Prevajanje iz srbskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najpogostejši razlog, zaradi katerega stranke zahtevajo prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v bosanski jezik, je zelo verjetno povezan z bližino teh dveh držav. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi številne druge materiale v pisani obliki in če je to potrebno, izvajajo tudi tolmačenje, zainteresiranim strankam pa omogočajo uporabo, tako konsekutivnega in simultanega kot tudi šepetanega tolmačenja v tej jezikovni različici. Najem opreme za simultano tolmačenje je prav tako storitev, ki jo ponujamo zainteresiranim strankam, pri čemer pa pričakujemo, da nas predhodno informirajo o principu organizacije določenega dogodka oziroma o njegovem trajanju in o lastnostih prostora, kjer bo potekal, o številu udeležencev in o podobnih detajlih.

Ponujamo pa tudi redakcijo oziroma izvajamo profesionalno lekturo in korekturo, pri čemer moramo posebej poudariti, da so za izvedbo te vrste storitve izključno zadolženi profesionalni lektorji in korektorji. Kompletno obdelavo različnih vrst video in zvočnih materialov, prav tako ponujamo svojim strankam, tako da je v ponudbi neposredno prevajanje iz srbskega v bosanski jezik, ne samo za filme (igrani, različnih vrst, dokumentarni, animirani), ampak tudi za reklamna sporočila kot tudi za različne vrste oddaj (izobraževalne, otroške, informativne, zabavne in druge) kot tudi za reklamna sporočila in druge zvočne oziroma video vsebine. Ta storitev pomeni, da stranke pri nas dobijo tudi njihovo podnaslavljanje in če jim to ustreza, lahko izvajamo tudi sinhronizacijo vseh materialov te vrste.

Prav tako strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v bosanski jezik za časopisne članke in različne reklamne materiale (PR članki, plakati, vizitke, zloženke, brošure, katalogi in drugo) pa tudi za za ilustrirane, strokovne in druge vrste revij. Razumljivo je, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi prozna in poetska književna dela oziroma učbenike pa tudi romane kot tudi dela beletrija in druga književna dela. Usposobljeni smo za izvajanje profesionalnega prevajanja za različne vrste spletnih vsebin, tako da poleg spletnih strani, naši strokovnjaki prevajajo tudi spletne kataloge oziroma vse vrste programov, zatem spletne prodajalne, aplikacije in vse neomenjene materiale, ki so povezani s spletom. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci spoštujejo pravila v zvezi z optimizacijo teh vsebin, kar pomeni, da uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation).


Prevajanje iz bosanskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v bosanski jezik

Ker nam ni treba dostaviti izvirnih vsebin, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v bosanski jezik, za vse predhodno omenjene velja pravilo, da jih stranke na prevajanje pošiljajo preko elektronske pošte oziroma jih na enak način tudi prevzemajo. Pri dokumentih se seveda v veliki meri razlikuje tudi princip dostave in prevzemanja, saj je zelo pomembno, da stranke na vpogled dostavijo izvirnike. Zato jih lahko prinesejo osebno, pošljejo preko „Pošte Slovenije“ (priporočeno) kot tudi, da zadolžijo katerokoli kurirsko službo, da nam dostavi izvirne dokumente. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem oziroma z overitvijo dostavljenih dokumentov, jih stranke prevzamejo osebno, prav tako pa imajo možnost, da jih dobijo z dostavo na določen naslov. Glede na to, da je za to storitev zadolžena kurirska služba, to pomeni, da morajo stranke, ki se zanjo odločijo, plačati višino nadomestila, ki ga ob tej priložnosti določa kurirska služba.

Vsaka stranka, ki to storitev zahteva po kratkem postopku oziroma ji je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v bosanski jezik, jih mora najprej poslati preko elektronske pošte, vsekakor pa je zelo pomembno tudi, da se spoštuje pravilo v zvezi z dostavo izvirnih vsebin na vpogled, pri čemer želimo poudariti, da stranka mora izvesti dostavo na najhitrejši način od vseh.

Glede na to, da stranke pri nas poleg prevajanja kateregakoli dokumenta dobijo tudi njegovo overitev, smo dolžni poudariti, da gre za overitev, ki jo izvaja sodni tolmač, toda stranka mora samostojno preveriti, ali je treba te dokumente opremiti tudi s haškim žigom. Drugi naziv za ta žig je Apostille, prevajalci in sodni tolmači, ki jih mi zaposlujemo, pa te overitve ne izvajajo in osnovni razlog za to je, da to ni v njihovi pristojnosti. Samo zato mora posamezna stranka vse to preveriti oziroma najprej v konkretnih službah vpraša, ali je s haškim žigom treba opremiti določene dokumente in v primeru pritrdilnega odogovora, mora vprašati tudi, v katerem trenutku ta overitev poteka (neposredno pred ali neposredno po obdelavi dokumenta s strani strokovnjakov, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford).

Zainteresiranim strankam v navedeni jezikovni različici omogočamo prevajanje za vsak osebni oziroma dokument, ki je del poslovne in gradbene kot tudi tehnične, medicinske in razpisne dokumentacije. Poleg tega omenjeni strokovnjaki izvajajo neposredno prevajanje iz srbskega v bosanski jezik za pravne akte kot tudi za vse vrste izjav in potrdil pa tudi soglasij oziroma za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Poleg tega se razume, da sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo katerikoli dokument, za katerega stranka zahteva prevajanje v tej kombinaciji jezikov in je povezan s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje reklamnih zloženke iz srbskega v bosanski jezik

Poleg za reklame zloženke je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje brošur in katalogov iz srbskega v bosanski jezik pa tudi številnih drugih vsebin, ki se nanašajo na področje marketinga oziroma skozi katere se predstavljajo različne storitve in izdelki. Poleg PR člankov prevajalci in sodni tolmači vsekakor profesionalno pristopajo tudi obdelavi reklamnih letakov pa tudi drugih podobnih vsebin, pri čemer moramo poudariti, da izpolnjujejo zahtevo vsake stranke, ki v navedeni jezični kombinaciji zahteva obdelavo vizitk.

