Prevod sa bugarskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na estonski jezik

Za online prevod sa bugarskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog na estonski jezik

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade bilo koju vrstu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, to bi svi klijenti trebalo da znaju i da ih kod nas očekuje ne samo direktno prevođenje sa bugarskog jezika na estonski, već i neke od usluga koje bismo mogli da okarakterišemo kao dodatne. A pod tim se prvenstveno misli na usmeni prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, gde naši stručnjaci pružaju uslugu kako konsekutivnog, tako i šapatnog, ali i simultanog prevoda, te ćemo im po potrebi omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Redaktura svih sadržaja je usluga koju vrše stručni lektor i korektor Akademije Oxford, a ona je vezana za redakturu onih sadržaja za koje su prevodi sa bugarskog jezika na estonski urađeni, stim da oni nisu kvalitetni.

Uz sve navedeno, sudski tumač i prevodilac mogu klijentima da ponude i obradu video i audio materijala različitih vrsta, te da na njihov zahtev izvrše njihovo kako sinhronizovanje, tako i titlovanje. Ova usluga se odnosi na obradu kako serija i filmova, odnosno različitih vrsta emisija, tako i mnogih drugih video, ali isto tako i audio sadržaja. Naravno, naši stručnjaci će u ovoj kombinaciji jezika da obrade i internet, odnosno marketinške materijale, ali i različite vrste književnih dela, zatim novinske članke, časopise i mnoge druge sadržaje.


Prevođenje sa bugarskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na bugarski

Zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost i da dobiju onu uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje sa bugarskog jezika na estonski za sva lična, ali i za dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tehničke, te poslovne, medicinske, tenderske i ostalih vrsta dokumentacija. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, takođe će sudski tumači i prevodioci da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i dokumenta vezana za oblast obrazovanja, kao i nauke, te sva pravna akta i mnoga druga. A uz njihov prevod sa bugarskog jezika na estonski, ovi stručnjaci će da izvrše i overu takvog prevoda i na taj način će klijenti dobiti adekvatno obrađene sadržaje koje će moći da primenjuju u svakoj prilici. Od svih kojima je potrebna usluga obrade dokumenata se zahteva da prilože i originalna dokumenta, a kako bi overa mogla da bude izvršena prema važećim pravilima, dok je za sve ostale materijale navedeno da klijenti mogu da ih dostave elektronskim putem, to jest da ih skenirane pošalju na naš mail. A dokumenta donose lično, te ih šalju preko „Pošte Srbije“, stim da mora biti preporučena pošiljka ili angažuju kurirsku službu da izvrši njihovu dostavu.

Bitno je da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na estonski za dokumenta znaju da u pojedinim situacijama može da se zahteva stavljanje haškog, odnosno Apostille pečata, a da to prevodilac i sudski tumač ne mogu da učine, uzevši u obzir da nemaju ovlašćenje za to. Stoga bi trebalo klijenti da saznaju da li se taj tip overe zahteva za njihova dokumenta i kada se on na njih mora staviti, ako je potrebno, pošto će im to biti od velike pomoći.

Onog trenutka kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa obradom dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da ih dobiju na adresu koju navedu ili da ih preuzmu lično, a uslugu dostavljanja će izvršiti kurirska služba i naplatiće je prema sopstvenom cenovniku. Što se tiče preuzimanja svih ostalih sadržaja za koje klijenti zahtevaju prevod sa bugarskog jezika na estonski, a koji ne spadaju u dokumenta, njih mogu da dobiju prevedene preko mejla.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa bugarskog jezika na estonski

Svim zainteresovanim klijentima, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi direktni prevod diplome i dodatka diplome sa bugarskog na estonski jezik, te overu prevoda koji je u toj kombinaciji jezika izvršen. Tako će oni biti u mogućnosti da u kratkom vremenskom periodu dobiju kompletno obrađean dokumenta, koja se svakako mogu tretirati kao pravno validna, tako da će moći i da ih koriste u apsolutno svakoj situaciji.

Trebalo bi da se svako ko zahteva prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za diplomu i dodatak diplomi ili za bilo koji drugi dokument, pre nego što nama pošalje dokumenta na obradu raspita da li je potrebno izvršiti i dodatnu overu, to jest da li se zahteva stavljanje Apostille ili haškog pečata, jer sudski tumač i prevodilac u našem timu nisu zaduženi da izvrše tu overu, te klijentima ne moraju da daju ni informacije o njoj.

