Prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford številni prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za obdelavo vsebin, povezanih z velikim številom svetovnih jezikov, je v ponudbi te institucije tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik. Toda moramo poudariti tudi to, da omenjena institucija sodi med redke na ozemlju naše države, ki je specializirana tudi za zagotavljanje te storitve, pri čemer stranke lahko dobijo tako prevajanje v v pisani obliki kot tudi tolmačenje.

Kar zadeva tolmačenje v tej jezikovni različici, smo dolžni poudariti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi uporabljajo eno od treh vrst te storitve, za katere so specializirani, od samega dogodka in koncepta njegove organizacije pa je odvisno, ali bo uporabljeno simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz srbskega v pakistanski jezik in v odvisnosti od izbire jim ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Navedeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse vsebine, ki se nanašajo na področje marketinga oziroma časopisne članke, učbenike in strokovna pa tudi poljudna besedila kot tudi književna dela in revije. Strankam omogočamo, da dobijo tudi profesionalno redakcijo, saj so v naši ekipi tudi lektorji in korektorji, ki so zadolženi za izvedbo te storitve na maksimalno profesionalen način. Poleg tega smo specializirani tudi za neposredno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik za vse vrste filmov in reklamnih sporočil pa tudi za serije, oddaje in druge video in zvočne materiale. V okviru te storitve vse zainteresirane stranke lahko dobijo tudi njihovo podnaslavljanje, na zahtevo pa izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih zvočnih in video vsebin.


Prevajanje iz pakistanskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik

Prav tako zainteresiranim strankam omogočamo tudi, da dobijo kompletno obdelane različne vrste dokumentov oziroma prevajalci in sodni tolmači jih prevajajo in overjajo. Dolžni smo poudariti, da gre za overitev zapriseženega sodnega tolmača pa tudi, da naši strokovnjaki niso pooblaščeni za izvajanje “nadoveritve”, ki se nanaša na overitev z Apostille žigom. Drugačen naziv za to vrsto žiga je tudi haški žig in z njim se mora opremiti izključno dokument, za katerega je to določeno z zakonom. S tem v zvezi poudarjamo, da se stranke morajo pozanimati, ali se za njihove dokumente zahteva omenjena vrsta overitve in kdaj jih je treba opremiti s haškim žigom (pred obdelavo s strani naših strokovnjakov ali potem). V skladu z vsemi temi informacijami stranke vedo, ne samo kako dolgo bo približno trajal postopek obdelave, ampak tudi ali dokument najprej odnesejo na obdelavo v našo institucijo, ali pa ga najprej odnesejo v pristojno državno institucijo in ga potem dostavijo našim strokovnjakom na obdelavo.

Moramo poudariti, da je sodni tolmač dolžan najprej primerjati prevedeni dokument z izvirnim, da bi bil prepričan, da gre za popolnoma enaki vsebini. Zato je potrebno, da stranke dostavijo izvirne dokumente, ko jih pošiljajo na obdelavo, pa se s samim tem način dostave razlikuje, glede na vse druge vsebine, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik, ki jih lahko pošljejo tudi po elektronski pošti in jih na povsem enak način prejmejo po končani obdelavi. Dokumente nam lahko pošljejo preko kurirske službe, ali pa jih prinesejo osebno, oziroma pošljejo s priporočeno poštno pošiljko in jih po koncu obdelave prevzamejo osebno, ali pa jih dobijo z dostavo na naslov, ki ga navedejo. Dostava prevedenih in overjenih dokumentov na naslov stranke se zaupa določeni kurirski službi, ki to storitev zaračunava po svojem ceniku, pri čemer so zainteresirane stranke dolžne, da jo plačajo pri prevzemu te pošiljke.

Stranke v naši poslovalnici lahko dobijo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik, tako za različne vrste pogodb in certifikatov oziroma pravni red Evropske Unije in za ostale pravne akte kot tudi za potrdilo o stalnem prebivališču in druge osebne dokumente. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi fakture, ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo oziroma predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številne druge dokumente, ki se nanašajo, bodisi na področje izobraževanja bodisi na področje znanosti.

