Prevajanje iz pakistanskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo, da je v Prevajalskem centru Akademije Oxford na razpolago možnost neposrednega prevajanja v tej različici jezikov, ampak je ta na razpolago tudi v obeh oblikah. Sodni tolmači in prevajalci namreč lahko izpolnjujejo zahteve strank in izvedejo tolmačenje iz pakistanskega v španski jezik, v tej različici jezikov pa lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto materiala v pisani obliki.

Poleg simultanega in konsekutivnega, ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov, tako da bo povsem zagotovo katerakoli vrsta manifestacije lahko organizirana brez kakršnihkoli težav, saj izberejo tisto vrsto tolmačenja, ki je v konkretnem primeru najustreznejša in udeležencem omogoča, da dogodek spremljajo brez kakršnihkoli težav. Po ugodnih cenah se ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, konkretna storitev pa bo na razpolago vsakomur, ki ima potrebo za njom. Sicer se od strank zahteva, da zaposlene te institucije seznanijo, tako s predvidenim trajanjem manifestacije kot tudi s podrobnostmi, ki se nanašajo na število udeležencev in na točno lokacijo prirejanja. Vsi ti podatki se uporabljajo pri pripravi ponudbe in po njihovi analizi se lahko sprejme odločitev, katera od konkretnih vrst storitev izpolnjuje zahteve.

Predpostavlja se, da na zahtevo strank lahko prav tako izvedemo tudi profesionalno prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v španski jezik in v tem primeru se poleg vizitk, brošur in PR člankov prevajajo tudi katalogi, reklamni letaki in plakati pa tudi številne druge vsebine, ki se nanašajo na področje reklamiranja.


Prevajanje iz pakistanskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v pakistanski jezik

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi spletne strani pa tudi spletne prodajalne ter programe in spletne kataloge oziroma različne vrste aplikacij in na splošno rečeno vse vsebine, ki se nanašajo na splet. V odvisnosti od tega, kakšen material se obdeluje, bo strankam omogočena tudi storitev njegove strokovne optimizacije za spletne brskalnike, saj ti strokovnjaki po potrebi uporabljajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation).

Seveda lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi besedila ali strokovna ali poljudna, ne glede na njihovo obsežnost, kompleksnost in na tematiko, s katero se ukvarjajo. Na zahtevo strank prevajajo tudi revije katerekoli vrste, zatem učbenike in časopisne članke pa tudi poetska književna dela kot tudi tista, ki jih uvrščamo med prozo.

Prav tako lahko izvedemo neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz pakistanskega v španski jezik, pri čemer bo vsem, ki jih to zanima, ponujena tudi storitev njihovega profesionalnega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Poleg igranih filmov različnih žanrov prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo obdelajo tudi serije, zabavne oddaje in reklamna sporočila oziroma dokumentarne in animirane filme kot tudi informativne in izobraževalne oddaje ter risane filme in ostale, tako zvočne kot tudi video vsebine.

Storitvi strokovne korekture in lekture sta prav tako na razpolago strankam te institucije, pri čemer posebej poudarjamo, da profesionalno redakcijo v tem primeru izvajajo izključno visoko usposobljeni korektorji in lektorji. Če namreč obstaja material, ki ni profesionalno preveden in ne izpolnjuje zahtev niti ciljnega jezika niti prevajalske stroke, se v tem primeru uporabita konkretni storitvi, pa se v najkrajšem možnem roku lastnikom omogoča, da dobijo ustrezno prevedene vsebine in katerekoli vrste.

Dostava vseh materialov, ki smo jih omenili, se izvaja na najhitrejši način, saj je strankam omogočeno, da jih na obdelavo pošljejo po elektronski pošti. Popolnoma enak je tudi način prevzemanja prevedenih materialov te vrste, seveda pa obstajajo tudi drugačne možnosti v ponudbi in vsaka stranka, ki jo to zanima, lahko dobi dodatne informacije.

Vsekakor v okviru te institucije izpolnimo tudi zahteve tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v španski jezik.

Mirno lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov maksimalno profesionalno obdelajo vsak dokument, tako da strankam poleg njegovega prevajanja zagotovijo tudi storitev, ki se nanaša na overitev v skladu s pravili. Gre za to, da žig sodnega tolmača, ki se postavlja na predhodno preveden dokument, potrjuje enakost njegove vsebine z izvirno in ta način lastnik konkretnih vsebin dobi predpisano storitev, ki ima za cilj, da se prevedenim dokumentom omogoči popolna veljavnost pred zakonom, oziroma, da se lastnikom omogoči nemotena uporaba.

