Prevajanje iz srbskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V situaciji, ko je nekomu potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik, smo mnenja, da je najboljša možnost, da se izvajanje te storitve prepusti zaposlenim v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poudarjamo, da so v ekipi omenjene institucije seveda zaposleni prevajalci in sodni tolmači, ki lahko v vsakem trenutku izvajajo kompletno obdelavo za vsak dokument, kar vključuje njegovo neposredno prevajanje v tej različici in prav tako tudi izvajanje storitve overitve. Ta overitev je pravzaprav povezana z žigom sodnega tolmača, s katerim potrjuje, da je vsebina prevoda v celoti enaka izvirnemu dokumentu, pa je zato tudi pomembno, da stranka, ki ji je ta storitev potrebna, pri pošiljanju dokumentov dostavi tudi izvirnike na vpogled. S tem v zvezi je omogočena njihova dostava preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, pri čemer pa se zahteva, da je to priporočena pošiljka, saj se pošiljajo izvirni dokumenti, prav tako pa zainteresirane stranke lahko pristopijo tudi osebni dostavi dokumentov, za katere jim je potrebno prevajanje iz srbskega v francoski jezik.

Princip prevzemanja obdelanih vsebin je prav tako poseben, in to v tem smislu, da je strankam omogočeno, da prevedene in z žigom sodnega tolmača overjene dokumente dobijo na svoj naslov, ali pa jih osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice. Razumljivo je, da storitev dostave obdelanih dokumentov na naslov stranke izvaja kurirska služba, s katero naša institucija sodeluje, ki vsekakor to storitev tudi zaračuna od stranke, in to po aktualnem ceniku. Vsaka stranka je v tem primeru dolžna, da prav osebi, ki dostavlja obdelane vsebine, plača predvideno ceno.

Da bi sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnili pričakovanja stranke, ki ji je potrebno nujno prevajanje določenega dokumenta iz srbskega v francoski jezik, mora le-ta najprej dostaviti skenirane vsebine na elektronski naslov naše institucije, zelo hitro potem pa priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču.


Prevajanje iz francoskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v francoski jezik

Osnovni cilj naše institucije je, da strankam maksimalno olajša celoten postopek obdelave dokumentov, pa zato in poudarjamo zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na postopek “nadoveritve”, ker to ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov. Pravzaprav je stvar v tem, da zakonska ureditev ureja pravilo o overitvi z Apostille oziroma s haškim žigom za določene dokumente, tako da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, te storitve ne morejo ponuditi strankam. Edini razlog zaradi katerega niso v priložnosti, da to storijo, je v tem, da to ne sodi v njihovo pristojnost, pa je zato potrebno, da se stranke potrudijo, da samostojno dobijo podatkez zvezi z overitvijo s haškim žigom oziroma, da v pristojnih institucijah naše države na prvem mestu preverijo, ali se z Apostille žigom morajo opremiti dokumenti, za katere zahtevajo prevajanje iz srbskega v francoski jezik. Če na to vprašanje dobijo pritrdilen odgovor, je pomembno, da se pozanimajo tudi o tem, kdaj poteka overitev s haškim žigom za te dokumente, saj najpogosteje obstajata dve opciji. Pravzaprav obstaja tista, ki vključuje overitev s haškim žigom na samem začetku obdelave, pa tudi tista, kjer overitev s tem žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovim prevajanjem in tudi overitvijo, pa se na koncu tako obdelan dokument odnese v pristojno institucijo, da bi se opremil z omenjenim žigom.

Ti strokovnjaki strankam lahko ponudijo tudi kompletno obdelavo najprej vseh osebnih dokumentov, kar se nanaša na prevajanje in potem tudi overitev potrdila o državljanstvu, prometnega dovoljenja in potnega lista oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in dovoljenja za prebivanje in izpiskov iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, delovnega dovoljenja in potem tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti, vozniškega dovoljenja in ostalih osebnih dokumentov.