Seveda lahko ugodimo tudi zahtevam strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz srbskega v pakistanski jezik, obdelujemo pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, tako da kompletno obdelujemovsako vrsto potrdila oziroma potrdila, soglasja in izjave. Razumljivo je, da prevajajo tudi katerikoli dokument, ki se sodi med razpisno dokumentacijo oziroma gradbeno ali tehnično pa tudi številne druge, za katere stranka zahteva kompletno obdelavo oziroma prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov.

Poudarjamo, da samo v primeru zahteve z nujnim prevajanjem dokumentov iz srbskega v pakistanski jezik, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko ugodili tej zahtevi, mora stranka najprej dostaviti skenirane vsebine na naš elektronski naslov, potem mora vsekakor spoštovati tudi navedeno pravilo oziroma dostaviti izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču.

Prevajanje potnega lista iz srbskega v pakistanski jezik

Ko stranka zahteva neposredno prevajanje potnega lista iz srbskega v pakistanski jezik, se mora prav tako zavedati, da jo pričakuje tudi overitev izdelanega prevoda konkretnega dokumenta, ki jo izvaja sodni tolmač, ki je za zagotavljanje te storitve tudi uradno pooblaščen s strani državnih institucij. Vsakdo, ki mu je potrebna ta storitev, tako za potni list kot tudi za vsak drugi dokument, mora storiti dve stvari oziroma priložiti tudi izvirne dokumente našim strokovnjakom na vpogled pa tudi izvedeti, ali se za dokumente, za katere od naših strokovnjakov zahteva obdelavo, mora izvesti tudi overitev s haškim žigom, ki je poznan pod drugačnim nazivom - Apostille.

Prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi številne druge osebne dokumente, poleg potnega lista pa prevajajo in overjajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu in dovoljenje za prebivanje kot tudi osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi prometno dovoljenje in druge osebne dokumente. Prav tako obdelujejo tudi katerokoli vrsto, tako potrdila kot tudi izjave oziroma soglasja kar se nanaša predvsem na neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz srbskega v pakistanski jezik oziroma na obdelavo soglasja za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov in potem tudi potrdila o stanju računa v banki, omenjeni strokovnjaki pa lahko kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Ko to zahtevajo stranke, omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo tudi pravne akte, tako pogodbe in sodne odločbe oziroma certifikate kot tudi pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe in sklepe in potem tudi licence, odločitve sodišč in pooblastilo za zastopanje ter vse druge dokumente, ki se nanašajo na pravo in pravosodje. Izvajajo pa tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz srbskega v pakistanski jezik oziroma faktur in statuta podjetja ter poslovnih odločitev kot tudi različnih vrst poslovnih poročil, zatem pa obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja in druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki se predstavljajo del medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo) oziroma lahko strankam ponudijo tudi prevajanje različnih dokumentov, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugo).

Poleg vsega predhodno omenjenega, prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi profesionalno prevajanje za različne dokumente s področij znanosti in izobraževanja, tako da poleg diplome in dodatka k diplomi lahko obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in potrdila o opravljenih izpitih kot tudi znanstvene patente ter predmetnike in programe fakultet pa tudi prepis ocen, znanstvena dela in potrdilo o rednem šolanju oziroma diplomske in seminarske naloge in vse druge dokumente, ki sodijo v omenjena področja.

Prevajanje spletnih strani iz srbskega v pakistanski jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje spletnih strani iz srbskega v pakistanski jezik, v celoti spoštujejo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh vsebin za spletne iskalnike. Pravzaprav gre za smernice v zvezi s SEO (Search Engine Optimisation), katerih uporaba ima v tem primeru za cilj, da se določena spletna stran, za katero se izvaja prevajanje v tej jezikovni različici, pojavi v samem vrhu iskanja v okviru spletnega brskalnika. Razumljivo je, da prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih strani prevajajo tudi vsebino spletnih katalogov oziroma različne programe pa tudi spletne prodajalne, aplikacije in vse druge materiale, ki se tičejo spleta.

