Prevajanje iz srbskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko obstaja potreba za neposrednim prevajanjem iz srbskega v švedski jezik, je najboljši način, da se to prepusti strokovnjakom, ki so sestavni del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford poslovnice te institucije v državi. Pravzaprav bodo prevajalci in sodni tolmači storili vse, da ugodijo zahtevam zainteresiranih strank, poleg obdelave vseh vsebin v pisni obliki jim lahko ponudijo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji, pri čemer izvajajo, ne samo simultano, ampak tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje in jim omogočajo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji.

Prav tako omogočamo strankam, ki jim je prevajanje iz srbskega v švedski jezik potrebno za učbenike ali strokovna oziroma poljudna besedila in potem tudi za različna književna dela, da to storitev dobijo pod odličnimi pogoji. Sodni tolmači in prevajalci se bodo prav tako potrudili, da v čim krajšem roku prevedejo tudi spletne materiale različnih vrst oziroma vsebine, ki so povezane s področjem marketinga pa tudi vse vrste revij in časopisnih člankov.

Zainteresiranim strankam ponujamo možnost, da poleg storitve prevajanja filmov in ostalih zvočnih in video materialov, dobijo tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Če je to potrebno, izvajamo tudi kompletno redakcijo, za to storitev pa poskrbijo profesionalni lektorji in korektorji.


Prevajanje iz švedskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v švedski jezik

Vsem, ki so jim potrebne navedene storitve, omogočamo, da nam vsebine na obdelavo dostavijo preko spleta oziroma jih skenirajo in v takšni obliki pošljejo na elektronski naslov naše institucije, če pa navedejo, da jim ta princip ustreza, jm bomo vsekakor lahko na ta način poslali tudi prevedene vse vrste materialov. Toda to se ne nanaša na obdelavo dokumentov, saj so tedaj zainteresirane stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne vsebine, da bi storitev overili z žigom sodnega tolmača in jo izvedli v skladu s pravili. Poleg tega, da jim je dovoljeno, da nam jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, jim dajemo možnost in da to storijo osebno, z dostavo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prevzemanje prevedenih pa tudi s strani sodnega tolmača overjenih dokumentov, prav tako lahko poteka osebno ali pa stranke kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste dobijo na naslov. Za to storitev bo angažirana kurirska služba s katero sodelujemo in le-ta se zaračunava po ceniku te firme.

Ko gre za nujno prevajanje iz srbskega v švedski jezik, želimo poudariti, da je to hkrati tudi edina situacija, ko je strankam dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane dokumente in potem pristopijo njihovemu pošiljanju v skladu z navedenimi smernicami.

Vsaka stranka, ki ji je potrebna kompletna obdelava dokumentov, mora prav tako samostojno zahtevati podatke, ki se povezani z overitvijo s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom in za katerega prevajalci in sodni tolmači nimajo pooblastila. Samo zato jim tudi priporočamo, da se pozanimajo na okrožnem sodišču v mestu svojega prebivanja oziroma v službi, ki je za overitev s haškim žigom pristojna, ali je ta vrsta overitve obvezna za njegove dokumente in ali se izvaja pred ali pa po obdelavi konkretnih vsebin s strani prevajalcev oziroma sodnih tolmačev, ki so v naši ekipi.

Ne samo da stranke pričakuje neposredno prevajanje iz srbskega v švedski jezik za vse vrste soglasij, potrdil ali izjav oziroma za dokumente, ki se zelo pogosto predajo pristojnim službam, amapk prevajalci in sodni tolmači v tej jezikovni različici prav tako prevajajo tudi številne druge dokumente in jih potem tudi overjajo z žigom sodnega tolmača. S tem mislimo predvsem na poslovno dokumentacijo oziroma na sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja in različne vrste poslovnih poročil oziroma fakture in poslovne odločitve, toda naši strokovnjaki kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so sestavni del poslovne dokumentacije. Poskrbeli bod tudi za to, da zainteresiranim strankam omogočijo prevajanje kot tudi overitev za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav oziroma za diplomo in dodatek k diplomi ter za potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in predmetnike in programe fakultet pa tudi za znanstvene patente in ne samo za znanstvena dela, ampak prav tako tudi za diplomske in seminarske naloge kot tudi za vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področji znanosti in izobraževanja.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za profesionalno prevajanje iz srbskega v švedski jezik za vse vrste pravnih aktov in potem pristopijo tudi postopku overitve prevodov. Poleg vseh omenjenih dokumentov ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi gradbeno in medicinsko oziroma tehnično kot tudi razpisno dokumentacijo in različne osebne in druge dokumente, za katere stranke zahtevajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji.

