Prevajanje iz srbskega v češki jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz srbskega v češki jezik

Za spletno Prevajanje iz srbskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, ko določena stranka zahteva neposredno Prevajanje iz srbskega v češki jezik prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru naše institucije, na to zahtevo odgovorijo, ne samo maksimalno profesionalno, ampak vse to izvajajo tudi po odličnih cenah. Seveda jim omogočijo, da v navedeni jezični različici dobijo kompletno obdelane najrazličnejše dokumente oziroma najprej jih prevedemo in takoj potem se pristopa postopku overitve, za katerega imamo pooblastila.

Naši strokovnjaki lahko izvajajo neposredno Prevajanje iz srbskega v češki jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje kompletno obdelavo, ne samo različnih vrst potrdil, ampak tudi izjav pa tudi soglasij oziroma potrdil ter vseh vrst zahtev. Prav tako prevajajo in overjajo tudi vse vrste dokumentacij, tako razpisno in osebno kot tudi tehnično oziroma gradbeno, medicinsko in poslovno. Vse to pomeni, da vsak dokument, ki predstavlja njihov sestavni del, najprej prevajajo v tej kombinaciji in potem tudi overijo preveden dokument z žigom sodnega tolmača.

Razume se, da ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tudi različne pravne akte kot tudi dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti.


Prevajanje iz češkega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v češki jezik

Vse zainteresirane stranke morajo vedeti, da mi dokumente obdelujemo v skladu z zakonom, pri čemer pa nismo pooblaščeni za izvedbo “nadoveritve”, če obstaja potreba za tem oziroma ne moremo izvesti overitve z Apostille žigom (haškim). Čeprav z njim ni treba opremiti vsakega dokumenta, za katerega se izvaja Prevajanje iz srbskega v češki jezik, bi bilo dobro, da stranka najprej preveri to informacijo in potem tudi izve, v katerem trenutku ta vrsta overitve poteka. Pomembno je poudariti tudi, da overitev z Apostille žigom za določene dokumente poteka preden omenjeni strokovnjaki začnejo z njihovo obdelavo, medtem ko za druge poteka potem, ko končajo z obdelavo. Prav na osnovi informacij, ki jih dobijo v pristojnih institucijah, bo strankam bolj jasno, ali njegova obdelava traja dlje ali krajše, saj se v odvisnosti od tega, kdaj poteka overitev s haškim žigom, razlikuje tudi način obdelave.

Želimo posebej poudariti, da je vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v češki jezik, dolžna dostaviti izvirnike na vpogled, kar pa ne velja tudi za druge vsebine, saj njih lahko, ne samo pošljejo, ampak jih tudi prejmejo prevedene v elektronski obliki oziroma preko elektronske pošte. Pri dokumentih se način dostave in prevzemanja razlikujeta prav zaradi izvirnikov, tako da nam jih lahko dostavijo s priporočeno poštno pošiljko oziroma zadolžijo kurirsko službo, da to stori, oziroma jih enostavno prinesejo osebno. Potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo teh vsebin, jih stranke prevzamejo osebno pa kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste dostavimo na določen naslov. Poudarjamo, da to storitev vsaka stranka mora plačati v skladu s ceno, ki je navedena v okviru določene kurirske službe.

Prav tako je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki lahko izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno nujno Prevajanje iz srbskega v češki jezik, pri čemer je samo tedaj dovoljeno, da dokumente pošljejo preko elektronske pošte, toda potem morajo na vpogled dostaviti tudi izvirne vsebine.

Omenjeni strokovnjaki lahko prav tako prevajajo tudi vse materiale, ki so povezani, tako s spletnimi področji kot tudi s področjem marketinga, kar pomeni, da stranke lahko dobijo, tako profesionalno prevajanje spletnih strani in spletnih prodajaln oziroma katalogov in brošur kot tudi PR člankov, plakatov, vizitk in zloženk oziroma programske opreme in številnih drugih vsebin, ki so povezane s tem področjem. Zelo je pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih materialov posebno pozornost namenjajo uporabi SEO pravila (Search Engine Optimisation), s čimer v veliki meri vplivajo na poboljšanje položaja, ki ga ti materiali zavzemajo na spletu.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov profesionalno obdelujejo tudi časopisne članke in revije pa tudi različne vrste književnih del in učbenike pa tudi besedila, ki se nanašajo na katerokoli vejo naravoslovnih ali družbenih ved in ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine.

Tolmačenje iz srbskega v češki jezik prav tako sodi med storitve, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači, dolžni pa smo poudariti, da v skladu z vrsto dogodka oziroma z zahtevami zainteresiranih strank uporabljajo, tako simultano kot tudi konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Želimo poudariti tudi, da ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje in to pod odličnimi pogoji.

Vse naše stranke lahko v okviru poslovalnice angažirajo strokovnjake, ki najprej izvedejo neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz srbskega v češki jezik in potem tudi tiste, ki ponudijo storitev, tako njihove sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Poleg reklamnih sporočil in igranih oziroma risanih filmov naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi zabavne in otroške oddaje pa tudi animirane filme kot tudi dokumentarne in izobraževalne oddaje ter druge vrste video in zvočnih materialov.

Vsekakor zaposlujemo tudi profesionalne lektorje in korektorje, tako da stranke, za katere dokumente ali druge vsebine so izdelani neposredni prevodi iz srbskega v češki jezik, pri čemer pa le-ti ne zadovoljujejo predvidenih standardov, lahko angažirajo te strokovnjake, da bi izvedli profesionalno redakcijo.

