Prevajanje iz srbskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik potrebno, tako za dokumente kot tudi za katerokoli drugo vrsto vsebin, lahko dobijo profesionalno storitev v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v poslovnici omenjene institucije, najprej izvajajo kompletno obdelavo dokumentov pa tudi različne storitve, ki so povezane z neposrednim prevajanjem iz srbskega v turški jezik. Na zahtevo strank lahko prevajajo, tako učbenike različne tematike kot tudi časopisne članke oziroma vse vrste književnih del kot tudi ilustrirane in strokovne ter ostale vrste revij.

Prav tako lahko prevajajo tudi poljudna besedila različne dolžine in namena, ne glede na temo, ki jo obdelujejo kot tudi strokovne besedilne vsebine pa tudi katerokoli vrsto marketinških materialov oziroma spletne strani in spletne prodajalne, kataloge in ostale vsebine, ki so na kakršnekoli način povezane s spletnim področjem. Sodni tolmači in prevajalci prav tako pristopajo tolmačenju v tej jezikovni različici in poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja iz srbskega v turški jezik prav tako lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje, če je to v skladu z zahtevami določenega dogodka. Najem opreme za simultano tolmačenje je storitev, ki jo vsem, ki so zainteresirani in za katere dogodek je priporočena ta vrsta tolmačenja, omogoča naša institucija.

Poskrbimo tudi za to, da na zahtevo strank v navedeni kombinaciji jezikov izvedemo neposredno prevajanje za serije in reklamna sporočila oziroma za različne vrste filmov kot tudi za katerokoli vrsto oddaje in potem obdelavo vseh zvočnih in video materialov prepustimo podnaslavljalcem, ki izvajajo njihovo podnaslavljanje in strokovnjakom, ki lahko pristopijo sinhronizaciji vseh takšnih vsebin. Zahvaljujoč temu naše stranke dobijo, tako video kot tudi zvočne materiale katerekoli vrste, ki jih lahko prikazujejo na različnih medijih oziroma predvajajo na radijskih postajah, v kinematografih in kjerkoli to želijo.


Prevajanje iz turškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v turški jezik

Profesionalni lektorji in korektorji so prav tako del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford in lahko ponudijo svoje storitve, kar je potrebno strankam, za katere materiale je neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik izvedeno s strani nestrokovnih oseb in v njih obstajajo napake, ki jih prav ti strokovnjaki morajo popraviti, in to ob absolutnem spoštovanju pravil, ki jih narekuje prevajalska stroka.

Za takšne vsebine je dovoljeno pošiljanje na obdelavo preko elektronske pošte in prav tako je odprta možnost za prevzemanje prevedenih materialov v elektronski obliki, s čimer se maksimalno pospešuje celoten postopek njihovega prevajanja.

Prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezikovni različici vsekakor obdelujejo tudi vse vrste dokumentacije oziroma katerikoli dokument, za katerega stranka zahteva prevajanje. Toda v tem primeru je zelo pomembno poudariti tudi to, da poleg prevajanja iz srbskega v turški jezik za želeni dokument, v naši instituciji dobijo tudi storitev, ki jo ima pravico izvajati samo zapriseženi sodni tolmač, vključuje pa overitev izdelanega prevoda. V trenutku, ko tolmač prevedeni dokument opremi s svojim žigom, s tem tudi potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma kot v izvirni vsebini, tako da mi iz tega razloga moramo od vseh strank zahtevati tudi dostavo izvirnih dokumentov na vpogled. Omenjeni strokovnjak ima namreč pred postopkom dolžnost, da izvorni dokument primerja s prevodom, da bi lahko ugotovil, ali sta popolnoma enaka, saj se overitev prevoda lahko izvede samo potem.

Prav zato se tudi postopek dostave dokumentov na obdelavo razlikuje od tistega, ko se zahteva obdelava katerihkoli drugih materialov, tako da imajo stranke možnost, da jih osebno prinesejo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, preko “Pošte Slovenije” oziroma jih enostavno pošljejo preko določene kurirske službe.

Samo v primeru, ko je stranki neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik za katerikoli dokument potrebno po hitrem postopku oziroma v zelo kratkem roku, ji je dovoljeno, da jih skenira in potem tudi pošlje na elektronski naslov naše institucije, da bi na ta način omogočila, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci čim prej začnejo z obdelavo in ji tako omogočamo, da zares dobi nujno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov.

Potem ko naši strokovnjaki končajo s kompletno obdelavo dostavljenih vsebin, stranke izberejo, ali želijo priti osebno v našo poslovalnico in jih prevzamejo, ali pa so zainteresirani, da jim prevedene in overjene dokumente pošljemo na naslov. Glede na to, da za to storitev moramo angažirati specializirano kurirsko službo, so stranke dolžne plačati nadomestilo, ki ga določa prav ta služba, plačilo pa poteka v trenutku prevzemanja.