Najpomembneje je, da vsaka stranka, ki ji je omenjena storitev potrebna za različne dokumente ali dokumentacije spoštuje pravilo, ki vključuje dostavo izvirnih dokumentov na vpogled kot tudi, da se vsekakor pozanima o overitvi z Apostille žigom za te dokumente.

Prevajanje PR člankovi iz srbskega v švedski jezik

Morda ena od najbolj zastopanih vrst reklamnih materialov so PR članki, ki se obravnavajo kot poseben način predstavitve določenega podjetja kot tudi izdelkov ali storitev, ki jih le-ta plasira. Pogosto se stranke na nas obračajo prav z zahtevo, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvedejo neposredno prevajanje PR člankov iz srbskega v švedski jezik. Pri njihovi obdelave, pa tudi pri prevajanju številnih drugih vsebin, ki so povezane z reklamiranjem, ti strokovnjaki posebno pozornost posvečajo marketinškim pravilom pa tudi vsem tistim, ki se nanašajo na švedski jezik, da bi omogočili osebam, ki jim je le-ta materni in vsem, ki ga uporabljajo, da dobijo vse potrebne informacije o vsebini, tako brošure ali kataloga oziroma reklamnih zloženk in letakov, plakatov in ostalih marketinških materialov. Poleg tega moramo omeniti tudi, da naši strokovnjaki lahko, ne samo zelo hitro, ampak tudi po zelo ugodnih cenah izvajajo neposredno prevajanje vizitk iz srbskega v švedski jezik.

Prav tako lahko izpolnimo zahteve vseh strank, ki jim je v navedeni kombinaciji jezikov potrebna obdelava, tako za video kot tudi za zvočne vsebine in to katerekoli vrste, pri čemer bodo številne stranke verjetno presenečene nad informacijo, da Prevajalski center Akademije Oxford ni specializiran samo za prevajanje takšnih materialov, ampak da zainteresiranim strankam prav tako omogoča storitev podnaslavljanja vseh tako prevedenih vsebin kot tudi njihovo sinhronizacijo. In nevezano za to, ali vam je neposredno prevajanje iz srbskega v švedski jezik potrebno za serije ali igrane filme oziroma reklamna sporočila, izobraževalne in zabavne in oddaje informativnog značaja pa tudi risane filme ali druge video in zvočne materiale, zainteresirane strankam zagotavljamo, da bodo sodni tolmači in prevajalci kot tudi strokovnjaki, zadolženi za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, to storili pod odličnimi pogoji in v optimalnih rokih.

Tolmačenje iz srbskega v švedski jezik je prav tako storitev, ki jo lahko ponudimo zainteresiranim strankam in ob tej priložnosti prevajalci in sodni tolmači uporabljajo, tako šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Ponujamo jim tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda to uvrščamo v ponudbo izključno tedaj, ko smo povsem prepričani, da je ta storitev primerna za določeno vrsto dogodka. Prav zato, ker omenjeni strokovnjaki lahko v navedeni jezični različici uporabijo vse tri vrste te storitve, morajo naši strokovnjaki dobiti vpogled v način organizacije določenega dogodka. Pravzaprav s tem mislimo, da je zelo pomembno, da nam stranke posredujejo vse tiste informacije, ki se nanašajo na predvideni prostor v okviru katerega naj bi le-ta potekal pa tudi na trajanje in število udeležencev kot tudi na vse ostale informacije, ki na katerikoli način lahko vplivajo na izbiro ustrezne vrste tolmačenja.

Prevajanje književnih del iz srbskega v švedski jezik

Strokovnjaki, ki so zadolženi za neposredno prevajanje del književnosti iz srbskega v švedski jezik, na osnovi zahtevo vsake stranke obdelujejo, tako dela beletrije in romane kot tudi vsako prozno delo, po potrebi pa prevajajo tudi poetska književna dela. Vsem strankam, ki so zainteresirane, omogočamo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov oziroma učbenikov pa tudi ilustriranih, otroških, strokovnih in ostalih vrst revij.

Seveda ti strokovnjaki poskrbijo tudi za izpolnitev zahtev strank v zvezi z neposrednim prevajanjem besedil iz srbskega v švedski jezik in v tem primeru obdelujejo, tako strokovne besedilne vsebine kot tudi vse tiste, ki bodo dostopne širšemu bralstvu. In glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo besedila absolutno vsake tematike, sedaj navajamo izključno področja, na katera se lahko ta besedila nanašajo in ki so hkrati tudi najbolj iskana s strani naših strank. S tem mislimo, tako na ekonomijo, bančništvo in finance ter filozofijo, psihologijo, politiko in sociologijo kot tudi na področje prava, obdelujejo pa tudi besedila, ki sodijo na področja gradbene industrije, turizma in menedžmenta kot tudi informacijskih tehnologij, izobraževanja, komunikologije in farmacije, marketinga, ekologije in varstva okolja pa tudi medicine in ostalih disciplin, ki se nanašajo na naravoslovne in družbene vede.

