Prevajanje iz srbskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med številne storitve, ki jih ponujajo sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v Sloveniji, sodi tudi neposredno prevajanje vsebin iz srbskega v norveški jezik. Naši strokovnjaki poleg klasičnega prevajanja v pisani obliki, lahko v tej kombinaciji jezikov ponudijo tudi storitve tolmačenja. Poleg za simultano in konsekutivno, so v tej kombinaciji jezikov usposobljeni tudi za šepetano tolmačenje, prav tako pa pod izjemno ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Od strank, ki jim je potrebno tolmačenje iz srbskega v norveški jezik, zahtevamo, da nas informirajo o vsaki podrobnosti v zvezi z organizacijo določenega dogodka, saj se izključno na osnovi pridobljenih informacij lahko odločimo za eno od teh storitev in z gotovostjo lahko rečemo, da bo prav ta dobro odgovorila zahtevam samega dogodka.

Vse naše stranke lahko dobijo tudi redakcijo, kar je storitev, ki se uporablja za vse tiste vsebine, ki so prevedene v tej kombinaciji jezikov, pri čemer to ni storjeno profesionalno, pa v prevedenih vsebinah obstajajo napake. Moramo poudariti tudi podatek, da to storitev lahko izvajajo izključno lektorji in korektorji, in to maksimalno profesionalno, saj so za njimi večletne izkušnje.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi vse marketinške materiale oziroma lahko izvajajo neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik za književna dela različnih žanrov kot tudi za učbenike in revije ter za časopisne članke. Prav tako na zahtevo strank profesionalno prevajajo spletne strani in ostale spletne materiale in v tem primeru seveda, če je to potrebno, uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo oziroma spoštujejo smernice SEO (Search Engine Optimiation).


Prevajanje iz norveškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v norveški jezik

Dejstvo je, da naši strokovnjaki prav tako lahko prevajajo tudi besedilne materiale, ne glede na njihovo temo oziroma kompleksnost in dolžino ter ne glede na to, ali so namenjeni širšemu krogu bralcev ali ožji strokovni javnosti.

Prav tako je v naši uradni ponudbi tudi neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik za najrazličnejše vrste dokumentov in dokumentacij in v okviru te storitve vse naše stranke pravzaprav dobijo kompletno obdelan katerikoli dokument, saj sodni tolmači izvajajo njegovo overitev in to izključno v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Natančneje rečeno, ko je določen dokument opremljen tudi z žigom zapriseženega sodnega tolmača, je iz pravnega in zakonskega vidika absolutno veljaven in stranka ga lahko uporablja, kjerkoli je to potrebno.

Toda v praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere se izvaja prevajanje iz srbskega v norveški jezik in navedeni način obdelave ni dovolj, saj se zahteva, da je overjen tudi s tako imenovanim Apostille oziroma haškim žigom. Ker sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford niso pristojni za to vrsto overitve, se mora vsaka posamezna stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, podrobno pozanimati o tej vrsti žiga oziroma o obveznosti overitve z njim za določene dokumente. Pravzaprav mora vsakdo od njih najprej vprašati, ali je haški žig v tem primeru obvezen, saj obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni potrebno. Če izve, da je to primer, je zelo pomembno tudi vprašati, ali overitev z Apostille žigom po ali pa pred obdelavo s strani strokovnjakov naše institucije.

Postopek obdelave dokumentov se razlikuje glede na ostale materiale, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik, pa je zaradi tega zelo pomembno poudariti, da morajo stranke, ki jim je ta storitev potrebna, na vpogled dostaviti izvirne materiale, za ostale vsebine pa je predvideno, da nam jih pošljejo na obdelavo in prevzamejo prevedene preko elektronske pošte.

Ka zadeva obdelavo dokumentov, je zelo pomembno poudariti, da mora vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna, prinesti izvirnike na vpogled v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa nam jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo konkretnih dokumentov, jih stranka lahko osebno prevzame v naši poslovalnici, ali pa jih dobi z dostavo na naslov, ki ga navede. Glede na to, da gre za dodatno storitev, jo mora stranka plačati po ceni, ki jo določa kurirska služba.

Poudarjamo, da jih lahko samo v primeru, ko stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v norveški jezik, najprej skenira, potem pa jih mora prinesti ali dostaviti na enega od načinov, ki so predhodno omenjeni.

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo katerokoli dokumentacijo ali dokument, je to tudi zares tako in ob tej priložnosti omenjamo samo vsebine, za katere stranke najpogosteje zahtevajo obdelavo v tej jezikovni različici. Poleg absolutno vsakega osebnega dokumenta naši strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji prevajajo in potem tudi overjajo vse vrste dokumentacij, od poslovne in tehnične preko razpisne pa do medicinske in gradbene. Prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik za različne dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma za katerokoli vrsto izjav, potrdil in soglasij. Seveda kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov kot tudi dokumente, ki se nanašajo področji znanosti in izobraževanja.

Prevajanje igranih filmov iz srbskega v norveški jezik

Storitev, ki vključuje neposredno prevajanje igranih filmov iz srbskega v norveški jezik, prav tako obsega tudi njihovo podnaslavljanje ali pa sinhronizacijo. Stranke, ki jim je navedena storitev potrebna, v optimalnem roku dobijo, tako igrane filme kot tudi serije pa tudi animirane, dokumentarne in risane filme, ki jih lahko prikazujejo v kinematografih in na televiziji, spletu in povsod, kjer jim je to to potrebno. Seveda sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi informativne pa tudi zabavne oddaje in potem tudi reklamna sporočila, izobraževalne oddaje in vse ostale vsebine, ne glede na to, ali gre za zvočne ali video materiale.