Prav tako izvajamo tudi tolmačenje iz srbskega v bosanski jezik, če pa je to potrebno, je v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Dolžnost nam je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja prav tako lahko odgovorijo na zahteve dogodka, za katerega je treba izvesti šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Glede na to, da se absolutno vsaka od navedenih vrst storitve lahko uporablja izključno v okviru dogodka, za katerega je to predvideno, je potrebno, da smo seznanjeni z načinom, na katerega naj bi le-ta potekal oziroma moramo vedeti, kako dolgo bo trajal, kje bo potekal pa tudi koliko ljudi bo na njem prisotnih.

Če to zahteva stranka, prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prav tako prevajajo različne vrste besedilnih vsebin. Poleg poljudnih ali strokovnih besedil, katerih tema je ozko povezana s področji turizma in menedžmenta oziroma komunikologije in informacijskih tehnologij ter gradbene industrije, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi vsebine, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij financ, farmacije in filozofije oziroma sociologije, bančništva in politike ter drugih znanstvenih disciplin, tako tistih iz domene naravoslovnih kot tudi iz domene družbenih ved.

Prevajanje revij iz srbskega v bosanski jezik

Poleg vsebin ilustriranih revij sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje strokovnih revij iz srbskega v bosanski jezik pa tudi časopisnih člankov. Seveda prevajajo tudi romane kot tudi katerokoli drugo književno delo, ne glede na to, ali se nanaša na prozo ali poezijo in strankam prav tako omogočajo profesionalno obdelavo tudi za učbenike.

Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da vse stranke, ki jim je potrebno profesionalno prevajanje video in zvočnih materialov iz srbskega v bosanski jezik v naši poslovnici poleg te storitve dobijo tudi njihovo podnaslavljanje, v odvisnosti od potreb in zahtev pa lahko izvajamo tudi sinhronizacijo vseh takšnih vsebin. Poleg serij in igranih filmov oziroma reklamnih sporočil, naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi risane filme kot tudi informativne oddaje pa tudi oddaje zabavnega značaja kot tudi dokumentarne filme, animirane in druge vsebine iz te skupine.

Prav tako poskrbimo za izvedbo prevajanja spletnih strani iz srbskega v bosanski jezik pa tudi številnih drugih spletnih materialov, od katalogov oziroma spletnih prodajaln, pa do programske opreme (različne aplikacije in programi). Stranke, ki želijo dobiti obdelane spletne vsebine v omenjeni jezični kombinaciji, vsekakor morajo biti informirane, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru po potrebi uporabljajo tudi smernice, ki se nanašajo na optimizacijo navedenih materialov, kar pomeni, da se v skladu s potrebami držijo pravil SEO (Search Engine Optimisation). Poudarjamo, da se zahvaljujoč njihovi uporabi, prevedeni spletni materiali v kratkem roku pojavijo na precej boljšem položaju kot prej.

Če je to potrebno, lahko izvajamo tudi profesionalno lekturo oziroma korekturo, kar pa je storitev, ki se izključno lahko uporablja za vse vrste vsebin, za katere je opravljeno prevajanje iz srbskega v bosanski jezik, pri čemer osebe, ki so bile za to zadolžene, niso spoštovale pravil prevajalske stroke.

Prevajanje osebne izkaznice iz srbskega v bosanski jezik

Edini razlog, zaradi katerega prevajanje osebne izkaznice iz srbskega v bosanski jezik ob tej priložnosti posebej omenjamo, je povezan z zahtevo strank, saj se prav ta storitev v praksi najpogosteje zahteva. Posebej poudarjamo, da vsi, ki jim je potrebna obdelava, tako osebne izkaznice kot tudi kateregakoli drugega osebnega dokumenta, lahko dobijo profesionalno obdelavo, saj poleg osnovne storitve strankam omogočamo, da dobijo tudi overitev tako obdelanih dokumentov. Njihova dolžnost pa je, da nam na vpogled dostavijo izvirne vsebine pa tudi, da se pozanimajo, ali je s haškim (Apostille) žigom potrebno opremiti dokumente, za katere zahtevajo obdelavo.

Kot smo že omenili, sodni tolmači in prevajalci vsekakor odgovorijo na zahtevo katerekoli stranke, ki ji je neposredno prevajanje v navedeni jezični različici potrebno za ostale osebne dokumente in poleg navedenih kompletno obdelujejo tudi potni list oziroma potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi različne vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, vozniško, delovno) pa tudi izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi.

Poleg tega kompletno obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, statut podjetja, ustanovitveni akt podjetja in druga) pa tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma izjave, soglasja in potrdila (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in drugo).

Vsekakor se razume, da sodni tolmači in prevajalci na profesionalen način izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz srbskega v bosanski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številne druge), prevajajo in overjajo pa tudi vse dokumente, tako s področja znanosti kot tudi s področja izobraževanja (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, potrdila o rednem šolanju, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi in drugo).

Če obstaja potreba za tem, prevajalci in sodni tolmači seveda izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz srbskega v bosanski jezik (pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in tožbe, pogodbe, licence, odločitve sodišč in pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, certifikati in drugo), odgovori pa se tudi na zahtevo vsake zainteresirane stranke, ki ji je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji za gradbene projekte oziroma za katerikoli drug dokument, ki sodi v gradbeno pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo.

Cena prevajanja iz srbskega v bosanski jezik

  • Iz srbskega v bosanski je 9 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 14 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!