Prevajanje iz srbskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru ponudbe storitev, ki jih zagotavljamo, posebno mesto pripada neposrednemu prevajanju iz srbskega v finski jezik, za katerega poskrbijo naši strokovnjaki, ki so za to specializirani in ki profesionalno pristopajo obdelavi najrazličnejših vsebin.

S ciljem, da vsakomur, ki je za to zainteresiran, ponudimo možnost kompletne obdelave vseh vrst materialov, smo omogočili tudi storitve številnih drugih strokovnjakov, tako da naše stranke poleg neposrednega prevajanja v navedeni jezični različici za katerekoli filmsko stvaritev, serije, oddaje ali določene druge zvočne in video vsebine, dobijo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Omeniti moramo tudi to, da lektorji in korektorji ponujajo svoje storitve tudi vsem tistim strankam, ki posedujejo dokončane prevode za katerokoli vrsto materialov v tej kombinaciji jezikov in omogočajo njihovo redakcijo, tako da vse napake, ki jih najdejo, na najboljši način in v najkrajšem roku popravijo. Prevajalci in sodni tolmači lahko odličnimi pogoji ponudijo tudi storitev tolmačenja v tej jezikovni različici, ko poleg simultanega uporabljajo tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje iz srbskega v finski jezik. Prav tako lahko tistim, ki so zainteresirani, ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz finskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v finski jezik

Poleg vsega navedenega naše stranke dobijo tudi profesionalno obdelavo vseh vrst besedil kot tudi učbenikov, časopisnih člankov in književnih del pa tudi vseh vrst revij, reklamnih materialov in spletnih vsebin oziroma različnih materialov, ki so povezani s spletom.

Vsekakor stranke pri nas v tej jezični različici pričakuje tudi neposredno prevajanje za različne vrste dokumentov in potem tudi njihova overitev, ki jo v skladu s pravili izvaja sodni tolmač. Tukaj je izjemno pomembno poudariti, da žig sodnega tolmača, s katerim se opremi prevedeni dokument katerekoli vrste, pomeni potrditev, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot v izvirnem dokumentu, kar pa nadalje tudi pomeni, da ima stranka absolutno pravico, da ga uporablja popolnoma enako kot vsak drugi dokument, ki je zakonski priznan. Toda treba je omeniti tudi to, da to ni isto kot haški žig, ki je poznan tudi pod imenom Apostille in da sodni tolmači in prevajalci za to vrsto overitve niso pooblaščeni. Ker se ta žig ne zahteva za vse dokumente, ampak je točno določeno, za katere od njih poteka overitev in po katerem principu, mora vsaka stranka, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v finski jezik potrebno prav za takšne vsebine, sama poiskati informacije, ki se nanašajo na overitev s haškim žigom in ki jih dobi v okviru okrožnega sodišča v kraju, v katerem stanuje, saj so izključno službe v okviru te institucije zadolžene za overitev z Apostille žigom. Pričakujemo, da dobi informacijo, na kakšen način se izvaja ta vrsta overitve za konkretne dokumente oziroma izve, ali overitev s tem žigom poteka po ali pred njegovo obdelavo s strani naših strokovnjakov.

Glede na to, da je zelo pomembno, da ima zapriseženi sodni tolmač pred postopkom priložnost primerjati izvirni in preveden dokument, kar pa pomeni tudi to, da je vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna, dolžna na vpogled dostaviti izvirne dokumente. Kadar gre za prevajanje ostalih vsebin v tej kombinaciji jezikov, jih stranke na prevajanje lahko pošljejo po elektronski pošti, dokumente pa pošljejo preko kurirske službe ali „Pošte Slovenije“, priporočeno oziroma nam jih osebno prinesejo na obdelavo.

Tako kot se razlikuje način dostave, se prav tako razlikuje tudi način prevzemanja dokumentov in ostalih vsebin. Namreč za materiale, za katere se ne izvaja overitev, je omogočeno prevzemanje prevoda izključno preko elektronske pošte, če stranki ta način ustreza pa kompletno obdelane dokumente lahko dobi na določen naslov ali pa jih osebno prevzame. Vse stranke, ki se opredelijo, da jim dokumente, ki so prevedeni in overjeni z žigom sodnega tolmača, dostavimo na naslov, so dolžni to storitev plačati po ceniku, ki ga v tem primeru izključno oblikuje institucija dostavne službe.

