te strokovnjake obvesti o organizaciji samega dogodka, in sicer v smislu tega, da precizira, kje točno bo ta potekal in kakšne so lastnosti tega prostora, zatem koliko bo udeležencev in koliko morajo ur ali dni bo ta dogodek trajal. V skladu s posredovanimi podatki sodni tolmači in prevajalci odločajo, katera od vseh ponujenih storitev lahko zagotovi najboljši možni odgovor na konkretne zahteve in udeležencev pa tudi organizatorja te manifestacije. V primeru, da je njihov izbor povezan s simultanim tolmačenjem v tej različici jezikov, bo v ponudbo vnešena tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, ki je na razpolago v okviru omenjene institucije.

Prav tako ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi časopisne članke pa tudi učbenike vseh vrst kot tudi poetska in prozna dela književnosti. Prav tako na zahtevo strank obdelajo tudi vsebino, tako otroških in strokovnih kot tudi ilustriranih revij ter vse besedilne vsebine, katerih tematika se lahko nanaša na vsako znanstveno disciplino.

Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v švedski jezik (programi, spletne prodajalne, aplikacije, spletne strani, spletni katalogi in drugi materiali, ki so povezani in z računalništvom in s spletom), prevajalci in sodni tolmači pa izvedejo tudi njihovo optimizacijo. Gre za to, da so pridobili dovolj izkušenj pri uporabi orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), ki se uporabljajo s ciljem poboljšanja položaja konkretnih spletnih vsebin v splošnem iskanju. Potem ko bodo omenjena orodja uporabljena in prevedene vsebine usklajene s pravili iskanja, ti morajo biti vidni med prvim rezultati za točno določeno besedo ali izraz, saj jih spletni iskalnik prepozna kot najboljšo možnost za te pojme.

Vsem, ki jih to zanima, je na razpolago tudi možnost, da zaposlene te institucije angažirajo, če jim je v dani različici jezikov prevajanje potrebno za katerokoli vrsto marketinških materialov (plakati, reklamni letaki, brošure, PR članki, vizitke, katalogi in drugi).

Najpreprostejši način za dostavo vseh teh vsebin na obdelavo je pošiljanje po elektronski pošti in strankam je omogočeno, da jih na enak način tudi prevzamejo. Toda pogosto se dogaja, da elektronski način komunikacije posameznikom ne ustreza, tako da je njim zagotovljena možnost, da izvedejo in prevzemanje predhodno obdelanih vsebin te vrste in dostavo na prevajanje v skladu z drugačnimi principi, dodatne informacije pa so na zahtevo dostopne v poslovalnici.

Omeniti moramo tudi prevajanje dokumentov iz pakistanskega v švedski jezik, kar je storitev, ki jo sodni tolmači in prevajalci izvajajo v skladu s predpisanimi pravili. Ob tej priložnosti izvajajo prevajanje konkretnih dokumentov, pa jih potem tudi overjajo, da bi na ta način potrdili enakost med njimi in izvirniki.

Obveznost vsakega posameznika je, da izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko neke kurirske službe in predvideno je, da je tudi dovoljeno, da jih v predstavništvo osebno prinese.

Overitev z žigom omenjenih strokovnjakov se namreč izvede šele potem, ko je ugotovljeno, da ni nikakršne razlike med prevedenim in izvirnim dokumentom, da bi se na ta način dalo uradno potrdilo, da je prevod enak kot tudi izvirni dokument, kar pomeni, da je z zakonskega in pravnega vidika v celoti veljaven in priznan pred zakonom.

Vsekakor bo stranka obveščena, ko navedeni strokovnjaki kompletno obdelajo dostavljen dokument ali neko dokumentacijo in ponujena ji bo možnost, da pride neposredno v poslovalnico in prevzame te vsebin. Toda, ji to ne ustreza, bo informirana o storitvi dostave kompletno obdelanih dokumentov na naslov lastnikov, ki je prav tako dostopna. Toda ta ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, tako da pristojni v službi za dostavo vsakega posameznika informirajo o ceni in o načinu prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov.

Svojevrstna vrsta overitve, ki ni obvezna za vsak dokument in vključuje postavljanje posebnega žiga, poznanega kot Haški ali Apostille, ni v pristojnosti zaposlenih omenjene institucije. Razlog je preprost, ker prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo potrebnega dovoljenja in pooblastila za postopek tako imenovane nadoveritve, ampak je to prepuščeno namenskim oddelkom okrožnih sodišč Republike Slovenije. Prav zato, ker niso pooblaščeni za ta postopek, ni njihova obveznost, da strankam zagotavljajo informacije o postavljanju Apostille žiga, ampak se vsekakor priporoča, da se te najprej osebno obrnejo zaposlenim v omenjenih državnih institucijah. Od njih morajo zahtevati informacije o tem, ali je Haški žig obvezno postaviti na določene dokumente, ali ne. V primeru pritrdilnega odgovora vsekakor morajo tudi izvedeti, v katerem trenutku se ta nanje postavlja, ker najpogosteje obstajata dva principa overitve s tem žigom, v okviru katerih se ta postavlja ali na koncu ali na samem začetku obdelave oziroma ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pred tem.