Seveda lahko prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so na primer soglasja in potrdila različnih vrst ter izjave, tako da stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik za potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje in za potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi za potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in za številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam. Sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični različici prav tako poskrbijo tudi za preveajanje medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo), prav tako pa na zahtevo strank prevajajo tudi vse vrste pravnih aktov, od pogodb in certifikatov oziroma sodnih odločb preko sodnih odločitev in sklepov, licenc in pooblastil za zastopanje pa do sodnih pritožb, pravnega reda Evropske Unije in sodnih odločb ter vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjema pravosodja in prava.

Naši strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo tudi različne vsebine, ki se nanašajo, tako na področje izobraževanja kot tudi vse tiste, ki so povezani z znanostjo, poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, znanstvenih patentov in potrdila o opravljenih izpitih prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav in diplomske oziroma seminarske naloge ter znanstvena dela, predmetnike in programe fakultet ter vse ostale dokumente, ki se nanašajo na konkretna področja. Vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik za različne dokumente, ki sodijo med tehnično ali gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in drugo) pa tudi vse tiste, ki predstavljajo del poslovne dokumentacije oziroma se nanašajo na poslovanje določene pravne osebe (statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akti podjetja, letna poročila, poslovne odločitve, fakture in številni drugi).

Čeprav se v tej jezikovni različici najpogosteje zahteva neposredno prevajanje prav za dokumente, ne moremo mimo dejtava, da sodni tolmači in prevajalci lahko pristopijo tudi obdelavi različnih vsebin, ki so na prvem mestu povezane s področjem marketinga, kot so recimo reklamni katalogi oziroma zloženke in brošure pa tudi PR članki, vizitke, plakati in drugo in da če vsekakor izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki jim je neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov potrebno za revije in časopisne članke. Poleg tega profesionalno obdelujejo tudi spletne strani pa tudi spletne prodajalne, programsko opremo kot tudi spletne kataloge oziroma različne vrste književnih del in učbenike.

Stranke, ki jim je prevajanje iz srbskega v francoski jezik potrebni za strokovna ali pa za besedila, ki se obravnavajo kot poljudna, njihovo strokovno obdelavo prav tako dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg tega želimo poudariti, da so sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford usposobljeni tudi za izvajanje tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji. Toda dolžni smo poudariti zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na zagotavljanje te storitve, povezana pa je z dejstvom, da ti strokovnjaki lahko pristopijo zagotavljanju storitve, tako simultanega kot tudi šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici. Najpomembneje je, da stranke naši strokovni ekipi posredujejo vse potrebne informacije, ki jih se nanašajo na organizacijo dogodka, za katerega zahtevajo to storitev, saj se prav na osnovi tega določajo, katera od vseh omenjene vrste tolmačenja mora biti uporabljena, da bi se zadovoljili vsi udeleženci in uradni organizator. Omeniti želimo tudi to, da naša institucija zainteresiranim strankam po ugodnih cenah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Posebej želimo poudariti, da poleg že omenjenih strokovnjakov, ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi številni drugi profesionalci in med njimi so tudi lektorji in korektorji. Storitve, za katere so zadolženi, se nanašajo na izvajanje potrebnih popravkov v vsebinah, ki so v navedeni kombinaciji jezikov že prevedene. Potem ko izvedejo strokovno redakcijo slabo obdelanih materialov, imajo vse stranke pravzaprav v rokah profesionalno obdelane vsebine.

Za konec smo pustili zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik za vse video vsebine kot tudi za zvočne materiale in to predvsem zato, ker ta storitev vključuje tudi njihovo sinhronizacijo oziroma izvedemo lahko tudi podnaslavljanje vseh tako prevedenih materialov. Na ta način zainteresirane stranke dobijo kompletno in profesionalno obdelane dokumentarne in igrane filme oziroma reklamna sporočila ter zabavne in informativne oddaje pa tudi risane filme, serije in izobraževalne oddaje oziroma animirane filme in ostale zvočne in video vsebine, tako da jih lahko prikazujejo na vsakem mediju oziroma kejrkoli je to potrebno.

