Prevajanja iz srbskega v flamski jezik


Poleg različnih vrst dokumentacij, kot so na primer medicinska, gradbena in tehnična oziroma osebna, razpisna in poslovna, prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov.

Strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz srbskega v flamski jezik pa tudi številnih drugih materialov oziroma dokumentov, ki so striktno povezani s področjem izobraževanja.

Prav tako zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi vsebine povezane z znanostjo pa tudi vse tiste, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so na primer različne vrste izjav, soglasij in potrdil ter številni drugi dokumenti.


Prevajanje iz srbskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamanskega v srbski jezik

Osnovna zahteva, ki mora biti spoštovan, da bi bilo neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v flamski jezik izvedeno tako, kot to določa zakon, je dostava izvirnikov, in to sodnemu tolmaču na vpogled. Pravzaprav ta primerja izvirni dokument s prevedenim, da bi ugotovil, ali med njima obstajajo odstopanja.

Glede na to, da omenjena institucija ponuja tudi samo storitev overitve predhodno prevedenih dokumentov, tedaj lahko pride do razlik med izvirnimi in prevedenimi vsebinami. Težava te vrste se rešuje na zelo preprost način, saj je v ponudbi tudi storitev, poznana kot redakcija, ki jo izvajajo lektorji in korektorji navedene institucije. Točneje rečeno, ti popravljajo storjene napake v prevodu dokumentov pa tudi katerihkoli drugih materialov in jih usklajujejo z izvirniki ter omogočajo strankam, da dobijo profesionalno obdelane vsebine, in to katerekoli vrste.

Poleg možnosti, da izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču dostavi osebno, stranki ponujamo tudi možnost, da to stori s pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko pa tudi preko katerekoli kurirske službe.

Od nje se pričakuje, da popolnoma samostojno zahteva podatke o overitvi z Apostille žigom, saj sodni tolmači in prevajalci te institucije v tem primeru nimajo pristojnosti. Gre za žig, ki je poznan tudi pod imenom Haški in ga je treba postaviti samo na dokumente, za katere to določa zakon. Stranke morajo vse podatke o tej vrsti overitve predhodno dobiti, in to povsem samostojno, saj zahvaljujoč temu varčujejo s časom in poenostavljajo celoten postopek obdelave vsakega dokumenta.

Posebej poudarjamo, da obstaja možnost, da lastnik dokumentov osebno pride v samo poslovalnico te institucije in na ta način prevzame kompletno obdelane vsebine. Seveda se lahko odloči tudi za možnost, da mu jih služba za dostavo prinese na določen naslov. Gre pa za storitev, ki se dodatno zaračunava, tako da lastnik dokumentov podatke o ceni dobi od pristojnih v tej kurirski službi.

Glede na to, da izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v flamski jezik, je strankam samo v tem primeru dovoljeno, da izvirne dokumente na vpogled pošljejo kasneje, najprej pa morajo elektronsko dostaviti vsebine na obdelavo. Pravzaprav je ta postopek dovoljen samo v tem primeru, ker morajo sodni tolmači in prevajalci delovati čim hitreje, da bi strankam zagotovili najhitrejšo možno storitev.

Treba je poudariti tudi to, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v flamski jezik, omenjeni strokovnjaki pa lahko obdelajo tudi zvočne pa tudi video vsebine vseh vrst. Glede na to, da ponujamo tudi storitev sinhronizacije vseh takšnih materialov oziroma njihovega podnaslavljanja, to pomeni, da stranke dobijo, ne samo prevedene serije, oddaje in filme oziroma reklamna sporočila in druge video in zvočne materiale, ampak tudi njihovo končno obdelavo.

Vsekakor v skladu z zahtevami lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v flamski jezik, kar se nanaša in na strokovne pa tudi poljudne besedilne materiale. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo tudi učbenike, potem revije in književna dela pa tudi časopisne članke, ne glede na njihovo kompleksnost.