Treba je opozoriti tudi na to, da je princip izvajanja overitve usklajen z zakonom in da uradno zapriseženi sodni tolmač pred postavljanjem svojega žiga mora izvesti primerjanje med izvirnim in prevedenim dokumentom in je zaradi tega zelo pomembno, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje takšnih materialov v tej različici jezikov, na vpogled prinese tudi izvirnike.

Če nekomu ne ustreza, da osebno pride v predstavništvo te institucije in tako dostavi izvirnike na vpogled, lahko to prav tako stori ali s priporočeno poštno pošiljko ali preko izbrane kurirske službe.

Postopek dostave izvirnih dokumentov je nekoliko drugačen samo v primeru, ko stranka zahteva njihovo prevajanje v precej krajšem roku, kot je to predvideno v okviru navedene institucije. Tedaj stranka namreč mora najprej poslati skenirane vsebine na elektronski naslov poslovalnice in v skladu s pravili potem na vpogled dostaviti tudi izvirnike omenjenim strokovnjakom.

Stranke vsekakor lahko dobijo tudi prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v španski jezik oziroma vseh tistih dokumentov, ki so na določen način povezani ali s področjem prava ali s sodstvom. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru kompletno obdelujejo pooblastilo za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze in tožbe oziroma pogodbe in pritožbe, ampak tudi različne vrste certifikatov, pravni red Evropske Unije in odločitve sodišč oziroma licence in sodne sklepe pa tudi katerikoli drugi dokument iz te skupine.

Poleg tega se zaposleni te institucije lahko angažiran, če je strankam prevajanje v dani kombinaciji jezikov potrebno za različne vrste izjav in potrdil oziroma soglasij. Primarno mislimo na potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje pa tudi na potrdilo o višini dohodkov in na potrdilo o stanju računa v banki oziroma na potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi na vse ostale dokumente te vrste, ki jih potem njihov lastnik mora predložiti konkretni državni instituciji.

Pomembno je omeniti, da vsaka stranka lahko izbira med dvema možnostma za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov. Pravzaprav lahko to stori osebno in neposredno v poslovalnici te institucije, lahko pa tudi postavi zahtevo, da mu jih na želeni naslov dostavi kurirska služba. Treba je tudi omeniti, da ceno v tem primeru sme oblikovati izključno služba za dostavo, tako da jo je stranka dolžna plačati neposredno kurirju, ko prevzema pošiljko.

Na podlagi zahtev strank, ki jih to zanima, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v španski jezik (dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi) in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami obdelujejo tudi absolutno vse tiste dokumente in ostale materiale, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, diplomske naloge, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet in ostali materiali iz te skupine).

Overitve, ki vključuje postavljanje tako imenovanega Haškega žiga ni obvezna za vsak dokument, ki se v navedeni jezični različici prevaja, poleg tega pa tudi ni v pristojnosti zaposlenih konkretne institucije. Samo iz tega razloga tudi omenjamo postavljanje Apostille žiga, ker informacije o tem vsekakor lahko vplivajo na sam postopek obdelave konkretnih vsebin. Gre za to, da se overitev s tem žigom lahko izvede na dva načina, kar je vse odvisno od zakonskih določb, tako da morajo konkretne informacije dobiti od pristojnih institucij Republike Slovenije, ki so edine pooblaščene za to vrsto overitve, in delujejo v okviru okrožnih sodišč. Torej, najprej morajo izvedeti, ali je ta žig sploh treba postaviti na določene dokumente in potem tudi, ali se ta postavlja šele po koncu prevajanja in overitve ali pred tem, saj je od vseh teh informacij tudi odvisno, kam je treba najprej odnesti vsebine na obdelavo.

Poleg vseh omenjenih materialov, lahko stranke, ki jih to zanima, dobijo tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz pakistanskega v španski jezik kot tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma absolutno vseh dokumentov, ki uradno predstavljajo sestavni del medicinske dokumentacije.

Zaposleni v okviru te institucije so specializirani tudi za kompletno obdelavo celotne poslovne dokumentacije, kar pomeni, da poleg faktur in poslovnih odločitev oziroma sklepa o ustanovitvi pravne osebe prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi ustanovitveni akt podjetja ter finančna in revizijska poročila oziroma statut podjetja in letna poslovna poročila pa tudi vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja, ne glede na to, ali gre za nekega podjetnika ali podjetje.

