Prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če se stranke na nas obrnejo, ker jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik, morajo imeti na umu, da se bodo naši strokovnjaki potrudili, da jim zagotovijo profesionalno osnovno storitev, ki jo zahtevajo, čeprav so v naši ponudbi tudi številne druge storitve, ki se nanašajo na obdelavo različnih vsebin prav v tej jezikovni različici in imajo za cilj, da zainteresiranim strankam omogočijo maksimalni prihranek na prvem mestu časa in potem tudi truda oziroma denarnih sredstev.

Tu mislimo predvsem na kompletno obdelavo zvočnih in video vsebin, kar je storitev, za katero profesionalno izvajanje so zadolženi najprej prevajalci in sodni tolmači in potem tudi podnaslavljalci pa tudi strokovnjaki, ki izvajajo sinhronizacijo. Vsi oni na zahtevo strank v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo, ne samo igrane filme, ampak tudi reklamna sporočila in serije pa tudi risane in dokumentarne filme ter informativne oddaje in potem tudi animirane filme, izobraževalne in otroške oddaje kot tudi ostale vrste video in zvočnih materialov.

Specializirani smo tudi za kompletno obdelavo vseh dokumentov, kar je storitev, ki jo naši strokovnjaki izvajajo v skladu s pravili, tako da najprej izvedejo neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik in potem ta dokument tudi overijo. Prav tako strankam, ki imajo predhodno izdelan prevod v navedeni jezikovni različici, ki pa ni kakovostno oziroma profesionalno izdelan, ponujamo možnost, da dobijo storitve lektorjev in korektorjev oziroma profesionalno redakcijo.


Prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik za časopisne članke in za ilustrirane ter strokovne revije, po potrebi pa lahko profesionalno prevajajo tudi učbenike kot tudi različna književna dela (beletrija, poezija, proza, romani in drugo) pa tudi besedilne vsebine različnega namena, dolžine, tematike in kompleksnosti. Vse zainteresirane stranke se morajo zavedati, da ti strokovnjaki prav tako lahko izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v hrvaški jezik in lahko uporabljajo simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje v tej jezikovni različici, po ugodnih cenah pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Razlog, da posebno pozornost posvečamo obdelavi dokumentov ni samo v tem, da se stranke najpogosteje tudi obračajo s to zahtevo, ampak tudi v tem, da jim člani Prevajalskega centra Akademije Oxford omogočajo njihovo kompletno obdelavo pod najugodnejšimi pogoji. Poleg osebnih, prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah, oziroma katerokoli vrsto potrdila in soglasja ali izjave pa tudi različne vrste dokumentacij (medicinska, tehnična, poslovna, gradbena, razpisna in druga). Razumljivo je, da na zahtevo strank prevajajo vsak dokument, ki je del katerekoli od navedenih vrst dokumentacij, strankam pa ponujamo tudi kompletno obdelavo različnih pravnih aktov in vseh tistih dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi katerihkoli drugih, ki jih do sedaj nismo omenili.

Postopek njihove obdelave je zelo jasno opredeljen z zakonom in prav njega spoštujejo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademje Oxford, tako da se najprej izvaja neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik, da bi se potom opravila overitev prevoda za konkretni dokument. Tukaj moramo tudi poudariti, da gre za overitev sodnega tolmača, kar je zelo pomembno zato, ker obstaja tudi overitev s tako imenovanim Apostille oziroma žigom, ki ga drugače imenujemo tudi haški in za katerega naši strokovnjaki niso zadolženi oziroma ne posedujejo ustreznih pooblastil. Sicer pa te vrste overitve ni treba izvesti za vsak dokument, ki se neposredno prevaja v tej jezikovni različici, toda v primeru, ko je le-ta obvezen, te vrste overitev v določenih primerih poteka preden naši strokovnjaki začnejo z obdelavo dokumenta, medtem ko se z druge poteka, potem ko se izvedeta prevajanje v navedeni jezični kombinaciji in potem tudi overitev sodnega tolmača.

Najpomembneje je, da imajo naše stranke na umu, da je njihova dolžnost, da pri dostavi dokumentov, za katere jim potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik priložijo tudi izvirnike, saj jih mora pooblaščena oseba, ki je zadolžena za overitev prevoda, pred postopkom overitve primerjati s prevodi.

