Prevajanja iz srbskega v romski jezik


Poleg tega, da člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v konkretni različici jezikov izvedejo tolmačenje, je strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v romski jezik, pri čemer seveda lahko prevedejo tudi vse ostale vsebine v pisani obliki.

Takoj moramo poudariti informacijo, da prevajalci in sodni tolmači poleg prevajanja kateregakoli dokumenta ali celotne dokumentacije, strankam omogočajo tudi storitev njihove overitve. Pravzaprav gre za to, da oni ob maksimalnem spoštovanju zakona obdelujejo vse dokumente in na ta način njihovim lastnikom omogočajo, da dobijo pravno oziroma zakonsko veljavne vsebine. Da ne bo pomote: katerikoli dokument, ki je samo preveden se ne obravnava kot veljaven s pravnega vidika, ampak izključno tisti, na katerem je tudi žig uradno zapriseženega sodnega tolmača.

Celotni postopek obdelave kateregakoli dokumenta je zelo natančno določen in predvideva, da je po izvedenem prevajanju omenjeni strokovnjak dolžan njegovo vsebino primerjati z izvirnim dokumentom oziroma je dolžan ugotoviti, ali obstajajo kakršnekoli razlike med njimi. Pravzaprav lahko izvede overitev oziroma na preveden dokument postavi svoj žig, šele potem ko potrdi, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot v izvirniku.


Prevajanje iz srbskega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v srbski jezik

Sicer ta institucija omogoča tudi samo storitev overitve dokumentov in ko stranka prinese že prevedene vsebine, tedaj lahko pride do določenih težav. Toda te se rešujejo na zelo preprost način, ker ekipo navedene specializirane institucije sestavljajo in lektorji in korektorji, ki uporabijo pravil redakcije za konkretni dokument pa tudi za vse ostale vsebine. Tedaj popravijo vse morebitne napake in vsebino in dokumentov in katerihkoli drugih materialov uskladijo z izvirno, pri čemer maksimalno spoštujejo tudi pravila romskega jezika.

Vsekakor je stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v romski jezik, dolžan sodnemu tolmaču na vpogled dostaviti izvirnike, kar pa ni predvideno za ostale vsebine. Prav iz tega razloga se tudi razlikuje postopek in pošiljanja materialov na prevajanje in njihovega prevzemanja, pa je predvideno, da dokumente stranka pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali preko izbrane kurirske službe oziroma jih prinese osebno, ostale vsebine pa pošlje na e-poštni naslov.

Prav tako se tudi prevzemanje obdelanih materialov razlikuje, pa poteka elektronsko, kadar ne gre za dokumente, medtem ko prevedene in s strani sodnega tolmača overjene dokumente ali celotno dokumentacijo stranka lahko prevzame osebno. V primeru, da ji ne ustreza takšen način prevzemanja, se lahko obrne na zaposlene konkretne poslovalnice in zahteva dostavo kompletno obdelanih dokumentov na določen naslov. Tedaj dobi obvestilo, da gre za dodatno storitev, ki jo je dolžna plačati v skladu s cenikom konkretne kurirske službe, in sicer jo plača neposredno pri prevzemanju.

Da bi obdelava dokumentov potekala brez kakršnihkoli težav, je priporočilo, da lastnik stopi v stik s pristojnimi institucijami Republike Slovenije, kar so pravzaprav okrožna sodišča in da pridobi relevantne informacije o tem, ali za njene dokumente mora biti izvedena nadoveritev. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači te institucije nimajo potrebnih pooblastil, da bi izvedeli nadoveritev, tako da podatke o tem, ali Haški oziroma tako imenovani Apostille žig na določene dokumente mora biti postavljen, stranka mora vse te informacije samostojno pridobiti v okviru relevantnih državnih institucij.

Na samom začetku smo poudarili tudi to, da je na razpolago tudi tolmačenje iz srbskega v romski jezik, pri čemer je treba dodati tudi to, člani ekipe omenjene institucije izvajajo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje v navedeni različici jezikov. Ker je v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo strankam, za katere dogodek je predvidena uporaba te vrste tolmačenja, konkretna storitev omogočena po posebej ugodnih cenah.

Če to nekdo zahteva, lahko sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji prevedejo tudi filme različnih žanrov pa tudi oddaje katerekoli vsebine oziroma serije ali druge zvočne in video materiale. V odvisnosti od zahtev strank so po izvedbi omenjene storitve lahko angažirani strokovnjaki, ki vse prevedene materiale in video in zvočne profesionalno sinhronizirajo ali podnaslovijo.

Treba je poudariti tudi to, da bodo prav tako spoštovane tudi zahteve strank, povezane z neposrednim prevajanjem marketinških materialov iz srbskega v romski jezik, člani ekipe predstavništva omenjene institucije pa so specializirani tudi za obdelavo besedilnih vsebin v tej različici jezikov.

Razume se, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi časopisne članke, zatem vsebino otroških, strokovnih in ilustriranih revij kot tudi katerekoli književno delo in učbenik.

Glede na to, da je spletne materiale izjemno pomembno optimizirati za spletno iskanje, ti strokovnjaki pri njihovem prevajanju uporabljajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation). Gre za posebna orodja, ki se uporabljajo s ciljem, da spletni iskalnik konkretne vsebine v najkrajšem možnem roku prepozna kot absolutno izvirne in relevantne rezultate za točno opredeljen izraze ali ključne besede.

Prevajanje informativnih oddaj iz srbskega v romski jezik

Stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje oddaj iz srbskega v romski jezik, ne glede na to, ali gre za informativne ali zabavne oziroma izobraževalni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zahtevajo tudi eno od dodatnih storitev. Njim bo ob tej priložnosti na razpolago, tako podnaslavljanje prevedenih oddaj, serij in reklamnih sporočil oziroma filmov katerekoli vrste ali žanra kot tudi storitev, ki vključuje sinhronizacijo vseh zvočnih in video vsebin, ki so jih prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov prevedli neposredno pred tem.

