Prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Samo dejstvo, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zbrani strokovnjaki, ki so usposobljeni za obdelavo vsebin, tako v bolgarskem kot tudi v srbskem jeziku, bi moralo biti dovolj, da stranke vedo, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje storitev, ki vključuje tudi neposredno prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik, za njeno izvajanje pa poskrbijo vrhunski prevajalci in sodni tolmači z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami. Prav iz tega razloga posebej poudarjamo tudi, da lahko obdelujejo, ne samo različne vsebine v pisani obliki, ampak strankam prav tako omogočajo tolmačenje v omenjeni jezikovni različici. V skladu z zahtevami katerekoli vrste dogodka, omenjeni strokovnjaki lahko uporabljajo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje, kar pomeni, da je vsaka vrsta dogodka pokrita z ustrezno storitvijo. Poleg njih pa lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to izključno najkakovostnejše, s čimer je vsem strankam, za katere dogodek se priporoča ta storitev, dana možnost, da uživajo v njeni uporabi.

Lektorji in korektorji, ki jih prav tako zaposlujemo, ponujajo svoje storitve, kadarkoli je to potrebno oziroma izvajajo redakcijo slabo obdelanih vsebin v tej jezični različici. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi marketinške materiale kot tudi učbenike in besedila različnega namena in književna dela, po potrebi pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik za spletne strani, spletne prodajalne in vse ostale vsebine, ki so povezane z globalnim omrežjem.

Trudimo se, da ugodimo zahtevam tistih strank, ki jim je potrebna kompletna obdelava različnih video in zvočnih vsebin, pri čemer poleg prevajanja v konkretni različici, izvajamo tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, tako serij in filmov kot tudi reklamnih sporočil pa tudi različnih vrst oddaj oziroma vseh vrst zvočnih ali video materialov.


Prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik

Sodni tolmači in prevajalci seveda lahko izpolnjujejo zahteve vsem, ki jim je neposredno prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik potrebno za katerikoli dokument, pri čemer se pristopa tudi overitvi izdelanega prevoda. Takoj moramo poudariti, da gre za overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, da ne bi prišlo do zmede, saj v praksi obstaja tudi overitev s tako imenovanim Apostille (haškim) žigom. Gre za to, da je ta vrsta overitve predvidena samo za določene dokumente, o čemer pa odločajo izključno aktualni zakoni. Ker strokovnjaki, ki jih zaposluje Akademija Oxford ne posedujejo ustreznih pooblastil za overitev s haškim žigom, je vsekakor priporočljivo, da se vsaka stranka v sklopu pristojnih institucij sama pozanima, ali se ta vrsta overitve zahteva za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik in v katerem trenutku le-ta poteka. Vse to smo omenili, ker overitev s haškim žigom najpogosteje poteka potem, ko sodni tolmači in prevajalci končajo s svojim delom oziroma prevedejo in overijo konkretne dokumente, toda dobro je poznano, da obstajajo tudi dokumenti, ki se morajo najprej overiti s haškim žigom, potem pa se izvaja prevajanje v tej jezikovni različici, toda naš prevajalec je dolžan prevesti, tako vsebino samega dokumenta kot tudi tega žiga. Povsem jasno je, da se navedeni postopki obdelave razlikujejo, in to prav v odvisnosti od tega, ali se in kdaj se morajo opremiti s haškim žigom, pa je prav zato tudi dobro, da stranka poseduje te informacije, saj tako ne bo po nepotrebnem izgubljala svojega denarja pa tudi časa.

Obveznost dostave izvirnih dokumentov je zelo pomembna, ker morajo sodni tolmači, ki overjajo prevedene prevedene dokumente, najprej primerjati njih z izvirnimi, saj se z žigom sodnega tolmača sme overiti samo dokument, ki je popolnoma enaka izvirnemu. Stranke morajo dokumente na prevajanje prinesti osebno, ali pa jih poslati s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, prevzemajo pa jih osebno, ali pa jih lahko dostavimo na njihov naslov. Stranka, ki se opredeli za drugo možnost od ponujenih, ima dolžnost plačati konkretno storitev, cena pa je določena s strani kurirske službe, ki dostavlja prevedene in overjene dokumente.

