Prevajanje iz slovenskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik

"Za spletno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav nekomu zveni malo čudno, da obstajajo strokovnjaki, ki so specializirani za neposredno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik, toda dejstvo je, da se vse več strank na Prevajalski center Akademije Oxford obrača prav s to zahtevo.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, bodo poskrbeli za kakovostno obdelavo vseh vrst vsebin v tej kombinaciji, čeprav se nam najpogosteje obračajo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za diplomo in dodatek k diplomi oziroma za potrdilo o rednem šolanju ali potrdilo o opravljenih izpitih in za vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma predmetniki in programi fakultet pa tudi diplomske in seminarske naloge. Seveda naši strokovnjaki vsem strankam omogočajo, da dobijo, ne samo prevajanje teh in vseh ostalih dokumentov v zahtevani različici jezikov, ampak tudi overitev, za katero poskrbijo osebe, ki posedujejo pooblastila oziroma sodni tolmači, s čimer se določenim dokumentom, za katere se izvaja prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, daje pravna veljavnost, ker se z overitvijo s tem žigom potrjuje njegova istovetnost z izvirnim dokumentom.

Prav je zato je vsaka stranka, ki je ta storitev potrebna, dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, kar pa pomeni, da nam jih lahko osebno prinese v poslovalnico, ali pa jih pošlje priporočeno preko “Pošte Slovenije” kot tudi, da to stori preko kurirske službe.


Prevajanje iz slovenskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v slovenski jezik

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za vse vrste potrdil oziroma soglasja ali izjave, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg potrdila o samskem stanu in soglasja za zastopanje kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi ter vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. Omeniti moramo tudi to, da lahko kompletno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente kot tudi najkompleksnejša znanstvena dela in ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov obdelujejo vse vrste dokumentov oziroma izvajajo najprej njihovo prevajanje in potem tudi overitev. Poleg tistih, ki sestavljajo tehnično in gradbeno kot tudi razpisno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in druga) prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo (specifikacija farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in druga) kot tudi vse tiste, ki sodijo med poslovno dokumentacijo (revizijska poročila, fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in druga).

V skladu s pričakovanji zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma za potni list in vozniško dovoljenje ter za osebno izkaznico pa tudi za številne druge osebne dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o smrti in potem tudi prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in vse ostale osebni dokumenti. Kompletno lahko obdelamo tudi vse vrste pravnih aktov od certifikatov, sodnih odločb in pogodb preko sodnih odločb, licenc in pooblastila za zastopanje pa vse do pravnega reda Evropske Unije, sodnih pritožb pa tudi sklepe in sodne odločitve oziroma prevajamo in overjamo vse dokumente, ki sodijo na področji pravosodja in prava.

Ko naši strokovnjaki izpolnijo zahteve strank in izvedejo prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov za katerekoli dostavljene dokumente in jih potem tudi overijo v skladu z veljavnimi pravili, se stranke lahko opredelijo, ali jih bodo osebno prevzele v prostorih naše poslovalnice, ali pa bodo počakale, da jim kurirska služba prevedene in overjene dokumente dostavi na želeni naslov. Mi smo dolžni opozoriti na dejstvo, da se dostava obdelanih vsebin na naslov stranke zaračunava ločeno od storitve njihove obdelave in da Prevajalski center Akademije Oxford nima nikakršne pravice, da določi ceno te storitve, saj je to prepuščeno kurirski službi, pri čemer je točno določeno, da jo mora stranka plačati neposredno kurirju.

S ciljem, da vsem svojim strankam zagotovimo veljavne informacije, poudarjamo, da obstajajo dokumenti, za katere navedeni princip obdelave ni dovolj, saj se zahteva overitev z Apostille oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi haški in za katerega naši strokovnjaki niso zadolženi. S samim tem pa strankam niso dolžni dati informacij o tem, pa jih zato usmerjamo na državne institucije, ki so za to pristojne. Vsekakor priporočamo, da najprej vprašajo, ali se haški žig zahteva za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik in potem je zelo pomembno, da se tudi pozanimajo, ali overitev poteka pred začetkom obdelave v okviru naše poslovalnice ali pa po tem, saj je od tega odvisno, ne samo trajanje postopka obdelave tega dokumente, ampak tudi kam ga mora stranka najprej odnesti.