Storitev prevoda vseh spletnih materialov vključuje tudi njihovo optimizacijo za spletne brskalnike, saj se prevajalci in sodni tolmači pri tem se trudijo, da uporabijo orodja SEO (Search Engine Optimisation). Vse to ima pozitiven vpliv na veliko boljše kotiranje takšnih vsebin na spletu, saj brskalnik prav tako obdelane materiale tudi prepozna kot izvirne in jih avtomatsko uvrsti meda najboljše rezultate iskanja.

Vsebine, ki ne sodijo med dokumente, stranke lahko elektronsko pošljejo na obdelavo, pri čemer je predvideno, da na e-poštni naslov dobijo tudi obdelane materiale te vrste. Čeprav je to hkrati tudi najpreprostejši način, ponudba te institucije obsega tudi druge možnosti, podatke o tem pa stranke lahko dobijo neposredno v predstavništvu.

Treba je omeniti tudi to, da lahko izvajamo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz srbskega v flamski jezik. Prav tako je v ponudbi tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, konkretna storitev pa bo v ponudbo vnesena, če bo odločeno, da je to hkrati tudi najboljša možnost za določen dogodek. Posebej je pomembno, da stranka zaposlene te institucije seznanim, najprej s številom oseb, ki bodo prisotne na neki manifestaciji in potem tudi s tem, koliko ur oziroma dni naj bi trajala oziroma kje bo potekala ter z značilnostmi samega prostora. Potem ko sodni tolmači in prevajalci dobijo vse te informacije ter jih analizirajo, se morajo opredeliti med navedenimi vrstami tolmačenja in da v skladu s tem tudi oblikujejo uradno ponudbo.

Neposredno prevajanje zabavnih oddaj iz srbskega v flamski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prevajajo vsebino radijskih in televizijskih oddaj zabavnega značaja, vsekakor pa poskrbijo tudi za neposredno prevajanje otroških in izobraževalnih oddaj iz srbskega v flamski jezik oziroma filmov (animirani, dokumentarni, igrani, risani in drugi) oziroma reklamnih sporočil, serij in številnih drugih video in zvočnih vsebin. Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi podnaslavljalce kot tudi strokovnjake, ki zagotavljajo storitev sinhronizacije vseh materialov te vrste, stranke praktično rečeno na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma vsebine, ki jih lahko zelo hitro predstavijo ciljnemu občinstvu.

Storitev tolmačenja je na razpolago v vseh treh različicah, saj zaposleni te institucije poleg simultanega in konsekutivnega, zagotavljajo tudi storitev tako imenovanega šepetanega tolmačenja. Najem opreme za simultano tolmačenje je dostopen na zahtevo. V skladu z smernicami, ki jih v zvezi z organizacijo določenega dogodka dobijo od strank, se ti strokovnjaki tudi odločijo, katera od vseh ponujenih storitev je ustrezna.

Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje književnih del in učbenikov iz srbskega v flamski jezik oziroma strokovnih in poljudnih besedil. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako ilustriranih in strokovnih kot tudi otroških revij.

Vse stranke, ki posedujejo obdelane vsebine, toda s kakovostjo te storitve niso v celoti zadovoljni, se lahko obrnejo na strokovne korektorje in lektorje, ki so prav tako zaposleni v okviru te institucije. Storitev redakcije, ki jo ti zagotavljajo, se uporablja, ko je treba maksimalno korektno popraviti te napake ter prevode uskladiti z izvirniki in s pravili, ki veljajo v ciljnem oziroma v tem primeru v flamskem jeziku.

Posebej poudarjamo, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz srbskega v flamski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci obdelajo vsako aplikacijo in program. Vsekakor lahko prevajajo tudi spletne kataloge, zatem vsebino spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi številne druge materiale, ki se lahko vidijo na spletu, ali pa so na določen način povezani z računalništvom. Predvideno je, da ti strokovnjaki implementirajo tudi tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način izvedeejo usklajevanje njihove vsebine s pravili, ki se uporabljajo v okviru samega brskalnika.

