Prevajanje iz srbskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav se to ne dogaja tako pogosto kot za druge kombinacije jezikov, ki jih imamo v ponudbi, je dejstvo, da imajo stranke potrebo tudi za neposrednim prevajanjem iz srbskega v korejski jezik, običajno pa se zahteva obdelava dokumentov v tej različici jezikov. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo obdelujejo tudi številne druge vsebine, izvajajo pa tudi tolmačenje in to vrsto storitve uporabljajo izključno na osnovi zahtev dogodka. Točneje poleg simultanega tolmačenja ti strokovnjaki lahko izvajajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Uradno ponudbo za ta vrsto storitve oblikujemo samo, ko od strank dobimo potrebne informacije, ki se tičejo organizacije določenega dogodka.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi revije, učbenike in dela književnosti oziroma različne vrste reklamnih materialov kot tudi poljudne oziroma strokovne besedilne vsebine. Prav tako naše stranke lahko dobijo profesionalno prevajanje iz srbskega v korejski jezik za spletne prodajalne, spletne strani in spletne kataloge pa tudi za programe oziroma za različne vrste aplikacij in za vse vrste materialov, ki so povezani s spletom. Toda moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo obdelavo teh materialov, pazijo na uporabo SEO (Search Engine Optimisation), da bi omenjenim vsebinam omogočili, da se čim bolje pozicionirajo v polju globalnega iskanja.

Za vse te vsebine velja pravilo o dostavi na prevajanje preko elektronske pošte, saj se princip razlikuje glede na situacijo, ko je strankam potrebno neposredno prevajanje za dokumente iz srbskega v korejski jezik. Ker morajo vsi priložiti izvirne dokumente, nam jih lahko jih pošljejo tudi to preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko, seveda pa imajo tudi možnost priti v prostore naše poslovalnice, da na ta način izvedejo dostavo izvirnikov na vpogled.


Prevajanje iz korejskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v korejski jezik

Prevzemanje vsebin, za katere se izvaja prevajanje, ne pa tudi overitev je enak kot tudi njihova dostava, tako da jih stranke lahko pošljejo v elektronski obliki, dokumente pa dobijo ali na določen naslov, ali pa jih osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice. Če se odločijo za prvo možnost oziroma za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na naslov, morajo to storitev plačati po aktualnem ceniku določene kurirske službe.

Vsaka stranka, ki ga zahteva nujno prevajanje določenega dokumenta iz srbskega v korejski jezik, ga mora najprej skenirati in poslati na naš elektronski naslov, potem pa izvede tudi dostavo izvirnikov na vpogled, pri čemer je v tem primeru zelo pomembno, da izbere način, ki omogoča najhitrejšo dostavo.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezikovni različici kompletno obdelujejo vse vrste dokumentacij in dokumentov oziroma izvajajo najprej njihovo prevajanje iz srbskega v korejski jezik in potem tudi overitev. Moramo poudariti, da gre tukaj za overitev z žigom sodnega tolmača, in da se ta zelo razlikuje od overitve s haškim (Apostille) žigom. Te vrste overitve omenjeni strokovnjaki ne izvajajo, saj ne sodi v njihovo pristojnost oziroma s strani državnih institucij nimajo dovoljenja, da to storijo. Zainteresirane stranke iz tega razloga morajo te informacije pridobiti v službah, ki so za njih pristojne in se pozanimati, ali se za njihove dokumente zahteva ta vrsta overitve. V primeru, da dobijo informacijo, da je haški žig obvezen za dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v korejski jezik, je izjemno pomembno vprašati, v katerem trenutku obdelave poteka ta overitev oziroma ali poteka po ali pa pred obdelavo s strani prevajalcev in sodnih tolmačev, zaposlenih v okviru naše institucije.

Najpomembneje je, da omenjene stranke pri nas pričakuje kompletna obdelava vseh vrst dokumentacij, tako osebne in gradbene oziroma poslovne kot tudi razpisne, medicinske in tehnične. Prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi kompletno obdelavo oziroma najprej v konkretni jezikovni različici izvajajo neposredno prevajanje in potem tudi overitev za vse dokumente s področij znanosti, izobraževanja in pravosodja oziroma prava pa tudi za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma za vse vrste potrdil in izjav pa tudi soglasij.

Simultano tolmačenje iz srbskega v korejski jezik

Glede na to, da je v praksi najbolj zastopano simultano tolmačenje iz srbskega v korejski jezik, tako da se prav izvedba te storitve izjemno pogosto zahteva od nas, pri čemer pa moramo posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko ponudijo tudi storitev, ki vključuje šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici. Ker so specializirani za vse tri vrste te storitve, ki se uporabljajo za različne vrste dogodka, je tudi posebej pomembno, da stranke vedo, da nas morajo informirati o vsem, kar se nanaša na organizacijo konkretnega dogodka. Točneje potrebno je, da nam posredujejo ustrezne informacije, ki se nanašajo na prostor, kjer naj bi le-ta potekal oziroma na število oseb, ki bodo na njem sodelovale kot tudi na trajanje dogodka. Seveda moramo vedeti tudi to, kako je organizator zamislil njegovo izvedbo, saj izključno v skladu s temi zahtevami lahko določimo, katere od vseh navedenih storitev lahko odgovori zahtevam organizatorja. V okviru ponudbe za to storitev se lahko najde tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je strokovna ekipa, ki je zadolžena za njeno izdelavo mnenja, da v tem primeru prav simultano tolmačenje iz srbskega v korejski jezik lahko na najboljši možni način odgovori na vse zahteve.