Strankam prav tako lahko ponudimo naknadno obdelavo vsebin katerekoli vrste, ki so neposredno prevedene iz srbskega v norveški jezik, toda profesionalni korektorji in lektorji morajo popraviti napake, ki so se ob tej priložnosti prikradle, da bi strankam omogočili, da dobijo vsebine, ki so obdelane na maksimalno profesionalen način.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje v tej jezični kombinaciji za vse vrste književnih del, od beletrije preko romanov pa do poetskih pa tudi številnih drugi proznih del, medtem ko sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste učbenikov. Naši strokovnjaki pa v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi časopisne članke kot tudi strokovne oziroma ilustrirane ali otroške revije pa tudi besedilne materiale različnega namena, vsebine, tematike in kompleksnosti. To se pravzaprav nanaša na neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik za besedila, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, psihologije in gradbene industrije in potem tudi sociologije, farmacije, ekologije in varstva okolja ter medicine pa tudi menedžmenta, politike, komunikologije in ekonomije kot tudi za vse ostale znanstvene discipline, tako za tiste, ki se tičejo naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje spletnih katalogov iz srbskega v norveški jezik

Osnovni pogoj, da bi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz srbskega v norveški jezik lahko veljalo za profesionalno, je, da se pri njihovi obdelavi uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Z razlogom poudarjamo dejstvo, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposlujemo, temu namenjajo posebno pozornost, ne samo pri obdelavi spletnih katalogov, ampak tudi spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln pa tudi vseh ostalih materialov, ki so povezani z globalnim omrežjem. To je izjemno pomembna informacija, saj lastniki omenjenih vsebin lahko pričakujejo bistveno poboljšanje njihovega pozicioniranja, kar je hkrati tudi osnovni cilj, ki ga ima njihova optimizacija.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v norveški jezik, ne glede na to, ali gre za reklamne zloženke ali vizitke oziroma plakate, kataloge ali PR članke in brošure ali določene druge vsebine, ki se nanašajo na področje reklamiranja. Sodni tolmači in prevajalci imajo povsem dovolj izkušenj z obdelavo takšnih vsebin, tako da z gotovostjo lahko potrdimo, da se vse potencialne stranke, ki uporabljajo norveški jezik, lahko z njimi seznanijo na ustrezen način.

Kadar gre za strokovno prevajanje iz srbskega v norveški jezik, moramo posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo izključno obdelave vsebin v pisni obliki, ampak prav tako lahko odgovorijo tudi na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebna storitev tolmačenja. Ti strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja v navedeni jezikovni različici prav tako izvajajo tudi šepetano oziroma konsekutivno, kar pomeni, da na zahteve vsake vrste dogodka lahko odgovorijo z ustrezno storitvijo. Na izbiro ustrezne storitve tolmačenja pa na prvem mestu vpliva koncept organizacije in takoj zatem tudi število oseb, ki bodo na njem sodelovala kot tudi osnovne karakteristike prostora, v katerem je določeno, da le-ta potekal. Prav iz tega razloga tudi zahtevamo, da nam vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, posreduje tudi vse te pa tudi druge informacije, ki lahko vplivajo na izbiro ustrezne storitve. Prav tako v ponudbo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo v primeru, če se zgodi, da ekipa naših strokovnjakov oceni, da je prav simultano tolmačenje iz srbskega v norveški jezik ustrezna vrsta storitve.

Prevajanje osebne izkaznice iz srbskega v norveški jezik

Glede na to, da so v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni prevajalci in sodni tolmači, vse stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz srbskega v norveški jezik, kar je storitev, ki vključuje tudi overitev, kako tega kot tudi številnih drugih dokumentov. Posebej želimo poudariti, da gre za overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača in da to ni povezano z overitvijo s haškim oziroma Apostille žiga in zaradi tega mora vsaka stranka sama preveriti vse, kar se nanaša na to vrsto overitve, saj jo omenjeni strokovnjaki morejo izvesti, saj ne posedujejo potrebnih pooblastil za to.

Kompletno obdelujemo tudi številne druge osebne dokumente, med katere razen omenjenega sodijo tudi vozniško dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiski iz matičnega registra o rojstvu ter potrdilo o državljanstvu pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potem tudi izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in druga. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, tako da stranke poleg neposrednega prevajanja certifikatov in pravnega reda Evropske Unije iz srbskega v norveški jezik pričakuje tudi obdelava različnih vrst licenc in pogodb ter sodnih odločb, pritožb in odločitev pa tudi pooblastila za zastopanje, sodnih odločb in certifikatov pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem pravosodja.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi kompletno obdelavo medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga) obdelujejo pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in drugo). Poskrbimo tudi za to, da vsem, ki jim je to potrebno, ponujamo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, saj prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo, ne samo potrdila o nekaznovanosti in soglasja za zastopanje, ampak tudi potrdila o višini dohodkov in o samskem stanu kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi oziroma o stanju računa v banki in vseh ostalih dokumentov te vrste.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi različne dokumente, tako s področja znanosti kot tudi s področja izobraževanja, kar pomeni, da je v ponudbi neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik, tako za predmetnike in programe fakultet ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in za rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za znanstvene patente oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi za številne druge dokumente, ki so povezani z omenjenima področjema.

Moramo poudariti tudi to, da lahko prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi ustanovitvene akte in statut podjetja oziroma vse vrste poslovnih poročil, tako finančnih in letnih kot tudi revizijskih. Seveda izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v norveški jezik za sklep o ustanovitvi pravne osebe in za poslovne odločitve, fakture ter za vse ostale dokumente, ki ob tej priložnosti niso omenjeni, nanašajo pa se na poslovanje.

Prav tako je zelo pomembno poudariti tudi to, da morajo stranke na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, da bi postopek overitve potekal v skladu s pravili.

Cena prevajanja iz srbskega v norveški jezik

  • Iz srbskega v norveški je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!