V okviru storitev, ki jih strankam prav tako ponujajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači je tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v švedski jezik. Pomembno je poudariti, da ob tej priložnosti spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki so primarno namenjena temu, da se ugotovi pridobljeni položaj konkretnih spletnih vsebin ali pa se le-ta v veliki meri poboljša, kar je hkrati tudi osnovni cilj, ki ga ima optimizacija materialov za spletne iskalnike. Poleg spletnih strani naši strokovnjaki v omenjeni jezični različici lahko prevajajo tudi različne aplikacije oziroma vsebino spletnih prodajaln kot tudi vse vrste programov pa tudi vseh ostalih materialov, ki se tičejo spleta.

Čeprav so v naši poslovalnici zaposleni na prvem mestu sodni tolmači in prevajalci, so v ekipi tudi številni drugi strokovnjaki, med drugim tudi strokovni korektorji in lektorji. Storitve, ki jih ponujajo, vključujejo popravke napak v vsebinah, za katere je izvedeno prevajanje iz srbskega v švedski jezik, pri čemer pa je treba izvesti strokovno lekturo in korekturo, da bi bile prilagojene najprej duhu švedskega jezika in potem tudi pravilom, ki se uporabljajo na področju prevajalske stroke.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz srbskega v švedski jezik

V situaciji, ko ima katerakoli stranka potrebo za neposrednim prevajanjem deklaracij izdelkov iz srbskega v švedski jezik, so ji naši strokovnjaki vsekakor na razpolago, dolžni pa smo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki to storitev izvajajo, poleg prevajanja v omenjeni jezični različici izvajajo tudi overitev. Za njeno zakonsko izvajanje je pooblaščen sodni tolmač, tako da bodo stranke, ki jim je na ta način obdelan ta dokument, prav tako tudi katerikoli drugi, v rokah imele zakonsko veljavno vsebino, ki se lahko uporablja ob vsaki priložnosti. Toda moramo poudariti dejstvo, da je vsaka stranka dolžna spoštovati pravilo, ki jih se tiče dostave izvirnika, pa tudi da je zaželeno, da se predtem pozanima o overitvi z Apostille ali tako imenovanim haškim žigom.

Poleg deklaracij izdelkov sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji obdelujejo tudi navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte ter številne druge dokumente, ki sodijo, tako v tehnično kot tudi v gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Kar zadeva neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v švedski jezik to vsekakor sodi med storitve, za katere so prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani, tako poleg potnega lista, vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice kompletno obdelujejo tudi prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in dovoljenje za prebivanje in izpiskieiz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in druge osebne dokumente, ki jih v tem trenutku nismo omenili. Potrudili se bomo, da ugodimo zahtevi vsake stranke, ki ji je v konkretni jezični različici prevajanje potrebno za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in tedaj naši strokovnjaki poleg različnih vrst soglasij oziroma izjav prevajajo tudi vse vrste potrdil, kot so recimo soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in ostale dokumente iz te skupine.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo kompletno obdelavo različnih dokumentov, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga) pa tudi vse dokumente, ki se nanašajo poslovanje določene pravne osebe (poslovne odločitve, finančna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, fakture, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja in drugo).

Naša je dolžnost je, da strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz srbskega v švedski jezik za pravne akte, omogočimo tudi to storitev oziroma jih obdelamo v skladu z zakonodajo oziroma poleg njihovega profesionalnega prevajanja omogočimo tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. Tako prevajalci in sodni tolmači poleg sklepa o razvezi zakonske zveze oziroma odločitev sodišč in pogodbe prevajajo in potem tudi overjajo tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pooblastilo za zastopanje oziroma certifikate pa tudi sodne pritožbe in licence kot tudi sodne odločbe in ostale dokumente, ki se nanašajo na pravo ali sodstvo.

Vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja ti strokovnjaki prav tako obdelujejo, če to zahtevajo stranke oziroma najprej izvedejo njihovo neposredno prevajanje iz srbskega v švedski jezik in takoj zatem pristopijo tudi overitvi, za katero so pooblaščeni. Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike ter programe fakultet in znanstvene patente kot tudi seminarske in diplomske naloge ter znanstvena dela oziroma vsak dokument, ki je v domeni teh področij.

Cena prevajanja iz srbskega v švedski jezik

  • Iz srbskega v švedski 12 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 18 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!