V okviru te institucije je vsem, ki jih to zanima, na razpolago tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v švedski jezik, toda samo, če stranka najprej v najkrajšem možnem času pošlje skenirane dokumente na elektronski naslov. Da ne bo pomote, vsekakor je njihova obveznost, da zaradi pravilnega postopka overitve dostavijo izvirnike na vpogled, toda pri nujnem prevajanju to lahko stori tudi naknadno, pri čemer vsekakor mora spoštovati rok, ki ga v tem primeru osebno postavlja.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko obdelajo vse tiste dokumente, ki se tičejo, tako področja sodstva in izobraževanja kot tudi znanosti in prava, kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako gradbene kot tudi poslovne in tehnične dokumentacije.

Če je to potrebno, izvajamo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v švedski jezik pa tudi tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma vseh vrst izjav in soglasij kot tudi potrdil.

Zaposleni konkretne institucije na zahtevo strank prav tako prevajajo tudi celotno vsebino razpisne dokumentacije pa tudi vsak posamezni dokument, ki je v skladu s pravili v sestavi medicinske dokumentacije, in katerekoli druge vsebine, ki bodo v skladu s predhodno opisanimi smernicami dostavljene na obdelavo.

Prevajanje spletnih prodajaln iz pakistanskega v švedski jezik

Ne samo omenjene spletne vsebine, ampak tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge ter številne druge prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov maksimalno profesionalno obdelajo, uporabljajo pa tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Praktično rečeno, vse te materiale v celoti uskladijo z tistimi pravili, ki veljajo na spletu, predvsem s tistimi, ki so povezana z iskanjem in na ta način v veliki meri izboljšajo tudi njihovo kotiranje. Predvideno je, da se bodo zelo hitro potem omenjene spletne vsebine pojavile v vrhu iskanja, tako da bod tudi poslovanje njihovih lastnikov napredovalo, saj stranke, ki jih to zanima, ko tipkajo predvidene besede in izraze, takoj pridejo do njih. Navedeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz pakistanskega v švedski jezik, če to neka stranka zahteva, kar pomeni, da ob tej priložnosti obdelajo vsak program kot tudi aplikacijo.

V okviru storitve strokovne redakcije, ki jo v tem primeru zagotavljajo korektorji in lektorji, bodo izvedeni vsi potrebni popravki v vsebinah, ki so predhodno prevedene v tej jezični kombinaciji, pri čemer prevod ni kakovosten, saj obstajajo napake. Vsekakor bo uporabljena korektura oziroma lektura takšnih materialov, da bi se ti v celoti uskladili z izvirniki pa tudi s pravili, ki jih določa švedski jezik. Posebej poudarjamo, da se omenjene storitve uporabljajo, če posameznik dostavi različne vsebine, za katere je na nekem drugem mestu predhodno dobil prevod.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi prevajanje učbenikov in književnih del iz pakistanskega v švedski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi časopisne članke, in to katerekoli tematike pa tudi vsebino, tako strokovnih kot tudi ilustriranih revij pa tudi tistih, ki so primarno namenjeni najmlajšim bralcem.

Predvideno je, da imajo stranke omenjene institucije pravico zahtevati tudi neposredno prevajanje reklamnih zloženk in plakatov iz pakistanskega v švedski jezik in prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov v skladu z njihovimi zahtevami obdelujejo tudi brošure, PR članke in vizitke pa tudi reklamne letake, kataloge in na splošno vse ostale marketinške materiale.

Simultano tolmačenje iz pakistanskega v švedski jezik

Če ima organizator manifestacije, na kateri sodelujejo izvorni govorci pakistanskega oziroma švedskega jezika, potrebo za storitvijo tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci njo uporabljajo v vseh treh različicah in da obstaja tudi možnost, da ta najame profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Predvideno je, da ti strokovnjaki uporabijo ali šepetano ali tako imenovano simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v švedski jezik. Na splošno rečeno, ponudba za to storitev je lahko kreirana šele potem, ko stranka posreduje vse potrebne podatke v zvezi z organizacijo samega dogodka. Na prvem mestu je pomembno, da zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obvesti o njegovem trajanju, zatem o točnem številu udeležencev, zaželeno pa je tudi, da posreduje podatke o samem mestu, na katerem je predvideno, da bo ta dogodek potekal, oziroma, da jih natančno obvesti o njegovih osnovnih značilnostih. Navedeni strokovnjaki so dolžni izvesti predpisano analizo vseh teh podatkov in odločiti, katera od konkretnih storitev lahko te zahteve maksimalno profesionalno izpolni.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje političnih, filozofskih in ekonomskih besedil iz pakistanskega v švedski jezik, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila pravne oziroma medicinske tematike pa tudi tista, ki so povezana s področji bančništva, sociologije in financ oziroma psihologije in farmacije. Poleg njih omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse tiste besedilne materiale, ki se ukvarjajo z različnimi temami iz domene ekologije in varstva okolja ter znanosti in marketinga oziroma izobraževanja in komunikologije pa tudi tiste, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij kot tudi gradbene industrije in na splošno, katerekoli druge, tako naravoslovne kot tudi družboslovne znanstvene discipline.

