Prevajanje iz pakistanskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki ima potrebo, da navedeno storitev dobi v pisani obliki, mora imeti v mislih, da prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru te specializirane institucije, izvajajo, tako prevajanje dokumentov iz pakistanskega v turški jezik kot tudi vseh ostalih vsebin. Poleg obdelave materialov v pisani obliki je njihova specialnost tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Pravzaprav so specializirani za vse tri vrste te storitve in v skladu principi organizacije same manifestacije lahko uporabijo, tako konsekutivno in tako imenovano šepetano kot tudi simultano tolmačenje. Jasno so opredeljene značilnosti dogodka, za katero je treba uporabiti eno od teh storitev, pa se v skladu s tem tudi pričakuje, da so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford s strani stranke obveščeni o načinu organizacije samega dogodka. Natančneje rečeno, posredovati morajo podatke, tako o mestu, na katerem bo potekal kot tudi o številu ur ali dni, koliko je določeno trajanje in vsekakor o številu oseb, ki se ga bodo udeležile. Poleg storitve tolmačenja ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na podlagi zahtev strank izvajamo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v turški jezik. Predvideno je, da v tem primeru sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo, tako plakate, reklamne zloženke in vizitke kot tudi PR članke, kataloge in letake oziroma brošure in vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, saj se uporabljajo pri reklamiranju in izdelkov in storitev pa tudi celotnega poslovanja podjetja.


Prevajanje iz pakistanskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v pakistanski jezik

Poleg tega so zaposleni te institucije specializirani tudi za obdelavo, tako vseh video kot tudi zvočnih materialov v tej jezični kombinaciji, strankam pa je zagotovljena tudi dodatna storitev v pogledu njihovega podnaslavljanja ali sinhronizacije. Iz tega razloga poudarjamo, da vsaka stranka omenjene institucije na enem mestu lahko dobi kompletno obdelane vse vrste filmov (animirani, igrani, risani in dokumentarni), zatem serije in oddaje različne vsebine in namena (zabavne, otroške, informativne, izobraževalne in druge) pa tudi reklamna sporočila in druge vsebine iz te skupine.

Glede na to, da se profesionalno prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v turški jezik izvaja ob uporabi njihove optimizacije, tako da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi teh materialov v skladu s potrebami uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način vsem, ki jih to zanima, zagotovijo, ne samo prevedene spletne prodajalne in spletne strani oziroma spletne kataloge in ostale vsebine te vrste, ampak tudi strokovno optimizirane. Če se to od njih zahteva, maksimalno strokovno obdelujejo tudi programsko opremo oziroma v omenjeni različici jezikov prevedejo katerokoli aplikacijo ali program.

Vsem strankam te institucije je na razpolago tudi storitev prevajanja za besedila, tako strokovna kot tudi poljudna pa tudi za vse vrste književnih del, zatem revije in učbenike ter časopisne članke.

Kdorkoli poseduje že obdelane vsebine v tej različici jezikov, ne glede na to, za katero vrsto materialov gre, lahko angažira lektorje in korektorje omenjene institucije, če obstaja potreba, da se izvede strokovna redakcija in da bi v čim krajšemu roku slabo prevedene vsebine bile obdelane v skladu s pravili turškega jezika oziroma v skladu s smernicami prevajalske stroke.

Obdelava dokumentov vključuje najprej njihovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji in potem tudi postavljanje žiga zapriseženega sodnega tolmača, s ciljem potrjevanja identičnosti prevedenega in izvirnega dokumenta.

Ne samo, da so ti strokovnjaki specializirani za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v turški jezik, ampak po potrebi obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma poslovno in medicinsko dokumentacijo. Prav tako sodni tolmači in prevajalci, če to nekdo od njih zahteva, prevajajo in overjajo tudi vsebino gradbene pa tudi razpisne in tehnične dokumentacije, po potrebi pa kompletno obdelajo tudi vse dokumente in katerokoli drugo vrsto materialov, ki se nanašajo na področja znanosti ali izobraževanja.

Dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, ti strokovnjaki prav tako najprej prevajajo in potem v skladu s pravili izvedejo tudi njihovo overitev.

Za materiale iz te skupine je obvezno dostaviti izvirnike na vpogled, kar pa ne velja za ostale omenjene vsebine, pa njih na obdelavo stranke lahko pošljejo elektronsko in jih prav tako na elektronski naslov dobijo, ko je njihoova obdelava končana. Komur ne ustreza takšen princip prevzemanja ali dostave materialov na prevajanje, lahko izbere tudi neke druge možnosti, ki so prav tako v ponudbi.

V principu vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v turški jezik izvirnike, ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko, ali pa jih osebno prinese v poslovalnico in predvideno je, da to namesto njega lahko stori tudi neka kurirska služba.

Seveda je drugačen tudi postopek prevzemanja predhodno prevedenih in z žigom sodnega tolmača overjenih dokumentov, tako da stranka izbere med osebnim prevzemanjem in tistim, ki vključuje dostavo na njegov naslov. Če se za to možnost odloči, mora storitev tudi plačati ločeno od prevajanja in overitve dokumentov, ceno pa v tem primeru določa izključno služba za dostavo.

Če obstaja potreba, da se na neki dokument postavi poseben žig, mora stranka biti pravočasno informirana, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so v okviru navedene institucije zaposleni, na dokumente nimajo pravice postaviti Haškega žiga. Sicer gre za overitev z žigom, ki je bistveno bolj poznan pod nazivom Apostille, overitev z njim pa je usklajena z določbami zakona. Prav zato tudi posebej poudarjamo, da bi vsak posameznik podatke o tej vrsti overitve moral pridobiti neposredno, preden dokumentacijo ali neki dokument sploh prinese na obdelavo tem strokovnjakom. Ta vrsta overitve se namreč izvaja v skladu z zakonom in v večini primerov na dva načina, kar pa so vse informacije, ki jih posedujejo zaposleni v oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije, ki so hkrati tudi edini pooblaščeni za izvedbo overitve z Apostille žigom. Torej ta žig se postavlja ali po koncu prevajanja konkretnega dokumenta in overitvi sodnega tolmača, ali preden ti strokovnjaki določeni dokument začnejo obdelovati. Glede na to, da se postopek obdelave dokumentov razlikuje prav v odvisnosti od tega, kdaj se navedeni žig nanje postavlja, zato tudi poudarjamo, da se bodo stranke izognile zgubljanju časa, če pridobijo navedene podatke, preden določene dokumente dostavijo na obdelavo zaposlenim v poslovalnici.

V okviru te institucije je na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v turški jezik. Osnovni pogoj, ki ga morajo lastniki dokumentov spoštovati v tem primeru, da bi sodni tolmači in prevajalci izpolnili njihovo zahtevo in opravili prevajanje oziroma overitev v tako kratkem roku, je povezan z dostavo vsebin. Gre za to, da se edino tedaj lastnikom dokumentov omogoča, da kasneje prinesejo ali dostavijo izvirnike na vpogled na enega od opisanih načinov in predvideno je, da jih najprej pošljejo v elektronski obliki oziroma na elektronski naslov navedene institucije pošljejo skenirane dokumente.

Neposredno prevajanje programov in aplikacij iz pakistanskega v turški jezik

Na podlagi zahtev strank lahko zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v tej različici jezikov prevajajo tudi katerokoli vrsto programske opreme. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v turški jezik pa tudi za obdelavo vsebin spletnih katalogov potem spletnih prodajaln in vseh ostalih spletnih vsebin oziroma tistih materialov, ki se tičejo računalništva. Da bi njihovo mesto na globalnem omrežju bilo poboljšano, morajo prevajalci in sodni tolmači pri njihovi obdelavi uporabljati tudi predpisana orodja oziroma njihovo vsebino optimizirati v skladu z zahtevami spletnega iskanja. Samo dejstvo, da so omenjeni strokovnjaki usposobljeni za implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation) pomembno vpliva na kakovost prevoda, saj njihovi lastniki na enem mestu dobijo tudi storitev optimizacije. Namen uporabe omenjenih orodij je, da se konkretnim materialom omogoči boljše kotiranje na spletu, o čemer se bodo lastniki relativno hitro prepričali.

