Prevajanje iz srbskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalno prevajanje iz srbskega v poljski jezik je prav tako del ponudbe storitev, za katere so specializirane osebe, zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Glede na to, da so poleg prevajalcev in sodnih tolmačev v naši ekipi tudi številni drugi strokovnjaki, ki so prav tako specializirani za zagotavljanje storitev, povezanih s kombinacijo jezikov, vse naše stranke lahko dobijo tudi številne druge profesionalne storitve. Poleg redakcije tistih vsebin, za katere je že izvedeno neposredno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov, pri čemer pa so se vanje prikradle določene napake, ki jih lektorji in korektorji morajo popraviti, prav tako pa izvajamo tudi kompletno obdelavo dokumentov oziroma vseh video in zvočnih materialov.

Kar zadeva prevajanje različnih vrst video oziroma zvočnih vsebin v navedeni kombinaciji jezikov, želimo posebej poudariti, da njihova kompletna obdelava vključuje tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, tako reklamnih sporočil, oddaj in serij kot tudi filmov in številnih drugih materialov te vrste. Trudimo se, da izpolnimo pričakovanja tudi tistih strank, ki jim je potrebno tolmačenje iz srbskega v poljski jezik, ker so prevajalci in sodni tolmači specializirani za zagotavljanje storitev šepetanega pa tudi simultanega in konsekutivnega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Glede na to, da gre za storitve, ki so namenjene točno določeni vrsti dogodka, je izjemno pomembno, da nam stranke pravočasno dostavijo vse podatke, ki so potrebni za določanje ustrezne storitve, kar vključuje tudi informacije o trajanju konkretnega dogodka oziroma o načinu njegove organizacije ter o številu udeležencev, seveda pa nas morajo informirati tudi o samem prostoru, v katerem naj bi le-ta potekal oziroma o njegovih karakteristikah. Ponujamo pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to izključno tiste, ki je najnovejše generacije, naše stranke pa jo lahko najamejo pod odličnimi pogoji.

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični različici prav tako lahko obdelujejo tudi časopisne članke, revije in različne vrste besedil kot tudi književna dela oziroma reklamne materiale in učbenike. Izpolnili bomo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v poljski jezik za spletne strani kot tudi za vse druge vsebine, ki so v zvezi z globalnim omrežjem (programi, spletne prodajalne, aplikacije, spletni katalogi in drugo). Razumljivo je, da naši strokovnjaki njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno in pri prevajanju uporabljajo tudi SEO smernice (Search Engine Optimisation). To pa pravzaprav pomeni, da optimizirajo vsebino vseh spletnih materialov in jim na ta način omogočajo bistveno boljši položaj.


Prevajanje iz poljskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v poljski jezik

Omeniti moramo tudi to, da izvajamo neposredno prevajanje iz srbskega v poljski jezik za vse vrste dokumentov oziroma za različne vrste dokumentacij, pri čemer ta storitev vključuje tudi overitev. Moramo poudariti, da to vrsto overitve izvajajo zapriseženi sodni tolmači, ki so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. Vse stranke, ki dobijo tako obdelane dokumente, pravzaprav posedujejo vsebine, ki so obdelane v skladu z veljavnimi zakonskimi pravili, ta pravila pa določajo, da se mora dokument, ki je preveden v navedeni jezični kombinaciji, overiti z žigom sodnega tolmača, da bi se lahko obravnaval kot pravno veljavne. Točneje s tem žigom na dokumentu se potrjuje njegova avtentičnost oziroma enakost izvirniku, pri čemer pa je tudi zelo pomembno, da stranke v trenutku dostave vsebin na prevajanje priložijo tudi izvirne dokumente. Lahko jih pošljejo preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice ali pa jih prinesejo osebno, če pa jim bolj ustreza, jim je dovoljeno tudi pošiljanje s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“, vse to pa se ne nanaša na druge materiale, za katere se overitev ne izvaja. Njih stranke seveda lahko pošljejo preko elektronske pošte in jih na enak način lahko tudi prevzamejo in glede na to, da je treba dostaviti izvirne dokumente na vpogled, lahko kompletno obdelane dokumente prevzamejo osebno v naši poslovalnici ali pa stranke izberejo možnost, da jim jih pošljemo na določen naslov. In vsakdo, ki se odloči prav za takšen način, se mora zavedati, da je v tem primeru njegova dolžnost, da plača to storitev v skladu s ceno, ki je navedena s strani določene kurirske službe, pri čemer jo plača neposredno osebi, ki tudi dostavlja obdelane vsebine.

