Prevajanje iz srbskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva storitve, za katere so zadolženi prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je v ponudbi tudi neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik, omenjena storitev pa se nanaša na tolmačenje in na prevajanje v pisani obliki, stranke pa prav tako lahko dobijo tudi redakcijo različnih materialov, ki so v tej jezikovni različici nekakovostno prevedeni.

Prav poskrbimo, da na zahtevo strank izvedemo prevajanje v navedeni jezični različici tudi za različne vrste marketinških materialov, kot so na primer PR članki, brošure in reklamni plakati oziroma zloženke, katalogi in številne druge vsebine, ki služijo reklamiranju. Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi časopisne članke oziroma različne vrste revij kot tudi književna dela in učbenike. Izvajamo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik za spletne vsebine različnih vrst, tako da stranke dobijo profesionalno prevedene in optimizirane spletne strani in spletne kataloge pa tudi programe in aplikacije in potem tudi spletne prodajalne ter ostale vsebine, ki so povezane s spletnimi področji.

Naše stranke lahko dobijo tudi storitev kompletne obdelave video in zvočnih materialov, le-ta pa se nanaša najprej na njihovo neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik in potem tudi na storitev, tako sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezikovni različici prevajajo, tako dokumentarne in risane filme kot tudi informativne oddaje oziroma reklamna sporočila in igrane filme in potem tudi serije, zabavne oddaje in ostale video oziroma zvočne materiale.


Prevajanje iz madžarskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v madžarski jezik

Seveda moramo omeniti tudi to, da naši strokovnjaki izvajajo tolmačenje iz srbskega v madžarski jezik in tedaj uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Prav tako zainteresiranim osebam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če se naši strokovnjaki opredelijo za to vrsto tolmačenja, ko pripravljajo ponudbo.

Posebej poudarjamo podatek, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za profesionalno obdelavo različnih dokumentov oziroma izvajajo najprej njihovo prevajanje v konkretni jezikovni različici in potem pristopajo obdelavi v skladu z veljavnimi pravili oziroma izvajajo overitev prevedenih dokumentov in to katerekoli vrste. Tako poleg vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa se nanaša na kompletno obdelavo, tako različnih vrst izjav oziroma soglasij kot tudi potrdil in ostalih dokumentov iz te skupine. Prav tako strankam ponujajo tudi kompletno obdelavo za vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo kot tudi za tiste, ki se nanašajo področji prava ali pravosodja. Sodni tolmači in prevajalci pa na zahtevo strank prav tako prevajajo tudi katerikoli osebni dokument oziroma različne vrste dokumentacij, kot je recimo gradbena in razpisna pa tudi tehnična in medicinska, tako da strankam ponujajo kompletno obdelavo vsakega dokumenta, ki sestavlja omenjene dokumentacije.

V aktualni ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik za različne dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti in za številne druge vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej jezični različici. Ne glede na vrsto dokumenta, za katerega zahtevate obdelavo, morate spoštovati pravila, ki se nanašajo na dostavo vsebin na obdelavo. Gre za to, da je sodni tolmač, preden začne s svojim delom oziroma neposredno preden izvede overitev, dolžan primerjati preveden in izvirni dokument, kar pomeni, da je vsaka stranka dolžna na vpogled dostaviti izvirnike. Prav zato se tudi postopek pošiljanja takšnih vsebin na obdelavo vsekakor mora razlikovati, toda v principu za vse vrste materialov, za katero se zahteva prevajanje iz srbskega v madžarski jezik, pri čemer pa ne gre za dokumente, ima stranka pravico, da jih pošilja po elektronski pošti. Vse ostale vsebine pošilja ali s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, ali pa nam izvirne dokumente na vpogled prinese osebno.

Poleg tega se razlikuje tudi način, na katerega stranka lahko prevzame prevedene vsebine, glede na to, da je za dokumente določeno, da stori osebno, ali pa zahteva pošiljanje na določen naslov, konkretno storitev pa mora plačati v skladu s ceno, ki je navedena v tedaj veljavnem ceniku določene kurirske službe. Prevzemanje prevedenih vsebin, za katere se ne izvaja overitev sodnega tolmača, lahko poteka na lažji način oziroma preko elektronske pošte.