Ker se za ostale vsebine, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik, ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, je strankam dovoljeno, da jih pošljejo na zelo enostaven način oziroma jih skenirajo in posredujejo na elektronski naslov naše institucije. Vsekakor lahko tudi mi njim na enak način dostavimo prevedene dokumente, če navedejo, da jim ta način tudi najbolj ustreza.

Posebej je pomembno poudariti podatek, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov izvajajo kompletno obdelavo za vsak dokument, za katerega stranka to zahteva, kar na prvem mestu vključuje prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za vse vrste izjav, potrdil ali soglasij kot tudi za vse dokumente, ki so povezani s področji pravosodja in izobraževanja pa tudi znanosti in prava.

Prav tako ti strokovnjaki lahko pristopijo kompletni obdelavi medicinske dokumentacije in osebnih dokumentov kot tudi vseh tistih vsebin, ki se predstavljajo sestavni del gradbene pa tudi razpisne, poslovne in tehnične dokumentacije in vseh ostalih dokumentov, za katere stranka zahtevajo obdelavo in ob tej priložnosti niso navedeni.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz srbskega v bolgarski jezik

Ko je strankam potrebno neposredno prevajanje različnih poslovnih dokumentov iz srbskega v bolgarski jezik, bodo profesionalni sodni tolmači in prevajalci ugodili njihovi zahtevi in vse omenjene dokumente obdelali v skladu s pravili, ki jih ureja aktualni zakon. Točneje, ko obdelujejo fakture ali poslovne odločitve in poročila oziroma ustanovitveni akt podjetja ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in druge poslovne dokumente, najprej v navedeni kombinaciji jezikov izvajajo njihovo prevajanje in potem pristopijo postopku, za katerega so pooblaščeni oziroma izvedejo overitev prevedenih dokumentov.

Vsekakor moramo poudariti, da gre za overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača in da na ta način konkretni dokument pridobi zakonsko veljavnost oziroma se obravnava kot pravno veljaven. Vsi, ki jih zanima omenjena storitev, in to ne samo obdelava poslovnih dokumentov, ampak tudi katerekoli druge vrste dokumentacij, morajo na vpogled dostaviti izvirne materiale. Prav tako bi bilo dobro, da pridobijo podatke, ki so povezani z overitvijo s haškim oziroma žigom poznanim kot Apostille za te dokumente.

Prizadevali si bomo, da ugodimo zahtevi vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v bolgarski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači v skladu z njihovimi zahtevami kompletno obdelujejo, tako potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o državljanstvu kot tudi vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi pa tudi potni list in prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potem tudi delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti, osebno izkaznico in vse ostale osebne dokumente.

Prav tako naše stranke lahko v navedeni kombinaciji dobijo prevedene tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in potem naši strokovnjaki izvedejo tudi njihovo overitev. Poleg soglasja za zastopanja in potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stalni zaposlitvi ter številne druge vrste soglasij pa tudi potrdil in izjav. Vsem, ki jim to je potrebno, omogočamo tudi neposredno prevajanje katerekoli vrste dokumentacije iz srbskega v bolgarski jezik, tako da omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vse dokumente, ki so sestavni del razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in ostali dokumenti iz te skupine) kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo oziroma zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge do zdaj neomenjene dokumente.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako prevajajo rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in po potrebi tudi znanstvena dela različne kompleksnosti, ki jih potem tudi overjajo pa tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti. Pravni red Evropske Unije oziroma sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi odločitve sodišč in tožbe ter pooblastila za zastopanje, pogodbe, sodne pritožbe in vse vrste sodnih odločb pa tudi licence in certifikate oziroma katerikoli pravni akt stranke prav tako lahko dobijo prevedene v tej kombinaciji jezikov, tako obdelan dokument pa bo potem tudi uradno overjen z žigom sodnega tolmača.

Poleg tega, ko to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo za vse dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja, kar vključuje prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz srbskega v bolgarski jezik kot tudi predmetnikov in programov fakultet pa tudi potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju, lahko pa prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma diplomske in seminarske naloge.

Prevajanje informativnih oddaj iz srbskega v bolgarski jezik

V primeru da je našim strankam potrebno neposredno prevajanje radijskih ali televizijskih informativnih oddaj iz srbskega v bolgarski jezik, morajo vedeti, da jim omogočamo tudi dodatne storitve v pogledu njihove sinhronizacije in podnaslavljanja. Prav tako se to nanaša tudi na obdelavo ostalih video in zvočnih materialov, kot so na primer izobraževalne in zabavne oddaje kot tudi serije oziroma igrani filmi in reklamna sporočila pa tudi različne vrste dokumentarnih in animiranih filmov ter vse ostale vrste teh materialov.

Prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo našo ekipo, so usposobljeni tudi za izvajanje profesionalnega prevajanja marketinških vsebin iz srbskega v bolgarski jezik in to tako, da v celoti prilagodijo njihovo vsebino duhu ciljanega jezika. Namreč, ko izvajajo obdelavo reklamnih brošur, katalogov in zloženk oziroma plakatov in letakov ter PR člankov pa tudi številnih drugih reklamnih materialov, konkretno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, oblikujejo v skladu s pravili bolgarskega jezika, da bi vsem njegovim izvornim govorcem omogočili, da razumejo, zakaj gre oziroma kaj se reklamira in na ta način prenesejo vse, kar je potrebno potencialnim strankam, ki ta jezik uporabljajo. Prav tako, če je to potrebno, lahko vsaki stranki v tej jezični kombinaciji prevedemo tudi vizitke, in to v posebej kratkem roku.

Vsaka stranke, ki ima potrebo za tem, v naši poslovalnici lahko pričakuje tudi neposredno prevajanje knjig iz srbskega v bolgarski jezik. Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi književna dela pa tudi učbenike, lahko pa profesionalno prevajajo tudi časopisne članke kot tudi vse vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne in druge). Vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje besedil iz srbskega v bolgarski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford omogočamo tudi, da dobi hitro in kakovostno storitev. Tematika teh besedil se lahko nanaša na vsako področje iz domene družbenih ali naravoslovnih ved, strokovnjaki pa prevajajo tudi besedila, ki se nanašajo na področja turizma, znanosti in menedžmenta oziroma izobraževanja, komunikologije, ekologije in varstva okolja ter marketinga pa tudi vsa tiste, ki obdelujejo katerokoli temo iz domene sociologije, financ, medicine in psihologije kot tudi filozofije, bančništva in farmacije ter ekonomije, informacijskih tehnologij in vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Konsekutivno tolmačenje iz srbskega v bolgarski jezik

Vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v naši ekipi, poleg konsekutivnega tolmačenja iz srbskega v bolgarski jezik lahko strankam ponudijo tudi storitev šepetanega tolmačenja oziroma simultanega v navedeni jezični različici. Prav tako strankam, ki jim bo določena uporaba te vrste storitve za dogodek, ki ga organizirajo, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker se o vrsti storitve tolmačenja odloča na osnovi načina organizacije določenega dogodka oziroma izbira konkretne storitve poteka na osnovi informacij o številu udeležencev, trajanju in predvsem značilnosti prostora, ki je namenjen za njegovo organizacijo, to pomeni, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno tolmačenje iz srbskega v bolgarski jezik, na predviden način dostaviti prav te informacije. Ko dobimo vse omenjene podatke, jih pazljivo analiziramo in sprejmemo odločitev o tem, katera od omenjenih vrst te storitve lahko izpolni zahteve dogodka in pričakovanja vseh udeležencev oziroma uradnega organizatorja.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov lahko na profesionalen način obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki se nanašajo na spletno področje. Poleg spletnih prodajaln se to nanaša tudi na neposredno prevajanje spletnih strani iz srbskega v bolgarski jezik pa tudi spletnih katalogov, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi različne programe oziroma vse vrste aplikacij ter številne druge vsebine, ki so povezane s spletom. Posebej želimo poudariti, da poznajo vse pravila v zvezi z optimizaciji teh vsebin, kar ima za cilj doseganje precej boljšega položaja na omrežju.

Vsaka stranka, ki poseduje vsebine, ki so neposredno prevedene iz srbskega v bolgarski jezik, pri čemer pa se ne morejo obravnavati kot profesionalne, saj vsebujejo določene napake, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi storitev profesionalcev oziroma lektorjev in korektorjev. Poudarjamo, da po izvedeni redakciji za vse vrste vsebin stranke nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj so maksimalno profesionalno in kakovostno obdelane.

Cena prevajanja iz srbskega v bolgarski jezik

  • Iz srbskega v bolgarski je 11 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!