Vsebino ali gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije omenjeni strokovnjaki prav tako lahko najprej prevajajo v konkretni jezični kombinaciji in potem v skladu s pooblastili, ki jih imajo, izvedejo tudi predpisano overitev. Vsekakor se to nanaša, ne samo na gradbene projekte in navodilo za uporabo, ampak tudi na deklaracije izdelkov ter na laboratorijske analize tehničnih vzorcev in na vsak drugi dokument, ki v skladu s pravili šteje kot del katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje oddaj iz pakistanskega v španski jezik

V skladu z zahtevami strank strank zaposleni v okviru te specializirane institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje informativnih in zabavnih oddaj iz pakistanskega v španski jezik kot tudi tistih, ki so izobraževalnega značaja ali pa so namenjene najmlajšim poslušalcem oziroma gledalcem. Prav tako prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi igrane filme in popolnoma vseeno je, kateremu žanru pripadajo pa tudi reklamna sporočila in animirane filme oziroma dokumentarne in risane kot tudi serije ter vse ostale vrste video in zvočnih vsebin. Da bi vsaka stranka dobila maksimalno profesionalno storitev oziroma kompletno obdelane materiale te vrste, ji bo ponujena tudi storitev profesionalne sinhronizacije, vsekakor pa lahko izvedemo tudi podnaslavljanje takšnih vsebin.

Poleg že omenjenih strokovnjakov Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje profesionalne korektorje in lektorje, katerih specialnost je storitev redakcije vsebin. Moramo poudariti, da konkretna storitev vključuje in lekturo in korekturo, po njihovi izvedbi bo vsebina konkretnih materialov v celoti popravljena oziroma usklajena s pravili, ki jih določa ciljani jezik. Zahvaljujoč temo bo strankam omogočeno, da v relativno kratkem roku dobijo ustrezno obdelane materiale, ki se lahko uporabljajo v praksi, kadarkoli je to potrebno.

Zaposleni v tej instituciji lahko obdelajo tudi vse vrste knjig oziroma in književna dela različnih žanrov in učbenike. Vsekakor je v ponudbi tudi prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v španski jezik pa tudi vsebine, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij.

Kdorkoli zahteva, da v omenjeni jezični različici dobi prevedeno določeno spletno stran ali neko drugo spletno vsebino, bo obveščen o tem, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru implementirajo tudi vsa tista pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). S tem mislimo na dejstvo, da prevedene spletne materiale oziroma njihovo vsebino usklajujejo s pravili, ki jih jih predvideva določeni iskalnik, in sicer z osnovnim ciljem, da bi bili prepoznani kot izvirni rezultati za ključne besede in izraze, ki so predhodno določeni. Stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz pakistanskega v španski jezik pa tudi programske opreme vseh vrst oziroma posameznih programov in aplikacij, vsekakor pa omenjeni strokovnjaki maksimalno profesionalno prevajajo tudi spletne strani in na splošno rečeno vse ostale vsebine, ki se lahko vidijo na globalnem omrežju ali so izključno povezani z računalništvom.

Prevajanje gradbene dokumentacije iz pakistanskega v španski jezik

Poleg tega, da lahko v dani jezični kombinaciji prevajajo gradbene projekte, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi celotno vsebino gradbene dokumentacije pa tudi izpolnijo zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem tehnične in razpisne dokumentacije iz pakistanskega v španski jezik. To pa pomeni, da med drugim prevajajo in overjajo navodilo za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi deklaracije izdelkov in na splošno rečeno, vsak drugi dokument iz njihove sestave.

Ko rečemo, da so specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh dokumentov, to pomeni, da najprej lahko izvedejo njihovo neposredno prevajanje v tej jezični kombinaciji in potem pristopijo tudi postopku uradne overitve prevedenih materialov te vrste.

Da pojasnimo, overitev sodnega tolmača vključuje postavljanje žiga teh strokovnjakov na predhodno preveden dokument, da bi bilo s tem potrjeno, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirniku. Popolnoma jasno je, zakaj se od strank zahteva obvezna priložitev izvirnikov na vpogled, vsekakor pa se morajo tudi podrobno pozanimati o postopku nadoveritve za konkretne dokumente. Mislimo na to, da morajo informacije o Haškem ali tako imenovanem Apostille žigu samostojno pridobiti, in to v okviru tistih institucij naše države, ki so uradno pristojne za postopek te vrste overitve.

Vsi, ki jih to zanima, lahko zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolžijo, če jim je potrebno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz pakistanskega v španski jezik oziroma potrdila o državljanstvu in prometnega kot tudi vozniškega dovoljenja, pri čemer prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze pa tudi vseh ostalih osebnih dokumentov, ki so jih lastnik na za to ustrezen način dostavili.

Vse tiste dokumente, ki jih različne državne institucije zahtevajo od strank, ti strokovnjaki lahko prav tako najprej prevedejo v dani jezični različici in takoj potem pristopijo tudi postopku overitve. Vsekakor v skladu s pravili med drugim obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov potem tudi potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje pa tudi številna druga potrdila, izjave in kot tudi soglasja.