Posebej želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v vsakem primeru lahko izpolnijo tudi zahtevo stranke, ki ji je neposredno prevajanje določenega dokumenta iz srbskega v madžarski jezik potrebno posebej hitro in ko gre za tako imenovano nujno prevajanje. Samo v tem primeru je stranki dovoljeno, da najprej pošlje skenirane dokumente v elektronski obliki, da bi pospešil celoten postopek njihove obdelave ubrzao in da v najkrajšem roku potem izpolni obveznost in nam na vpogled dostavi izvirnike.

Absolutno vsaka stranka, ki ji je prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov potrebno za določen dokument, se mora zavedati, da obstaja možnost, da je zanj obvezna overitev s haškim žigom. Prav tako pa je zelo pomembna tudi informacija, da sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, ne smejo izvajati overitve z Apostille žigom, kar je pravzaprav njen drugačni naziv. Prav zato smo tudi omenili vse to, saj je potrebno, da vsaka stranka pridobi vse potrebne informacije, ki so povezane s to vrsto overitve, kar lahko stori v institucijah Republike Slovenije, ki so pristojne za njeno izvajanje. Najpomembneje je, da najprej izve, ali je s haškim žigom obvezno opremiti tudi dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik, tako zatem pa mora izvedeti tudi, ali se ta vrsta overitve izvaja potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo ali pa najprej poteka overitev s haškim žigom in šele potem poteka prevajanje v tej kombinaciji jezikov, pri čemer se v tem primeru prevajata, tako vsebina dokumenta kot tudi omenjenega žiga. Tako vsaka stranka dobi vse informacije o tem, po katerem principu se obdeluje določen dokument oziroma točno ve, kako dolgo naj bi trajal postopek njegove obdelave, saj se seveda trajanje razlikuje, glede na to, kdaj poteka overitev z Apostille žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz srbskega v madžarski jezik

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo različnih dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, lahko na zahtevo stranka izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz srbskega v madžarski jezik. Ko izvajajo to storitev, ji seveda pristopajo profesionalno kot tudi izvajanju vsake druge, kar pomeni, da stranke dobijo tudi dodatno storitev, ki se nanaša na overitev prevoda, ki pa prepuščena zapriseženemu sodnemu tolmaču, ki je del ekipe predstavništva naše institucije, kar pomeni, da bo določen dokument obravnavan kot pravno veljaven.

Naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti pa tudi vse ostale vrste potrdil oziroma izjav kot tudi soglasij, kar vključuje prevajanje iz srbskega v madžarski jezik za potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi ter za potrdilo o samskem stanu oziroma za soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in za vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Izpolnjujemo tudi zahteve strank, ki jim je potrebna kompletna obdelava poslovne dokumentacije, tako da sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo statut podjetja in vsekakor kompletno obdelujejo tudi fakture oziroma revizijska in letna poslovna poročila kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in potem tudi poslovne odločitve, finančna poročila in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje podjetnika ali določene pravne osebe. Ti strokovnjaki prav tako lahko na zahtevo strank prevajajo in potem izvedejo tudi overitev v skladu s pravili za prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi za potrdilo o opravljenih izpitih in za predmetnike ter programe fakultet oziroma za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, če tako zahtevajo stranke, pa lahko prevajajo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge nevezano za njihovo temo.

V ponudi storitev, ki jih lahko ponudimo strankam, je tudi neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik za rezultate znanstvenih raziskav oziroma za znanstvena dela kot tudi patente in za vse ostale vrste dokumentov, ki so na katerikoli način povezani s področjem znanosti.

