Prevajanje iz srbskega v albanski jezik


Strankam, ki jim to je potrebno, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pod odličnimi pogoji omogočajo neposredno prevajanje iz srbskega v albanski jezik za različne vrste materialov v pisani obliki, prav tako pa izvajajo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje v navedeni jezični različici.

Vsekakor so v ponudbi naše institucije tudi številne druge storitve, kot je na primer kompletna obdelava video in zvočnih materialov, ko naše stranke lahko dobijo najprej prevajanje serij, oddaj ali filmov oziroma reklamnih sporočil in drugih vsebin te vrste in potem tudi njihovo sinhronizacijo pa tudi storitev podnaslavljanja. Prav tako izvajamo tudi lekturo prevedenih materialov oziroma njihovo profesionalno korekturo, za katero se angažirajo strokovni korektorji in lektorji z izkušnjami, ki so na visoki ravni.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi časopisne članke in vse materiale, povezane z marketingom (plakati, zloženke, PR članki, vizitke, brošure in drugo) pa tudi vsebino različnih vrst revij, tako ilustriranih kot tudi otroških pa tudi strokovnih in vseh drugih. Razumljivo je, da izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v albanski jezik za katerokoli delo književnosti, prav tako pa lahko profesionalno prevajamo tudi učbenike kot tudi besedila katerekoli tematike, namena in dolžine.


Prevajanje iz albanskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v albanski jezik

Izvajamo tudi profesionalno prevajanje za spletne vsebine, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih prodajaln obdelujejo tudi spletne strani oziroma različne vrste programov in potem tudi spletne kataloge, aplikacije in vse druge materiale, ki so povezani s spletom. Dolžni smo poudariti tudi, da v celoti obvladajo pravila SEO (search Engine Optimisation), tako da se vsi omenjeni materiali zelo hitro po koncu prevajanja pojavijo na bistveno boljšem položaju v okviru iskalnika.

Kar zadeva tolmačenje iz srbskega v albanski jezik, moramo poudariti, da naši strokovnjaki poleg simultanega, ki se zelo pogosto zahteva, izvajajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični različici. Samo iz tega razloga, ker se vsaka navedena vrste storitve lahko uporabi za dogodek, ki ima zelo jasno določene karakteristike, moramo pred začetkom izdelave ponudbe pridobiti vse potrebne informacije, da bi lahko na njih odgovorili na čim boljši način. Pravzaprav to pomeni, da nas stranke morajo informirati, ne samo o številu udeležencev in o trajanju konkretnega dogodka, ampak nam morajo tudi posredovati podatke, ki se nanašajo na lastnosti prostora, v katerem naj bi potekal in vse druge podatke, ki na katerikoli način lahko vplivajo na izbiro ustrezne storitve. Ponujamo jim tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar stranke lahko dobijo pod izjemno ugodnimi pogoji.

Kar zadeva dostavo materialov na obdelavo, za vse do zdaj omenjene velja običajno pravilo, da jih stranke morajo poslati preko elektronske pošte, saj tako v veliki meri pospešijo celoten postopek obdelave, ko pa gre za prevzemanje prevedenih materialov, jim jih lahko dostavimo na popolnoma enak način.

Toda kadar gre za neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v albanski jezik, mora vsaka stranka vedeti, da je dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirnike, kar avtomatsko pomeni, da se postopek pošiljanja takšnih vsebin na prevajanje razlikuje, prav tako pa se razlikuje tudi način njihovega prevzemanja. Tistemu, ki mu tako najbolj ustreza, lahko dokumente, za katere mu je potrebna obdelava, pošlje preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice naše institucije, seveda pa ima tudi pravico, da pride v poslovalnico in jih osebno prinese na obdelavo. Ko prevajalci in sodni tolmači prevedejo in overijo določene dokumente, jih stranka lahko dobi na naslov, ki ga navede, toda prav tako ima tudi možnost, da jih prevzame osebno v prostorih našega predstavništva. Kdor se odloči za prvo ponujeno možnost, je dolžan plačati storitev dostave kurirju, ceno pa v tem primeru lahko določi izključno pristojna kurirska služba.

Glede na to, da naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi nujno prevajanje iz srbskega v albanski jezik in da bi to lahko storili v zahtevanem roku, mora stranka želene dokumente najprej poslati preko elektronske pošte in potem v najkrajšem možnem roku priložiti tudi izvirnike na vpogled.

