Prevajanje iz srbskega v makedonski jezik


Profesionalno prevajanje iz srbskega v makedonski jezik je prav tako uvrščeno med storitve, ki jih stranke lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Profesionalni sodni tolmači in prevajalci se bodo potrudlil, da jo izvedejo v čim krajšem roku, da bi jim s tem omogočili, da dobijo kakovostno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Poudarjamo, da ti strokovnjaki lahko ponudijo tudi storitev, ki je povezana s tolmačenjem iz srbskega v makedonski jezik, tako da poleg konsekutivnega in simultanega uporabljajo tudi šepetano tolmačenje, tako da povsem zagotovo lahko odgovorijo na zahteve absolutno katerekoli vrste dogodka. Poleg tega lahko po odlični ceni ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, prevajalci in sodni tolmači pa v tej jezični različici seveda obdelujejo tudi spletne materiale (spletni katalogi, spletne strani, aplikacije, spletne brošure, programi in drugo), v toku njihovega prevajanja pa spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation).

Poleg tega lahko na zahtevo strank izvedemo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v makedonski jezik za revije oziroma za časopisne članke in potem tudi reklamne materiale (brošure, PR članki, vizitke, plakati, katalogi in drugo). Če je to potrebno strankam, prevajamo tudi romane oziroma katerekoli književno delo in potem tudi učbenike kot tudi vsebino revij.


Prevajanje iz makedonskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v makedonski jezik

V ponudbi je in redakcija, kar je storitev, za katero so zadolžena lektorji in korektorji, uporablja pa se v primeru, ko je treba prevode popraviti v skladu z aktualnimi pravili, ki so prisotna v okviru prevajalske stroke.

Prav tako lahko strankam ponujamo tudi prevajanje iz srbskega v makedonski jezik za absolutno katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov (reklamna sporočila, oddaje, filmi, serije in drugo), pri nas pa potem lahko dobijo tudi storitev, ki se nanaša na podnaslavljanje vseh predhodno navedenih vsebin kot tudi na njihovo sinhronizacijo.

Pomembno je poudariti tudi, da imajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje za do zdaj omenjene vsebine možnost, da jih na obdelavo pošljejo v elektronski obliki oziroma preko elektronske pošte. Ko sodni tolmači in prevajalci ugodijo njihovi zahtevi in prevedejo določenega od teh materialov, jih lahko seveda, če tako želijo, dobijo na popolnoma enak način.

Dolžnost naše institucije je, da vse opozori, da se pošiljanje dokumentov na obdelavo razlikuje, osnovni razlog pa je povezan z dolžnostjo dostave izvirnikov na vpogled, saj stranke pri nas dobijo tudi njihovo overitev, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač. Zato je pomembno, da priložijo izvirne dokumente na vpogled, tako da jih lahko dostavijo osebno, ali pa jih pošljejo s priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma lahko to storijo preko določene kurirske službe.

Pravzaprav je pošiljanje dokumentov na elektronski naslov dovoljeno samo tedaj, ko se zahteva njihovo nujno prevajanje iz srbskega v makedonski jezik, pri čemer je stranka, ki ji je to potrebno, vsekakor dolžna spoštovati predhodno omenjeno pravilo.

Postopek prevzemanja obdelanih dokumentov se prav tako razlikuje, kar pomeni, da jih stranke lahko prevzamejo v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, prav tako pa imajo tudi možnost, da se odločijo za dostavo preko kurirske službe na njihov naslov. Za to storitev bo angažirana zunanja institucija, tako da jo mora stranka, ki se zanjo odloči, plačati po ceniku te kurirske službe pri prevzemanju obdelanih dokumentov.

Omenjeni strokovnjaki v tej jezični različici na zahtevo strank kompletno obdelujejo osebno izkaznico, potni list in potrdilo o državljanstvu pa tudi številne druge osebne dokumente in strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelane pravne akte in dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo. Prav tako prevajajo tudi zdravniške izvide kot tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo kot tudi diplomo in dodatek k diplomi in potem tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vsak drug dokument, ki je povezan s področjema znanosti in izobraževanja.

Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo tudi za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma prevajajo različne vrste soglasij in izjav kot tudi potrdil, stranke pa lahko pričakujejo tudi profesionalno prevajanje iz srbskega v makedonski jezik za gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo kot tudi za številne druge dokumente.

S ciljem, da jim omogočimo čim hitrejši in enostavnejši postopek obdelave dokumentov, poudarjamo tudi to, da se vsaka stranka mora sama pozanimati, ali je za ter dokumente treba izvesti “nadoveritev”. Ko rečemo “nadoveritev”, pravzaprav mislimo na overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot haški oziroma Apostille in glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, katerih storitve ponujamo, niso pooblaščeni za to vrsta overitve, pa prav iz tega razloga tudi navajamo to priporočilo. Poudarjamo, da haški žig ni obvezen za vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v konkretni jezični različici, toda za vse tiste, za katere je to obvezno, lahko overitev poteka na dva načina oziroma preden omenjeni strokovnjaki izvedejo njegovo prevajanje iz srbskega v makedonski jezik in overitev, ali pa potem, ko le-ti končajo z obdelavo. Pomembno je, da stranka izve, da se oba omenjena postopka overitve razlikujeta, saj je v primeru, ko najprej poteka overitev z Apostille žigom, prevajalec dolžan prevesti njega in sam dokument in šele potem sodni tolmač overja ta dokument. V nasprotju s tem je drugi postopek, ki smo ga omenili hkrati tudi hitrejši, saj gre za klasično vrsto obdelave oziroma najprej prevajanje, pa overitev sodnega tolmača in potem stranka mora dokument odnesti v prostore pristojne institucije, kjer poteka overitev s haškim žigom.

Tolmačenje iz srbskega v makedonski jezik

Nekdo, ki želi angažirati strokovnjake, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, da izvedejo tolmačenje iz srbskega v makedonski jezik, se mora zavedati, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko ob tej priložnosti uporabljajo vse storitve, ki so poznane oziroma poleg simultanega tolmačenja v tej jezikovni različici po potrebi prav tako uporabljajo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje, kar je izključno odvisno od zahtev, tako samega dogodka kot tudi organizatorja. Poudarjamo, da se pred izdelavo uradne ponudbe od zainteresiranih strank zahteva, da ustrezno informirajo zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki izvajajo omenjeno storitev, o absolutno vsakem detajlu v zvezi z organizacijo samega dogodka. Točneje se od njih pričakuje, da posredujejo podatke o številu oseb, ki bodo sodelovale in potem tudi o karakteristikah samega mesta, na katerem bo konkretni dogodek potekal kot tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal in vse ostalo, kar bi lahko vplivalo na izbiro ustrezne vrste tolmačenja. Glede na to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje na seznamu storitev, ki jih ponujamo zainteresiranim strankam, moramo posebej poudariti, da tej priložnosti lahko najamejo opremo vrhunske kakovosti.

Omenjeni strokovnjaki lahko izpolnjujejo zahteve vsakomur, ki mu je potrebno neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v makedonski jezik. Prevajalci in sodni tolmači pri prevajanju reklamnih letakov oziroma brošur in zloženk ter plakatov, PR člankov in drugih vsebin s področja marketinga vsekakor uporabljajo tudi ustrezna pravila naše stroke pa tudi pravila, ki so strogo povezana s področjem marketinga in s čimer dosežejo osnovni namen, ki ga ima obdelava takšnih vsebin oziroma dajejo priložnost vsaki posamični stranki, ki ji je materni jezik prav makedonski, da se bolje seznani s tistim, kar je v tem primeru predmet reklamiranja in da bi začela v čim krajšem roku kupovati določen izdelek, ali pa uporabljati določeno storitev.

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezikovni različici prav tako prevajajo vse vrste besedil, od tistih, ki se ukvarjajo s temami s področij ekonomije, turizma, politike in bančništva, prava ali financ, preko tistih, ki se tičejo področij psihologije, izobraževanja in turizma pa tudi znanosti in menedžmenta pa do vseh tistih, ki so tesno povezana s področji gradbene industrije in potem tudi marketinga in informacijskih tehnologij pa tudi ekologije in varstva okolja ter drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki sodijo med naravoslovne kot tudi vseh tiste, ki jih lahko uvrstimo v domeno katerekoli družbene znanstvene discipline.