Poudarjamo, da je za vse vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej jezikovni različici in ni gre za dokumente, kot možnost navedeno tudi njihovo pošiljanje na obdelavo in prevzemanje preko elektronske pošte.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz srbskega v francoski jezik

Kadar stranke od naših strokovnjakov zahtevajo neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz srbskega v francoski jezik, jim vsekakor omogočijo njihovo profesionalno obdelavo. To se nanaša tudi na vse ostale dokumente, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo oziroma na katerikoli drugi dokument, za katere stranka zahteva prevajanje v konkretni jezični različici. Točneje rečeno, najprej prevajajo vse dokumente in potem pristopajo tudi obdelavi v skladu s pooblastili, ki so jim dana, kar pomeni, da izvajajo tudi overitev tako narejenih prevodov z žigom pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača.

Poudarjamo, da specifikacije farmacevtskih izdelkov, ki so na ta način obdelane, veljajo za absolutno veljavne z zakonskega in pravnega vidika in se lahko uporabljajo v vsaki situaciji, ko je to stranki potrebno.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezikovni različici prav tako kompletno obdelajo tudi zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse ostale nenavedene dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako pričakuje tudi neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik za sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi za vse ostale vrste, ne samo sodnih odločb, ampak tudi sodnih pritožb oziroma sklepe in odločitve ter sodnih odločbe, po potrebi pa prevajajo tudi pravni red Evropske Unije, licence in pogodbe kot tudi vse vrste certifikatov, pooblastilo za zastopanje in ostale dokumente, ki sodijo med tako imenovane pravne akte. Sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi osebno izkaznico oziroma vozniško in prometno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o državljanstvu pa tudi delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vse ostale osebne dokumente.

Izpolnjujemo tudi zahteve strank, ki jim je neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik potrebno za diplomo in dodatek k diplomi oziroma za potrdilo o opravljenih izpitih in za potrdilo o rednem šolanju, medtem ko omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma vsak dokument, ki se nanaša na področje izobraževanja. Prav tako prevajajo tudi diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela različne kompleksnosti in potem tudi znanstvene patente ter preostale dokumente, ki sodijo na področje znanosti.

Prav tako lahko prevedemo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi ter soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v tej jezikovni različici prevajajo tudi gradbene projekte oziroma deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo ter ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno in tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo.

Omeniti moramo tudi to, da naši strokovnjaki na zahtevo izvajajo tudi kompletno obdelavo za vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje različnih pravnih oseb, kar pa je povezano z neposrednim prevajanjem iz srbskega v francoski jezik za poslovne odločitve in finančna poročila kot tudi za statut podjetja oziroma za sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitvene akte podjetja in ostale vrste poslovnih poročil.

Najpomembneje je, da stranke, ki v navedeni kombinaciji jezikov zahtevajo obdelavo kateregakoli dokumenta, pri pošiljanju vsebin na prevajanje priložijo tudi izvirne dokumente, saj njih uporablja sodni tolmač pri overitvi. Prav tako je priporočljivi, da se stranke same pozanimajo, ali se za konkretne dokumente mora izvesti tudi “nadoveritev” oziroma ali jih je treba opremiti s tako imenovanim haškim ali Apostille žigom, pri čemer pa prevajalci in sodni tolmači te vrste overitve ne izvajajo, in to izključno zaradi tega, ker za to niso pristojni.

Prevajanje del poezije in proze iz srbskega v francoski jezik

Če to zahtevajo stranke profesionalni prevajalci in sodni tolmač v tej kombinaciji jezikov prevedejo absolutno vsako poetsko ali prozno književno delo. Vsekakor se potrudijo, da izvedejo tudi profesionalno prevajanje romanov iz srbskega v francoski jezik, lahko pa obdelujejo tudi dela, ki sodijo med beletrijo kot tudi vsa ostala književna dela. Prav tako obdelujejo tudi ilustrirane revije oziroma vsebino otroških in strokovnih revij kot tudi časopisne članke.