Redakcija različnih vrst vsebin je še ena storitev, ki je v okviru te institucije na razpolago strankam, njo pa poleg lekture sestavlja tudi profesionalna korektura. Če smo natančni, vse tiste vsebine, ki niso v skladu s pravili prevedene v tej različici jezikov, na ustrezen način obdelajo korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v tej instituciji in tako lastnikom vsebin zagotovijo najkakakovostnejšo možno storitev.

Vsem, ki jih to zanima, bo omogočeno tudi neposredno prevajanje poljudnih in znanstvenih besedil iz pakistanskega v turški jezik, katerih tematika se nanaša na različne znanstvene discipline. Poleg besedil, ki se tičejo področij ekonomije, farmacije in politike oziroma medicine, prava in bančništva ter izobraževanja, komunikologije in znanosti, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi turistična besedila pa tudi tista, ki se nanašajo na različne teme iz domene filozofije, gradbene industrije in menedžmenta oziroma sociologije, informacijskih tehnologij in ekologije in varstva okolja ter marketinga, psihologije in številnih drugih, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Na podlagi zahtev strank, ki jih to zanima, bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje video in zvočnih materialov iz pakistanskega v turški jezik. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi informativne oddaje, igrane filme in reklamna sporočila oziroma animirane filme in zabavne ter otroške oddaje, prevajajo tudi animirane filme kot tudi serije in vse ostale vrste takšnih vsebin. Ko končajo z obdelavo ustrezno dostavljenih materialov, vsaka stranka izbere, ali ji bolj ustreza, da se ti sinhronizirajo ali podnaslovijo, glede na to, da sta v okviru te institucije dostopni tudi ti dodatni storitvi.

Prevajanje romanov in beletrije iz pakistanskega v turški jezik

Poleg omenjenih del književnosti prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi katerekoli drugo prozno književno delo kot tudi tisto, ki sodi v poezijo. Seveda izvajajo tudi profesionalno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v turški jezik in na podlagi zahtev strank obdelajo vsebino vseh vrst revij, kot so recimo otroške, ilustrirane ali strokovne oziroma časopisne članke različne tematike.

V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi tista storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz pakistanskega v turški jezik, pri čemer je na razpolago tudi možnost, da vsak posameznik, ki mu je to potrebno v okviru te institucije po ugodnih cenah lahko najame opremo za simultano tolmačenje. Moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tolmačenje v vseh treh različicah, saj so profesionalno usposobljeni za zagotavljanje storitev konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Vsaka od njih se uporablja za točno določeno manifestacijo in predpostavlja se, da omenjeni strokovnjaki najprej morajo analizirati značilnosti samega dogodka in potem tudi določiti, katera od konkretnih storitev na te zahteve odgovori na najboljši možni način. Najpomembnejše je, da stranke, ki jih to zanima, njim dostavijo informacije o trajanju določene manifestacije ter o številu oseb, ki bodo ob tej priložnosti prisotne pa tudi o lastnostih lokacije njegovega prirejanja. V skladu z vsemi temi podatki omenjeni strokovnjaki natančno določijo, katero od vseh vrst tolmačenja morajo tedaj izvesti, da bi in udeleženci manifestacije in organizatorji bili v celoti zadovoljni s to storitvijo.