Toda v primeru, da nekdo zahteva neposredno prevajanje iz srbskega v finski jezik v zelo kratkem časovnem obdobju, pri čemer pa gre za dokumente, mu je omogočeno, da najprej skenira vsebine in jih pošlje na naš elektronski naslov, da bi pospešil celoten postopek, toda potem je stranka seveda dolžna spoštovati tudi postopek dostave izvirnih dokumentov.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prevajajo katerikoli dokument, za katerega stranka zahteva prevajanje iz srbskega v finski jezik in poleg vseh osebnih dokumentov omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje prevajanje in overitev vseh vrst izjav in potrdil pa tudi soglasij. Prav tako bomo poskrbeli za prevajanje in overitev dokumentov, ki so del poslovne in razpisne kot tudi gradbene pa tudi medicinske in tehnične dokumentacije kot tudi vsak dokument, ki je povezan s področjema znanosti in izobraževanja oziroma vse ostale dokumente, za katere stranke zahtevajo obdelavo v tej jezikovni različici.

Prevajanje spletnih strani iz srbskega v finski jezik

V želji, da izvedemo profesionalno prevajanje spletnih strani iz srbskega v finski jezik, v njihovo obdelavo vključujemo tudi uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation) oziroma izvajamo njihovo profesionalno optimizacijo, kar pomeni njihovo prilagajanje potrebam spletnega iskanja. Vse mora v optimalnem roku pripeljati do njihovega občutno boljšega kotiranja na spletu, kar ima pozitiven učinek tudi na poslovanje lastnika teh vsebin. Poleg spletnih strani prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici prav tako prevajajo tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo na spletno področje, kot so na primer spletne prodajalne ali spletni katalogi pa tudi vse vrste programov in aplikacij ter katerekoli druge vsebine, za katere je določeni stranki potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v finski jezik.

Prav tako se bomo potrdili, da ugodimo zahtevi vsake stranke, ki želi naše strokovnjake zadolžiti za tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji. Sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega lahko po potrebi izvajajo tudi šepetano tolmačenje, prav tako pa uporabljajo tudi konsekutivno tolmačenje iz srbskega v finski jezik. Izključno od načina organizacije določenega dogodka je tudi odvisno, katera od vseh navedenih storitev bo uporabljena. Pogoj za izdelavo ponudbe v zvezi s to storitvijo je, da se našim strokovnjakom omogoči dostop do vseh informacij, ki se nanašajo na določen dogodek, s tem mislimo na to, da je vsaka stranka, ki jo zanima ta storitev, dolžna posredovati vse tiste informacije, ki se nanašajo, ne samo na trajanje in način organizacije tega dogodka, ampak tudi na število oseb, ki bodo na njem prisotne oziroma na sam prostor, v katerem naj bi bil dogodek organiziran. Ker ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bomo to postavko uvrstili v ponudbo, ki vključuje prav to storitev.

Neposredno prevajanje besedil iz srbskega v finski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih ponujamo, prevajalci in sodni tolmači pa se bodo potrudili, da v tej jezični različici to storijo tudi za poljudne in strokovne besedilne vsebine. Pogosto stranke mislijo, da tema teh vsebin lahko predstavlja problem za naše strokovnjake, če je malo kompleksnejša, toda takoj jih bomo prepričali v nasprotno, saj naši strokovnjaki lahko maksimalno kakovostno prevajajo tudi najkompleksnejša besedila celo v primeru, če sta tematika in vsebina zelo kompleksni. S tem v zvezi želimo poudariti, da izvajajo neposredno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za besedila iz določenih bolj klasičnih področij, kot so na primer politika, ekonomija in turizem oziroma komunikologija pa tudi za tista, ki so tesno povezana s področji ekologije in varstva okolja, znanosti in izobraževanja in bančništva, informacijskih tehnologij in financ kot tudi menedžmenta, gradbene industrije in farmacije, medtem ko v navedeni jezikovni različici prav tako prevajamo tudi vsa tiste besedila, ki so povezana s številnimi drugimi področji, tako s tistimi, ki sodijo med naravoslovne kot tudi za vsa, ki so v domeni družbenih ved.

Profesionalno prevajanje učbenikov iz srbskega v finski jezik

Poleg številnih drugih storitev so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje učbenikov iz različnih področij iz srbskega v finski jezik, na zahtevo stranke pa lahko prevajajo tudi dela književnosti, tako beletrijo in poetska dela kot tudi romane pa tudi številna druga prozna dela književnosti. Ugodili bodo tudi zahtevam strank, ki jim je potrebno prevajanje revij v omenjeni jezični kombinaciji, obdelujejo pa tudi ilustrirane kot tudi strokovne pa tudi otroške revije in vse ostale, katerih prevajanje bodo stranke zahtevale.