Samo, ko gre za nujno prevajanje kateregakoli dokumenta iz slovenskega v srbski jezik, strankam jih lahko najprej pošljejo na naš elektronski naslov, potem pa morajo spoštovati pravilo, ki kot obvezno določa tudi dostavo izvirnih dokumentov na vpogled.

Čeprav se prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov najpogosteje zahteva za različne vrste dokumentacij in dokumentov, naši sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi številne druge vsebine. S tem mislimo predvsem na poljudna in znanstvena besedila iz različnih področij, ne glede na to, ali so daljša ali krajša oziroma ne glede na njihovo kompleksnost. V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, od plakatov in zloženk oziroma vizitk preko brošur in katalogov pa do reklamnih letakov, PR člankov in ostalih vsebin s tega področja. Književna dela in učbenike prav tako lahko obdelujejo po najugodnejših cenah, prevajajo pa tudi časopisne članke in revije in po potrebi izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za spletne strani oziroma za spletne prodajalne in spletne kataloge kot tudi za različne vrste, tako programov kot tudi aplikacij oziroma za vse vsebine, ki so povezane s spletnimi področji.

Kompletna obdelava video in zvočnih vsebin prav tako sodi med storitve, ki jih ponujajo strokovnjaki Akademije Oxford in to, ne samo prevajalci in sodni tolmači, saj poleg prevajanja v tej kombinaciji jezikov za reklamna sporočila, oddaje in različne vrste filmov in serije in ostale vsebine te vrste strankam omogočamo tudi storitev sinhronizacije oziroma njihovega podnaslavljanja.

Če je to potrebno bomo poskrbeli tudi, da popravimo vse napake v obdelanih vsebinah, saj so profesionalni korektorji in lektorji prav tako v ekipi našega predstavništva, tako da stranke dobijo kompletno redakcijo katerekoli vrste materialov.

Ni treba pozabiti, da nam stranke, ki jim potrebno je prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za vse vrste vsebin, ki se ne nanaša na dokumente, le-te lahko na obdelavo pošljejo preko elektronske pošte, saj tedaj niso dolžne na vpogled dostaviti izvirnih dokumentov. Glede na to, da je omogočen takšen način dostave na prevajanje, mi tem strankam dovoljujemo, da na enak način prevzamejo prevedene vsebine.

Omeniti želimo tudi, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov lahko izvajajo tudi tolmačenje, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno in da se bomo potrudili, da v ponudbo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo pod pogojem, da je to v skladu z izbiro storitve za konkretno vrsto dogodka.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz slovenskega v srbski jezik

Stranka, ki jo to zanima, ima možnost dobiti, ne samo prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz slovenskega v srbski jezik, ampak ji prav tako omogočamo tudi overitev izdelanega prevoda tega in vsakega drugega dokumenta, za katerega ima potrebo, da ga obdelamo v omenjeni kombinaciji jezikov. Točneje naše stranke na ta način prihranijo veliko časa, saj dobijo dokument, ki je obdelan v skladu s pravili in s samim jim je dovoljeno, da ga uporabljajo v katerikoli situaciji, saj je v pogledu zakona pa tudi prava popolnoma enakovreden kateremukoli izvirnemu dokumentu.

Poleg tega moramo poudariti, da so naše stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente in mi vsekakor predlagamo, da sami poiščejo informacije, ki se nanašajo na overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom.

Omogočamo jim tudi prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdila o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi za potrdila o opravljenih izpitih, prevajalci in sodni tolmači pa v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki se nanašajo, tako na področje izobraževanja kot tudi tiste, ki so povezane z znanostjo.