Ko je to potrebno, zaposleni v okviru omenjene institucije lahko v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi vsebine katerekoli vrste, ki so povezane z reklamiranjem. Ne samo, da na zahtevo strank izvedemo prevajanje brošur in katalogov iz pakistanskega v turški jezik, ampak prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prav tako profesionalno obdelujejo tudi reklamne letake, PR članke in vizitke kot tudi plakate ter reklamne zloženke in številne druge marketinške vsebine. Glede na to, da poleg ustreznih profesionalnih izkušenj, ti strokovnjaki posedujejo tudi zadosti znanja iz samega marketinga, to pomeni, da med obdelavo teh vsebin vsekakor implementirajo veljavna pravila reklamiranja in tako strankam omogočajo, da pod izjemnimi pogoji dobijo maksimalno profesionalno storitev.

Prevajanje prometnega in vozniškega dovoljenja iz pakistanskega v turški jezik

Za pravilno uporabo storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v turški jezik, so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolženi izključno strokovnjaki, za katerimi so dolgoletne izkušnje in ki posedujejo relevantna pooblastila, tako da strankam ponujajo tudi storitev overitve kateregakoli dokumenta, za katerega se predhodno izvede prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Poleg vozniškega in prometnega dovoljenja lahko obdelajo tudi vsak drugi osebni dokument, od izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o stalnem prebivališču in dovoljenja za prebivanje, preko osebne izkaznice oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti in potrdila o državljanstvu pa do delovnega dovoljenja ter izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potnega lista pa tudi vseh ostalih, do zdaj neomenjenih osebnih dokumentov.

Glede na to, da je overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača postopek, ki je v celoti usklajen z veljavnim zakonom in predvideva, da je pred postavljanjem svojega žiga ta strokovnjak dolžan primerjati izvirni in prevedeni dokument, tako da stranka mora zagotoviti izvirnike oziroma jih poslati na enaka od dostopnih načinov, ali jih osebno prinesti v predstavništvo omenjene institucije.

Ti strokovnjaki nimajo relevantnih pooblastil in dovoljenja, da izvedejo postopek tako imenovane nadoveritve, ki se nanaša na postavljanje Apostille žiga na dokumente oziroma tako imenovanega Haškega. Samo to je tudi razlog, zakaj se vsaki stranki, ki v tej različici jezikov želi dobiti preveden neki dokument ali določeno vrsto dokumentacije, priporoča, da podatke o tej vrsti overitve predhodno pridobi v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije.

Vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem prava, sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank najprej prevajajo v omenjeni različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev. Tako jih stranke lahko med drugim angažirajo za prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v turški jezik pa tudi za kompletno obdelavo, ne samo sodb, ampak tudi pritožb oziroma odločitev in sklepov kot tudi tožb, pri čemer zaposleni te institucije lahko kompletno obdelajo tudi licence oziroma certifikate katerekoli vrste pa tudi pravni red Evropske Unije potem pogodbe in pooblastilo za zastopanje ter številne druge pravne akte.

Vsebino medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi dokumenti iz njene sestave) pa tudi vsebino, tako tehnične, gradbene in razpisne (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti za deklaracije izdelkov in številni drugi) kot tudi poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja za finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, fakture in katerikoli drugi dokument, ki se tiče poslovnega procesa nekega podjetnika ali pravne osebe) v skladu z veljavnimi pravili prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi navedene institucije zaposleni, v celoti profesionalno obdelajo.

Če je to potrebno, lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz pakistanskega v turški jezik, obdelujejo pa tudi vse ostale vsebine, ne samo iz domene izobraževanja, ampak tudi znanosti. Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen, strankam omogočajo tudi kompletno obdelavo znanstvenih patentov, predmetnikov in programov fakultet kot tudi diplomske naloge ter diplome in dodatka k diplomi kot tudi seminarskih nalog in potrdil o rednem šolanju oziroma vse drugih vsebin, ki se tičejo omenjenih področij.

Vsem, ki jih to zanima, je poleg vsega predhodno omenjenega, na razpolago tudi možnost kompletno obdelave vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojni instituciji. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o samskem stanu in na splošno vse vrste potrdil, soglasij ali izjav.

Cena prevajanja iz pakistanskega v turški jezik

  • Iz pakistanskega v turški je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!