Vsekakor prevajamo tudi časopisne članke pa tudi različne vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, poleg PR člankov in brošur ter reklamnih letakov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi zloženke, plakate in vizitke kot tudi kataloge in druga materiale, ki ga služe za reklamiranje določene podjetja oziroma izdelkov ali storitve. Izjemno je pomembno ob tej priložnosti poudariti tudi to, da naši strokovnjaki spoštujejo marketinška pravila, tako da profesionalno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v finski jezik pomeni, da spoštujejo princip obdelav, ki pomeni, da sporočilo, ki se v takšnih vsebinah pogosto skriva, zelo pazljivo oblikujejo, da bi se govorci ciljnega oziroma finskega jezika lahko natančno seznanili s takšno vsebino.

Če so neposredni prevodi iz srbskega v finski izdelani, toda to je narejeno tako, da so v njih prisotne številne napake, lahko profesionalni lektorji in korektorji, ki prav tako sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo storitve korekture in lekture takšnih materialov, da bi strankam omogočili uporabo vsebin, ki so v tej jezični kombinaciji prevedene profesionalno. Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi vse video kot tudi zvočne materiale in poleg neposrednega prevajanja vseh vrst filmov (animirani, igrani, različnih vrst in dokumentarni) strankam prav tako omogočamo tudi obdelavo reklamnih sporočil pa tudi zabavnih in izobraževalnih oddaj kot tudi serij in informativnih oddaj ter ostalih vsebin te vrste. Toda, da bi vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev za omenjene materiale, lahko dobila njihovo kompletno obdelavo in jih prikazovala, kjerkoli to želi, jim omogočamo tudi podnaslavljanje vseh takšnih vsebin ter storitev, povezano z njihovo sinhronizacijo.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz srbskega v finski jezik

Da bi vsem, ki jim je to potrebno, ponudili priložnost, da dobijo neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz srbskega v finski jezik pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, bomo poskrbeli, da to storitev izvedemo, ne samo profesionalno, ampak tudi v skladu s pravili, ki so določena z veljavnim zakonom. S tem pravzaprav mislimo na to, da prevajalci in sodni tolmači ponujajo storitve, za katere so tudi pooblaščeni oziroma izvajajo, tako prevajanje v navedeni jezikovni različici kot tudi overitev tako prevedenega dokumenta. Vsekakor zapriseženi sodni tolmač s svojim žigom oziroma z overitvijo konkretnega dokumenta, potrjuje njegovo verodostojnost, pri tem pa je potrebno, da stranka ob tej priložnosti dostavi tudi izvirne dokumente.

Prav tako se priporoča vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v finski jezik za katerikoli dokument, da sama pridobi vse potrebne informacije, ki se nanašajo na “nadoveritev” oziroma na overitev z Apostille (haškim) žigom.

Poudarjamo, da naši strokovnjaki v omenjeni jezikovni različici lahko kompletno prevedejo tudi vse ostale vrste potrdil kot je potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi oziroma o stanju računa v banki pa tudi različne vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav oziroma katerikoli dokument, ki se predaja različnim državnim institucijam.

Kompletno obdelujemo tudi dokumente, ki se nanašajo, tako na področje znanosti (znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in druga) kot tudi tiste, ki so povezani s področjem prava (licence, sodne odločbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, odločitve sodišč, certifikati, sodne odločbe, sodne sklepe, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe in drugo) pa tudi vse dokumente, ki so na katerikoli način povezani z izobraževanjem (predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in številna druga).

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači vsakomur, ki zahteva neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz srbskega v finski jezik, omogočajo kompletno obdelavo, tako za zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter za vse ostale dokumente iz te skupine.

Prevajamo tudi različne osebne dokumente in jih potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača, kar se nanaša na obdelavo potrdila o državljanstvu oziroma potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču, sodni tolmači in prevajalci pa v konkretni jezikovni različici obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, zatem dovoljenje za prebivanje in vozniško dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu in delovno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in druge osebne dokumente.

Povsem zagotovo se bomo potrudili, da vsakomur, ki v konkretni jezični kombinaciji želi dobiti prevedene tudi različne dokumente, ki se sodijo v poslovno dokumentacijo (letna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in druga), to tudi omogočimo pod odličnimi pogoji, na zahtevo pa kompletno obdelujemo tudi vse dokumente, ki sodijo v tehnično, razpisno ali gradbeno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodila za uporabo in številne druge).

Cena prevajanja iz srbskega v finski jezik

  • Iz srbskega v finski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!