Vsekakor smo dolžni posebej omeniti tudi dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci lahko svoje storitve izvajajo, ko se obdeluje katerikoli osebni dokument. Točneje rečeno, stranke pri nas lahko dobijo prevedene in potem tudi overjene absolutno vse osebne dokumente, kot so recimo izpiski iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o smrti oziroma o sklenjeni zakonski zvezi in potem tudi potni list in prometno dovoljenje kot tudi osebna izkaznica, obdelujemo pa tudi potrdila o državljanstvu, vozniško in delovno dovoljenje kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in še veliko neomenjenih osebnih dokumentov.

Različne vrste dokumentacij oziroma vsak dokument, ki predstavlja njihov sestavni del, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo v navedeni jezični različici. Poleg tehnične oziroma gradbene in razpisne dokumentacije (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in druga) prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo prevajanje iz srbskega v madžarski jezik in takoj potem tudi overijo prevod tudi za vse dokumente, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije, kot so na primer navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniški izvidi oziroma dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo.

Da ne pozabimo omeniti, da naši strokovnjaki lahko izpolnjujejo pričakovanja vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje pravnih aktov iz srbskega v madžarski jezik, tako da poleg pooblastila za zastopanje in sodnih odločb in certifikatov oziroma sodne pritožbe in različnih vrst pogodb, prevajajo in overjajo tudi sodne odločbe, licence in odločitve sodišč pa tudi pravni red Evropske Unije in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na področji pravosodja ali prava.

Tolmačenje iz srbskega v madžarski jezik

Dogodek, za katerega zahtevate tolmačenje iz srbskega v madžarski jezik, bo v celoti podprt z ustrezno storitvijo, ker sodni tolmači in prevajalci, ki jih mi zaposlujemo, lahko v tej jezični različici uporabijo vse vrste te storitve, ki so aktualne. Pravzaprav s tem mislimo predvsem na na simultano in šepetano kot tudi na konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, pa šele potem, ko strokovnjaki, ki so za to specializirani, analizirajo vse podatke, ki so jih posamezne stranke dolžne dostaviti, lahko sprejmejo ustrezno odločitev oziroma izberejo prav to vrsto storitve, ki lahko na najboljši način odgovori na potrebe tega dogodka. Vsekakor nas morajo stranke seznaniti s številom oseb, ki bodo sodelovale na tem dogodku kot tudi o lastnostih prostora, v katerem bo potekal, toda prav tako je potrebno, da nam posredujejo vse pomembne podatke, ki se nanašajo na njegovo organizacijo. Glede na to, da je v naši ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, zainteresiranim strankam omogočamo tudi to storitev, če odločimo prav za uporabo te vrste storitve.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vrste književnih del, kar vključuje prevajanje iz srbskega v madžarski jezik za dela beletrije ter za romane oziroma za katerekoli, tako poetsko kot tudi prozno delo. Razumljivo je, da prav tako prevajajo tudi učbenike, nevezano za to, katero področje obdelujejo in kako obsežni so, toda strankam prav tako omogočamo tudi profesionalno obdelavo ilustriranih revij in časopisnih člankov ter strokovnih in otroških oziroma katerihkoli drugih vrst revij.

Neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz srbskega v madžarski jezik je prav tako v ponudi naše poslovalnice, da bi zainteresirana stranka lahko dobila vsebine te vrste, ki jih lahko prikazuje tudi na spletu in v kinematografih kot tudi na televiziji jih predvaja na radijskih postajah ali kateremkoli drugem mediju, bomo poskrbeli za to, da zagotovimo tudi storitev, ki se nanaša na njihovo podnaslavljanje pa tudi sinhronizacijo. Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezikovni različici prevajajo, ne samo dokumentarne in animirane filme, ampak tudi serije in potem tudi zabavne in informativne oddaje kot tudi igrane filme, ne glede na to kateremu žanru pripadajo oziroma reklamna sporočila, risane filme in številne druge video in zvočne vsebine. Za njimi pa obdelavo prevzamejo profesionalni podnaslavljalci kot tudi osebe, ki lahko izvajajo sinhronizacijo konkretnih vsebin, če je to v skladu z zahtevami strank.