Posebej bi radi poudarili, da je vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov v tej jezikovni različici, dolžna poleg dostave izvirnikov, pridobiti tudi informacije v zvezi z “nadoveritvijo” oziroma overitvijo s posebno vrsto žiga, ki je poznan pod nazivom haški ali Apostille. Prevajalec in sodni tolmač, ki sta zaposlena v poslovalnici Akademije Oxford, nista pristojna za to vrsta overitve, ampak jo izvajajo določene državne institucije oziroma službe, ki so v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije, pa se stranka vsekakor mora pri njih pozanimati o vsem, kar se nanaša na to vrsto overitve. Sicer pa overitev z Apostille žigom ni obvezna za vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v tej kombinaciji jezikov in običajno poteka na dva načina oziroma, ko naši strokovnjaki končajo obdelavo tega dokumenta, ali pa pred tem. Prav te informacije mora stranka pridobiti, saj mu bodo zelo koristile.

Komurkoli je potrebna profesionalna obdelava dokumentov, bi moral vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo na vsako njegovo zahtevo oziroma, da je v naši ponudbi, tako neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v albanski jezik kot tudi tistih, ki so povezani s področji izobraževanja oziroma pravosodja, znanosti in prava. Seveda kompletno obdelujemo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in se tem se misli na različne vrste izjav oziroma potrdil kot tudi soglasij. Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko odgovorijo na zahtevo stranke, ki ji je prevajanje v konkretni jezikovni različici potrebno za določene vrste dokumentacij in na prvem mestu se misli na dokumente, ki sestavljajo medicinsko in poslovno oziroma razpisno kot tudi tehnično in gradbeno dokumentacijo.

Celo, če stranka zahteva prevajanje iz srbskega v hebrejski jezik za dokument, ki ga nismo omenili, je lahko povsem prepričana, da bodo sodni tolmači in prevajalci tudi na to zahtevo odgovorili v najkrajšem možnem roku.

Prevajanje strokovnih in poljudnih ekonomskih besedil iz srbskega v albanski jezik

Poleg vseh tistih besedil, ki obdelujejo temo s področja ekonomije, prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov profesionalno obdelujejo tudi vsebine, katerih tema je povezana, tako s področji financ in bančništva kot tudi s politiko oziroma pravom, sociologijo, znanostjo in filozofijo in z izobraževanjem, psihologijo, medicino in farmacijo. Seveda ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v albanski jezik, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja pa tudi menedžmenta in gradbene industrije oziroma komunikologije in turizma ter informacijskih tehnologij, marketinga in drugih naravoslovnih in družbenih znanstvenih disciplin.

Poudarjamo, da so navedeni strokovnjaki specializirani tudi za tolmačenje iz srbskega v albanski jezik oziroma, da enako kakovostno uporabljajo tudi konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje v omenjeni jezikovni različici. Prav tako strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda predtem zahtevamo, da nas podrobno informirajo o organizaciji določenega dogodka, saj je to v veliki meri vpliva na izbiro ustrezne vrste omenjene storitve. Točneje, stranke nam morajo pravočasno posredovati podatke o številu udeležencev oziroma o tem, kako dolgo naj bi trajal dogodek, za katerega želijo angažirati naše strokovnjake, da izvedejo navedeno storitev. Vsekakor moramo vedeti tudi to, kje bo organiziran pa tudi vse ostalo, kar se nanaša na njegovo izvedbo, da bi lahko pripravili najboljšo ponudbo.

Vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v albanski jezik, to storitev tudi dobijo, ne glede na to, ali je potrebno, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo brošure, zloženke ali kataloge oziroma vizitke, PR članke ali plakate in reklamne letake oziroma druge podobne materiale. Najpomembneje je, da se stranke, ki jim je omenjena storitev potrebna, zavedajo, da naši strokovnjaki profesionalno pristopajo obdelavi oziroma spoštujejo pravila svoje stroke in pravila marketinga, da bi vsebino vseh omenjenih materialov na pravi način približali govorcem albanskega jezika. Prav zahvaljujoč navedenemu načinu obdelave, omogočajo potencialnim strankam, ki jim je to materni jezik, da se s predmetom reklamiranja čim bolje seznanijo, da bi postali uporabniki konkretne storitve in začeli kupovati izdelek, ki se na ta način reklamira.

Če to zahtevajo stranke, izvajamo tudi redakcijo, pri čemer posebej poudarjamo, da te storitve ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ampak strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje oziroma korektorji in lektorji.

