Prevajanje iz srbskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če se s strani strank zahteva neposredno prevajanje iz srbskega v kitajski jezik, povsem zagotovo ne obstaja boljši način za njegovo izvajanje, kot da se angažirajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so Oxford zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije, ker imajo večletne izkušnje pri zagotavljanju teh storitev in zato, ker je naša institucija poznana po izjemno ugodnih cenah.

Za stranke izvajamo neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji, tako za učbenike in za različne vrste književnih del kot tudi za vse vrste besedil oziroma za časopisne članke in revije. Prav tako se bodo sodni tolmači in prevajalci potrudili, da maksimalno profesionalno izpolnijo tudi zahtevo strank, ki jim je neposredno prevajanje iz srbskega v kitajski jezik potrebno za spletne vsebine (aplikacije, spletne strani, spletne prodajalne, programi in drugo), naši strokovnjaki pa prevajajo tudi različne vsebine, ki se nanašajo na reklamiranje (vizitke, PR članki, plakati, brošure, katalogi in drugo).

Naše stranke lahko, prav tako da dobijo tudi kompletno obdelane filme vseh vrst kot tudi serije in oddaje, reklamna sporočila in katerokoli drugo vrsto in video in zvočnih materialov. Ko rečemo, da jih pričakuje njihova kompletna obdelava, to pravzaprav pomeni, da najprej izvajamo njihovo neposredno prevajanje iz srbskega v kitajski jezik, potem pa pristopamo njihovemu podnaslavljanju oziroma sinhronizaciji.


Prevajanje iz kitajskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v kitajski jezik

Prav tako ponujamo tudi lekturo in korekturo materialov, za katere je neposredno prevajanje v tej jezični različici izvedeno neprofesionalno, poskrbimo pa tudi za odgovor na zahtevo strank, ki jim je potrebno tolmačenje iz srbskega v kitajski jezik. Posebej je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg storitve simultanega tolmačenja, ki se v praksi zelo pogosto uporablja, lahko ponudijo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje v konkretni jezikovni različici. Omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vsem, ki imajo potrebo za tem in kar je storitev, ki jo lahko izvajamo po zelo ugodni ceni.

Za vse do tega trenutka omenjene vsebine, je predvidena dostavo na obdelavo v elektronski obliki oziroma na elektronski naslov, saj je to vsekakor najhitrejši in hkrati tudi najenostavnejši način. Strankam na enak način lahko pošljemo prevedene materiale, toda samo v primeru, če se tako dogovorimo pri prevzemanju.

Seveda moramo poudariti, da se način obdelave dokumentov v veliki meri razlikuje, saj je tedaj potrebno, da stranke, ki jim je potrebna njihova obdelava, priložijo tudi izvirne dokumente (na vpogled). To pa pomeni, da od njih pričakujemo, da jih pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, lahko pa nam jih tudi osebno prinesejo. Toda, če jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v kitajski jezik, jih lahko najprej skenirajo in potem pošljejo, ali prinesejo izvirnike.

Glede na to, da se razlikuje princip njihovega dostavljanja, je logično, da se razlikuje tudi način, na katerega je dovoljeno izvesti njihovo prevzemanje po koncu obdelave, tako da posamezna stranka mora izbrati med njihovim osebnim prevzemanjem in dostavo na naslov. Nekdo, ki se opredeli za drugo možnost, vsekakor mora navedeno storitev plačati kurirju, ki je zadolžen za izvedbo dostave obdelanih materialov. V tem primeru višino nadomestila določa služba, ki tudi izvede dostavo.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezikovni različici obdelujejo kompletno vse vrste pravnih aktov in osebnih dokumentov kot tudi različne vrste dokumentacij. Poleg gradbene obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo pa tudi tiste, ki sestavljajo razpisno in medicinsko dokumentacijo.

Seveda vse zainteresirane stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz srbskega v kitajski jezik kot tudi tistih, ki se pogosto predajo pristojnim institucijam, kar se nanaša na različne vrste potrdil kot tudi izjav in soglasij.

Vse, kar smo do zdaj omenili, predstavlja manjši del dokumentov, za katere stranke pričakuje prevajanje iz srbskega v kitajski jezik v okviru naše institucije.

Stranke, ki jih zanima ta storitev, se morajo zavedati, da zakon določa obveznost overitve s haškim žigom za določene dokumente, za katere se izvaja neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, ali prav tako je pomembno tudi poudariti, da overitev z Apostille žigom (kot se le-ta tudi imenuje) lahko poteka v različnih trenutkih v toku postopka obdelave. Točneje rečeno, ali neposredno preden prevajalci in sodni tolmači končajo z delom, za katerega so specializirani ali pa potem.

Prevajanje licenc in certifikatov iz srbskega v kitajski jezik

Različne vrste, tako certifikatov kot tudi licenc lahko kompletno obdelujejo strokovni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, seveda pa izvajajo tudi overitev, in to tisto, ki vključuje overitev z žigom pooblaščenih oseb - sodnega tolmača. Vsaka stranka se mora popolnoma samostojno pozanimati o vseh detajlih, ki se nanašajo na overitev s haškim žigom (Apostille) za ta ali katerikoli drugi dokument, za katerega zahtevajo prevajanje v konkretni jezični različici, saj naši strokovnjaki te vrsta overitve ne izvajajo. Prav tako je pomembno poudariti, da so dolžni absolutno spoštovati pravila v zvezi z dostavo vsebin, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v kitajski jezik, saj morajo ob tej priložnosti priložiti tudi izvirnike.