Prevajanje serij iz srbskega v makedonski jezik

Poleg strokovnega prevajanja serij iz srbskega v makedonski jezik vsako zainteresirano stranko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi dodatna storitev oziroma njihova sinhronizacija pa tudi podnaslavljanje. Ob tej priložnosti stranke dobijo vsebine, ki so praktično takoj pripravljene za prikazovanje, ko omenjeni strokovnjaki končajo njihovo obdelavo. Vsekakor v konkretni jezikovni različici prevajamo tudi informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila kot tudi igrane filme različnih žanrov in risane oziroma dokumentarne filme in potem tudi zabavne oddaje, animirane filme in druge zvočne in video materiale.

Prav tako vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi profesionalna lektura oziroma storitev, ki vključuje korekturo vsebin, za katere obstajajo prevodi iz srbskega v makedonski jezik, v katerih so določene napake in pomanjkljivosti, ki jih strokovne osebe oziroma korektorji in lektorji morajo popraviti.

Prav tako prevajamo tudi vsebino, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih revij, sodni tolmači in prevajalci pa izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz srbskega v makedonski jezik pa tudi kateregakoli književnega dela, za katerega stranka zahteva obdelavo (prozna dela, beletrija, poezija, romani in drugo). Profesionalno prevajanje spletnih vsebin v navedeni jezični različici je prav tako storitev, za katero izvajanje poskrbijo omenjeni strokovnjaki, ko to stranka zahteva. Želimo poudariti, da pri obdelavi teh materialov v celoti spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation) oziroma jih maksimalno korektno optimizirajo za iskanje na omrežju. Osnovni cilj njihove obdelave je na ta način dosežen, saj se hitro po postavitvi na spletu, spletne strani in spletni katalogi oziroma prodajalne pa tudi ostale vsebine pojavijo na precej boljšem mestu kot prej. Poleg tega lahko prevajamo tudi vsak program, za katerega stranka zahteva obdelavo pa tudi katerokoli aplikacijo.

Prevajanje potnega lista iz srbskega v makedonski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo neposredno prevajanje potnega lista iz srbskega v makedonski jezik, prav tako izvajajo tudi njegovo overitev in za katero je izključno zadolžena pooblaščena oseba (sodni tolmač).

Od vsake stranke pričakujemo, da absolutno spoštuje pravila in nam na vpogled priloži tudi izvirne dokumente, prav tako pa mora izvedeti, ali se za potni list oziroma določen drug dokument, za katerega zahteva prevajanje v konkretni jezični različici, mora izvesti “nadoveritev” oziroma ali ga je potrebno overiti z Apostille (haškim) žigom.

Vsekakor naši strokovnjaki poskrbijo za odgovor na zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno prevajanje za določen drug osebni dokument v tej kombinaciji jezikov, kar pa se nanaša, tako na potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi na izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi oziroma na različne vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, delovno, prometno).

Prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma pristopajo prevajanju in potem tudi overitvi za vse vrste potrdil kot tudi izjave in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugo), pri čemer strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje vseh pravnih aktov iz srbskega v makedonski jezik (sklep o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, licence, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, sodne pritožbe, pogodbe, certifikati in drugo).

Na zahtevo strank lahko v tej kombinaciji prevajamo tudi vse dokumente, ki sestavljajo razpisno pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in druga) pa tudi vsak dokument, ki sodi, tako na področje izobraževanja kot tudi tistega, ki je povezan z znanostjo (potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, prepis ocen, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju in drugo).

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični različici prav tako najprej prevajajo katerokoli vrsto poslovnega poročila, kot je na primer finančno, letno in revizijsko in potem tudi overijo v skladu s pravili. Toda v naši ponudbi je prav tako tudi neposredno prevajanje faktur iz srbskega v makedonski jezik kot tudi ustanovitvenih aktov podjetja in potem tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta podjetja, poslovnih odločitev in številnih drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Cena prevajanja iz srbskega v makedonski jezik

  • Iz srbskega v makedonski je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!