Prevajanje iz srbskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da je poznano, da Prevajalski center Akademije Oxford posebno pozornost posveča ponudbi storitev, tako da sploh ni presenetljivo, da stranke v naši poslovalnici lahko dobijo neposredno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik. Navedena storitev se ne nanaša samo na obdelavo različnih vrst vsebin v pisani obliki, ampak tudi na tolmačenje v tej jezikovni različici. Želimo poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja lahko uporabljajo tudi konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Samo na osnovi vseh informacij, ki jih dobimo od strank in so povezane z načinom organizacije določenega dogodka oziroma tistih, ki se nanašajo na trajanje dogodka in število oseb, ki bodo sodelovale, bomo oblikovali uradno ponudbo. Ker ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, lahko vse zainteresirane stranke omenjeno storitev dobijo pod posebej ugodnimi pogoji.

Čeprav so del naše ekipe predvsem sodni tolmači in prevajalci, so v njej tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki so pripravljeni, da v primeru potrebe ponudijo svoje storitve. To pomeni, da profesionalno obdelujejo vse vrste vsebin, ki os neposredno prevedene iz srbskega v italijanski jezik, toda le-te niso niti natančne niti profesionalne.

V naši ponudbi je tudi kompletna obdelava, tako različnih vrst filmov (igrani, dokumentarni, animirani in drugi) kot tudi reklamnih sporočil pa tudi oddaj, serij in ostalih video in zvočnih vsebin. V sklopu te ponudbe imajo naše stranke tudi možnost, da se opredelijo med profesionalnim podnaslavljanjem ali pa storitvijo sinhronizacije za vse vrste obdelanih video in zvočnih vsebin.


Prevajanje iz italijanskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v italijanski jezik

Moramo omeniti tudi dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi poljudna besedila oziroma tista, ki sodijo med strokovna kot tudi učbenike. Po potrebi lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik za katerekoli književno delo, kar vključuje predvsem obdelavo beletrije in romanov oziroma kateregakoli poetskega ali proznega književnega dela.

Seveda lahko profesionalno obdelujejo tudi marketinške materiale in določeno sporočilo, ki ga vsebujejo na primer spletni katalogi, plakati ali PR članki in brošure ali drugi vsebine, povezane s področjem marketinga in s tem govorcem italijanskega jezika omogočajo, da se na najboljši način seznanijo z njihovo vsebino. Izvajamo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani kot tudi spletnih brošur pa tudi različnih vrst aplikacij ali programov ter spletnih katalogov in številnih drugih vsebin, ki se nanašajo na spletno področje. Glede na to, da naši strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo vseh teh materialov, kar pa pomeni, da bodo profesionalno uporabili pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Časopisne članke pa tudi vsebino, tako strokovnih kot tudi ilustriranih in številnih druge vrste revij, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik, naši strokovnjaki obdelujejo, ne samo po ugodnih cenah, ampak tudi v najkrajšem možnem roku.

Ena od najpomembnejših storitev, za katere so specializirani, se nanaša na kompletno obdelavo dokumentov, ki poleg neposrednega prevajanja v konkretni jezikovni različici vključuje tudi izvajanje postopka overitve. Sicer pa gre za overitev z žigom sodnega tolmača, tako da dokument, ki je na ta način obdelan, šteje kot pravno veljaven, toda da ne bi zavajali naših strank, moramo omeniti tudi podatek, da je za nekatere dokumente treba izvesti tudi “nadoveritev”. Ta “nadoveritev” vključuje overitev z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom, česar pa ne morejo izvesti omenjeni strokovnjaki, ampak samo osebe, ki so s strani Republike Slovenije za to tudi pooblaščene. V principu so službe, ki izvajajo overitev s haškim žigom, se nahajajo v posebnih oddelkih okrožnih sodišč in zainteresirane stranke prav tam tudi lahko dobijo točne informacije. Ker prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvajati te storitve, je vsekakor dobro, da se stranke posebej pozanimajo, ali je za dokumente, za katere zahtevajo neposredno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik, potrebna ta vrsta overitve. Če ob tej priložnosti izvedo, da je te dokumente treba opremiti z Apostille žigom, je zelo pomembno tudi, da vprašajo, ali se overitev s tem žigom poteka potem, ko omenjeni strokovnjaki obdelajo ta dokument ali pa pred tem, saj je od vseh teh podatkov tudi odvisen, ne samo cel tok obdelave določenega dokumenta, ampak tudi njeno trajanje. Vse to smo sicer poudarili zato, ker se postopek overitve s haškim žigom razlikuje prav v odvisnosti od tega v katerem trenutku poteka overitev. Če najprej poteka overitev s haškim žigom, potem so prevajalci in sodni tolmači dolžni najprej izvesti prevajanje iz srbskega v italijanski jezik za vsebino dokumenta in potem tudi za sam Apostille žig, in šele potem pristopajo postopku overitve dokumenta, ki je na ta način obdelan.