Na zahtevo strank zaposleni omenjene institucije prav tako prevedejo tudi vsebine s področja marketinga. Moramo poudariti, da poznajo vsa pravila reklamiranja oziroma tako imenovanega dobrega marketinga in da njih implementirajo pri obdelavi, tako brošur in zloženk oziroma PR člankov in plakatov kot tudi katalogov pa tudi številnih drugih reklamnih materialov.

Prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz srbskega v flamski jezik

V primeru, ko je strankam potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v flamski jezik, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford odgovorijo na njihove zahteve ter izvedejo kompletno storitev, ki vključuje tudi overitev vsakega dokumenta, ki je v tej jezični kombinaciji preveden. Takšen pristop ima za cilj, da lastnikom v kratkem času omogoči, da dobijo kompletno obdelane vsebine, tako da jih imajo absolutno pravico uporabljati kot katerikoli drugi dokument, ki je pravno priznan.

Vsakdo, ki želi, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo njegov dokument katerekoli vrste, mora dostaviti izvirnike na vpogled, in to uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču. Pravzaprav se to zahteva zaradi izvedbe overitve prevedenih dokumentov, saj ta strokovnjak mora fizično primerjati njihovo vsebino s prevodi, ker svoj žig postavlja samo na dokumente, katerih vsebina je enaka kot v izvirnikih.

Priporočljivo je tudi, da se vsaka od njih seznani z vsem, kar se nanaša na overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan, tako pod imenom Haški kot tudi pod imenom Apostille. Dolžni smo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru te institucije, niso pooblaščeni za postopek izvedbe te vrste overitve, kar samo po sebi pomeni, da ni njihova obveznost, da lastnike dokumentov o tem tudi informirajo.

Omenjeni strokovnjaki profesionalno prevajajo tudi vsebino poslovne dokumentacije in poleg ustanovitvenega akta podjetja na zahtevo strank obdelujejo tudi poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in letna oziroma revizorska in finančna poslovna poročila kot tudi statut podjetja, poslovne odločitve in vse ostale dokumente iz sestave te vrste dokumentacije.

Na podlagi postavljenih zahtev zaposleni poslovalnice navedene institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz srbskega v flamski jezik pa tudi vsakega drugega osebnega dokumenta. Pravzaprav imajo stranke možnost dobiti kompletno obdelavo, tako izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter potrdila o državljanstvu kot tudi potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču oziroma dovoljenja za prebivanje, prometnega in delovnega pa tudi vozniškega oziroma vseh ostalih osebnih dokumentov.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci se bodo potrudili, da v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stanju računa v banki, potem potrdilo o samskem stanu kot tudi soglasje za zastopanje oziroma vsako drugo vrsto, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav ter dokumente, ki jih v skladu s pravili njihovi lastniki morajo predložiti konkretni državni instituciji v določeni situaciji.

Tako znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela pa tudi vse ostale dokumente s področij znanosti kot tudi tiste, ki so povezani z izobraževanjem (seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju in drugi) prevajalci in sodni tolmači v skladu s postavljenimi zahtevami obdelajo, ko je to potrebno.

Med drugim so specializirani tudi za neposredno prevajanje sodb iz srbskega v flamski jezik pa tudi pritožb, odločitev in pravnega reda Evropske Unije oziroma tožb in pooblastil za zastopanje ter pogodb vseh vrst, licenc in sodnih sklepov kot tudi certifikatov oziroma absolutno vseh pravnih aktov.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci ustrezno odgovorijo tudi na zahteve vseh tistih strank, ki v tej kombinaciji jezikov prevod želijo dobiti, tako za vsebino razpisne in gradbene oziroma tehnične dokumentacije kot tudi za vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Med drugim strankam ponujajo kompletno obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, dokumentacije o medicinskih izdelkih in navodil za uporabo oziroma prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz srbskega v flamski jezik ter overitev, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem gradbene projekte, deklaracije izdelkov in absolutno vsak drugi dokument, ki uradno šteje kot del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz srbskega v flamski jezik

  • Iz srbskega v flamski je 14 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 16 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!