Seveda stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v španski jezik, pri čemer ti strokovnjaki lahko v skladu pravili obdelajo tudi vse ostale dokumente iz domene izobraževanja. Med drugim pa prevajajo in overjajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in predmetnike ter programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem prepis ocen in številne druge dokumente iz tega področja. Prav tako, če to nekdo zahteva, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge različne tematike, kompleksnosti in dolžine.

Celotno vsebino, tako poslovne (statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi) kot tudi medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številni drugi) navedeni strokovnjaki v skladu z zahtevami strank, ki jih to zanima, najprej prevajajo v omenjeni jezični različici in takoj potem izvedejo tudi overitev, ki je predpisana.

Rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in dela zaposleni v okviru te institucije prav tako, ko se to od njih zahteva, prevajajo in overjajo.

V ponudbi je tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije za pakistanskega v španski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki se nanašajo na sodstvo ali pravo. S tem mislimo predvsem na pooblastilo za zastopanje kot tudi vse vrste certifikatov in licenc oziroma pritožb in tožb kot tudi sodnih sklepov in odločitev, pri čemer so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za profesionalno prevajanje pogodb v konkretni različici jezikov pa tudi vseh ostalih pravnih aktov.

Prevajanje reklamnih vsebin iz pakistanskega v španski jezik

Katerikoli material, ki je usmerjen predvsem na reklamiranje, ne glede na to, ali gre za predstavljanje nekega dogodka ali storitve oziroma konkretnega izdelka ali na splošno poslovanja podjetja, je predvideno, da ga prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov predvsem maksimalno profesionalno prevajajo. Poleg neposrednega prevajanja vizitk in plakatov iz pakistanskega v španski jezik, stranke lahko strokovnjake Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirajo tudi, če jim je potrebna obdelava reklamnih zloženk in PR člankov oziroma katalogov in letakov kot tudi brošur in vseh ostalih vsebin iz domene marketinga. Glede na to, da je področje reklamiranja specifično v tem smislu, da sporočila, namenjena potencialnim strankam oziroma kupcem izdelkov ali obiskovalcem nekega dogodka, niso prav tako preprosto opazna na prvi pogled, kar pomeni, da morajo osebe, ki prevajajo takšne vsebine, poznati tudi pravila marketinga. Prav v skladu z njimi tudi ravnajo zaposleni v tej instituciji, saj so za njimi dolgoletne izkušnje pri prevajanju različnih vsebin iz domene marketinga.

Moramo poudariti tudi to, da člani ekipe te institucije, poleg obdelave katerihkoli vsebin v pisani obliki, na zahtevo strank lahko izvedejo tudi tolmačenje iz pakistanskega v španski jezik. Konkretna storitev je na voljo v vseh treh različicah, saj sodni tolmači in prevajalci poleg tako imenovanega šepetanega oziroma konsekutivnega lahko izvedejo tudi simultano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Sicer je zelo jasno opredeljeno, za katero vrsto dogodka se uporablja katera od omenjenih storitev, pa je zato tudi izjemno pomembno, da stranke tem strokovnjakom posredujejo vse potrebne podatke. Poleg informacij o mestu prirejanja konkretne manifestacije morajo zaposlene v poslovalnici obvestiti tudi o tem, koliko ljudi naj bi bilo prisotnih. Prav v skladu s tem bo tudi opredeljeno, katera od omenjenih vrst storitev lahko na najboljši način odgovori na konkretne zahteve. Prav tako moramo poudariti tudi to, da se v okviru te institucije ponuja storitev, ki vključuje najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, ki je dostopna pod posebej ugodnimi pogoji.

Če nekdo to od njih zahteva, člani ekipe te institucije maksimalno profesionalno obdelujejo tudi strokovne besedilne materiale, ne glede na to na, na katero znanstveno disciplino se njihova tema nanaša, toda vsekakor ugodijo tudi zahtevam tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje poljudnih besedil iz pakistanskega v španski jezik. Mirno lahko tudi rečemo, da sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno strokovno prevajajo besedila, katerih osnovna tema je povezana z absolutno vsako vejo naravoslovnih ali družbenih ved. S tem mislimo na to, da prevajajo, tako medicinska, ekonomska in filozofska oziroma turistična in politična besedila kot tudi tista, ki se ukvarjajo z marketingom, izobraževanjem ali farmacijo oziroma sociologijo in financami pa tudi tista, ki so povezana s področji gradbene industrije, bančništva in komunikologije ter informacijskih tehnologij pa tudi ekologije in varstva okolja, menedžmenta in številnih drugih disciplin.

Cena prevajanja iz pakistanskega v španski jezik

  • Iz pakistanskega v španski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!