Vsekakor naši strokovnjaki poleg omenjenih dokumentov kompletno obdelujejo tudi številne druge pravne akte, kar se nanaša predvsem na sodne odločbe in sodbe oziroma odločitve in pritožbe ter sodne sklepe kot tudi na pravni red Evropske Unije, različne vrste pogodb, pooblastilo za zastopanje in na druge dokumente, ki so povezani s področjema prava in pravosodja. Prav tako lahko kompletno obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, letna poročila in drugo), posebej pa želimo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci strankam vsekakor ponujajo možnost, da poleg prevajana v omenjeni jezični različici dobijo tudi overitev za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil oziroma soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugo).

Vse vrste dokumentacij prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko najprej prevajajo in potem izvajajo tudi njihovo overitev, kar se nanaša predvsem na dokumente, ki sodijo med osebno dokumentacijo (prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in številne druge) pa tudi na tiste, ki predstavljajo sestavni del medicinske (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo) in na vse tiste, ki sestavljajo gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti in drugo).

Pomembno je omeniti tudi to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahtevo vsake posamične stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz srbskega v kitajski jezik, tako da poleg diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in prepisa ocen, prav tako kompletno obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet ter seminarske naloge kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma znanstvene patente ter številne neomenjene dokumente, ki so primarno povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje književnih del iz srbskega v kitajski jezik

Vsakega, ki ima potrebo za tem, v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje neposredno prevajanje del književnosti iz srbskega v kitajski jezik, kar dejansko pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg poetskih del in romanov prevajajo tudi dela beletrija pa tudi katerekoli drugo delo, ki so sodi v domeno proze. Poleg tega naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo, tako učbenike kot tudi različne vrste revij pa tudi časopisne članke.

Zainteresiranim strankam omogočamo, da omenjene strokovnjake zadolžijo za izvedbo tolmačenja iz srbskega v kitajski jezik, od njih pa pričakujemo, da nas pred začetkom izdelave ponudbe informirajo o vseh detajlih v zvezi z organizacijo določenega dogodka. Naši strokovnjaki pravzaprav izvajajo, tako šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov, pa moramo zaradi tega poznati vse zahteve tega dogodka, da bi lahko sprejeli odločitev, katera od teh storitev lahko na njih odgovori na ustrezen način. Med obvezne informacije, ki nam jih stranke v tem primeru morajo dostaviti, poleg predvidenega trajanja samega dogodka in števila prisotnih oseb sodijo tudi tiste, ki se nanašajo na mesto, kjer bo le-ta potekal oziroma na njegove osnovne karakteristike. Poudarjamo, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje v ponudbi storitev, ki jih omogočamo zainteresiranim strankam.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz srbskega v kitajski jezik oziroma strankam omogočijo obdelavo, tako brošur in PR člankov oziroma zloženk kot tudi reklamnih letakov, vizitk in katalogov pa tudi vseh drugih vsebin, ki so na prvem mestu povezane s področjem marketinga.

Prevajanje spletnih prodajaln iz srbskega v kitajski jezik

SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki jih prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo pri izvajanju neposrednega prevajanja spletnih prodajaln iz srbskega v kitajski jezik, imajo za cilj, da vplivajo na poboljšanje njihovega položaja v polju iskanja. Seveda se ta pravila uporabljajo tudi, ko se obdelujejo tudi vse druge vsebine, za katere so naši strokovnjaki specializirani, in ki so na prvem mestu povezane s spletom, kar se nanaša, tako na vsebino spletnih katalogov kot tudi na različne vrste programov in aplikacij ter na druge podobne materiale.

Trudimo se tudi, da profesionalno izvedemo storitev redakcije, saj so v naši ekipi tudi lektorji in korektorji, ki so za to ozko specializirani in naše stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje filmov iz srbskega v kitajski jezik, lahko v naši poslovalnici dobijo tudi storitev njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanje. Omenjena storitev se nanaša, ne samo na igrane in risane filme, ampak tudi na animirane oziroma dokumentarne pa tudi na serije ter na zabavne oddaje kot tudi na reklamna sporočila, informativne oddaje in druge vrste zvočnih pa tudi video vsebin.

Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v kitajski jezik in strankam ponudijo profesionalno obdelavo, tako poljudnih kot tudi strokovnih vsebin te vrste. Njihova tema je lahko povezana s katero koli vejo, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Gradbena industrija, marketing in menedžment oziroma komunikologija in informacijske tehnologije so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema omenjenih besedil. Prav tako ti strokovnjaki lahko v konkretni jezični različici prevajajo tudi besedila s področij filozofije, bančništva in medicine oziroma sociologije in psihologije pa tudi vsa tista, ki so povezana z ekonomijo, pravom ali katerokoli drugo vejo znanosti.

Cena prevajanja iz srbskega v kitajski jezik

  • Iz srbskega v kitajski je 33 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!