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v češki jezik

Glede na to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za neposredno prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v češki jezik, pri njihovi obdelavi maksimalno spoštujejo tudi pravila v zvezi z njihovo optimizacijo - SEO (Search Engine Optimisation), lahko z gotovostjo trdimo, da se bo njihovo mesto v okviru globalnega spletnega iskanja bistveno popravilo zelo hitro po postavljanju na splet. Razumljivo je, da naši strokovnjaki zainteresiranim strankam v omenjeni kombinaciji jezikov omogočajo tudi prevajanje za spletne brošure in spletne strani kot tudi za katerokoli vrsto aplikacije ali programa ter za spletne prodajalne in številne druge vsebine, ki se postavljajo na omrežje, ali pa so z njim povezane.

Tolmačenje iz srbskega v češki jezik je specialnost naših strokovnjakov, poleg konsekutivnega oziroma simultanega lahko strankam ponudijo tudi storitev, poznano kot šepetano tolmačenje v omenjeni jezični različici. Pri izdelavi ponudbe za to storitev je zelo pomembno, da strokovnjaki, ki so za to zadolženi, vedo, kako dolgo bo določen dogodek trajal, kje bo potekal in koliko ljudi bo prisotno in samo na osnovi vseh teh informacij lahko sprejmemo odločitev, katera od navedenih vrst tolmačenja, za katere smo specializirani, lahko na te zahteve ustrezno odgovori. V primeru, da se odločimo za simultano tolmačenje iz srbskega v češki jezik, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg poljudnih besedil stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje za strokovne besedilne vsebine in to ne glede na njihovo temo in dolžino oziroma kompleksnost. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci prevajajo besedila, povezana s področji financ, bančništva in ekonomije oziroma politike in prava, ampak prav tako obdelujejo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področji sociologije, filozofije in psihologije ter komunikologije, marketinga in turizma. V naši aktualni ponudbi je tudi neposredno Prevajanje iz srbskega v češki jezik za besedila s področij farmacije, gradbene industrije in medicine pa tudi informacijskih tehnologij in izobraževanja kot tudi ekologije in varstva okolja ter drugih znanstvenih disciplin in to tako tistih, ki jih sodijo na področje naravoslovnih kot tudi tistih, ki so povezane izključno z družbenimi vedami.

Prevajanje informativnih oddaj iz srbskega v češki jezik

Neposredno prevajanje informativnih oddaj iz srbskega v češki jezik vključuje tudi storitev njihove sinhronizacije in podnaslavljanja, saj so strokovnjaki, ki so za to specializirani, prav tako zaposleni naši poslovalnici. Poudarjamo pa tudi, da lahko prevajamo tudi zabavne pa tudi izobraževalne oziroma otroške oddaj, tako tiste, ki bodo prikazane na televiziji kot tudi tiste, ki jih bodo predvajali na radijskih postajah pa tudi številne druge video in zvočne materiale, kot so reklamna sporočila, različne vrste filmov, serij in drugo.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje knjig iz srbskega v češki jezik, tako učbenikov kot tudi vseh vrst književnih del (poezija, romani, proza, beletrija), sodni tolmači in prevajalci pa prav tako obdelujejo tudi ilustrirane revije in časopisne članke kot tudi otroške in strokovne revije.

Ko je to potrebno strankam, lahko ponudimo tudi profesionalno redakcijo oziroma angažiramo lektorje in korektorje, da popravijo napake v katerikoli vrsti vsebin, za katere je predhodno izvedeno neposredno Prevajanje iz srbskega v češki jezik.

Marketinške materiale naši strokovnjaki, ko je to potrebno strankam, prav tako obdelujejo ob maksimalnem spoštovanju, ne samo pravil, ki jih določa prevajalska stroka, ampak tudi tistih, ki so povezani s področji reklamiranja. Poleg PR člankov in plakatov oziroma vizitk omenjeni strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi reklamne zloženke in potem tudi brošure in letake oziroma kataloge in druge materiale, ki so na prvem mestu povezani s področjem marketinga.

Prevajanje dokumentov iz srbskega v češki jezika in overitev sodnega tolmača

Glede na to, da so v predstavništvu naše institucije angažirani tudi prevajalci in sodni tolmači, stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v češki jezik, pa tudi storitev, ki se nanaša na overitev sodnega tolmača. Potrebno je, da v tem primeru vsaka stranka v celoti spoštuje pravila in priloži izvirne dokumente, za katere zahteva obdelavo. Prav tako priporočamo, da vsakdo od njih izve, ali je treba konkretne dokumente overiti s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom.

Poleg vseh osebnih dokumentov (vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga) sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi kompletno obdelavo za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so recimo različne vrste soglasij oziroma potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Prav tako lahko izvajamo neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz srbskega v češki jezik in ob tej priložnosti strankam omogočamo kompletno obdelavo, ne samo zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov, ampak tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugih dokumentov, ki predstavljajo del omenjenih vrst dokumentacije.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno Prevajanje iz srbskega v češki jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja (prepis ocen, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske in diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela in drugi dokumenti te vrste), pri čemer moramo poudariti, da izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki ji je v tej kombinaciji jezikov potrebna obdelava poslovne dokumentacije (statut podjetja, revizijska poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, letna poročila in drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje).

Prav tako stranke lahko pričakujete, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo neposredno prevajanje gradbenih projektov iz srbskega v češki jezik pa tudi drugih dokumentov, ki so del, tako gradbene kot tudi v tehnične oziroma razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in druga). Ne smemo pozabiti tudi na to, da sodni tolmači in prevajalci strankam v omenjeni jezični različici omogočajo kompletno obdelan pravni red Evropske Unije in sodne pritožbe oziroma sklepe, čeprav je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz srbskega v češki jezik pa tudi sodnih odločb, pogodb in certifikatov ter sodnih sklepov in vseh drugih dokumentov, ki sodijo med pravne akte.

Cena prevajanja iz srbskega v češki jezik

  • Iz srbskega v češki je 11 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!