Prevajanje iz srbskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med številne storitve, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači in ki jih izvajajo na zahtevo zainteresiranih strank sodi tudi profesionalno prevajanje iz srbskega v nemški jezik. Njega ti strokovnjaki izvajajo v obeh različicah oziroma v pisani obliki in pa tudi tolmačenje, zainteresirane stranke lahko pričakujejo še veliko storitev, ki štejejo kot dodatne.

Mednje poleg redakcije, za katero so zadolženi profesionalni korektorji in lektorji, sodi tudi overitev prevedenih dokumentov in drugo. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno podnaslavljanje in sinhronizacijo, potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo prevajanje iz srbskega v nemški jezik za informativne in izobraževalne oziroma zabavne radijske in televizijske oddaje in za risane ter animirane kot tudi dokumentarne in igrane filme, reklamna sporočila, serije in ostale video in zvočne materiale.

Omenili smo že, da naši strokovnjaki ponujajo tudi storitve tolmačenja v tej jezikovni različici in uporabljajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz srbskega v nemški jezik. Pri izdelavi ponudbe za navedeno storitev strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar naše stranke lahko izvajajo pod posebej ugodnimi pogoji. Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji lahko prevajajo tudi spletne strani oziroma spletne prodajalne in kataloge kot tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program pa tudi številne druge spletne vsebine. Pri obdelavi naši strokovnjaki prav tako uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike in s tem pomembno vplivajo na poboljšanje položaja teh vsebin na spletu.


Prevajanje iz nemškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v nemški jezik

Poleg tega strankam v navedeni kombinaciji jezikov ponujamo tudi obdelavo časopisnih člankov pa tudi vsebine, tako poljudnih kot tudi strokovnih revij, sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v nemški jezik za katerekoli prozno književno delo, prevajajo pa tudi beletrijo, poetska dela in romane kot tudi učbenike.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo stranke seveda prevajajo tudi reklamne brošure, PR članke in plakate pa tudi vizitke in potem tudi kataloge, reklamne letake in vse ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga. V toku njihove obdelave seveda maksimalno spoštujejo marketinška pravila in sporočilo iz izvirnih vsebin prilagajajo duhu ciljanega jezika, da bi govorcem nemškega jezika ponudili priložnost, da se z vsemi njimi seznanijo.

Za vse do zdaj navedene vsebine je specifičen način dostave, saj je dovoljeno, da jih stranke pošljejo preko elektronske pošte, s čimer maksimalno pospešijo celoten postopek njihove obdelave.

Toda pri prevajanju dokumentov, za kar so prav tako specializirani sodni tolmači in prevajalci, je pomembno poudariti, da stranke poleg njihovega prevajanja iz srbskega v nemški jezik v okviru naše institucije dobijo tudi overitev z žigom sodnega tolmača in tako v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste, toda dolžni so na vpogled dostaviti izvirnike. Poleg tega, da jih lahko pošljejo preko kurirske službe in s priporočeno poštno pošiljko, jih prav tako lahko tudi prinesejo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Glede na to, da se razlikuje način dostave vsebin, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v nemški jezik, tako se logično razlikuje tudi princip prevzemanja prevedenih vsebin. Tako vse materiale, za katere se ne izvaja overitev lahko dobijo preko elektronske pošte, dokumente pa ali na naslov, ali pa jih prevzamejo osebno. Če se odločijo za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na naslov, se vsekakor morajo zavedeti, da je to storitev, ki ni vračunana v obdelavo konkretnih dokumentov, tako da se zaračunava ločeno od nje. Točno ceno za konkretno storitev določa kurirska služba, ki tudi izvaja dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na naslov stranke.

Izjemno pomemben podatek za vse stranke, ki jim je navedena storitev potrebna za katerikoli dokument, je ta, da so dolžni samostojno poiskati vse tiste podatke, ki se nanašajo na overitev teh dokumentov z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom. Sicer ta vrsta overitve ni v pristojnosti naših strokovnjakov, pa zato tudi navajamo, da morajo stranke samostojno pridobiti vse te informacije. Najprej se morajo pozanimati, ali se konkretni dokumenti morajo opremiti s haškim žigom in ali overitev poteka po njegovi obdelavi s strani strokovnjakov Akademije Oxford ali pa pred tem, v skladu z vsemi temi informacijam vsaka stranka točno ve, kam mora najprej odnesti dokument in na splošno kako poteka postopek njegove obdelave.

Nujno prevajanje iz srbskega v nemški jezik se prav tako ponuja za dokumente, pri čemer posebej poudarjamo, da je samo v tem primeru zainteresiranim strankam dovoljeno, da vsebine najprej pošljejo skenirane na naš elektronski naslov in da potem pristopijo k dostavi izvirnih dokumentov na vpogled. Toda v tem primeru je najpomembneje, da izberejo najhitrejši način od vseh, ki smo jih predhodno omenili, da bi lahko konkretne vsebine obdelali v skladu s pravili in v zahtevanem časovnem obdobju.

Omenjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezikovni različici lahko obdelujejo zares vsak dokument, ki ga stranka zahteva, kar se na prvem mestu nanaša na kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov, tako potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice ter izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu kot tudi različnih vrst dovoljenje, kot na primer dovoljenja za prebivanje, prometnega in vozniškega pa tudi delovnega oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi ter številnih drugih osebnih dokumentov.

Prav tako omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjema pravosodja in prava kot tudi s področjema znanosti in izobraževanja, poleg pooblastila za zastopanje, licenc in sodnih odločitev oziroma tožb in sklepov kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pritožbe kot tudi certifikate, diplome in dodatek k diplomi in zatem prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in vse vrste diplomskih in seminarskih nalog, znanstvenih del in številne druge dokumente, ki so za povezani s katerimkoli od konkretnih področij.

Izvajamo pa tudi kompletno obdelavo oziroma prevajanje iz srbskega v nemški jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma za različne vrste dokumentacij. Tako sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi katerokoli potrdilo, izjavo ali soglasje (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in druga) kot tudi dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno in tehnično in potem tudi medicinsko kot tudi razpisno in poslovno dokumentacije. Med drugim v tej jezikovni različici kompletno obdelujejo, tako gradbene projekte in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi vse ostale dokumente, ki so del teh dokumentacij. Poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v nemški jezik za vse vrste poslovnih poročil, kot so recimo letna in finančna pa tudi revizijska, poskrbijo pa tudi za izpolnitev zahtev strank, ki jim je prevajanje v tej jezikovni različici potrebno za poslovne odločitve ali ustanovitveni akt podjetja kot tudi za sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut podjetja in ostale dokumente, ki so primarno povezani s poslovanjem.

Prevajanje spletnih prodajaln iz srbskega v nemški jezik

Stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje spletne prodajalne v tej jezični kombinaciji, mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxfords, poleg obdelave teh vsebin seveda izvajajo tudi njihovo optimizacijo. S tem mislimo na ustrezno uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar ima pravzaprav za cilj, da spletne prodajalne ali ostale vsebine, za katere se zahteva prevajanje iz srbskega v nemški jezik, povezani pa so s spletom, precej bolje kotirajo v okviru globalnega iskanja. Točneje, ko se obdeluje določena spletna stran ali spletni katalog oziroma katerakoli druga spletna vsebina, se hkrati izvaja tudi optimizacija konkretnih vsebin z uporabo različnih orodij in na ta način takšni materiali zelo hitro dosežejo precej boljši položaj na spletu. Stranke, ki to storitev zahtevajo, bodo to opazile v zelo kratkem roku, saj bodo vsi, ki jim je to potrebno, precej lažje prišli do želenih informacij, kar pa se bo posredno pozitivno odrazilo tudi na poslovanje določenega podjetja.

Lahko ponudimo tudi tolmačenje iz srbskega v nemški jezik in to v vse tri različice oziroma prevajalci in sodni tolmači lahko uporabljajo, tako šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej jezikovni različici, ob tej priložnosti pa vrsto storitve prilagajajo zahtevam dogodka. Zato tudi trdimo, da smo povsem prepričani, da bo absolutno vsaka stranka izjemno zadovoljna s ponujeno storitvijo. Da bi bili prepričani, da je izbrana prava vrsta tolmačenja, od stranka zahtevamo, da nam najprej posredujejo vse potrebne informacije, na osnovi katerih tudi opredelimo vrsto storitve, ki jo bomo uporabili. Razumljivo je, da nam morajo najprej posredovati podatke o predvidenem trajanju določenega dogodka in potem tudi o tem, koliko ljudi naj bi bilo prisotno kot tudi kje bo potekala ta vrsta dogodka in vse ostale informacije, ki bi lahko imele vpliv na odločitev o izbiri konkretne storitve. Ko se opredelimo za določeno vrsto tolmačenja, lahko strankam, ki jim to ustreza, ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to storitev ponujamo pod odličnimi pogoji.

Če je to zahteva strank, naši strokovnjaki lahko v tej jezikovni različici prevedejo tudi učbenike in poskrbijo za izvedbo profesionalnega prevajanja književnih del iz srbskega v nemški jezik, seveda pa obdelujejo tudi poetska in prozna dela književnosti kot tudi romane in beletrijo ter vse ostale vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v konkretni jezični različici. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane oziroma otroške, strokovne in vse ostale vrste revij.

Neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v nemški jezik je prav tako del ponudbe storitev, za katere so specializirani naši strokovnjaki, toda moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti obdelujejo brošure in plakate oziroma reklamne zloženke pa tudi kataloge in PR članke kot tudi letake in številne druge marketinške materiale ob maksimalni uporabi obstoječih pravil, ki so povezana s tem področjem. To pravzaprav pomeni, da sporočilo iz izvirnih materialov prevajajo izključno v skladu z duhom nemškega jezika in ga na ta način oblikujejo, da bi potencialnim strankam iz nemškega govornega področja dali možnost, da spoznajo konkretne vsebine in to tako, kot da so najprej tudi napisane v njihovem maternem jeziku, s čimer je dosežen osnovni cilj, ki ga ima prevajanje iz srbskega v nemški jezik, kar zadeva marketinške materiale. Posebej poudarjamo tudi to, da strankam, ki jim je v tej kombinaciji jezikov potrebna obdelava vizitk, to storitev prav tako lahko dobijo pri nas, in to po najugodnejših cenah.