Toda vse to se ne zahteva, ko je stranki potrebna obdelava katerihkoli drugih vsebin, pa nam jih lahko pošljejo tudi preko elektronske pošte pa tudi, da jih na popolnoma enak način dobijo potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem.

Poleg tega nam lahko dokumente, za katere želijo kompletno obdelavo, dostavijo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke pa prav tako lahko opredelijo tudi za možnost pošiljanja izvirnih dokumentov preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko. Na elektronski naslov jih lahko pošljejo samo, če zahtevajo njihovo nujno obdelavo, toda vsaka stranka, ki jim je omenjena storitev potrebna v kratkem roku, je prav tako dolžna, da tako zatem priloži tudi izvirnike na vpogled, toda v tej situaciji se od nje zahteva, da se opredeli za tisti način, za katerega misli, da je najhitrejši.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači ugodijo zahtevi posamezne stranke oziroma izvedejo neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik za določen dokument in overijo tako izdelan prevod, stranka mora izbrati, ali želi priti osebno v prostore naše poslovalnice in prevzame kompletno obdelan dokument, ali pa zahteva, da ji obdelane vsebine pošljemo na določen naslov. Vsakdo od njih, ki se opredeli za drugo od ponujenih možnosti, mora imeti na umu, da Prevajalski center Akademije Oxford tedaj zadolži kurirsko službo, da izvede to storitev, ki jo stranka plača kurirju to po ceni, ki jo definira izključno ta služba.

Prevajanje strokovnih besedil iz srbskega v hrvaški jezik

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezikovni različici pod najboljšimi pogoji prevajajo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila, ki obdelujejo temo s področij marketinga, farmacije in bančništva kot tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko, ki je povezana s komunikologijo, financami, politiko in medicino, ekonomijo ter menedžmentom. Izvajajo pa tudi neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz srbskega v hrvaški jezik, katerih tema sodi v domeno gradbene industrije, turizma in prava kot tudi informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja pa tudi ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Aktualna ponudba storitev, ki ponujajo člani ekipe naše poslovalnice, vključuje tudi obdelavo različnih vrst reklamnih materialov in logično je, da naši strokovnjaki to storitev profesionalno izvajajo. Ne glede na to, ali je določeni stranki neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik potrebno za vizitke, brošure in PR članke ali za letake in reklamne zloženke in za plakate, kataloge ali neke druge marketinške materiale, prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi posebno pozornost namenjajo pravilom, ki so prisotna na tem področju. Vsekakor se pri obdelavi vseh navedenih vsebin, ti strokovnjaki trudijo, da jih prevedejo tako, da imajo izvorni govorci hrvaškega jezika popolnoma jasno sliko tistega, kar se reklamira.

Glede na to, da so v naši poslovalnici zbrani vrhunski strokovnjaki, ne preseneča dejstvo, da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej usposobljeni tudi za izvajanje neposrednega prevajanja spletnih vsebin iz srbskega v hrvaški jezik. Poleg spletnih strani obdelujejo tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi katerikoli program in različne aplikacije ter ostale materiale, ki so povezani z globalnim omrežjem. Ti strokovnjaki so v celoti seznanjeni s pravilno uporabo SEO (Search Engine Optimisation) in prav zaradi tega tudi navajamo, da so specializirani za izvedbo profesionalnega prevajanja vseh omenjenih vsebin. Način obdelave, ki se uporablja, ima za cilj, da konkretne spletne materiale občutno poboljša v smislu, da jim pomaga, da jih spletni iskalniki prepoznajo kot izvirne, kar prispeva k doseganju precej boljšega položaja na spletu.

Tolmačenje iz srbskega v hrvaški jezik

V skladu z informacijami, ki nam jih stranke posredujejo v zvezi z dogodkom, za katerega jim je potrebno tolmačenje iz srbskega v hrvaški jezik, se predvsem opredeljujemo, ali profesionalni prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti uporabljajo šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje. Pomembno je, da so nam na voljo podatki, ki govorijo o številu udeležencev pa tudi o trajanju dogodka, dobro pa je, da nam zainteresirane stranke posredujejo informacije, ki se nanašajo na prostor, v katerem bo le-ta organiziran. Ko nam bo omogočen vpogled v te podatke, lahko strokovnjaki v naši ekipi, katerih je dolžnost izdelava ponudbe za omenjeno storitev, izberejo tisto vrsto tolmačenja, ki lahko na najboljši način odgovori zahtevam v zvezi za njegovo organizacijo. Najem opreme za simultano tolmačenje prav tako omogočamo vsem, ki jim je to potrebno.