Izuzev diplome i dodatka diplomi, pomenuti stručnjaci mogu na zahtev da izvrše i direktan prevod sa bugarskog na estonski jezik za uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, kao i za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente i prepise ocena, te za nastavne planove i programe fakulteta i za sva ostala dokumenta koja se odnose najpre na oblast obrazovanja, a zatim i nauke. Ukoliko je to neophodno, klijentima ćemo ponuditi i obradu svih vrsta radova i to bez obzira da li su u pitanju naučni ili diplomski, odnosno seminarski.Različite vrste saglasnosti, izjava i potvrda, odnosno uverenja će, kad god postoji potreba za tim sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade. Ali, isto tako klijentima nude i prevođenje sa bugarskog na estonski jezik kako za tendersku dokumentaciju, tako i za sva ona dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo tehničke ili građevinske dokumentacije.

Pasoš i ličnu kartu, kao i izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, odnosno uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, ali i bilo koju vrstu dozvola (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak) isto tako klijenti mogu u okviru naših poslovnica da dobiju prevedene u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A kod nas ih očekuju i direktni prevodi sa bugarskog na estonski jezik za različita poslovna dokumenta (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaji svih vrsta, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i druga), a po potrebi sudski tumači i prevodioci obrađuju i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala), kao i sve vrste pravnih akata (punomoćje za zastupanje, licence, sudska rešenja i odluke, sertifikati, sudske presude žalbe, sudske tužbe, ugovori, tekovine Evropske Unije i sva ostala pravna akta).

Prevodi serija sa bugarskog jezika na estonski

Kada klijent zahteva direktno prevođenje serija sa bugarskog na estonski jezik, on svakako mora da zna i da ga u okviru svih naših poslovnica očekuju dodatne usluge, to jest da može da dobije kako njihovo titlovanje, tako i uslugu koja se odnosi na sinhronizaciju prevedenih serija. Naši stručnjaci obrađuju i mnoge druge kako video, tako isto i audio sadržaje, te mogu da prevedu reklamne poruke, kao i emisije (zabavne, informativne, obrazovne, dečije i druge), ali isto tako i sve vrste filmova (dokumentarni, crtani, igrani, animirani i ostali).

Internet materijale poput web sajtova, odnosno online prodavnica, kao i softvera, te internet kataloga, ali i mnoge druge će takođe sudski tumači i prevodioci, kad god je to potrebno da obrade u ovoj kombinaciji jezika. A kada oni budu vršili prevod sa bugarskog na estonski jezik za bilo koji od ovih sadržaja, primeniće i SEO smernice (Search Engine Optimisation), ako je potrebno, te će tako konkretnim materijalima pružiti priliku da svoje mesto u okviru globalne pretrage na internetu značajno poboljšaju.

Usmeno prevođenje sa bugarskog na estonski jezik spada u usluge koje prevodilac i sudski tumač mogu da pruže zainteresovanim klijentima. A izuzev za simultano, oni su osposobljeni i za šapatno, ali i za konsekutivno prevođenje, te svim onim klijentima za čiji događaj se bude primenjivala ta vrsta usmenog prevoda možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultani prevod.

Prevod romana sa bugarskog na estonski jezik

U svakoj situaciji kada postoji potreba za to, Akademija Oxford klijentima može da ponudi i direktno prevođenje romana sa bugarskog jezika na estonski. A prevodilac i sudski tumač koji su vrlo važan deo našeg tima, obrađuju i mnoga druga književna dela (poezija, beletristika, romani i ostala), ali klijenti isto tako mogu da očekuju i obradu udžbenika, te različitih vrsta časopisa, odnosno novinskih članaka.

Po potrebi možemo da prevedemo i tekstualne sadržaje bilo koje tematike i namene, a u principu sudski tumači i prevodioci mogu jednako kvalitetno da obrade stručne, ali i popularne tekstove. Njihova tema uopšte ne treba da vas brine, a ako je nešto složenija i ređe obrađivana, jer oni imaju visok nivo opšteg obrazovanja. Osim tekstove koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti sociologije, psihologije i filozofije, odnosno farmacije, obrazovanja ili nauke, pomenuti stručnjaci isto tako rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na estonski za tekstove iz oblasti ekonomije i finansija, odnosno bankarstva, prava i politike, a zatim i ekologije zaštite životne sredine, te marketinga, turizma i menadžmenta, ali i one koji su vezani za različite grane prirodnih i društvenih nauka koje sada nismo pomenuli.

Neko ko je prevođenje sa bugarskog jezika na estonski dobio u okviru bilo koje druge institucije, ali se radi o loše obrađenim sadržajima, te u njima postoje greške, može očekivati da u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobije uslugu korekture. Napominjemo da će nju da izvrše oni stručnjaci koji imaju dugogodišnje iskustvo, to jest profesionalni lektori i korektori.

Sve materijale koji se odnose na oblast marketinga, takođe mogu sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika da prevedu. A ova usluga se primenjuje kako na reklamne flajeri i PR tekstove, odnosno na brošure, tako i na plakate, a zatim i na kataloge, te reklamne letke, vizit karte i ostale sadržaje koji služe za reklamiranje, bilo da se preko njih prezentuju usluge ili proizvodi, odnosno poslovanje neke kompanije.


Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje