Prevajanje iz pakistanskega v flamski jezik


Popolnoma vseeno je, ali stranke zanima tolmačenje iz pakistanskega v flamski jezik, ali morajo določene vsebine biti prevedene v pisani obliki, saj zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford posedujejo izkušnje pri uporabi obeh teh storitev.

Na prvem mestu je treba omeniti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni, tako za simultano kot tudi za konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, stranke pa lahko najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje zadnje generacije. Vsaka stranka, ki želi te strokovnjake angažirati za izvedbo storitve tolmačenja za določeno manifestacijo, mora posredovati tudi podatke o načinu njene organizacije. Na prvem mestu s tem mislimo na informacije o številu oseb, ki so potrdile udeležbo pa tudi o tem, koliko naj bi manifestacija trajala in vsekakor jih mora obvestiti tudi o mestu njenega prirejanja. Ko dobijo vse te podatke, jih zaposleni te institucije pazljivo analizirajo, da bi sprejeli odločitev, katera od omenjenih storitev bo uporabljena za ta dogodek.

Ti strokovnjaki v dani jezični kombinaciji poskrbijo tudi za prevajanje marketinških materialov katerekoli vrste pa tudi strokovnih in poljudnih besedil kot tudi učbenikov in časopisnih člankov. Na razpolago je tudi neposredno prevajanje revij iz pakistanskega v flamski jezik pa tudi književnih del, ne glede na to, ali gre za poetska ali prozna.


Prevajanje iz pakistanskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v pakistanski jezik

Na zahtevo se izvajata tudi storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije, tako da vsaka stranka, ki ji je prevajanje potrebno za serijo ali določeni film oziroma reklamno sporočilo ali oddajo ter neke druge zvočne ali video vsebine, v okviru te institucije praktično dobi njegovo kompletno obdelavo.

Kdorkoli zahteva prevajanje spletnih strani in spletnih katalogov iz pakistanskega v flamski jezik oziroma programske opreme oziroma programov in aplikacij pa tudi spletnih prodajaln in drugih spletnih vsebin, dobi tudi njihovo profesionalno optimizacijo. Da poenostavimo, prevajalci in sodni tolmači vedo kdaj in kako je treba implementirati Orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da prav zahvaljujoč njim vsebino vseh teh materialov usklajujejo z iskanjem na spletu in njegovimi pravili in na ta način pozitivno vplivajo na njihovo kotiranje v polju iskanja.

Kadar je treba odpraviti pomanjkljivosti, ki obstajajo v prevodih katereih koli vsebin, se angažirajo korektorji in lektorji te specializirane institucije. Zahvaljujoč uporabi pravila, ki jih predvideva redakcija, se slabo prevedeni materiali usklajujejo, tako z izvirniki kot tudi s pravili ciljnega jezika, kar pomeni, da se lastnikom omogoča, da dobijo profesionalno obdelane vsebine, saj bodo vse predhodno narejene napake popravljene.

Obdelava dokumentov poteka v skladu s pravili, tako da sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelane vse vrste dokumentacij (gradbena, osebna, poslovna, tehnična, medicinska in druge) pa tudi številne druge dokumente.

Natančno rečeno, naši strokovnjaki izvajajo, tako prevajanje dokumentov iz pakistanskega v flamski jezik kot tudi overitev, s čimer zapriseženi sodni tolmač potrdi, da je preveden dokument enak kot tudi izvirni oziroma se obravnava kot zakonsko veljaven.

Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so na primer potrdila in izjave različnih vrst pa tudi soglasja, v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v flamski jezik.

Prav tako kompletno obdelajo tudi vsak pravni akt oziroma dokumente, ki se tičejo predvsem področja izobraževanja in tudi znanosti.

Glede na to, da je obdelava dokumentov predpisana z zakonom, tako da je zelo pomembno, da se stranka drži pravila in sodnemu tolmaču na vpogled prinese izvirne dokumente. Ima pa tudi pravico, da jih pošlje preko kurirske službe na naslov najbliže poslovalnice te institucije oziroma jih priporočeno preko “Pošte Slovenije“ pošlje na obdelavo.

Ker sodni tolmači in prevajalci niso uradno pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga, ki je prav tako poznan tudi pod nazivom Apostille, je zaželeno, da se lastnik konkretnih dokumentov o detajlih v zvezi s to vrsto overitve samostojno pozanima v pristojnih službah Republike Slovenije. Pri okrožnih sodiščih obstajajo oddelki, v katerih so zaposlene osebe izključno zadolžene za postopek, poznan kot nadoveritev oziroma za postavljanje omenjenega žiga na dokumente in ti tudi posedujejo vse relevantne informacije o obveznostih strank v konkretnem primeru. Zato je tudi navedeno, da lastnik dokumentov mora najprej stopiti v stik z njimi in izvedeti, ali Apostille žig mora biti postavljen na določene dokumente in po katerem principu oziroma v katerem trenutku (pred postopkom prevajanja in overitve sodnega tolmača ali po tem).

Posebej je treba omeniti tudi informacijo, da je s ponudbo zajeto nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v flamski jezik in da je način dostave vsebin na obdelavo ob tej priložnosti malce drugačen. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači dolžni v čim krajšem roku pristopiti obdelavi dokumentov, tako da se pričakuje, da stranka kasneje izvirnike dostavi njim na vpogled in da najprej na elektronski naslov pošlje skenirane dokumente.

Lastnik dokumentov se odloči, kako bo prevzel kompletno obdelane vsebine, saj sta v ponudbi dve možnosti. Torej obstaja možnost, da jih samostojno prevzame v prostorih predstavništva te institucije pa tudi, da mu jih dostavimo na naslov, ki ga navede. Vendar moramo informirati vse, ki se odločijo za drugo ponujeno možnost, da so to storitev dolžni plačati v skladu s cenikom konkretne kurirske službe, to pa storijo v trenutku, ko prevzemajo pošiljko.

Prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v flamski jezik

V okviru te specializirane institucije je na razpolago tudi storitev obdelave osebnih dokumentov, ki vključuje najprej njihovo neposredno prevajanje iz pakistanskega v flamski jezik, pa potem tudi overitev, ki jo v tem primeru v skladu s pravili izvaja zapriseženi sodni tolmač. Tako stranke dobijo kompletno obdelano in osebno izkaznico in potni list oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti kot tudi vse vrste dovoljenj (delovno, dovoljenje za prebivanje, prometno, vozniško) oziroma vse ostale osebne dokumente.

Prav tako se sodni tolmači in prevajalci potrudijo, da maksimalno profesionalno odgovorijo na zahteve vseh posameznikov, ki jim je v tej različici jezikov potrebno prevajanje za vsebino, tako poslovne in medicinske (zdravniški izvidi, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, ustanovitveni akt podjetja, dokumentacija o medicinskih izdelkih, poslovne odločitve, finančna, revizijska in letna poslovna poročila, statut podjetja, fakture in drugi) kot tudi za celotno vsebino razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in številne drugi dokumenti iz njihove sestave).

Prav tako na zahtevo izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v flamski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg vseh vrst pogodb oziroma sodb in pritožb kot tudi sodnih sklepov, odločitev in tožb, kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, zatem certifikate in licence katerekoli vrste kot tudi pooblastilo za zastopanje in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki so povezani s sodstvom in pravom.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko obdelujejo tudi tiste dokumente, ki jih kasneje lastniki morajo predložiti neki državni instituciji. Poleg potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdila o stanju računa v banki prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo za soglasje za zastopanje oziroma kot tudi za potrdilo o nekaznovanosti ter za vse ostale vrste potrdil, soglasij pa tudi izjav.