Naši strokovnjaki bodo tudi poskrbeli, da zainteresirane stranke dobijo neposredno prevajanje ilustriranih pa tudi strokovnih, otroških in ostalih revij iz srbskega v hrvaški jezik. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji prav tako prevajajo tudi časopisne članke oziroma učbenike, če pa je to potrebno strankam, omogočajo tudi profesionalno obdelavo različnih književnih del (poezija, romani, proza, beletrija in drugo).

Vsem zainteresiranim omogočamo tudi, da pod izjemno dobrimi pogoji dobijo, ne samo prevajanje, ampak tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo katerihkoli video ali zvočnih vsebin. Ta storitev se namreč nanaša, tako na kompletno obdelavo animiranih in igranih filmov različnih žanrov kot tudi na prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik za reklamna sporočila, serije in zabavne oddaje pa tudi informativne in za vse tiste oddaje, ki se predvajajo na televiziji ali radijskih postajah in izobraževalnega značaja ter za vse druge video in zvočne vsebine.

V primeru, ko naše stranke posedujejo neprofesionalno izdelane prevode iz srbskega v hrvaški jezik za najrazličnejše vsebine, jim lahko ponudimo storitev redakcije, da bi korektorji in lektorji lahko popravili vse pomanjkljivosti takšnih prevodov.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz srbskega v hrvaški jezik

Dokumente, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo profesionalni prevajalci in sodni tolmači v zelo kratkem roku, ne samo prevajajo v navedeni jezični različici, ampak tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Stranke, ki dobijo tako obdelane vsebine, jih seveda lahko predajo katerikoli službi pa tudi, da jih uporabljajo po principu, ki velja za druge zakonsko priznane dokumente.

Najpomembneje je, da vsi, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik, tako za razpisno dokumentacijo kot tudi za določen drugi dokument, pri dostavi vsebin, za katere zahtevajo to storitev, na vpogled priložijo tudi izvirne konkretne dokumente. Prav tako se vsem njim tudi priporoča, da se predtem pozanimajo v službah Republike Slovenije, ki so za to pristojne pristojne, ali je potrebno ta dokumente opremiti s posebno vrsto žiga, ki je poznan pod imenom haški ali Apostille.

Naši strokovnjaki poleg razpisne lahko kompletno obdelujejo tudi gradbeno dokumentacijo kot tudi vsak dokument, ki se predstavlja sestavni del tehnične dokumentacije, kar se na prvem mestu nanaša na kompletno obdelavo deklaracij izdelkov in navodil za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma gradbenih projektov in ostalih dokumentov, ki se predstavljajo del katerekoli od vseh navedenih vrst dokumentacija. Prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik za znanstvene patente oziroma za rezultate znanstvenih raziskav, prav tako pa prevajamo, ne samo znanstvena dela, ampak tudi diplomske in seminarske naloge ter različne dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja, kot na primer diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in druge neomenjene dokumente, ki nanašajo na ti dve področji.

Če to zahtevajo stranka, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi različne vrste dovoljenj, tako vozniško in prometno kot tudi delovno in dovoljenje za prebivanje. Poleg njih prevajajo tudi potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico ter potrdilo o stalnem prebivališču oziroma potni list pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi vse ostale osebne dokumente. Prizadevali si bomo, da izpolnimo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz srbskega v hrvaški jezik, kar se poleg na potrdila nanaša tudi na soglasja oziroma potrdila in izjave (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, odločitve sodišč, licence, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, sklep o razvezi zakonske zveze, certifikati, sodne odločbe in sklepe), izvajamo pa tudi storitev, ki se nanaša na prevajanje poslovne dokumentacije iz srbskega v hrvaški jezik in vsem strankam ponujamo priložnost, da dobijo kompletno obdelana, ne samo letna, revizijska in finančna poslovna poročila, ampak tudi ustanovitveni akt oziroma statut podjetja kot tudi fakture in poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številne druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo katerekoli stranke najprej izvedejo prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov in potem pristopijo overitvi z žigom sodnega tolmača za zdravniške izvide in za katerikoli dokument, ki je v sestavi medicinske dokumentacije, kar primarno vključuje kompletno obdelavo navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi številnih drugih dokumentov s tega področja.

Cena prevajanja iz srbskega v hrvaški jezik

  • Iz srbskega v hrvaški je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 13 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!