Dostava vsebin, za katere je treba izvesti prevajanje v navedeni jezikovni različici, se razlikuje prav v odvisnosti od tega, ali gre za dokumente ali ne, tako da stranke dokumente morajo dostaviti s priporočeno poštno pošiljko, preko kurirske službe ali pa jih prinesejo osebno, ostale vsebine pa nam lahko pošljejo preko elektronske pošte. Prav tako se razlikuje tudi proces prevzemanja vsebin, ki so obdelane, saj vse tiste, za katere se ne izvaja overitev stranke lahko prav tako dobijo preko elektronske pošte, dokumente pa jim lahko dostavimo na naslov ali pa jih osebno prevzamejo. Če se odločijo za postopek pošiljanja na naslov, so to storitev seveda dolžni posebej plačati, njeno ceno pa določa kurirska služba, ki je tudi dolžna izvesti dostavo.

Samo v primeru nujnega prevajanja iz srbskega v italijanski jezik za določen dokument je strankam dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane vsebine na elektronski naslov in potem so seveda dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, pri čemer se zahteva, da je to najhitrejši način od vseh navedenih.

Sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov lahko obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različne vrste izjav in soglasij kot tudi potrdil (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), pri čemer na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik za različne vrste dokumentacij. To pa pravzaprav pomeni, da kompletno obdelujejo, ne samo dokumentov, ki sestavljajo osebno dokumentacije (delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje v druga), ampak tudi tiste, ki sestavljajo gradbeno, poslovno, tehnično in razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, fakture, ustanovitveni akt podjetja, poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, poslovne odločitve, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in druga).

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank prav tako lahko prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale dokumente, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije) kot tudi vse pravne akte, tako certifikate in licence oziroma sodne odločbe, sklepe in odločitve kot tudi sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in sodne pritožbe pa tudi pooblastilo za zastopanje in druge dokumente, ki so povezani s področjema prava in pravosodja.

Del naše ponudbe je tudi neposredno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik za katerikoli dokument, ki je povezan predvsem s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in druga), sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja (potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, diplomske ter seminarske naloge in vse ostale neomenjene dokumente, ki so povezani s to skupino).

Lahko vam zagotovimo, da naši strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji prevajajo vse vrste vsebin in v maksimalno kratkem roku in po odličnih cenah izpolnjujejo zahteve strank, ki so seveda v tem primeru dolžne spoštovati pravila, ki se nanašajo na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz srbskega v italijanski jezik

Verujemo da bodo vse naše stranke navdušene nad dejstvom, da so prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi specializirani tudi za neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz srbskega v italijanski jezik in da poleg tega izvajajo tudi obdelavo tega in številnih drugih dokumentov v skladu z aktualno zakonodajo. Pravzaprav to pomeni, da po prevajanja pristopajo postopku overitve, ki jo v tem primeru izvaja zapriseženi sodni tolmač, toda tega nikakor ne smete pomešati z overitvijo z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom. Prav zato, ker omenjeni strokovnjaki ne morejo izvajati te vrste overitve, ko je to potrebno, priporočamo, da se vsaka stranka samostojno pozanima o tem, ali se je le-ta potrebna za dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v italijanski jezik in kdaj poteka overitev s tem žigom, če je obvezen. Od zainteresiranih strank se prav tako zahteva tudi izpolnitev obveznosti v zvezi z dostavo vsebin na obdelavo, pri čemer je seveda potrebno, da ob tej priložnosti dostavijo tudi izvirne dokumente.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko prav tako prevajajo tudi vse ostale vrste potrdil, kot na primer potrdilo o stanju računa v banki ali o višini dohodkov oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi različne vrste izjav in soglasij kot so potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in številni drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Poleg pravnih aktov (licence, odločitve sodišč in sodbe, pravni red Evropske Unije, pogodbe, certifikati, sodne pritožbe in tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in drugo), prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi različne dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. S tem mislimo predvsem na zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter na dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter številne druge dokumente, ki so uradno del te vrste dokumentacije.

Prav tako strankam omogočamo tudi, da dobijo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v italijanski jezik, tako da bodo sodni tolmači in prevajalci poskrbeli, da poleg osebne izkaznice, delovnega in vozniškega dovoljenja oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu, vsaka stranka na zahtevo dobi tudi kompletno obdelano potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi dovoljenje za prebivanje, lahko pa prevajajo tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi, prometno dovoljenje in druge osebne dokumente.

Izvajamo tudi kompletno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, predmetnikov in programov fakultet ter diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o rednem šolanju, prevajamo pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem diplomske in seminarske naloge in ostalih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja. Poleg tega bodo sodni tolmači in prevajalci poskrbeli, da na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prevedejo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in znanstvena dela ter ostale dokumente, ki so strogo povezani prav s področjem znanosti.

Moramo omeniti tudi podatek, da naši strokovnjaki v konkretni kombinaciji lahko prevajajo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem gradbene projekte in deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo in vsak drug neomenjeni dokument, ki sodi med dokumentacije, kot so gradbena, razpisna ali tehnična. Poleg vsega do zdaj navedenega prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelujejo tudi fakture in revizijska poročila oziroma statut podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila kot tudi poslovne odločitve in ostale dokumente, ki so povezani s področjem poslovanja.

Profesionalni prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v italijanski jezik

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo profesionalno prevajanje spletnih materialov iz srbskega v italijanski jezik, pravzaprav mislimo na to, da njihovo obdelavo izvajajo v skladu s pravili, ki so povezani z optimizacijo vseh takšnih vsebin. Da malo pojasnimo, oni poleg prevajanja na primer spletnih strani ali vsebine spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln in drugih spletnih materialov, prav tako uporabljajo smernice, ki so povezane s SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni razlog, zaradi katerega pri obdelavi teh vsebin omenjeni strokovnjaki spoštujejo tudi ta pravila, je povezan s poboljšanjem položaja, ki ga imajo ti materiali v okviru globalnega iskanja. Razumljivo je, da omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi absolutno katerokoli vrsto programov ali aplikacij, če je to potrebno strankam.

Prav tako je v ponudbi storitev, ki jih izvajajo ti strokovnjaki, tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v italijanski jezik, toda ob tej priložnosti moramo omeniti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo, ne samo poljudna besedila katerekoli tematike, ampak tudi vsa tista, ki štejejo za strokovna, saj so namenjena izključno določenemu številu oseb, ki so za konkretno področje specializirane. Seveda obdelujejo profesionalno besedila, ki so povezana s področji turizma, marketinga in izobraževanja pa tudi bančništva, komunikologije, financ in politike in ekonomije. Poleg tega v tej jezikovni različici lahko prevajajo tudi psihološke, sociološke in filozofske besedila kot tudi tiste, ki se nanašajo na področje gradbene industrije in informacijskih tehnologij, farmacije, znanosti in medicine pa tudi ekologije in varstva okolja oziroma menedžmenta, komunikologije in še veliko drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki se nanašajo na naravoslovne kot tudi tiste, ki se tičejo družbenih ved.

Sodni tolmači in prevajalci lahko prav tako izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v italijanski jezik, toda izključno v skladu z zahtevami določenega dogodka se odločajo, katera vrsta storitve točno bo uporabljena. Poudarjamo, da so naši strokovnjaki specializirani, tako za simultano in konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični različici, prav tako pa lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz srbskega v italijanski jezik. Pogoj za izdelavo ponudbe za to vrsto storitve je povezan z načinom organizacije, kar pa pomeni, da je treba, da vsaka stranka posebej dostavi potrebne informacije, ki se nanašajo na način organizacije oziroma nas informirajo o tem, koliko udeležencev se pričakuje kot tudi o lastnostih mesta oziroma prostora, v katerem naj bi ta dogodek potekal. Mi seveda obravnavamo vse te podatke in na osnovi njih se opredelimo za konkretno vrsto storitve, v konkretno ponudbo pa lahko vnesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo pod pogojem, da naši strokovnjaki ocenijo, da ta vrsta storitve lahko odgovori zahtevam tega dogodka.

Prevajanje časopisnih člankov iz srbskega v italijanski jezik

Poleg tega, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo časopisne članke, v skladu z zahtevami strank ponujajo tudi neposredno prevajanje revij iz srbskega v italijanski jezik, tako da lahko pristopijo obdelavi, ne samo poljudnih, ampak tudi strokovnih revij in vseh ostalih vrst teh materialov.

Prav tako lahko na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov kompletno obdelajo vse zvočne in video vsebine, pri čemer ta storitev vključuje najprej prevajanje iz srbskega v italijanski jezik, tako za reklamna sporočila, igrane filme in serije kot tudi za animirane, dokumentarne in risane filme in potem tudi za izobraževalne in oddaje informativnega in zabavnega značaja pa tudi za vse ostale vsebine te vrste in po izvedbi te storitve strankam omogoča, tako sinhronizacija vseh prevedenih video ali zvočnih materialov kot tudi storitev, ki je povezana z njihovim podnaslavljanjem. S tem je vsaki stranki omogočen znaten prihranek časa, saj v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford pravzaprav dobijo materiale, ki so obdelani tako, da se lahko praktično takoj plasirajo, tako na radijskih postajah in v kinematografih kot tudi na spletu, televiziji in nasploh povsod, kjer to stranka želi.

Želimo poudariti, da so v naši ekipi tudi profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki v primeru potrebe izvajajo storitve, za katere so specializirani. Točneje, omenjeni strokovnjaki so zadolženi za storitev redakcije, ki je izključno povezana z vsebinami, za katere je prevajanje iz srbskega v italijanski jezik izvedeno neprofesionalno, ker je v njih veliko napak.

Prav tako lahko poskrbimo, da v navedeni kombinaciji jezikov prevedemo tudi vse vrste vsebin, ki se nanašajo na reklamiranje, tako izdelkov kot tudi različnih storitev oziroma kateregakoli podjetja. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači izvajajo profesionalno prevajanje reklamnih letakov in brošur oziroma zloženk iz srbskega v italijanski jezik pa tudi vizitk in PR člankov, katalogov, plakatov in ostalih vsebin, povezanih s področjem marketinga. Dolžni smo poudariti, da strokovnjaki, ki so zadolženi za obdelavo takšnih vsebin, vsekakor spoštujejo pravila, ki se nanašajo na tako imenovani dobri marketing in s tem zagotavljajo, da izvajajo profesionalno prevajanje takšnih vsebin. Da pojasnimo, sodni tolmači in prevajalci ob tej priložnosti posebno pozornost namenjajo sporočilu, ki ga vsebujejo reklamni materiali v srbskem jeziku in ga v vsakem primeru prevajajo v skladu s pravili, ki jih določa italijanski jezik, da bi njegovim govorcem omogočili ustrezno seznanjanje s tistim, kar je osnovni predmet reklamiranja.

Cena prevajanja iz srbskega v italijanski jezik

  • Iz srbskega v italijanski je 9 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 11 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!