Posebej želimo poudariti, da lahko izvedemo neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik za katerikoli dokument, kar na prvem mestu vključuje vse osebne dokumente, kot so na primer potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in osebna izkaznica pa tudi številni drugi kot tudi različne vrste dokumentacij oziroma katerikoli dokument, ki se predstavlja del gradbene in poslovne kot tudi razpisne ali pa tehnične in medicinske dokumentacije.

Prevajalci in sodni tolmači vsekakor kompletno obdelujejo tudi različne dokumente, ki so povezani s področjem znanosti oziroma tiste, ki so povezani s področjema prava ali izobraževanja. V navedeni jezični kombinaciji prav tako prevajamo vse vrste soglasij in izjav pa tudi potrdil oziroma vse dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah in potem tudi izvedemo njihovo overitev z žigom sodnega tolmača.

Edina obveznost vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik potrebno za različne dokumente, je dostava izvirnikov na vpogled, od njih pa pričakujemo tudi, da pridobijo vse informacije, ki jih se nanašajo na overitev z Apostille žigom. Drugi naziv za ta žig je haški, naši strokovnjaki pa nimajo dovoljenja za izvajanje te vrste overitve, pa zato tudi dajemo predlog, da vsaka stranka samostojno izve, ali se za dokumente, za katere zahteva prevajanje v tej jezikovni različici mora izvesti overitev s tem žigom, glede na to, da ni obvezen za vse dokumente, ki se obdelujejo. Če se zgodi, da stranka ob tej priložnosti izve, da je z Apostille žigom treba opremiti tudi njene dokumente, bi bilo vsekakor dobro, da tudi vpraša, ali ta vrsta overitve poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, za katerega so zadolženi ali pa najprej poteka overitev s haškim žigom, pa se potem pristopa prevajanju dokumenta pa tudi samega žiga. Glede na to, da obstajata dve vrsti takšne overitve s haškim žigom in dejstvo je, da potekata na drugačen način in imata različno trajanje, bo vsaka stranka, ki dobi potrebne informacije, imela predstavo, kako dolgo približno traja postopek njihove obdelave, še bolj pomembno pa je, da bo vedela, kam mora najprej odnesti konkretne dokumente na obdelavo.

Prevajanje učbenikov iz srbskega v turški jezik

Ne glede na kompleksnost in temo učbenikov, za katere vam je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik, vam zagotavljamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo našo ekipo, njihovo obdelavo izvajajo, ne samo v skladu s pravili stroke, ampak tudi pod odličnimi pogoji. Potrudili pa se bodo tudi, da strankam ponudijo obdelavo časopisnih člankov in vseh vrst revij v navedeni jezični kombinaciji, prevajajo pa tudi besedilne vsebine, in to ne samo poljudne, ampak tudi strokovne. Poleg besedil, ki se ukvarjajo s temo s področij gradbene industrije, menedžmenta, psihologije in marketinga oziroma informacijskih tehnologij, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področji sociologije, farmacije, ekonomije in bančništva pa tudi izobraževanja, politike, medicine in financ ter ekologije in varstva okolja kot tudi turizma in številnih drugih znanstvenih disciplin, tako s področja družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Strokovne osebe, ki so del ekipe naše poslovalnice, prav tako izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v turški jezik. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, prav tako uporabljajo tudi pravila, ki so povezana s konsekutivnim oziroma šepetanim tolmačenjem, za vsako od teh storitev pa je točno določeno, za katero vrsto dogodka se uporablja, tako da moramo biti natančno informirani o principu, ki se uporablja za organizacijo določenega dogodka. Vse stranke, ki jim je ta storitev potrebna, nam morajo dostaviti tudi podatke, ki so povezani s trajanjem samega dogodka oziroma, ki zadevajo število oseb, ki se ga bodo udeležile. Prav tako nas morajo natančno obvestiti tudi o vseh tistih karakteristikah, ki so povezane z določenim prostorom, v katerem naj bi dogodek potekal. Na osnovi vsega tega bo določena vrsta storitve, ki lahko na najboljši način odgovori na te zahteve. Prav tako vsem, ki jim je to potrebno, po zelo ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši strokovnjaki lahko strankam ponudijo tudi prevajanje marketinških materialov iz srbskega v turški jezik in v okviru tega profesionalno prevajajo, tako plakate in reklamne letake ter vizitke kot tudi brošure, zloženke in kataloge pa tudi vse ostale materiale, skozi katere se nekaj reklamira. Sodni tolmači in prevajalci konkretno sporočilo, ki ga te vsebine vsebujejo, vsekakor obdelujejo v skladu s pravili, ki so prisotna v turškem jeziku, s čimer izpolnjujejo pričakovanja strank, saj govorcem ciljanega jezika omogočajo, da se maksimalno kakovostno seznanijo z vsebino vseh teh materialov.