Prevajanje oddaj iz srbskega v albanski jezik

Poleg tega, da zainteresirane stranke dobijo neposredno prevajanje televizijskih in radijskih oddaj iz srbskega v albanski jezik, se prav tako lahko odločijo med dodatnima storitvama, povezanima s sinhronizacijo in podnaslavljanjem teh vsebin. Vsekakor se razume, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo, tako vsebino zabavnih kot tudi izobraževalnih pa tudi informativnih oziroma otroških oddaj in da lahko odgovorijo na zahtevo stranke, ki ji je potrebno, da se prevedejo igrani filmi pa tudi dokumentarni, animirani in drugi. Naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi serije pa tudi reklamna sporočila in vse druge vrste video in zvočnih vsebin.

Poskrbimo tudi, da na zahtevo strank izvedemo prevajanje književnih del iz srbskega v albanski jezik, poleg različnih vrst poetskih pa tudi proznih del, ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi najkompleksnejše romane kot tudi dela beletrije. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni jezikovni različici prevedejo tudi učbenike oziroma katerikoli časopis kot tudi časopisne članke.

Vsekakor se bomo potrudili, da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v albanski jezik. Razumljivo je, da naši strokovnjaki prevedene materiale tudi optimizirajo oziroma, da spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in zahvaljujoč temu tudi maksimalno vplivajo na poboljšanje njihovega položaja v polju iskanja. Poleg spletnih strani izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz srbskega v albanski jezik pa tudi različnih programov oziroma aplikacij ter spletnih katalogov in številnih drugih vsebin, ki se povezujejo prav s tem področjem.

Prevajanje izpiskov iz matičnega registra iz srbskega v albanski jezik

Tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma o sklenjeni zakonski zvezi, stranke lahko dobijo neposredno prevedene iz srbskega v albanski jezik kot tudi storitev overitve prevedenega dokumenta. Razumljivo je, da gre za overitev zapriseženega sodnega tolmača in da bi bila lahko profesionalno izvedena, je vsaka zainteresirana stranka dolžna, da v trenutku dostave vsebin na prevajanje, priloži tudi izvirne dokumente.

Splošno priporočilo je, da vsakdo od njih preveri, ali je overitev s tako imenovanim Apostille ali haškim žigom za dokumente, ki se pošiljajo na obdelavo, obvezna in v katerem trenutku v toku obdelave poteka.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov vsekakor prevajajo in potem tudi overjajo tudi številne druge osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško oziroma dovoljenje za prebivanje pa tudi potni list, zatem potrdilo o državljanstvu, prometno in delovno dovoljenje kot tudi osebna izkaznica in drugi dokumenti iz te skupine. Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz srbskega v albanski jezik, vanjo pa poleg zdravniških izvidov sodijo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi dokumenti.

Sklep o ustanovitvi pravne osebe stranke prav tako lahko dobijo kompletno obdelan oziroma najprej preveden v tej jezikovni različici in potem tudi overjen z žigom sodnega tolmača, ki je za to tudi uradno pooblaščen. Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (statut podjetja, fakture, finančna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugo) pa tudi vse dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah, oziroma katerokoli vrsto izjav kot tudi potrdil in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in drugo).

Vse vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki jih sestavljajo, naši strokovnjaki prav tako prevajajo v omenjeni jezikovni različici. S tem se misli predvsem na dokumente, ki sestavljajo tehnično kot tudi gradbeno in razpisno dokumentacijo, kar se nanaša primarno na prevajanje gradbenih projektov iz srbskega v albanski jezik oziroma deklaracij izdelkov in navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in vseh drugih dokumentov, ki seveda pripadajo omenjenim dokumentacijam.

Posebej poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno odgovorijo na zahtevo absolutno vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v albanski jezik potrebno za zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in za diplomo in dodatek k diplomi oziroma za potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi za diplomske in seminarske naloge pa tudi za vse druge dokumente, ki se povezujejo s področjem izobraževanja.

Omenjeni strokovnjaki vsekakor prevajajo tudi sklep o razvezi zakonske zveze oziroma licence in odločitve sodišč kot tudi sklepe in pooblastila za zastopanje in potem tudi sodne pritožbe in certifikate pa tudi pravni red Evropske Unije in druge dokumente, ki so povezani s področjema pravosodja in prava. Razumljivo je, da stranke pri nas lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav in patentov oziroma del iz srbskega v albanski jezik kot tudi številnih drugih neomenjenih dokumentov, ki so na kakršenkoli način povezani s področjem znanosti.

Cena prevajanja iz srbskega v albanski jezik

  • Iz srbskega v albanski je 12 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 16 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!