Prevajanje iz srbskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Verovatno so do zdaj vsi dobili informacijo, da samo Prevajalski center Akademije Oxford v celi naši državi zaposluje strokovnjake, ki so primarno specializirani za prevajanje iz estonskega v naš jezik in v številne druge jezike pa tudi v obratni smeri. Prav iz tega razloga lahko strankam ponujamo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v estonski jezik, sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo to storitev pa poskrbijo, da izpolnijo zahtevo vsake posamezne stranke oziroma obdelujejo najrazličnejše vsebine v pisni obliki, strankam pa prav tako omogočajo, da dobijo tudi tolmačenje v navedeni jezikovni različici.

Moramo poudariti, da naši strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi najrazličnejše vrste dokumentov, prav tako pa izvajajo tudi lekturo in korekturo oziroma pristopajo storitvi redakcije, če se zgodi, da je stranka nekomu na izvajanje obdelave predala različne vsebine, pri čemer pa ni dobila kakovostne storitve. Vse zainteresirane stranke se morajo zavedati, da se prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za obdelavo različnih vrst materialov, povezanih s področjem marketinga pa tudi književna dela oziroma besedila katerekoli tematike, kompleksnosti, dolžine in namena.

V omenjeni jezični različici prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje za vse vrste spletnih vsebin, tako da strankam ponujajo prevajanje v konkretni jezični različici ob uporabi smernic, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Poleg vse tega v navedeni jezični različici prav tako prevajajo učbenike pa tudi časopisne članke oziroma ilustrirane in strokovne revije kot tudi vse ostale vsebine, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v estonski jezik.


Prevajanje iz estonskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v estonski jezik

Izvajamo tudi kompletno obdelavo za video in zvočne materiale, tako da stranke pri nas v navedeni jezikovni različici dobijo najprej prevajanje za različne vrste filmov (animirani, dokumentarni, igrani, različnih vrst) in oddaj (zabavne, otroške, informativne, izobraževalne in ostale) oziroma za serije, reklamna sporočila in za vse ostale vsebine te vrste, potem pa jim omogočamo, da dobijo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Kar zadeva tolmačenje v konkretni jezični različici, prevajalci in sodni tolmači v odvisnosti od same vrste dogodka in zahtev stranke izvajajo šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje. Posebej želimo poudariti, da je del naše ponudbe tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ta storitev pa se bo našla v ponudbi samo v primeru, če ekipa strokovnjakov, ki so zadolženi za njeno izdelavo, oceni, da je to ustrezna vrsta storitve.

Posebej moramo omeniti tudi prevajanje dokumentov iz srbskega v estonski jezik, saj gre za specifično vrsto storitve, glede na to, da poleg nje stranke pri nas pričakuje tudi overitev. Ker gre za overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, je to obveznost naše institucije, prav tako pa moramo omeniti tudi to, da mora vsaka stranka, ki je ta storitev potrebna, sama pridobiti informacije, ki se nanašajo na overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot Apostille ali haški. Za to vrsto overitve so zadolženi strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru posebnih oddelkov okrožnih sodišč naše države in samo oni lahko tudi ponudijo potrebne informacije stranki, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Akademije Oxford, za to niso pristojni. V primeru, da se zgodi, da stranka dobi informacijo, da je s haškim žigom obvezno opremiti dokumente, za katere zahteva obdelavo, mora obvezno tudi vprašati, ali ta vrsta overitve poteka potem, ko naši strokovnjaki prevedejo in overijo določen dokument ali pa najprej poteka overitev s haškim žigom, pa se šele potem izvaja obdelava konkretnega dokumenta v skladu s pravili. Poudarjamo, da je od teh informacij odvisno tudi trajanje celotnega postopka pa tudi informacija, ki se nanaša na to, kam ga stranka najprej nosi na obdelavo.

Glede na to, da je obveznost sodnega tolmača, da izvede primerjanje prevedenega in izvirnega dokumenta, moramo od strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v estonski jezik, zahtevati dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, tako da jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe oziroma nam jih lahko prinesejo neposredno v poslovalnico. Za vse ostale vsebine, katerih obdelava ne vključuje overitve, je predvidena dostava na obdelavo preko elektronske pošte, na enak način pa po koncu prevajanja poteka tudi njihovo prevzemanje.