Prevajanje književnih del iz srbskega v turški jezik

Prevajanje del književnosti iz srbskega v turški jezik se predvsem nanaša na obdelavo vseh poetskih in proznih dela, toda sodni tolmači in prevajalci po potrebi prav tako obdelujejo tudi romane kot tudi dela beletrija.

Prav tako v navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi spletne vsebine, pri čemer uporabljamo pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci pazijo na SEO (Search Engine Optimisation) in ta pravila implementirajo v skladu s potrebami in s tem, ne samo spletnim stranem, ampak tudi spletnim prodajalnam, katalogom in ostalim vsebinam te vrste, poboljšajo položaj na iskalnikih. Vsekakor ti strokovnjaki prevajajo tudi programsko opremo oziroma lahko ugodijo zahtevam vsake stranke, ki ga želi dobiti prevedeno katerokoli aplikacijo ali program.

Naši strokovnjaki lahko v tej jezični kombinaciji prevajajo serije in igrane filme kot tudi zabavne oziroma informativne oddaje, ne glede na to, ali bodo predvajane na televiziji ali radijskih postajah. Prav tako izvajajo tudi profesionalno prevajanje iz srbskega v turški jezik za dokumentarne filme oziroma izobraževalne oddaje in reklamna sporočila ter za animirane filme in ostale video kot tudi zvočne materiale. Vse naše stranke se v okviru te storitve lahko opredelijo tudi za njihovo sinhronizacijo kot tudi za podnaslavljanje omenjenih materialov, da bi jih takoj po končani profesionalni obdelavi lahko uporabljali v praksi.

Redakcijo katerekoli vrste materialov, za katere je neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik izvedla nestrokovna oseba oziroma v katere so se pokradle določene napake, bo v naši poslovalnici izvedena s strani profesionalnih korektorjev in lektorjev.

Prevajanje certifikatov iz srbskega v turški jezik

Člani naše ekipe so, ne samo profesionalni prevajalci, ampak tudi sodni tolmači, tako da vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje certifikatov iz srbskega v turški jezik ali določenega drugega dokumente, lahko pričakuje njihovo kompletno obdelavo, v smislu, da dobi tudi overjen dokument.

Vsaka stranka v tem primeri vsekakor mora sam izvedeti tudi to, ali je ta dokumente treba opremiti s haškim žigom (Apostille), prav tako pa je dolžna priložiti tudi izvirnike, ko pošilja vsebine na prevajanje.

Prevajalci in sodni tolmači v tej jezikovni različici prav tako obdelujejo vse pravne akte, kar poleg certifikatov vključuje tudi vse vrste licenc oziroma odločitve sodišč in sklepe ter sodbe, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik za pogodbe vseh vrst, pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije kot tudi za katerikoli drugi dokument, ki se nanaša, tako na področje prava kot tudi na področje pravosodja. Kompletno obdelujemo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi navodila za uporabo in vsak dokument, ki se lahko najde v okviru gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije. Stranke v navedeni jezični različici pri nas lahko dobijo tudi prevedene in potem tudi overjene vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela in drugo), lahko pa ugodijo tudi zahtevam vsake stranke, ki ji je ta storitev potrebna za medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in drugo).

Kompletno obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akti podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in drugo), sodni tolmači in prevajalci pa lahko seveda strankam ponudijo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v turški jezik. Ob tej priložnosti poleg osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu ter potnega lista in vozniška dovoljenja, vsekakor prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, če pa je to potrebno tudi dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi delovno in prometno dovoljenje ter vse ostale osebne dokumente.

Ne smemo pozabiti zelo pomembne informacije, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje iz srbskega v turški jezik za dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah. To pa pomeni, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni, da v optimalnem roku izvedejo neposredno prevajanje v konkretni jezični različici, ne samo za potrdila, ampak tudi za vse vrste izjav oziroma soglasja. Tako poleg potrdila o nekaznovanosti, za katero se hkrati tudi zelo pogosto zahteva prevajanje v navedeni jezični različici, zainteresiranim strankam omogočajo, da pod odličnimi pogoji dobijo tudi kompletno obdelano potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o samskem stanu in potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potem tudi potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale dokumente, ki se sodijo v omenjeno skupino.

Cena prevajanja iz srbskega v turški jezik

  • Iz srbskega v turški 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!