Prevajanje zdravniških izvidov iz srbskega v nemški jezik

Kompletna obdelava zdravniških izvidov, kateri na vašo zahtevo pristopajo sodni tolmači in prevajalci, vključuje na prvem mestu njihovo prevajanje iz srbskega v nemški jezik, in potem se pristopa tudi overitvi izdelanega prevoda.

Čeprav je za mnogoštevilne dokumente takšen način obdelave povsem zadosten, da bi se lahko uporabljali v različnih primerih, posebej pa poudarjamo, da obstajajo tudi dokumente, ki jih je treba opremiti s haškim (Apostille) žigom in o čemer mora vsaka stranka sama pridobiti informacije, saj omenjena vrsta overitve ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov.

Prav tako je izjemno pomembno, da vsaka stranka, ki ji je omenjena storitev potrebna za zdravniške izvide ali za katerikoli drugi dokument, dostavi izvirnike na vpogled, da bi postopek overitve lahko potekal po veljavnih pravilih.

Omenjeni strokovnjaki strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v nemški jezik za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma za dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov in za vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Naši strokovnjaki prav tako najprej v navedeni jezikovni različici prevajajo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, seminarske naloge in znanstvena dela kot tudi potrdila o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi in potem tudi overitve v skladu s pravili. Poskrbeli bodo, da se strankam omogoči tudi kompletna obdelava predmetnikov in programov fakultet kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju, znanstvenih patentov in ostalih dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Poleg tega zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje dokumentov, ki se predajajo v pristojnih institucijah iz srbskega v nemški jezik, po koncu tega pa izvajajo tudi njihovo overitev. Ta storitev se nanaša na različne vrste izjav in potrdil oziroma soglasij, tako da sodni tolmači in prevajalci med drugim v konkretni jezični različici kompletno obdelujejo, tako potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki in številne druge dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo državnim službam.

Poskušamo odgovoriti tudi na zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v nemški jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze seveda prevajajo tudi prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi delovno in vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in druge osebne dokumente. Poleg tega lahko obdelamo tudi različne dokumente, ki sestavljajo, tako poslovne dokumentacijo (fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna in letna poslovna poročila in ostale dokumente te vrste) kot tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema prava ali pravosodja (pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pritožbe, pogodbe, licence, odločitve sodišč, pooblastila za zastopanje, sodne odločbe, certifikate, sodne sklepe in vse ostale pravne akte).

Lahko izpolnimo zahteve stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje različnih vrst dokumentacij iz srbskega v nemški jezik, tako da se prevajalci in sodni tolmači potrudijo, da pod najugodnejšimi pogoji in v optimalnem roku v tej kombinaciji jezikov prevedejo vsak dokument, ki je sestavni del, tako gradbene in tehnična kot tudi razpisne dokumentacije. To med drugim vključuje prevajanje iz srbskega v nemški jezik za deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi za navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale dokumente iz te skupine.

Prevajanje filmov iz srbskega v nemški jezik

Da bi zagotovili najkakovostnejšo storitev, se trudimo, da strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje filmov iz srbskega v nemški jezik, omogočimo tudi njihovo podnaslavljanje. Seveda lahko zagotovimo tudi storitev sinhronizacije, ne glede na to, ali gre za animirani oziroma igrani ali dokumentarni film. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezikovni različici prevajajo tudi informativne oddaje in serije pa tudi zabavne oddaje in reklamna sporočila ter vse ostale video in zvočne materiale.

Če se zgodi, da določena stranka poseduje neposredno prevajanje iz srbskega v nemški jezik za vse vrste materialov, toda v takšnih prevodih morda obstaja veliko napak, ki morajo biti strokovno popravljene, mi ponujamo storitev, ki jo izvajajo lektorji in korektorji. Pravzaprav gre za tako imenovano redakcijo vseh vsebin, ki so v omenjeni jezični različici neustrezno prevedene.

Prav tako moramo poudariti dejstvo, da v tej kombinaciji jezikov sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje za besedila oziroma izpolnjujejo zahteve strank, ki jim je potrebna obdelava, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedilnih vsebin. Glede na to, da naši strokovnjaki posedujejo dovolj izkušenj in znanja, so stranke lahko popolnoma prepričane, da bo neposredno prevajanje besedil iz srbskega v nemški jezik izvedeno profesionalno, ne glede na to, s katero temo so povezana. Poleg besedilnih vsebin, ki obdelujejo temo s področij psihologije, znanosti, sociologije, farmacije in filozofije oziroma komunikologije, financ in menedžmenta, naši strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, katerih tema sodi na področja gradbene industrije in turizma oziroma marketinga kot tudi ekologije in varstva okolja in potem tudi politike, informacijskih tehnologij, bančništva in ostalih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz srbskega v nemški jezik

  • Iz srbskega v nemški je 8 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 10 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!