Stranke prevedene in s strani sodnega tolmača overjene dokumente prevzemajo v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, če jim to tako ustreza, lahko pa jim jih dostavimo na domači naslov. Kdor se odloči za ta način dostave, mora navedeno storitev seveda plačati neposredno kurirju, saj le-ta ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Pravico, da skenirane dokumente dostavi na elektronski naslov, ima samo stranka, ki ima potrebo za nujnim prevajanjem dokumentov iz srbskega v estonski jezik, pri čemer je seveda dolžna dostaviti tudi izvirnike in to v skladu s predhodno navedenimi smernicami.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezikovni različici obdelujejo vsak dokument, ki je povezan s področji prava ali pravosodja oziroma znanosti ali izobraževanja in strankam omogočajo kompletno obdelavo vseh osebnih in dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različnih vrst izjav, soglasij in potrdil. Prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo tudi dokumente, ki sodijo med poslovno oziroma razpisno in gradbeno kot tudi tehnično dokumentacijo pa tudi številne druge dokumente, za katere stranke zahtevajo obdelavo.

Prevajanje potrdil iz srbskega v estonski jezik

Strokovnjaki zaposleni v okviru naše institucije, so specializirani tudi za neposredno prevajanje vseh vrst potrdil iz srbskega v estonski jezik, na prvem mestu mislimo na potrdilo o nekaznovanosti. Stranke ob tej priložnosti dobijo dokument, ki je preveden in overjen z žigom pooblaščenih oseb, prevajalci in sodni tolmači pa prav tako obdelujejo tudi druge vrste potrdil oziroma izjav in soglasij. Poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o samskem stanu kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kar se nanaša na prevajanje iz srbskega v estonski jezik, tako za potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter prepis ocen kot tudi za diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet oziroma za rezultate znanstvenih raziskav, po potrebi pa prevajajo tudi znanstvene patente kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela in številne druge dokumente, ki so povezani z navedenimi področji. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci najprej prevajajo in potem tudi overjajo vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje in druge osebne dokumente), strankam pa prav tako omogočajo neposredno prevajanje iz srbskega v estonski jezik za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma za navodila za uporabo kot tudi za vse ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno, razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Na zahtevo zainteresiranih strank prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi kompletni obdelavi medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugo), prav tako pa ponujajo tudi neposredno prevajanje za različne pravne akte (odločitve sodišč, licence, sodne odločbe in sklepe, pogodbe, sodne odločbe, certifikati, pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije in ostali dokumenti, povezani s področjema prava in pravosodja).

Razume se, da naši strokovnjaki kompletno obdelujejo, tako ustanovitvene akte podjetja in fakture oziroma letna poročila kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in potem tudi statut podjetja in poslovne odločitve ter revizijska in finančna poslovna poročila pa tudi vse ostale dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v estonski jezik, ima dolžnost spoštovati pravilo, ki je povezano z dostavo izvirnih vsebin na vpogled, pričakuje pa se tudi, da pridobi vse potrebne informacije v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom za vse te dokumente.

Prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v estonski jezik

Ne glede na to, ali stranka zahteva prevajanje iz srbskega v estonski jezik za spletne strani ali druge vrste vsebin s spletnega področja, kot so na primer spletne prodajalne, spletni katalogi ali programska oprema (aplikacije in programi različnih vrst), vam zagotavljamo, da sodni tolmači in prevajalci njihovo zahtevo izpolnjujejo na maksimalno profesionalen način. Ko pa je to potrebno, uporabljajo tudi smernice, ki se nanašajo na optimizacijo teh vsebin, kar pomeni, da prevajanje teh materialov poteka v skladu s pravilom SEO (Search Engine Optimisation). Tako obdelani materiali, se zelo hitro po uradni postavitvi na splet, pojavijo na precej boljšem mestu v okviru iskanja in to prav zaradi uporabe teh pravil.

Lahko ponujamo tudi storitve, ki jih izvajajo strokovni korektorji in lektorji, pri čemer posebej poudarjamo, da je redakcija materialov namenjena vsem tistim vsebinam, za katere je neposredno prevajanje iz srbskega v estonski jezik izvedeno neprofesionalno.

Prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v estonski jezik, pri čemer moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko prevajajo besedila katerekoli vsebine oziroma namena in dolžine. Torej, ne glede na to, ali gre za strokovna ali poljudna besedila, navedeni strokovnjaki prevajajo vse vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije in farmacije pa tudi tiste, ki se nanašajo na področja informacijskih tehnologij in znanosti oziroma bančništva in potem tudi vse, ki se nanašajo na politiko ali pravo in sociologijo, turizem ter ostala področja, ki sodijo v domeno, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Kar zadeva neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz srbskega v estonski jezik, moramo tudi poudariti, da vsaka stranka, ki je zainteresirana za njihovo obdelavo, lahko pričakuje, da ji bo zagotovljena storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja. Razumljivo je, da sodni tolmači in prevajalci profesionalno odgovorijo na zahtevo strank, ki jim je kompletna obdelava potrebna za različne vrste filmov, od dokumentarnih in risanih pa do animiranih in igranih, lahko pa izvedejo tudi neposredno prevajanje reklamnih sporočil v predhodno omenjeni jezikovni različici kot tudi vseh vrst oddaj, od zabavnih preko izobraževalnih pa do informativnih pa tudi vseh ostalih zvočnih in video vsebin.

Prevajanje romanov iz srbskega v estonski jezik

Profesionalno prevajanje romanov iz srbskega v estonski jezik je del uradne ponudbe naše institucije, pri čemer posebej poudarjamo, da so prevajalci in sodni tolmač specializirani tudi za profesionalno obdelavo drugih vrst književnih del v navedeni jezikovni različici. Poleg beletrije prav tako prevajajo tudi dela, ki sodijo na področje poezije in proze kot tudi vsa druga književna dela. Razumljivo je, da omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi različne vrste učbenikov oziroma vsebino ilustriranih in strokovnih revij kot tudi časopisne članke.

Prav tako želimo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno prevajajo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, tako da stranke lahko dobijo, ne samo neposredno prevajanje brošur in katalogov iz srbskega v estonski jezik, ampak tudi vizitk, reklamnih zloženk in PR člankov pa tudi plakatov in drugih reklamnih materialov. Poudarjamo, da pri njihovi obdelavi naši strokovnjaki v celoti spoštujejo, tako pravila stroke kot tudi pravila, ki so prisotna na področju marketinga, tako da z gotovostjo lahko rečemo, da prevajanje takšnih vsebin poteka absolutno profesionalno. Ko končajo z njihovo obdelavo, bodo vsi govorci estonskega jezika, ki se srečajo s prevedenimi materiali, lahko razumeli, zakaj gre oziroma kaj se skozi omenjene vsebine prikazuje.

Če to zahteva stranka, naši strokovnjaki prav tako lahko izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v estonski jezik. Prav tako jim omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod pogojem, da se strokovna ekipa v naši poslovalnici, ki sestavlja ponudbo za to storitev, opredeli za to vrsto tolmačenja. Pogoj, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko uporabili tisto storitev, ki lahko absolutno korektno odgovori na zahteve določenega dogodka, je, da nas stranka informira o vseh detajlih v zvezi z njegovo organizacijo. Poleg podatka o številu udeležencev, moramo ob tej priložnosti dobiti tudi jasno informacijo o tem, kako dolgo naj bi ta dogodek trajal, prav tako pa moramo vedeti, v katerem prostoru se dogodek organizira oziroma na kakšen način naj bi potekal, saj naši strokovnjaki izključno na osnovi tega lahko določajo, katera od vseh teh storitev lahko da ustrezen odgovor na konkretne zahteve.

Cena prevajanja iz srbskega v estonski jezik

  • Iz srbskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz srbskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz srbskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!