Prevajanje iz srbskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg prevajanja dokumentov iz srbskega v grški jezik, Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi njihovo overitev, da bi se določen dokument, ki se obdeluje, lahko obravnaval kot pravno veljaven. Poudarjamo, da to overitev izvajajo izključno zapriseženi sodni tolmači, toda tega žiga ne smete pomešati s haškim. Sicer pa je drugačen naziv za to vrsto žiga tudi Apostille, pri čemer prevajalci in sodni tolmači, ki jih mi zaposlujemo, ne morejo izvajati te vrste overitve, saj ni v njihovi pristojnosti. Samo iz tega razloga tudi poudarjamo, da bi bilo vsekakor dobro, da se vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje tej kombinaciji jezikov, sam pozanima, ali se zanje zahteva overitev z Apostille žigom oziroma kdaj se ta vrsta overitve mora izvesti. Poudarjamo, da overitev s haškim žigom najpogosteje poteka, ko omenjeni strokovnjaki končajo z obdelavo določenega dokumenta, čeprav obstajajo tudi tisti, kjer najprej poteka overitev s haškim žigom in tedaj se dokument obdeluje v skladu z veljavnimi pravil.

Glede na to, da se je sodni tolmač dolžan osebno prepričati, ali je vsebina izvirnega in v tej jezikovni različici prevedenega dokumenta enaka, se vsaka stranka, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v grški jezik potrebno za dokumente, zavezuje, da v trenutku dostave vsebin na obdelavo vsekakor priloži tudi izvirnike na vpogled. Tako preko „Pošte Slovenije“ in to s priporočeno pošiljko, jih prav tako lahko dostavi tudi osebno oziroma ima pravico, da zadolži določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naslov poslovalnice naše institucije.

Prevzemanje obdelanih dokumentov vključuje dve možnosti, tako da se vsaka posamezna stranka odloča med osebnim prevzemanjem, in dostavo kompletno obdelanih dokumentov na njegov naslov, pri čemer mora to storitev plačati v skladu s cenikom določene kurirske službe.


Prevajanje iz grškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v grški jezik

Samo v primeru, ko nekdo zahteva nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v grški jezik, ima pravico, da izvirnike dostavi naknadno in da jih najprej pošlje preko elektronske pošte.

Vsaka stranka lahko pričakuje, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste dokumentov, za katere zahteva prevajanje, kar pa se nanaša, tako na dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah oziroma na različne vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in druga) kot tudi na vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo).

Omenjeni strokovnjaki v konkretni kombinaciji jezikov seveda kompletno obdelujejo tudi vse osebne dokumente (delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugo), pri čemer strankam ponujamo tudi prevajanje pravnih aktov iz srbskega v grški jezik. Ob tej priložnosti poleg sodb kompletno obdelajo tudi certifikate in odločitve sodišč oziroma različne vrste pogodb pa tudi sodne pritožbe in pooblastilo za zastopanje kot tudi sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, licence in druge dokumente, ki se nanašajo ali na področje prava ali pa na področje pravosodja.

Prav tako kompletno obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo, pri čemer poleg poslovnih odločitev in ustanovitvenih aktov podjetja prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi obdelavi vseh vrst poslovnih poročil oziroma finančnih, letnih in revizijskih pa tudi poslovnih odločitev, statuta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Izvajamo tudi kompletno obdelavo za različne dokumente s področij znanosti in izobraževanja, tako da pristopamo prevajanju in potem tudi overitvi z žigom sodnega tolmača za znanstvena dela in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma za zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz srbskega v grški jezik pa tudi rezultatov znanstvenih raziskav, prepisa ocen ter potrdila o rednem šolanju, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi seminarske naloge in potem tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela kot tudi diplomske naloge in vse druge dokumente, ki se na navedena področja nanašajo.

Želimo omeniti tudi to, da zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje različnih vrst dokumentacij iz srbskega v grški jezik, kar se nanaša predvsem na vse dokumente, ki so del gradbene oziroma razpisne dokumentacije kot tudi na vse tiste, ki predstavljajo sestavni del tehnične dokumentacije. Ob tej priložnosti naši strokovnjaki obdelujejo, tako gradbene projekte in navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi vse druge dokumente, ki se lahko predstavljajo del vseh predhodno navedenih vrst dokumentacij.