Prevajanje reklamnih letakov iz srbskega v madžarski jezik

Pogoj, da je prevajanje reklamnih letakov in ostalih marketinških materialov v konkretni jezični kombinaciji profesionalno, je, da poteka tako kot to določajo pravila marketinga, to pa pomeni, da morajo prevajalci in sodni tolmači, ki to storitev ponujajo, spoštujejo pravila, ki se nanašajo na dober marketing oziroma sporočilo, ki ga material te vrste v srbskem jeziku vsebujejo, oblikuje po pravilih, ki so prisotna v madžarskem jeziku. Ko obdelava takšnih vsebin poteka na opisan način, je absolutno dosežen namen, ki ga ima njihovo prevajanje iz srbskega v madžarski jezik, saj se vsem Madžarom in generalno osebam, ki uporabljajo ta jezik, omogoča, da dobijo jasen vpogled v to, kar se skozi reklamne letake oziroma zloženke ali plakate, PR članke kot tudi brošure pa tudi ostale marketinške materiale prikazuje.

Vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi da dobijo tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v madžarski jezik. Poleg spletnih strani sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi spletne kataloge kot tudi programsko opremo (programi in aplikacije) oziroma spletne prodajalne in ostale vsebine, ki so povezani z globalnim omrežjem. Da bi pojasnili, zakaj navajamo, da se izvaja profesionalno prevajanje takšnih vsebin, želimo posebej poudariti, da naši strokovnjaki njihovi pri obdelavi uporabljajo pravila, povezana za optimizacijo spletnih materialov oziroma spoštujejo smernice, ki so povezane s SEO (Search Engine Optimisation). Njihova osnovna vloga je, da prevedeni spletne vsebine zavzamejo precej bolši položaj na spletu oziroma v okviru iskanja, kar ima pozitivni učinak tudi na njihove lastnike in na njihovo poslovanje.

Glede na to, da so v naši poslovalnici prav tako zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji, omogočamo njihove storitve vsakomur, ki ima potrebo, da jih dobi. Poudarjamo, da se redakcija poteka samo v primeru, ko je neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik izvedeno s strani nestrokovnih oseb in tedaj je potrebno, da ti strokovnjaki uporabijo svoje znanje in seveda pravila stroke, da bi na čim boljši način popravili takšno vrsto prevajanja in konkretni stranki ponudili možnost, da relativno hitro dobi vse vrste vsebin, ki so kakovostno prevedene v navedeni jezični kombinaciji.

Dolžni smo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v madžarski jezik, kar se nanaša na obdelavo strokovnih in tako imenovanih poljudnih besedilnih vsebin. Njihova tema je lahko povezana s katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved, saj naši strokovnjaki poleg potrebnih izkušenj na področju, za katero so specializirani, posedujejo tudi zavidljivo raven znanja v zvezi s splošno kulturo, tako da z gotovostjo lahko rečemo, da je prevajanje, ki ga izvajajo, absolutno profesionalno. Poleg političnih, psiholoških, socioloških in besedil s področja financ oziroma tistih, ki obdelujejo določeno ekonomsko ali pa temo s področja turizma, prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezikovni različici obdelajo tudi besedila, ki se so povezana s katerokoli temo s področij ekologije in varstva okolja, znanosti ali komunikologije oziroma farmacije in gradbene industrije kot tudi medicine pa tudi menedžmenta, informacijskih tehnologij, marketinga, bančništva in še veliko drugih znanstvenih disciplin. Ne glede na temo, vam zagotavljamo, da naši strokovnjaki izvajajo njihovo neposredno prevajanje iz srbskega v madžarski jezik pod odličnimi pogoji in poleg tega poudarjamo, da se celoten postopek obdelave takšnih vsebin lahko pospeši, saj je strankam omogočeno pošiljanje vsebin na obdelavo na najenostavnejši in najhitrejši način oziroma jih lahko skenirajo in pošljejo na naš elektronski naslov.

Cena prevajanja iz srbskega v madžarski jezik

  • Iz srbskega v madžarski je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 13 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!