Zaposleni te institucije se bodo potrudili, da v optimalnem roku prevedejo tudi vse vrste spletnih materialov, od spletnih strani in spletnih katalogov pa do programov, zatem aplikacij in spletnih prodajaln in drugih. Poudarjamo, da ti imajo vse potrebno znanje, povezano z implementacijo SEO orodij (Search Engine Optimisation), tako da stranke na enem mestu dobijo tudi profesionalno optimizacijo vseh takšnih vsebin. Storitev optimizacije je posebej pomembno za prihodnje kotiranje vseh teh materialov na spletu, saj bo zahvaljujoč pravilni usklajenosti s pravili iskanja njihov prihodnji položaj na spletu precej boljši.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za simultano in konsekutivno tolmačenje iz srbskega v romski jezik pa tudi z uporabo storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Vsekakor se interesentom ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod posebno ugodnimi pogoji, kar je posebej pomembno, če sodni tolmači in prevajalci za določeni dogodek uporabljajo to vrsto tolmačenja. Posebej je pomembno, da stranke vse podatke o organizaciji samega dogodka pravočasno dostavijo pristojnim v konkretni poslovalnici, da bi bila v skladu s tem opredeljena ponudba in odločeno, katera vrsta tolmačenja daje najboljši odgovor na zahteve organizatorja in vseh udeležencev.

Storitev, ki je poznana pod imenom redakcija, je dostopna v okviru te specializirane institucije, ker ta zaposluje tudi lektorje in korektorje, ki so za njeno izvedbo pooblaščeni.

Dostopno je tudi neposredno prevajanje knjig iz srbskega v romski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki poleg književnih del, tako iz roda poezije kot tudi iz roda proze, prevajajo pa tudi učbenike.

Seveda zaposleni te specializirane institucije lahko poskrbijo, da v navedeni različici jezikov prevedejo tudi časopisne članke, zatem strokovna besedila različne tematike pa tudi tista, ki veljajo za poljudna. Prevajanje vsekakor izvajajo tudi za vsebino ilustriranih kot tudi otroških in vseh strokovnih revij.

Kar zadeva neposredno prevajanje reklamnih materialov iz srbskega v romski jezik, je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru maksimalno spoštujejo tudi pravila reklamiranja. Ker njih implementirajo pri svojem delu, oni strankam zagotavljajo profesionalno prevedene in reklamne brošure in zloženke pa tudi plakate in ostale marketinške materiale in na ta način oblikujejo reklamno sporočilo, ki ga ti vsebujejo in ga približajo izvornim govorcem romskega jezika, ki v tem primeru velja za tako imenovani ciljani jezik.

Prevajanje navodil za uporabo iz srbskega v romski jezik

Ne samo storitev prevajanja teh in številnih drugih dokumentov, ki jih uvrščamo, tako v tehnično dokumentacijo kot tudi v razpisno in gradbeno, ampak tudi storitev njihove overitve je dostopna v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Gre za to, da samo neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v romski jezik ni dovolj, da bi se obdelane vsebine lahko obravnavale kot veljavne iz pravnega in zakonskega vidika, ampak morajo posedovati tudi žig zapriseženega sodnega tolmača. Zahvaljujoč temu, da so tudi sodni tolmači in prevajalci zaposleni v tej instituciji, je lastnikom dokumentov na enem mestu omogočena njihova kompletna obdelava v skladu s pravili.

Posebej moramo poudariti, da Apostille žig, ki je poznan tudi pod imenom Haški, ni treba postaviti prav na vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v tej jezični kombinaciji, toda informacije o tem stranka mora pridobiti osebno. Člani ekipe te institucije namreč s strani pristojnih niso pooblaščeni za postavljanje tega žiga na dokumente in seveda strankam niso dolžni posredovati teh informacij strankam. Iz tega razloga se strankam priporoča, da stranka najprej stopi v stik z zaposlenimi v okrožnem sodišču v konkretnem mestu, ki so pristojni za to vrsta overitve in da pridobi podatke o vsem, da bi vedela, kam mora najprej odnesti določen dokument oziroma na kakšen način bo potekala njegova obdelava.

V skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov prevedejo tudi katerikoli dokument, ki ga je kasneje treba predložiti neki pristojni instituciji. S tem mislimo, tako na različne vrste potrdil kot tudi na soglasja oziroma izjave in na številne druge dokumente, ki jih zahtevajo določene institucije.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti iz srbskega v romski jezik, v skladu z zahtevami strank pa kompletno obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente.

Zahteva, da vsaka stranka predhodno dostavi izvirne dokumente, ker je zapriseženi sodni tolmač dolžan, da njihovo vsebino primerja s prevodi in da šele potem izvede overitev, toda to lahko stori samo, če je popolnoma prepričan, da med njimi ne obstajajo nikakršne razlike.

Ti strokovnjaki prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vse pravne akte, poskrbeli pa bodo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja poslovne dokumentacije iz srbskega v romski jezik. Pravzaprav bodo kompletno obdelali vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem ali podjetja ali nekega podjetnika.

Treba je omeniti tudi to, da svaka poslovnica te institucije strankam omogoča tudi kompletno obdelavo, tako medicinske dokumentacije kot tudi vseh dokumentov, ki so povezani, ali s področjem znanosti ali z izobraževanjem.

Cena prevajanja iz srbskega v romski jezik

  • Iz srbskega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz srbskega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz srbskega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!