Prevajanje iz srbskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so ozko specializirani za delo s številnimi svetovnimi jeziki, tako da ni presenetljivo, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz srbskega v danski jezik. Sicer pa to storitev ponujamo, tako kako v obliki tolmačenja kot tudi v pisani obliki in ti strokovnjaki izvajajo obdelavo najrazličnejših vsebin, za katere stranke zahtevajo prevajanje.

Poleg prevajanja marketinških materialov iz srbskega v danski jezik obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi različne vrste besedil in revije, prav tako lahko prevajajo tudi vse vrste učbenikov pa tudi katerekoli književno delo in strankam ponudijo tudi profesionalno obdelavo vsebin, ki so povezane s spletnimi področji. V tem primeru je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci tedaj uporabljajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki se nanašajo na optimizacijo vseh omenjenih vsebin, kar pa pomeni, da se na ta način prevedene spletne strani ali spletne prodajalne oziroma katalogi in druge podobne vsebine pojavijo na bistveno boljšem položaju v okviru iskanja glede na dotedanji, kar ima pozitiven vpliv na poslovanje njihovih lastnikov.

Seveda strankam omogočamo tudi profesionalno obdelavo, tako video materialov različne vrste kot tudi zvočnih vsebin, omenjena storitev pa poleg njihovega neposrednega prevajanja iz srbskega v danski jezik vključuje tudi podnaslavljanje oziroma storitev njihove sinhronizacije. Torej, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje za različne vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne) ali pa za serije oziroma filme (animirani, igrani, različnih vrst, dokumentarni) in reklamna sporočila ter za druge vsebine, profesionalni podnaslavljalci pristopajo izvedbi storitve, za katero so specializirani, na enakem principu pa funkcionira tudi sinhronizacija.


Prevajanje iz danskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v danski jezik

Prevajalci in sodni tolmači prav tako ponujajo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz srbskega v danski jezik, lahko pa izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano. Posebej je pomembno poudariti, da v tem primeru stranke morajo pooblaščenim osebam naše institucije posredovati vse potrebne informacije, da bi lahko sestavili ponudbo za omenjeno storitev. Izvajamo tudi lekturo in korekturo oziroma po potrebi izvajamo profesionalno redakcijo.

Posebej je pomembno poudariti dejstvo, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v danski jezik, lahko pričakujejo profesionalen pristop v okviru naše institucije. Točneje poleg njihovega prevajanja naši strokovnjaki izvajajo tudi overitev, toda izključno z žigom sodnega tolmača. Naše stranke vsekakor morajo vedeti tudi to, da obstaja možnost, da je treba izvesti tudi overitev z žigom, ki se imenuje Apostille ali haški in za overitev z njim naši strokovnjaki niso pooblaščeni. Zato tudi poudarjamo, da bi bilo dobro, da vsaka zainteresirana stranka izve vse, kar je potrebno in je povezano s tem žigom oziroma, da v pristojnih službah najprej vpraša, ali je ta vrsta overitve nujno potrebna, prav tako pa je tudi pomembno, da pozanimajo, kdaj v toku obdelave konkretnih dokumentov poteka overitev z omenjenim žigom (po ali pred obdelavo prevajalcev in sodnih tolmačev).

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v danski jezik pa tudi vseh tistih, ki sestavljajo medicinsko in gradbeno oziroma tehnično in poslovno kot tudi razpisne dokumentacije, ob tem pa prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi različne vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Seveda kompletno obdelujejo tudi pravne akte in dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi vse tiste, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Ker je postopek obdelave dokumentov zelo natančno določen, se tudi zahteva, da vsaka stranka vsekakor priloži tudi izvirne dokumente na vpogled. To pa pomeni, da se postopek njihove dostave razlikuje, glede na to, da je za vse druge vsebine, za katere se zahteva neposredno prevajanje iz srbskega v danski jezik, omogočeno pošiljanje po elektronski pošti in prevzemanje na popolnoma enak način. Glede na to, da se dostavljajo tudi izvirni dokumenti, jih stranke lahko prinesejo, ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko in preko kurirske službe. Poleg osebnega prevzemanja jim kompletno obdelane dokumente lahko dostavimo tudi na želeni naslov, pri čemer gre za storitev, ki zahteva dodatno plačilo. Če nekdo zahteva nujno obdelavo dokumentov, ima pravico, da jih najprej pošlje na elektronski naslov in potem priloži tudi izvirnike na vpogled.

Simultano tolmačenje iz srbskega v danski jezik

Da bi uradno lahko sprejeli odločitev, ali prav simultano tolmačenje iz srbskega v danski jezik lahko ustrezno odgovori na zahteve določenega dogodka, stranka mora dostaviti vse informacije v zvezi z njim. S tem se misli tudi na podatke v zvezi s trajanjem oziroma s številom udeležencev, ki bodo prisotni v okviru konkretnega dogodka in seveda moramo poznati tudi osnovne karakteristike prostora, ki je določen, da bo v njem ta dogodek potekal, zaželeno pa je, da dobimo tudi vse druge informacije, ki lahko vplivajo na izbiro ustrezne storitve. Poudarjamo, da smo to omenili samo zato, ker prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega v omenjeni kombinaciji jezikov lahko izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje pa tudi zato, ker strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pa moramo vedeti, ali to storitev vnašamo v ponudbo, ali ne.