Možnost, da tudi dokumente pošlje skenirane na naš elektronski naslov, ima izključno stranka, ki zahteva nujno prevajanje iz srbskega v poljski jezik, saj je na ta način celoten postopek njihove obdelave precej hitrejši, ker sodni tolmači in prevajalci uspevajo, da takoj po prejemu skeniranega dokumenta, začnejo z njegovo obdelavo. Toda tudi ta stranka ima dolžnost, da dostavi izvirnike na vpogled v skladu s predhodno navedenimi pravili, saj postopek mora biti v spoštovan.

Moramo poudariti, da naši strokovnjaki lahko obdelujejo vse vrste dokumentacij ali posamičnih dokumentov, za katere je stranki potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v poljski jezik, tako da poleg vseh dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo oziroma osebnih, kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi ter predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Vsekakor prevajajo in potem tudi overjajo tudi pravni red Evropske Unije, pogodbe in sklep o razvezi zakonske zveze oziroma certifikate ter sodne odločbe in druge pravne akte kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in katerikoli dokument, ki se nanaša na področje znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in drugo). Razumljivo je, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko prevajajo tudi vsak dokument, ki se predstavlja del razpisne in medicinske dokumentacije oziroma vsak tisti, ki sodi med tehnično dokumentacijo.

V tej kombinaciji jezikov lahko prav tako najprej prevedemo tudi različne vrste potrdil oziroma izjav pa tudi soglasij, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti, zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi pa tudi druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in jih potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača.

Vsaka stranka, ki ji je potrebna kompletna obdelava dokumentov, mora imeti na umu zelo pomembno informacijo, ki pa je ne more dobiti od naših strokovnjakov in to izključno zato, ker ne sodi v njihovo uradno pristojnost. Le-ta se nanaša na overitev z Apostille oziroma žigom, ki ga drugače imenujemo tudi haški. Institucije, ki so za to pristojne, se nahajajo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije in so hkrati tudi edine, ki lahko ponudijo potrebne informacije in overijo dokumente, za katere se ta žig zahteva. Vsekakor je pomembno poudariti, da z Apostille žigom ni potrebno opremiti vsakega dokument, za katerega se izvaja neposredno prevajanje iz srbskega v poljski jezik, ampak se to izvaja izključno v primeru, ko je z zakonom določeno kot obvezno. Poleg tega je tudi za vsak dokument, ki ga je treba overiti z omenjenim žigom overiti, določeno, v katerem trenutku obdelave poteka ta overitev oziroma ali poteka preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo ali pa v trenutku, ko jo končajo. Zato tudi vsem strankam priporočamo, da se o vsem tem pozanimajo v okviru institucij, ki so za to pristojne, da bi se izognili izgubljanju časa oziroma izvedeli, kam je treba najprej odnesti ali poslati konkretne dokumente.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz srbskega v poljski jezik

Poleg tega, da na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz srbskega v poljski jezik, prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi overitvi, kar izvajajo izključno v skladu z zakonskimi določbami. V tem primeru mislimo na dejstvo, da stranke dobijo kompletno obdelane te in številne druge dokumente, saj jim overitev sodnega tolmača zagotavlja veljavnost pred zakonom. Točneje s tem žigom se potrjuje, da je vsebina prevedenega dokumenta popolnoma enaka kot v izvirnem dokumentu, pa je to tudi osnovni razlog, zaradi katerega se zahteva, da stranke poskrbijo za dostavo izvirnikov na vpogled. Poleg tega je dobro, da vsakdo od njih opravi potrebna preverjanja v pristojnih institucijah naše države v zvezi s potrebo za overjanjem z Apostille žigom, ki ga imenujemo tudi haški, ker omenjeni strokovnjaki ne morejo izvesti te overitve, če obstaja zahteva, da se to stori.

Vsekakor stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje vseh pravnih aktov iz srbskega v poljski jezik in s tem mislimo, tako na kompletno obdelavo sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma ostalih sodnih odločb kot tudi na prevajanje in potem tudi overitev sodnih odločitev in sklepov kot tudi pogodb in licenc ter sodnih pritožb, pooblastila za zastopanje, sodnih odločb, certifikatov in drugih dokumentov, ki se tičejo področja prava.