Storitev profesionalnega podnaslavljanja vseh video in zvočnih materialov je dostopno na zahtevo, pri čemer omenjena institucija zaposluje tudi tiste profesionalce, ki strankam omogočajo, da takšne vsebine dobijo sinhronizirane. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje filmov iz pakistanskega v švedski jezik, ne glede na to, ali gre za dokumentarne ali igrane oziroma risane ali animirane filme, prevajajo pa tudi reklamna sporočila kot tudi oddaje, namenjene otrokom oziroma izobraževalne in zabavne ter serije in informativne oddaje pa tudi vse ostale vrste, tako zvočnih kot tudi video materialov.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v švedski jezik

Da bi vsakomur, ki ga zanima, ne samo neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v švedski jezik, ampak tudi kateregakoli drugega dokumenta, omogočili profesionalno obdelavo, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford zagotavljajo njihovo kompletno storitev. Ta vključuje, tako prevajanje vseh dokumentov kot tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer se prevedenim dokumentom daje zakonska oziroma pravna veljavnost.

Posameznik, ki ga v navedeni različici jezikov zanima prevajanje določene dokumentacije ali samo enega dokumenta, je dolžan omenjenemu strokovnjaku na predpisan način poslati izvirne dokumente na vpogled, toda lahko jih samostojno prinese v poslovalnico konkretne institucije.

Vsekakor tista stranka, ki pred tem zahteva vse podatke o overitvi s tako imenovanim Haškim žigom ali Apostille, poenostavlja celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so v okviru vsake poslovalnice omenjene institucije angažirani, te vrste overitve nimajo pravice izvesti.

Omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih ter seminarske naloge in znanstvene patente pa tudi potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge in predmetnike ter programe fakultet kot tudi prepis ocen in rezultate znanstvenih raziskav oziroma katerikoli dokument ali neki drugi material, ki je striktno povezan s področjem ali izobraževanja ali znanosti.

Kadar to stranka zahteva, so sodni tolmači in prevajalci, dolžni izvesti tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v švedski jezik. Pravzaprav to pomeni, da vsem, ki jih to zanima, zagotovijo kompletno obdelavo, ne samo potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista in potrdila o državljanstvu ter izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in osebne izkaznice, ampak tudi dovoljenja za prebivanje potem izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi prometnega in delovnega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti oziroma izpiski iz matičnega registra o smrti oziroma kateregakoli drugega osebnega dokumenta.

V skladu s postavljenimi zahtevami člani ekipe omenjene institucije lahko kompletno obdelajo, tako celotno vsebino gradbene, razpisne oziroma tehnične (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in številni drugi iz njene sestave) kot tudi poslovne (finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in vsekakor, katerikoli drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem in popolnoma vseeno je, ali gre za podjetje ali podjetnik) pa tudi medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in vsak drugi dokument iz njene sestave).

Dolžni smo poudariti tudi to, da je neposredno prevajanje pritožb in tožb iz pakistanskega v švedski jezik prav tako na razpolago v tej instituciji, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo oziroma najprej prevedejo in potem v skladu pravili tudi overijo pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in licence oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste sodb pa tudi pooblastilo za zastopanje oziroma odločitve sodišč in certifikate oziroma vsak dokument, ki je uvrščen med pravne akte, saj se neposredno tiče ali sodstva ali prava.

Poleg vseh dokumentov, ki so do tega trenutka omenjeni, zaposleni konkretne institucije obdelujejo tudi katerokoli vrsto izjav, potrdil ali soglasij. Mislimo predvsem na dokumente, ki jih lastniki v skladu z zahtevami potem predložijo neki pristojni službi. Med drugim sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz pakistanskega v švedski jezik in po potrebi obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu oziroma vsak dokument iz te skupine, ki ga njegov lastnik v skladu z jasno opredeljenimi pravili dostavi temu strokovnjaku na obdelavo.

Cena prevajanja iz pakistanskega v švedski jezik

  • Iz pakistanskega v švedski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!