Pomembno je posebej poudariti tudi to, da je ob tej priložnosti vsaka stranka dolžna priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču, da bi bil postopek njihove overitve v celoti spoštovan.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci nimajo dovoljenja za postavljanje Apostille oziroma tako imenovanega Haškega žiga na katerikoli dokument, to seveda pomeni, da strankam tudi niso dolžni zagotavljati podatkov o tej vrsti overitve. Iz tega razloga se lastnik dokumentov mora v pristojnih institucijah samostojno pozanimati, ali navedeni žig mora biti postavljen na njegov dokument postavljen in ali se ta vrsta overitve izvaja, potem ko omenjeni strokovnjaki končajo svoj del posla ali pa neposredno pred tem.

Omenili bi tudi to, da bo izvedeno tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz pakistanskega v flamski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi znanosti. S tem mislimo predvsem na kompletno obdelavo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih, zatem diplome in dodatka k diplomi ter rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju kot tudi znanstvenih patentov oziroma diplomskih in znanstvenih pa tudi seminarskih nalog in vseh ostalih vsebin, ki se na eno od teh področij nanašajo.

Neposredno prevajanje poljudnih besedil iz pakistanskega v flamski jezik

Popolnoma vseeno je, ali so poljudni besedilni materiali povezani z neko družboslovno ali naravoslovno vedo, saj njih sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji profesionalno prevajajo. Prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje strokovnih besedil iz pakistanskega v flamski jezik, na zahtevo pa obdelujejo tudi književna dela oziroma revije in učbenike ter časopisne članke različne tematike in dolžine.

Vse tiste materiale, ki so ozko povezani s področjem marketinga oziroma reklamiranja zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo v navedeni jezični kombinaciji, toda primarno ob tej priložnosti sledijo prav pravila, ki veljajo na področju reklamiranja.

Med drugim so specializirani tudi za neposredno prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v flamski jezik oziroma aplikacij vseh vrst kot tudi vsebine spletnih katalogov in spletnih prodajaln oziroma različnih programov ter številnih drugih spletnih materialov. Samo zahvaljujoč temu, da posedujejo dovolj in znanja pa tudi izkušenj pri uporabi Orodij SEO (Search Engine Optimisation), strankam omogočajo tudi storitev profesionalne optimizacije.

Storitev, ki se uporablja, kadar je to potrebno popraviti predhodno prevedene materiale, ki je poznana kot redakcija, vključuje njihovo lekturo in korekturo. Prav te storitve so vsem na razpolago okviru te specializirane institucije, njih pa na zahtevo strank izvajajo korektorji in lektorji z ustreznimi izkušnjami pri delu. Ob tej priložnosti vsebino slabo prevedenih materialov katerekoli vrste uskladijo z njihovimi izvirniki oziroma s flamskim jezikom in pravili, ki se v njem spoštujejo.

Tako igrane in animirane kot tudi risane pa tudi dokumentarne filme prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov profesionalno prevajajo. Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje informativnih oddaj iz pakistanskega v flamski jezik pa tudi izobraževalnih ter otroških in zabavnih oziroma reklamnih sporočil, serij in vseh ostalih video pa tudi zvočnih vsebin. V okviru omenjene specializirane institucije so zaposleni tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvedejo storitvi sinhronizacije ali podnaslavljanja takšnih materialov.

Pri organizaciji kateregakoli dogodka zaposleni te institucije, ko je to potrebno, izvajajo simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Izključno od načina organizacije dogodka je tudi odvisna izbira konkretne storitve, pa je zato zelo pomembno, da so člani ekipe predstavništva omenjene institucije z vsemi temi detajli predhodno seznanjeni. Vse stranke, ki jih to zanima, lahko najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje, če je to usklajeno z zahtevami samega dogodka oziroma s storitvijo, ki jo ob tej priložnosti uporabljajo sodni tolmači in prevajalci.

Cena prevajanja iz pakistanskega v flamski jezik

  • Iz pakistanskega v flamski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!