Vse dokumente, ki predstavljajo sestavni del poslovne dokumentacije, kot so na primer poslovne odločitve in ustanovitveni akti podjetja in vse vrste poslovnih poročil, od letnih preko finančnih pa do revizijskih pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in številni drugi dokumenti, ki sestavljajo te vrste dokumentacije, naši strokovnjaki prav tako najprej prevajajo v tej kombinaciji jezikov in potem tudi overijo v skladu z zakonodajo. Dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko v tej jezični kombinaciji kompletno obdelajo oziroma izvedejo njihovo prevajanje iz slovenskega v srbski jezik in jih potem tudi overijo v skladu s pravili. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stanju računa v banki oziroma soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Prav tako obdelujemo tudi potrdilo o državljanstvu oziroma potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potem tudi vozniško in prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno dovoljenje in ostale osebne dokumente. V ponudi storitev, ki jih lahko izvajajo sodni tolmači in prevajalci je tudi prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za gradbene projekte oziroma navodila za uporabo in za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in za deklaracije izdelkov ter za vse ostale dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično kot tudi razpisno pa tudi gradbeno dokumentacijo.

Seveda se trudimo, da izpolnimo zahteve strank, ki jim je v tej kombinaciji jezikov potrebno prevajanje medicinske dokumentacije, kar pomeni, da naši strokovnjaki poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma katerikoli dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo. Omenjamo tudi to, da ti strokovnjaki lahko prav tako izvajajo prevajanje iz slovenskega v srbski jezik za vse vrste pravnih aktov oziroma da kompletno obdelajo dokumente, ki so povezani s področjema pravosodja ali prava. To pomeni, da stranke pričakuje kompletna obdelava, tako sklepov o razvezi zakonske zveze kot tudi ostalih vrst sodnih odločb oziroma odločitev, zatem pogodb, prevajamo pa tudi pravni red Evropske Unije kot tudi različne vrste certifikatov oziroma pooblastilo za zastopanje, licence in ostale dokumente, ki se nanašajo na omenjeni področji.

Prevajanje učbenikov iz slovenskega v srbski jezik

Samo ena od številnih storitev, za katero izvajanje bodo v najkrajšem roku poskrbeli naši prevajalci in sodni tolmači, je tudi prevajanje učbenikov iz slovenskega v srbski jezik, ko omenjeni strokovnjaki obdelujejo učbenike iz kateregakoli področja, nevezano za njihovo kompleksnost in obsežnost. Strankam prav ponujamo možnost, da v navedeni kombinaciji jezikov dobijo tudi prevajanje romanov oziroma kateregakoli proznega pa tudi poetskega književnega dela ter beletrije in drugih del.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi časopisne članke, po potrebi pa iz slovenskega v srbski jezik prevajajo tudi ilustrirane pa tudi strokovne in številne druge vrste revij.

Strankam omogočamo tudi profesionalno obdelavo vseh spletnih materialov, kar pomeni, da poleg prevajanja spletnih strani in spletnih prodajaln ali pa spletnih katalogov pa tudi vseh vrst aplikacij in programov dobijo tudi njihovo optimizacijo. To pomeni, da naši strokovnjaki v tem primeru prevajanje iz slovenskega v srbski jezik izvajajo v skladu s pravili, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način omogočajo njihovo znatno boljše pozicioniranje na globalnem omrežju.