Ko je to potrebno strankam sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako prevajajo tudi znanstvene patente oziroma rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge in potem pristopajo finalizaciji njihove obdelave oziroma postopku overitve. Prav tako na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v poljski jezik za potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za predmetnike in programe fakultet oziroma kompletno obdelujemo prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo in dodatek k diplomi ter druge dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Navodila za uporabo kot tudi gradbene projekte, deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno ali razpisno oziroma tehnično dokumentacijo naši strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo, če je za to postavljena uradna zahteva strank. Specializirani smo tudi za neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam iz srbskega v poljski jezik kar vključuje kompletno obdelavo različnih vrst, tako izjav in potrdil kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa prav tako, če to zahteva stranka, kompletno obdelujejo tudi vse osebne dokumente (delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potni list, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiske iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga).

Poskrbimo tudi za izpolnitev zahtev vsake posamezne stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v poljski jezik potrebno za zdravniške izvide, čeprav naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki predstavljajo sestavni del medicinske dokumentacije. Seveda lahko kompletno obdelamo tudi različne vrste poslovnih poročil, tako finančna in letna kot tudi revizijska, strankam pa ponujamo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz srbskega v poljski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in statut podjetja kot tudi fakture ter vse druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v poljski jezik

Vsem strankam, ki zahtevajo neposredno prevajanje spletnih materialov iz srbskega v poljski jezik, zagotavljamo, da strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru naše institucije, lahko izpolnijo te zahteve oziroma lahko profesionalno prevajajo, tako različne vrste programov in aplikacij kot tudi spletne strani in potem tudi spletne prodajalne, kataloge in druge spletne materiale. Da bi se taka storitev lahko obravnavala kot profesionalna, je pomembno poudariti, da tej priložnosti spoštujejo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo vseh omenjenih vsebin, pri čemer gre za SEO (Search Engine Optimisation). Z uporabo vseh teh pravil stranke, ki so lastniki omenjenih vsebin, zelo hitro opazijo poboljšanje njihovega položaja, saj je prav v tem namen optimizacije.

Prav tako je v standardni ponudbi storitev, ki jih ponujajo zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, tudi neposredno prevajanje filmov iz srbskega v poljski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa lahko maksimalno korektno obdelajo, tako animirane kot tudi igrane oziroma risane in dokumentarne filme, prav tako pa bodo ugodili zahtevam strank, ki jim je prevajanje v konkretni jezikovni različici potrebno za številne druge video in zvočne materiale. S tem mislimo, tako na reklamna sporočila kot tudi na zabavne oziroma otroške radijske kot tudi televizijske oddaje pa tudi na serije in na številne druge vrste zvočnih in video vsebin. Poleg njihovega prevajanja poskrbimo tudi za to, da zainteresirane stranke dobijo kompletno obdelavo vseh omenjenih vsebin, kar pomeni, da na njihovo zahtevo izvajamo, tako sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje vseh omenjenih materialov. To pravzaprav pomeni, da jih naše stranke, čim omenjeni strokovnjaki končajo z obdelavo omenjenih vsebin, predvajajo na radijskih postajah in prikazujejo v kinematografih oziroma na spletu, televiziji ali na nekem drugem mediju.

Prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v poljski jezik, pri čemer pa moramo poudariti, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za obdelavo, tako poljudnih kot tudi znanstvenih oziroma strokovnih besedilnih materialov različne tematike. Glede na to, da obstaja izjemno veliko število področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej jezikovni različici, poudarjamo, da ob tej priložnosti omenjamo izključno tiste, ki se najpogosteje posredujejo na obdelavo našim strokovnjakom. Poleg besedil v zvezi s področji ekonomije, politike in prava oziroma psihologije, bančništva in komunikologije, ti strokovnjaki lahko v optimalnem roku obdelujejo tudi besedila, ki sodijo na področje gradbene industrije in informacijskih tehnologij pa tudi turizma, sociologije in menedžmenta kot tudi ekologije in varstva okolja, farmacije in izobraževanja ter marketinga in filozofije pa tudi drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki sodijo na področje družbenih ved kot tudi tistih, ki jih se primarno predstavljajo del naravoslovnih ved.

Prevajanje časopisnih člankov iz srbskega v poljski jezik

Poleg neposrednega prevajanja časopisnih člankov iz srbskega v poljski jezik, so strokovnjaki Akademije Oxford ozko specializirani tudi za obdelavo številnih drugih vsebin v tej jezični različici, na prvem mestu mislimo na različne vrste revij, saj lahko profesionalno prevajajo tudi vsebino strokovnih pa tudi poljudnih oziroma otroških, ilustriranih in drugih vrst revij. Prav tako zainteresiranim strankam omogočajo, da dobijo profesionalno obdelane učbenike kot tudi književna dela (poezija, beletrija, proza, romani in drugo).

Poleg tega moramo poudariti, da so v naši ekipi tudi strokovne osebe, katerih specialnost je zagotavljanje storitve redakcije oziroma korekture in lekture. Pravzaprav gre za to, da profesionalni korektorji in lektorji, ki se v del ekipe naše institucije, izvajajo profesionalno obdelavo vsebin, ki so neposredno prevedene v tej kombinaciji jezikov izdelani, toda v njih so prisotne različne napake in se morajo zato strokovno obdelati. Razumljivo je, da pri izvajanju omenjenih storitev posebno pozornost namenjajo pravilom prevajalske stroke, da bi zainteresiranim strankam v čim krajšem roku ponudili možnost, da dobijo vsebine, ki so obdelane na zares profesionalen način.

Sodni tolmači in prevajalci lahko izvajaj tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz srbskega v poljski jezik in zainteresiranim strankam omogočajo profesionalno obdelavo, tako reklamnih letakov in PR člankov oziroma plakatov kot tudi zloženk, katalogov in vizitk pa tudi brošur in ostalih vsebin, ki so namenjeni predstavitvi delovanja določenega podjetja oziroma reklamiranju različnih storitev ali izdelkov. Vse stranke, ki jim je potrebna ta storitev, morajo imeti na umu dejstvo, da naši strokovnjaki poleg dobrega poznavanja pravil prevajalske stroke posedujejo tudi potrebno znanje, ki se nanaša na poznavanje marketinških pravil, tako da jih maksimalno spoštujejo pri prevajanju vseh omenjenih vsebin. Da malo poenostavimo, neposredno prevajanje iz srbskega v poljski jezik za vse vrste marketinških materialov poteka tako, da se konkretna sporočil iz izvirnih vsebin, pravzaprav morajo prilagoditi aktualnim pravilom ciljanega jezika, da bi se vsakemu govorcu poljskega jezika dala možnost, da se čim bolje seznani z določeno storitvijo ali pa z izdelkom, ki se skozi njih predstavljajo.

Še ena od številnih storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, je tudi tolmačenje iz srbskega v poljski jezik, pri čemer smo dolžni opozoriti na dejstvo, da omenjeni strokovnjaki izvajajo, ne samo simultanega in konsekutivnega tolmačenja v konkretni jezikovni različici, ampak tudi v odvisnosti od potreb lahko uporabljajo tudi posebno vrsto te storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Glede na to, da se vsako od omenjenih tolmačenj lahko uporablja v točno določenih situacijah oziroma za jasno določeno vrsto dogodka, je pomembno, da stranke ekipi naše poslovalnice dostavijo vse potrebne informacije. Točneje moramo dobiti podatke, ki se nanašajo predvsem na predvideno trajanje določenega dogodka in potem tudi tiste v zvezi z mestom, kjer naj bi bil organiziran oziroma tiste, ki so povezani s številom udeležencev. Vse to smo poudarili zato, ker strokovna ekipa naše institucije samo po pridobitvi omenjenih informacij lahko sestavi ponudbo za tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Glede na to, da strankam lahko po zelo ugodni ceni omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje izjemne kakovosti, se tudi ta storitev lahko vključi v ponudbo. Vse to seveda samo v primeru, če bo sprejeta odločitev, da prav simultano tolmačenje iz srbskega v poljski jezik izpolnjuje zahteve organizatorja in da bi se z uporabo te storitve korektno odgovorilo na potrebe določenega dogodka.

Cena prevajanja iz srbskega v poljski jezik

  • Iz srbskega v poljski je 11 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 13 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!