Razumljivo je, da naši strokovnjaki poleg dokumentov prevajajo tudi številne druge vsebine, za katere stranke zahtevajo obdelavo v navedeni jezični kombinaciji in poudarjamo, da je pri njih postopek dostave na prevajanje različen, tako da imate pravico, da jih zelo enostavno pošljete oziroma jih skenirane posredujete na naš elektronski naslov. To se priporoča zato, ker bo postopek obdelave teh vsebin potekal hitreje in če se stranka opredeli za takšen način njihovega prevzemanja, tudi mi njej lahko prevedene omenjene materiale dostavimo na popolnoma enak način.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v odvisnosti od potreb oziroma zahtev, lahko izvedejo neposredno prevajanje iz srbskega v grški jezik za vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga (vizitke, brošure, PR članki, katalogi, zloženke, plakati in drugi), prav tako pa obdelujejo tudi različne vrste revij oziroma časopisne članke. Ko je to potrebno, prevajajo tudi učbenike pa tudi vse materiale, ki se nanašajo na področje spleta, pri čemer je treba poudariti, da pri prevajanju spletnih prodajaln, spletnih strani in spletnih katalogov in drugih podobnih vsebin spoštujejo pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletno iskanje.

V ponudbi storitev, ki jih izvajajo omenjeni strokovnjaki, je tudi neposredno prevajanje književnih del iz srbskega v grški jezik, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi različne vrste besedil in vsem strankam ponujajo storitev, ki je povezana s tolmačenjem v konkretni jezični različici. Glede na to, da so naši strokovnjaki specializirani, tako za konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz srbskega v grški jezik, stranke dobijo informacijo točno katera storitev bo uporabljena za dogodek, ki ga organizirajo, ko nas seznanijo s potrebnimi detajli. Želimo omeniti tudi to, da je v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje in posebej poudarjamo, da se bomo vsekakor potrudili, da pri izdelavi ponudbe za navedeno storitev maksimalno kakovostno odgovorimo na vse zahteve, tako stranke oziroma organizatorja kot tudi samega dogodka.

Kadarkoli je to potrebno, lahko izvedemo tudi redakcijo, ker obstajajo stranke, ki imajo izdelane prevode iz srbskega v grški jezik za določeno vrsto vsebin, toda zahtevajo to storitev, ker v takšnih materialih obstajajo določene pomanjkljivosti, ki jih lahko popravijo izključno strokovni lektorji in korektorji z uporabo pravil korekture in lekture.

Posebej je pomembno poudariti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem, ki so zainteresirani, lahko v konkretni jezikovni različici ponudi tudi kompletno obdelavo, tako video vsebin kot tudi vseh vrst zvočnih materialov. Ta storitev se nanaša najprej na njihovo neposredno prevajanje iz srbskega v grški jezik in potem tudi na sinhronizacijo, tako serij in različnih vrst oddaj kot tudi reklamnih sporočil in potem tudi vseh vrst filmov (animirani, dokumentarni, igrani ...), pri čemer lahko izvajamo tudi storitev podnaslavljanja vseh teh materialov.

Prevajanje potrdilo o stanju računa v banki iz srbskega v grški jezik

Glede na to, da je zelo jasno definiran postopek, ki ga določa neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz srbskega v grški jezik, moramo poudariti, da stranke prav takšen način obdelave pričakuje v naši poslovalnici. Le-ta vključuje, takoprevajanje v tej jezikovni različici kot tudi overitev, ki jo izvajajo uradno pooblaščene osebe - sodni tolmači, zaposleni v ekipi poslovalnice naše institucije.