V naši ponudi storitev je tudi tista, ki je povezana s tolmačenjem v omenjeni kombinaciji jezikov, prevajalci in sodni tolmači, ki jo izvajajo, pa poznajo pravila povezana, tako s konsekutivnim in simultanim kot tudi s šepetanim tolmačenjem. Dolžni smo poudariti, da se za konkretno vrsto storitve opredelimo, ko od zainteresiranih strank dobimo ustrezne informacije. Točneje od njih pričakujemo, da nas informirajo, kako dolgo naj bi določen dogodek trajal oziroma koliko ljudi se pričakuje, da bo prisotno pa tudi, da nas seznanijo z osnovnimi karakteristikami prostora, v katerem naj bi ta dogodek potekal in z vsemi ostalimi podrobnostmi, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka, da bi se na osnovi le-teh lahko opredelili med ponujenimi vrstami storitev. Strokovna ekipa naše poslovalnice, ki je zadolžena za pripravo ponudbe, potem obravnava vse te informacije in se odloči, katera od njih lahko na ustrezen način odgovori na te zahteve. Stranke, za katere dogodek je predvideno simultano tolmačenje iz slovenskega v srbski jezik, morajo vedeti tudi to, da jih pri nas pričakuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje reklamnih katalogov iz slovenskega v srbski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači, ko to zahtevajo stranke, izvajajo prevajanje reklamnih katalogov iz slovenskega v srbski jezik, v skladu s potrebami v tej kombinaciji jezikov vsekakor prevajajo tudi vse ostale marketinške materiale. Tako stranke lahko dobijo prevedene brošure in reklamne plakate oziroma letake pa tudi PR članke, vizitke, reklamne zloženke in vse ostale vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje določenega podjetja in kateregakoli izdelka ali storitve. Tukaj smo dolžni poudariti tudi dejstvo, da strokovnjaki, ki izvajajo to storitev, posedujejo zelo visoko raven izkušenj in so prav tako seznanjeni s številnimi marketinškimi pravili, tako da stranke lahko pričakujejo profesionalno obdelane vsebine. S tem mislimo na dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci ob tej priložnosti posebno pozornost namenjajo reklamnemu sporočilu, ki je najpogosteje s prostim očesom potencialnih strank nevidno in prav njega oblikujejo v skladu s pravili ciljnega jezika. Na ta način vsem Srbom oziroma osobam, ki uporabljajo ta jezik, zagotavljajo priložnost, da dobijo povsem dovolj informacij o tistem, kar se reklamira in da zares postanejo stranke določenega podjetja ali pa začnejo uporabljati konkretne storitve oziroma kupovati določen izdelek.

V naši ponudi je tudi prevajanje besedil iz slovenskega v srbski jezik, kar se nanaša, tako na poljudne besedilne vsebine kot tudi na ozko strokovne. Vsekakor se razume, da prevajalci in sodni tolmači uspešno obdelujejo tudi besedila, ki obravnavajo temo s področij medicine, politike, ekonomije, prava in farmacije kot tudi tista, ki se povezana s katerokoli temo, povezano s sociologijo, filozofijo, komunikologijo ali psihologijo. Seveda so vse to samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema besedil, za katera zahtevate prevajanje v tej jezični različici, naši strokovnjaki pa lahko med drugim strokovno obdelujejo vsebine, ki se ukvarjajo z ekologijo in varstvom okolja, menedžmentom in izobraževanjem oziroma marketingom, znanostjo, turizmom in gradbeno industrijo in informacijskimi tehnologijami in številnimi drugimi področji, ne glede na to to, ali gre za teme s področij družbenih ali naravoslovnih ved.

Vse zainteresirane stranke v naši instituciji poleg prevajanja različnih video kot tudi zvočnih vsebin iz slovenskega v srbski jezik, pričakujejo tudi dodatni storitvi, ki vključujeta njihovo podnaslavljanje pa tudi profesionalno sinhronizacijo. Tako prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji najprej prevajajo animirane in igrane filme oziroma serije in risane filme in reklamna sporočila, informativne oddaje in dokumentarne filme pa tudi ostale in video in zvočne vsebine, potem pa njihovi obdelavi pristopijo strokovnjaki, ki ga na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh teh materialov. Pravzaprav lahko stranke, ki zahtevajo to storitev, v relativno kratkem roku dobijo vsebine, ki so pripravljene za prikazovanje v kinematografih in na radijskih postajah oziroma na televiziji, spletu in kateremkoli drugem mediju.

Ker se vsakomur lahko zgodi, da naredi napako, toda kljub temu je treba te napake popraviti, še posebej tiste v prevodih. Če ste se tudi vi našli v tem položaju, da so prevodi iz slovenskega v srbski jezik, ki jih imate, izdelani nekorektno in neprofesionalno oziroma so polni napak, vam ponujamo storitev redakcije, za katero bodo poskrbeli profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz slovenskega v srbski jezik

  • Iz slovenskega v srbski 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!