Naši strokovnjaki lahko izpolnijo zahtevo stranke, da v konkretni jezični različici prevedejo tudi dela beletrija oziroma poetska književna dela kot tudi romane pa tudi številne druga dela, ki se sodijo na področje proze. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi učbenike in potem tudi strokovne revije kot tudi ilustrirane in časopisne članke.

Pomembno je poudariti, da vsaka stranka, ki poseduje izdelan prevod iz srbskega v korejski jezik za vse vrste vsebin, pri čemer pa je mnenja, da njegova kakovost ni dobra, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolži profesionalne lektorje in korektorje, da pristopijo njihovi redakciji in ji s tem omogočijo, da dobi profesionalno obdelane vsebine.

Poleg vsega kar smo do tega trenutka navedli, moramo vse zainteresirane stranke tudi informirati, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo različne vsebine s področja marketinga. V aktualni ponudbi je, tako neposredno prevajanje PR člankov iz srbskega v korejski jezik kot tudi reklamnih zloženk oziroma plakatov in potem tudi brošur, letakov, katalogov in vseh drugih materialov, ki služijo za reklamiranje. Kar zadeva sam postopek njihove obdelave, omenjeni strokovnjaki pristopajo pravilnemu oblikovanju reklamnega sporočila iz omenjenih materialov, da bi izpolnili osnovni cilj oziroma omogočili vsem osebam, ki uporabljajo korejski jezik oziroma jim je materni, da na zelo enostaven način pridejo do informacij, ki se nahajajo v takšnih vsebinah.

Prevajanje spletnih prodajaln iz srbskega v korejski jezik

Če je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz srbskega v korejski jezik, ob maksimalno kakovostni uporabo SEO pravil (Search Engine Optimisation). Prav tako obdelujejo tudi spletne kataloge oziroma programsko opremo ter različne aplikacije in programe kot tudi spletne strani in številne druge vsebine, ki so povezane s spletom. Glede na to, da naši strokovnjaki pri njihovi obdelavi spoštujejo omenjena pravila, je vsem tem vsebinam omogočeno, da se relativno hitro po postavitvi na omrežje najdejo na precej boljšem položaju od dotedanjega.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo, da dobijo profesionalno izdelan prevod besedil, tako tistih, ki bodo predstavljena širši javnosti kot tudi tistih, ki so namenjena prikazovanju ožjemu krogu strokovnih oseb za posamezna področja. Ne glede na to, ali se ta besedila ukvarjajo s temo s področij ekologije in varstva okolja, menedžmenta, psihologije ali sociologije jih sodni tolmači in prevajalci seveda obdelujejo v skladu s pravili stroke, tukaj pa je tudi neposredno prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz srbskega v korejski jezik oziroma tistih, ki se ukvarjajo s temami s področij gradbene industrije, turizma in filozofije kot tudi bančništva, informacijskih tehnologij in farmacije ter izobraževanja in drugih znanstvenih disciplin, ki se nanašajo na družbene in na naravoslovne vede.

Prevajanje poslovnih poročil iz srbskega v korejski jezik

Za neposredno prevajanje poslovnega poročila iz srbskega v korejski jezik poskrbijo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki ga prav tako izvajajo tudi overitev dokumenta, ki je na ta način preveden, da bi mu s tem zagotovili zakonsko in pravno veljavnost. Tako zapriseženi sodni tolmač dokument, ki je v tej kombinaciji jezikov preveden, opremi s svojim žigom, da bi na ta način dal uradno potrdilo, da gre za vsebino, ki je povsem enaka kot v izvirnem dokumentu. Iz tega razloga se od strank zahteva, da na vpogled dostavijo izvirne dokumente, prav tako pa je tudi priporočljivo, da preverijo vse, kar se nanaša na overitev z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prevajajo tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje različnih pravnih oseb, kar vključuje prevajanje poslovnih odločitev, statuta podjetja in ustanovitvenih aktov kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe in vseh ostalih dokumentov, ki sodijo med to dokumentacijo.

Vsem strankam, ki jim je to potrebno, tudi omogočamo, da po ugodnih cenah in v relativno kratkih rokih dobijo kompletno obdelavo dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje neposredno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz srbskega v korejski jezik. Tako naši strokovnjaki poleg soglasja za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in potem tudi potrdilo o samskem stanu in ostale dokumente iz te skupine.

Prav tako se trudimo, da na čim boljši način odgovorimo na zahtevo tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz srbskega v korejski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg sklepa o razvezi zakonske zveze in pooblastila za zastopanje kompletno obdelajo tudi sodne odločbe in sklepe oziroma licence in potem tudi odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije in pogodbe ter sodne pritožbe, certifikate in ostale dokumente, ki so povezani s področjem prava. Prevajamo tudi osebne dokumente (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugo), ugodili pa bomo tudi zahtevi stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz srbskega v korejski jezik (znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in številni drugi).

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični različici lahko prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugo) pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in tehnično kot tudi razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugo).

Cena prevajanja iz srbskega v korejski jezik

  • Iz srbskega v korejski je po dogovoru
  • Iz korejskega v srbski je po dogovoru

Cena prevajanja iz srbskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru
  • Iz korejskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz srbskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!