Prav tako vsi, ki imajo potrebo, da v optimalnem roku in pod zelo ugodnimi pogoji dobijo potrdilo o stanju računa v banki pa tudi katerikoli drugi dokument, profesionalno preveden, ki ga bodo lahko potem uporabljali na enak način kot vsak drugi pravno veljavni dokument. Najpomembneje je, da na vpogled dostavijo izvirne dokumente, da bi postopek overitve potekal v skladu s smernicama, ki jih določa aktualni zakon. Poleg tega se od vseh njih pričakuje tudi, da predhodno izvedejo vsa potrebna preverjanja v zvezi z overitvijo s haškim žigom (Apostille) za navedeni ali določen drugi dokument.

Poleg omenjenega potrdila prevajalci in sodni tolmači na popolnoma enak način izvajajo tudi obdelavo drugih vrst potrdil, kot na primer potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov oziroma o stalni zaposlitvi, prav tako pa obdelujejo tudi druge dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah, oziroma različne vrste izjav, potrdil in soglasij, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in druga. Izpolnjujemo zahteve vsake posamezne stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v grški jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in drugo), prav tako pa seveda prevajamo tudi vsak dokument, ki je del poslovne dokumentacije (statut podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, poslovne odločitve, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in druga) pa tudi tiste, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vsi drugi, ki sodijo vanjo).

Prav tako se razume, da sodni tolmači in prevajalci na enak način obdelujejo tudi gradbene projekte oziroma vsak dokument, ki je sestavni del gradbene dokumentacije, prevajajo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo in številne druge dokumente, ki predstavljajo sestavni del, tako tehnične kot tudi razpisne dokumentacije. V navedeni jezikovni različici prav tako prevajamo tudi potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi potrdilo o rednem šolanju oziroma rezultate znanstvenih raziskav, poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v grški jezik za diplome in dodatke k diplomi ter za prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi za znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet in za ostale dokumente, ki so neposredno povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti.

Neposredno prevajanje iz srbskega v grški jezik se nanaša tudi na kompletno obdelavo pravnih aktov, tako da omenjeni strokovnjaki poleg pravnega reda Evropske Unije in različnih licenc oziroma pooblastila za zastopanje strankam omogočajo, da dobijo tudi kompletno obdelane sodne odločbe pa tudi tožbe in odločitve oziroma sodne pritožbe in sklepe ter vse vrste pogodb in certifikatov kot tudi druge dokumente s področij pravosodja ali prava.

Prevajanje risanih filmov iz srbskega v grški jezik

V primeru, ko se zahteva neposredno prevajanje risanih filmov iz srbskega v grški jezik, strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford na maksimalno profesionalen način odgovori na te zahteve, saj zainteresiranim strankam omogoča tudi njihovo sinhronizacijo, ponuja pa tudi podnaslavljanje. To pa se ne nanaša samo na risane, ampak tudi na igrane, dokumentarne in animirane filme, prav tako pa prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici najprej obdelujejo tudi informativne oddaje in reklamna sporočila oziroma izobraževalne in zabavne oddaje kot tudi serije, otroške oddaje in vse druge vrste video in zvočne materiale in potem njihovo obdelavo prepustijo svojim kolegom, tako da bodo le-ti zelo hitro pripravljeni za plasiranje.

Lahko izpolnimo tudi zahtevo stranke, ki v omenjeni jezični različici želi dobiti prevedena književna dela katerekoli vrste, poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje romanov iz srbskega v grški jezik, strankam pa omogočajo, da dobijo profesionalno obdelano tudi katerokoli drugo književno delo iz domene poezije ali proze oziroma beletrije. Prav tako na zahtevo strank prevajamo tudi učbenike, omogočamo pa jim tudi, da dobijo prevedene časopisne članke kot tudi vsebino, tako poljudnih in ilustriranih kot tudi strokovnih, otroških in drugih revij.

Poudarjamo tudi to, da naši strokovnjaki lahko odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje besedil iz srbskega v grški jezik, pri čemer tudi poudarjamo, da lahko obdelujejo, tako besedila, ki bodo predstavljena strokovnjakom za določeno področje kot tudi vse tista, ki bodo dostopna širokemu krogu ljudi. Če je stranka, ki zahteva to storitev, zaskrbljena zaradi tega, ker je tema besedil, za katere zahteva prevajanje v omenjeni jezikovni različici, morda malo bolj neobičajna ali redkeje obdelovana, želimo reči samo to, da lahko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje za besedila, katerih tema se nanaša na katerokoli vejo družbenih in naravoslovnih ved. Poleg tistih, ki se nanašajo na turizem, gradbeno industrijo ter ekologijo in varstvo okolja, obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko, povezano s področji medicine, izobraževanja in psihologije ter znanosti in sociologije oziroma farmacije, odgovorili pa bodo tudi na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava za besedila s področij komunikologije, politike in menedžmenta kot tudi bančništva in drugih znanstvenih disciplin.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo zadostno raven znanja s področja marketinga, podajamo trditev, za katero tudi absolutno stojimo, da izvajajo tudi profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz srbskega v grški jezik. Natančneje rečeno, pri obdelavi brošur, plakatov ali katalogov oziroma reklamnih zloženk, PR člankov in vizitk ter vseh drugih vsebin, ki sodijo v domeno marketinga, pazijo predvsem na uporabo pravila, ki se na tem področju uporabljajo, to pa pravzaprav pomeni, da sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam oziroma govorcem grškega jezika, prilagodijo pravilom, ki jih določa konkretno področje in jim s tem dajejo možnost, da se ustrezno seznanijo z vsem, kar se skozi omenjene vsebine predstavlja.

Prevajanje spletnih katalogov iz srbskega v grški jezik

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi bilo neposredno prevajanje spletnih katalogov iz srbskega v grški jezik uspešno in da bi veljalo za profesionalno in strokovno, je, da se prilagodi zahtevam spletnega iskanja. To pa pomeni, da se pri njegovi obdelavi posebna pozornost namenja tudi SEO (Search Engine Optimisation), pri čemer gre za pravila, ki jih strokovni prevajalci in sodni tolmači v naši poslovalnici uporabljajo, ko obdelujejo, ne samo spletne kataloge, ampak tudi vse druge vsebine v zvezi s spletom, da bi na ta način vplivali na doseganje bistveno boljšega položaja za te materiale na spletu. Poudarjamo, da prav tako lahko po enakem principu prevajajo tudi spletne strani pa tudi različne vrste aplikacij kot tudi vsebino spletnih prodajaln in katerikoli program ter vse druge materiale, ki jih do zdaj nismo omenili in so povezani s tem področjem.

Zainteresirane stranke, ki organizirajo katerokoli vrsto dogodka, imajo možnost, da od naših strokovnjakov zahtevajo izvajanje storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz srbskega v grški jezik. In glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja v konkretni jezikovni različici prav tako lahko uporabljajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno, je pomembno, da nam stranke dostavijo vse podatke, ki se nanašajo na potek tega dogodka. Točneje rečeno, izvedeti moramo vse, kar zadeva njegovo organizacijo, poudarjamo pa, da to moramo zahtevati od strank zato, ker je točno določeno, katera od omenjenih vrst tolmačenja se mora uporabiti v določenem primeru. Zelo je pomembno, da vemo, koliko ta oseba pričakuje, da bo prisotno ljudi oziroma v kakšnem prostoru naj bi potekal ta dogodek kot tudi, koliko naj bi točno trajal, vsekakor pa je dobro, da nas informirajo tudi o vseh drugih detajlih, ki so povezani z njegovo organizacijo, saj nam bo to v veliko pomoč pri sestavljanju ponudbe za konkretno storitev. Poudarjamo, da vse stranke naše institucije lahko pod izjemno dobrimi pogoji najamejo opreme za simultano tolmačenje, treba pa je tudi omeniti, da gre za opremo zadnje generacije, tako da ne dvomimo, da boste zadovoljni z njeno kakovostjo in delovanjem.

Prav tako lahko poskrbimo za to, da popravimo napake, če obstajajo v prevodih, ki so na narejeni na drugem mestu, saj so v naši ekipi tudi profesionalni korektorji in lektorji.

Cena prevajanja iz srbskega v grški jezik

  • Iz srbskega v grški je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!