Čeprav so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zastopani predvsem omenjeni strokovnjaki, so v njej prisotni tudi profesionalni lektorji in korektorji, ki izvajajo storitve redakcije. Poudarjamo, da se korektura in lektura uporabljata izključno za tisto vrsto vsebin, za katero je neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik izvedeno izjemno neprofesionalno, pa je zelo pomembno ob tej priložnosti popraviti vse tiste napake, ki so v tako prevedenih vsebinah vsekakor prisotne.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v francoski jezik. Izključno v skladu z zahtevami določenega dogodka lahko uporabijo konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Poudarjamo, da se vse omenjene vrste storitve lahko uporabljajo za določeno vrsto dogodka, pa je tudi zelo pomembno, da stranke to vedo, saj je potrebno, da nas pravočasno informirajo o vseh podrobnostih. Pravzaprav se zahteva, da nam v tem primeru dostavijo vse potrebne podatke o mestu, kjer naj bi določeni dogodek potekal oziroma o številu oseb, ki naj bi bile prisotne, zelo pomembno pa je tudi, da naša strokovna ekipa dobi podatke o samem načinu njegove organizacije. Poudarjamo tudi to, da pod izjemnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano. Vsekakor ekipa naših strokovnjakov na osnovi pridobljenih informacij sestavi ponudbo v skladu z zahtevami tega dogodka, če vanjo uvrsti tudi to storitev.

Prevajanje PR člankov iz srbskega v francoski jezik

Vsebina PR članki je najpogosteje takšna, da je sporočilo namenjeno zainteresiranim strankam, zelo spretno skrito oziroma ni ravno tako enostavno opazno za običajnega opazovalca. Zato se temu posveča posebna pozornost pri izvajanju neposrednega prevajanja PR člankov iz srbskega v francoski jezik, naši spretni prevajalci in sodni tolmači bodo takšno sporočilo oziroma vsebino te vrste besedil vsekakor lahko prilagodili pravilom, ki jih določa francoski jezik. S takšnim načinom obdelave dosežejo, da potencialne stranke, ki jim je francoski jezik materni, lahko da dobijo vpogled v tisto, kar se predstavlja skozi te vsebine. Omenjeni strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi reklamne letake in brošure oziroma plakate pa tudi vizitke, zloženke, kataloge in ostale marketinške materiale.

Posebej se trudimo, da izpolnimo pričakovanja absolutno vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v francoski jezik potrebno za igrane filme vseh žanrov ali pa za animirane, dokumentarne in risane filme, pri čemer sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi serije, zabavne in informativne oddaje ter reklamna sporočila kot tudi izobraževalne oddaje, ne glede na to, ali bodo predvajane na radijskih postajah, televiziji ali nekem drugem mediju. Da bi bila vsaka naša stranka, ki ji je potrebno prevajanje omenjenih vsebin, v celoti zadovoljna s kakovostjo ponujene storitve, ji ponujamo tudi sinhronizacijo vseh že obdelanih vsebin te vrste, na njeno zahtevo pa lahko profesionalno izvedemo tudi storitev njihovega podnaslavljanja.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi različne vrste spletnih materialov, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg neposrednega prevajanja spletnih strani iz srbskega v francoski jezik profesionalno obdelujejo tudi spletne kataloge, zatem aplikacije in programe pa tudi spletne prodajalne kot tudi številne druge nenavedene materiale, ki so povezani s spletnimi področji. Zelo je pomembno poudariti dejstvo, da naši strokovnjaki odlično obvladajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da tudi prevajanje takšnih materialov izvajajo v skladu z njimi. Vse to pomeni, da se omenjene vsebine tudi optimizirajo za spletne iskalnike in se na ta način jim je omogočen precej boljši položaj v okviru iskanja. Pravzaprav stranke tako dobijo vse storitve oziroma najprej njihovo prevajanje iz srbskega v francoski jezik in potem tudi njihovo optimizacijo.

V konkretni jezični različici obdelujemo tudi poljudna besedila različne vsebine kot tudi strokovne materiale in to ne glede na to njihovo temo. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci, ki so za to zadolženi, prevajajo različna besedila, katerih tema je povezana s področji psihologije, politike, farmacije in znanosti oziroma ekonomije, menedžmenta in medicine pa tudi tista, ki se tičejo sociologije, bančništva in komunikologije in turizma in informacijskih tehnologij kot tudi ekologije in varstva okolja, gradbene industrije, izobraževanja in drugih znanstvenih disciplin, tako tistih s področja družbenih kot tudi tistih, ki jih nanašajo na naravoslovne vede.

Cena prevajanja iz srbskega v francoski jezik

  • Iz srbskega v francoski je 9 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 10 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!