Poleg tega je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v pakistanski jezik, pri njihovi obdelavi pa se omenjeni strokovnjaki držijo pravil, ki so povezana z omenjenim področjem. Tako pri obdelavi, tako brošur, plakatov in PR člankov oziroma katalogov, zloženk ali letakov pa tudi drugih marketinških materialov, spoštujejo tudi pravila, ki jih določa marketing pa tudi tista, ki se nanašajo na pakistanski jezik, saj je to potrebno, da bi dosegli osnovni cilj, ki ga ima neposredno prevajanje reklamnih materialov iz srbskega v pakistanski jezik. Pravzaprav se bodo govorci ciljanega jezika lahko zelo enostavno seznanili s konkretnim izdelkom ali podjetjem, oziroma s storitvijo in s tistim, kar se reklamira skozi katerikoli od omenjenih vsebin. Prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko ugodijo zahtevi vsake posamezne stranke, ki v omenjeni jezični kombinaciji zahteva prevedene vizitke.

Ti strokovnjaki lahko izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v pakistanski jezik oziroma uporabljajo šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje, del naše ponudbe pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poudarjamo, da nas morajo stranke, ki želijo angažirati te strokovnjake za izvedbo tolmačenja, predtem seznaniti sa konceptom organizacije konkretnega dogodka oziroma nas informirati o prostoru, v katerem bo le-te organiziran pa tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal oziroma koliko ljudi bo prisotnih. Vse to pa se zahteva prav zato, ker sodni tolmači in prevajalci lahko uporabljajo vse omenjene vrste te storitve, poznano pa je, da vsaka od njih ustreza dogodku, ki ga vključuje točno določene karakteristike.

Prevajanje revij iz srbskega v pakistanski jezik

Ko to zahtevajo stranke, profesionalni sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji prevajajo, ne samo ilustrirane, ampak tudi otroške pa tudi strokovne revije, ta storitev pa se nanaša tudi na obdelavo časopisnih člankov. Strankam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik za učbenike in za vse vrste književnih del, od beletrije preko romanov oziroma različnih proznih kot tudi tistih del, ki sodijo na področje poezije.

Poleg omenjenih strokovnjakov našo ekipo sestavljajo tudi korektorji oziroma profesionalni lektorji, ki zagotavljajo specializirano storitev redakcije in to se zgodi, če stranka poseduje vsebine katerekoli vrste, za katere je neposredno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik izvedeno nekorektno, pa se zahteva, da ti strokovnjaki popravijo napake, ki so v njih. Poudarjamo tudi to, da vsaka stranka, ki želi dobiti preveden igrani film v tej kombinaciji jezikov ali pa dokumentarni oziroma animirani kot tudi različne vrste druge vrsto video oziroma zvočnih materialov, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo, če to želi. Navedena storitev se uporablja, ko stranka zahteva prevajanje serij oziroma reklamnih sporočil pa tudi televizijskih kot tudi radijskih oddaj in številnih drugih materialov te vrste.

V primeru, da to stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo, tako strokovne besedilne vsebine kot tudi tiste, ki so namenjene široki publiki oziroma poljudne. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij izobraževanja, politike ali znanosti oziroma komunikologije in ekonomije ter farmacije in gradbene industrije sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi tista besedila, ki sodijo v domeno ekologije in varstva okolja, sociologije in financ pa tudi informacijskih tehnologij, marketinga ali katerekoli druge znanstvene discipline. Poudarjamo, da naši strokovnjaki izvajajo neposredno prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik za besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo iz domene družbenih ali naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz srbskega v pakistanski jezik

  • Iz srbskega v pakistanski je po dogovoru
  • Iz pakistanskega v srbski je po dogovoru

Cena prevajanja iz srbskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru
  • Iz pakistanskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz srbskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!