Prevajanje iz srbskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko specializirani strokovnjaki izvajajo neposredno prevajanje iz srbskega v japonski jezik, pri tem absolutno spoštujejo pravila v zvezi s prevajalsko stroko in s konkretno vrsto vsebin, kar je še posebej očitno pri obdelavi spletnih materialov, saj se ob tej priložnosti uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), da spletnim stranem, spletnim prodajalnam ali brošuram in drugim podobnim materialom omogočijo, da zavzamejo precej boljši položaj na spletu. Poleg tega želimo tudi poudariti, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi marketinških materialov seveda posebno pozornost namenjajo tudi pravilom v zvezi z marketingom. To seveda pomeni, da uporabljajo tudi ustrezna marketinška pravila, da bi govorcem japonskega jezika dali možnost, da se seznanijo z vsebino plakatov, PR člankov ali brošur oziroma katalogov, zloženk in ostalih reklamnih materialov.

Naši strokovnjaki prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v japonski jezik za časopisne članke kot tudi za vsebino ilustriranih ali strokovnih oziroma drugih vrst revij. Prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi dela beletrije, proze in poezije kot tudi romane in druga književna dela in učbenike.

Lahko poskrbimo tudi za izvedbo redakcijo, če stranke posedujejo vsebine, ki so prevedene v konkretni jezikovni različici, toda prevajanje ni bilo izvedeno profesionalno, pri čemer moramo poudariti, da navedeno vrsto storitve lahko izvajajo izključno profesionalni korektorji in lektorji.


Prevajanje iz japonskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v japonski jezik

Profesionalno obdelujemo različne vrste zvočnih in video materialov, kar pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo njihovo prevajanje iz srbskega v japonski jezik, potem pa ostali strokovnjaki, ki so del naše ekipe, izvedejo tudi podnaslavljanje igranih oziroma dokumentarnih in risanih pa tudi animiranih filmov kot tudi serij in različnih vrst oddaj (izobraževalne, informativne, otroške, zabavne in druga) in reklamnih sporočil in vseh ostalih vsebin te vrste, po potrebi pa se pristopa tudi njihovi sinhronizaciji.

Predvideno je, da jih stranke, ki jim je omenjena storitev potrebna za vse vrste materialov, ki smo jih do tega trenutka omenili, lahko na obdelavo dostavijo po elektronski pošti in jih na enak način prejmejo, ko strokovni prevajalci in sodni tolmači izpolnijo konkretno zahtevo, oziroma ko končajo z obdelavo dostavljenih vsebin.

Glede na to, da naši strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi različne dokumente, moramo poudariti, da je stranka dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente, kar to potrebno samo na vpogled sodnemu tolmaču. Ne samo, da nam jih lahko pošljejo preko kurirske službe in s priporočeno poštno pošiljko, ampak imajo seveda tudi možnost, da jih prinesejo osebno v našo poslovalnico. Dokumente pa na elektronski naslov pošiljajo samo v primeru, če jim je potrebno nujno prevajanje iz srbskega v japonski jezik, pri čemer se razume, da so tudi v tem primeru dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, pri čemer se v konkretnem primeru zahteva, da izberejo najhitrejši način od vseh, ki smo jih omenili.

Potem ko omenjeni strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih dokumentov, stranke lahko izberejo, ali jih bodo prevzele osebno, ali pa od nas zahtevajo, da angažiramo kurirsko službo, da jim kompletno obdelane dokumente dostavi na želeni naslov. V primeru, da se odločijo prav za to vrsto dostave, morajo stranke biti seznanjene z dejstvom, da je njihova dolžnost, da izvedejo plačilo v skladu s ceno, ki jo v tem primeru določa izključno ta kurirska služba.

Najpomembneje je, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v japonski jezik, vedo, da pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo v okviru pristojnosti, ki jih imajo naši strokovnjaki, kar pa ne vključuje overitve z Apostille žigom za konkretne dokumente. Sicer pa gre za “nadoveritev” s tako imenovanim haškim žigom (kot je njegov drugačni naziv), naši strokovnjaki pa je ne morejo izvesti predvsem zato, ker zanjo niso pristojni. Vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, se zaradi tega mora samostojno pozanimati v specializiranih službah, ki se nahajajo na okrožnih sodiščih naše države, ali je “nadoveritev” potrebna tudi za njegove dokumente, saj le-ta ni obvezna prav za vsak dokument, ki se prevaja v omenjeni kombinaciji. Če pri tem izve, da je te dokumente treba overiti s haškim žigom, mora seveda tudi vprašati, kdaj poteka ta overitev, saj se običajno “nadoveritev” izvaja preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo določenega dokumenta, včasih pa overitev z Apostille žigom poteka potem, ko naši strokovnjaki izvedejo njegovo prevajanje in potem tudi sodni tolmač tako obdelan dokument opremi s svojim žigom.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo vsak osebni dokument (potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potni list in drugo) in stranki omogočijo, da dobi prevajanje, tako za vsak dokument, ki sodi med poslovno dokumentacijo (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, statut podjetja, vse vrste poslovnih poročil in drugo) kot tudi za tiste, ki sestavljajo gradbeno pa tudi tehnično in medicinsko oziroma razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugo).

Sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, poleg sodnih odločb in odločitev oziroma tožb pa tudi pritožb prevajajo tudi licence, pravni red Evropske Unije in certifikate ter pooblastilo za zastopanje in ostale dokumente, ki so povezani s področjema prava pa tudi pravosodja. Stranke v tej kombinaciji jezikov prav tako lahko dobijo prevedene vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in potem se pristopa overitvi z žigom sodnega tolmača. Tako naši strokovnjaki poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki ter potrdila o nekaznovanosti izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v japonski jezik za soglasje za zastopanje ter za vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi prepis ocen ter predmetniki in programi fakultet oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstveni patenti in dela, rezultati znanstvenih raziskav kot tudi vsi ostale dokumenti, ki se nanašajo na področje izobraževanja in področje znanosti, so prav tako dokumenti, ki jih lahko kompletno obdelujemo oziroma izvajamo njihovo prevajanje iz srbskega v japonski jezik in da potem tudi overitev v skladu z veljavno zakonodajo.

Prevajanje besedil s področij komunikologije iz srbskega v japonski jezik

V želji, da izpolnimo pričakovanja vsake stranke, izvajamo tudi neposredno prevajanje besedil, povezanih s področjem komunikologije iz srbskega v japonski jezik, pri čemer posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi strokovna oziroma poljudna besedila, ki se ukvarjajo s temo iz nekega drugega področja. S tem mislimo, tako na menedžment in marketing oziroma informacijske tehnologije in farmacijo, izobraževanje in gradbeno industrijo pa tudi na turizem in medicino, pri čemer prevajajo tudi besedila, ki se nanašajo na področje filozofije pa tudi besedila s sociološko in psihološko tematiko in vse tiste, ki obdelujejo temo v zvezi s področji financ, ekologije in varstva okolja pa tudi ekonomije, politike in bančništva oziroma prava ter ostalih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Sodni tolmači in prevajalci pa poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v japonski jezik in vsem, ki imajo potrebo za tem, ponujajo profesionalno prevedene brošure, vizitke in PR članke oziroma kataloge, reklamne letake in druge vsebine, ki so na prvem mestu namenjene reklamiranju določenih podjetij pa tudi različnih vrst storitev oziroma izdelkov. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki odlično obvladajo marketinška pravila, moramo posebej poudariti, da konkretno sporočilo, ki ga vsebujejo izvirni materiali, seveda prevedejo v skladu s temi pravili in ga prilagodijo ciljanemu jeziku, da bi prav na ta način njegovim govorcem dali možnost, da izvedo, kaj se omenja v teh vsebinah.

Potrudili se bomo, da v primeru potrebe, izvedemo redakcijo za različne vrste materialov, ki jih je nekdo prevedel iz srbskega v japonski jezik, pri čemer pa ne moremo reči, da gre za kakovostno obdelane vsebine. Pravzaprav v tem primeru lektorji in korektorji v skladu z aktualnimi pravili izvajajo vse potrebne popravke in tako stranke zelo hitro dobijo vsebine, ki so maksimalno kakovostno in profesionalno obdelane.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v japonski jezik in da vsem, ki jim je to potrebno, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Dolžni smo poudariti, da naši strokovnjaki lahko uporabljajo vse tri vrste te storitve, saj so specializirani za izvajanje šepetanega pa tudi konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov. Glede na to, da se vsaka predhodno navedena vrsta te storitve uporablja v točno določenih primerih oziroma v okviru dogodka z jasnimi karakteristikami, od zainteresiranih strank zahtevamo, da nas informirajo o vsakem detajlu v zvezi z njegovo organizacijo. Pravzaprav je najpomembneje, da nam posredujejo podatke o tem, koliko oseb naj bi bilo prisotnih in da nas potem tudi informirajo o trajanju dogodka, prav tako pa nas morajo seznaniti tudi z mestom njegove organizacije, v smislu, da so nam potrebne karakteristike tega prostora. Ekipa strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford po analizi vseh predhodno omenjenih podatkov mora podati mnenje o vrsti tolmačenja, ki naj bi bila ob tej priložnosti uporabljena in da v skladu z izbiro v ponudbo vključi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje igranih filmov iz srbskega v japonski jezik