Omenjeni strokovnjaki strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz srbskega v danski jezik, poskrbimo pa tudi za njihovo sinhronizacijo kot tudi za storitev, ki je povezana s podnaslavljanjem vseh predhodno omenjenih materialov, da bi stranke dobile vsebine te vrste, ki so kompletno obdelane. Poleg tega, da naši strokovnjaki obdelujejo igrane filme vseh žanrov, izobraževalne oddaje in serije, na zahtevo strank prav tako prevajajo tudi dokumentarne oziroma animirane filme in zabavne oddaje pa tudi risane filme, reklamna sporočila in vse druge vrste video in zvočnih vsebin.

Razumljivo je, da ustrezno odgovorimo tudi na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje književnih del iz srbskega v danski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg beletrije in poetskih del profesionalno prevajajo tudi romane kot tudi katerekoli drugo prozno delo. Seveda, lahko prevajamo tudi učbenike, in to katerekoli tematike pa tudi časopisne članke kot tudi revije (strokovne, otroške, ilustrirane in druge).

Prevajanje vizitke iz srbskega v danski jezik

V najkrajšem možnem roku izvajamo neposredno prevajanje vizitke iz srbskega v danski jezik, po potrebi pa obdelujemo tudi številne druge vsebine, ki se nanašajo na področje marketinga, kar na prvem mestu pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg brošur in reklamnih letakov prav tako prevajajo tudi kataloge, PR članke in plakate pa tudi vse druge materiale skozi katere se nekaj predstavlja. Ob tej priložnosti spoštujejo marketinška in pravila prevajalske stroke, tako da vsak govornik danskega jezika, ki pride v stik s prevedenimi vsebinami te vrste, povsem zagotovo lahko razume, kaj se prikazuje skozi njih in pričakuje se tudi, da kmalu začne uporabljati določeno storitev oziroma začne tudi kupovati določen proizvod.

Spletne materiale sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v navedeni jezični kombinaciji, poleg spletnih prodajaln in spletnih strani izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz srbskega v danski jezik pa tudi programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije, za katero določen stranka zahteva obdelavo. Razumljivo je, da ob tej priložnosti spoštujejo smernice, ki so povezane z optimizacijo teh vsebin - SEO (Search Engine Optimisation), tako da se le-te v relativno kratkem roku pojavijo na bistveno boljšem položaju kot pred prevajanjem.

Redakcija vsebin, ki so bile neposredno prevedene iz srbskega v danski jezik na nekem drugem mestu, je v okviru naše institucije zaupana strokovnim lektorjem in korektorjem, ki posedujejo dovolj izkušenj, da lahko z gotovostjo rečemo, da bo profesionalno obdelana vsaka vsebina, za katero je prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov neprofesionalno izvedeno.

Prav tako lahko prevajamo, tako strokovna besedila različne tematike kot tudi poljudna, odgovorili pa bomo tudi na zahtevo stranke, ki želi dobiti neposredno prevajanje besedil iz srbskega v danski jezik, katerih tema je povezana s katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved. Ne glede na to, ali se ukvarjajo s temo s področij psihologije, filozofije ali sociologije oziroma komunikologije, menedžmenta ali gradbene industrije, sodni tolmači in prevajalci konkretna besedila obdelujejo na najboljši možni način. Poleg tega prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s politično ali ekonomsko tematiko kot tudi tista, ki so povezana predvsem s področji informacijskih tehnologij in turizma kot tudi gradbene industrije, izobraževanja in medicine ter farmacije, bančništva in drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz srbskega v danski jezik

Poleg neposrednega prevajanja deklaracij izdelkov iz srbskega v danski jezik, vsaka posamezna stranka v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko pričakujejo tudi storitev overitve za tako izdelane prevode. Stranke vsekakor morajo spoštovati pravilo in dostaviti izvirne dokumente na vpogled, zaželeno pa je, da se tudi pozanimajo, ali se zanje zahteva haški (Apostille) žig.

Poleg navedenih dokumentov, jih v okviru naše institucije pričakuje tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz srbskega v danski jezik pa tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo kot tudi vseh drugih dokumentov, ki se predstavljajo del tehnične, gradbene ali razpisne dokumentacije. Trudimo se, da izpolnimo zahtevo vsake posamične stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v danski jezik, saj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma potrdilo o državljanstvu ter kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi prometno oziroma delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenje za prebivanje, vozniško in druge osebne dokumente.

Vsekakor kompletno obdelujemo tudi vse pravne akte (pogodbe, licence, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pritožbe, certifikati, sodne sklepe in tožbe, pooblastilo za zastopanje in druge dokumente s področij prava in pravosodja) ter vsekakor profesionalno odgovorimo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz srbskega v danski jezik (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge in drugi dokumenti iz te skupine).

Poudarjamo tudi, da vsem strankam pod odličnimi pogoji ponujamo tudi možnost neposrednega prevajanja iz srbskega v danski jezik za dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrst izjav in potrdil kompletno obdelujejo tudi katerokoli vrsto soglasja (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugo), prav tako pa lahko odgovorijo na zahtevo vsakogar, ki želi dobiti prevedene zdravniške izvide oziroma druge dokumente, ki so del medicinske dokumentacije, kot je na primer specifikacija farmacevtskih izdelkov ali navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo.

Poudarjamo, da poleg vsega do zdaj navedenega, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko kompletno obdelujejo tudi fakture oziroma ustanovitveni akt in statut podjetja pa tudi vse vrste poslovnih poročil, kot so recimo letna ali revizijska in finančna, del naše ponudbe pa je tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz srbskega v danski jezik ter številnih drugih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem določene pravne osebe, oziroma sodijo med poslovno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz srbskega v danski jezik

  • Iz srbskega v danski je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!