Kadar gre za neposredno prevajanje igranih filmov iz srbskega v japonski jezik, moramo informirate vse, ki so za ta vrsto storitve zainteresirani, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakujejo tudi dodatne storitve, oziroma da na njihovo zahtevo izvajamo, tako sinhronizacijo vseh predhodno omenjenih vsebin, prav tako pa zagotavljamo tudi storitev njihovega podnaslavljanja, če zahtevajo stranke. Razumljivo je, da prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo tudi dokumentarne oziroma animirane kot tudi risane filme ter informativne oddaje in potem tudi reklamna sporočila in zabavne ter otroške kot tudi izobraževalne oddaje, serije in ostale zvočne in video materiale, a potem pa profesionalni podnaslavljalci oziroma strokovnjaki, specializirani za sinhronizacijo omogočajo vsem, ki so zainteresirani, da dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma izvajajo navedene storitve.

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje književnih del iz srbskega v japonski jezik, poleg beletrije pa sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi romane in številna druga prozna dela pa tudi poetska književna dela. Po potrebi seveda prevajajo tudi učbenike, ne glede na to, s katerim predmetom so povezani, strankam pa omogočajo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov vsebin, tako ilustriranih kot tudi strokovnih in številnih drugih vrst revij.

Omenjeni strokovnjaki poskrbijo tudi za izvajanje profesionalnega prevajanja spletnih vsebin iz srbskega v japonski jezik, pri čemer posebej poudarjamo, da v tem primeru predvsem spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Da bi zainteresiranim strankam pojasnili, zaradi česa je uporaba teh pravil pomembna, poudarjamo, da zahvaljujoč njim spletne prodajalne oziroma spletne strani ali spletni katalogi in druge vsebine, za katere izvajajo neposredno prevajanje iz srbskega v japonski jezik, kotirajo precej bolje v okviru spletnega iskanja. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve vseh tistih strank, ki jim je neposredno prevajanje v navedeni jezični različici potrebno za programsko opremo, tako da maksimalno profesionalno obdelujejo katerikoli program ali aplikacijo.

Prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v japonski jezik in overitev sodnega tolmača

Katerikoli osebni dokument vsaka naša stranka lahko dobi, ne samo preveden v tej kombinaciji jezikov, ampak tudi overjen z žigom pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača. Ko se na ta način pristopa obdelavi kateregakoli potrdila o državljanstvu ali izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma potrdila o stalnem prebivališču in potnega lista ter osebne izkaznice in potem tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in o smrti kot tudi dovoljenja za prebivanje, vozniškega delovnega in prometnega pa tudi številnih drugi osebnih dokumentov, so stranke lahko prepričane, da so omenjeni dokumenti v celoti obdelani v skladu s pravili in da jih lahko uporabljajo, saj se obravnavajo kot zakonsko in pravno absolutno veljavni.

Toda kljub temu je zelo pomembno poudariti, da bi bilo dobro, da se stranke pozanimajo o Apostille oziroma o overitvi s haškim žigom, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, ne morejo izvajati te vrste overitve, saj za to niso pooblaščeni.

Vsi, ki so zainteresirani, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v japonski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma za vse vrste potrdil in izjav oziroma soglasij. Ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, ne samo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje, ampak tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in potem tudi potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale vrste omenjenih dokumentov. Prav tako svojim strankam omogočamo, da dobijo kompletno obdelane dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa poleg tega prevajajo in potem tudi overjajo z žigom pooblaščenih oseb tudi vse vrste pravnih aktov (sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in pritožbe, pogodbe, certifikati, sodne odločbe, licence, odločitve sodišč in druge dokumente, ki se nanašajo področji prava in pravosodja).

Razume se, da med storitve, za katere smo specializirani, sodi tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz srbskega v japonski jezik (poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, statut podjetja, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, revizijska poročila in ostali dokumenti iz te skupine), naši strokovnjaki pa kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodila za uporabo in potem tudi gradbene projekte, deklaracije izdelkov ter številne neomenjene dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno in tehnično kot tudi gradbeno dokumentacijo. Posebej želimo poudariti tudi dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači profesionalno pristopajo obdelavi vseh dokumentov s področij znanosti in izobraževanja, kar pomeni, da poleg neposrednega prevajanja prepisa ocen in rezultatov znanstvenih raziskav, izvajajo tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz srbskega v japonski jezik, obdelujejo pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma znanstvene patente kot tudi predmetnike in programe fakultet ter druge dokumente, ki se nanašajo na ta področja.

Cena prevajanja iz srbskega v japonski jezik

  • Iz srbskega v japonski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!