Prevodi sa japanskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa japanskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja vrhunske stručnjake kako za japanski, tako i za ukrajinski jezik, to klijentima omogućujemo i prevod direktno sa japanskog na ukrajinski.

Ova usluga se odnosi kako na obradu svih vrsta sadržaja, tako i na usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Klijente kod nas očekuju prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani ne samo za simultano, već i za šapatno, ali i za konsekutivno prevođenje. Takođe u sklopu ove usluge klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim cenama. Sem toga vršimo i kompletnu obradu svih onih audio, ali i video sadržaja (serije, reklamne poruke, emisije, filmovi i drugo). A uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na ukrajinski klijentima omogućujemo i uslugu kako titlovanja, tako i njihovu sinhronizaciju.

U pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i tekstove različite sadržine i namene, odnosno kompleksnosti i dužine, te udžbenike, kao i reklamne sadržaje. A prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da izvrše i prevod sa japanskog jezika na ukrajinski i za članke iz novina, različite vrste časopisa, ali i web sajtove, kao i ostale onlajn sadržaje.


Prevođenje sa japanskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na japanski

Klijentima nudimo i usluge lekture, odnosno korekture ukoliko poseduju sadržaje za je koje već izrađen prevod sa japanskog jezika na ukrajinski, a koji nije kvalitetan. Obrađujemo i različite vrste dokumenata, a uz njihov prevod u navedenoj kombinaciji jezika klijentima omogućujemo i uslugu njihove overe. Kada preveden dokument poseduje pečat sudskog tumača, odnosno kada je overen, on je zapravo sa stanovišta zakona i prava potpuno važeći i kao takav može da bude korišćen u svakoj situaciji kada je potrebno.

Uz prevod lične karte, krštenice, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, radne dozvole, uverenja o državljanstvu, ali i umrlice, venčanog lista i dozvole za boravak, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija (medicinska, građevinska, poslovna, tenderska i tehnička).

Klijentima omogućujemo i prevođenje sa japanskog jezika na ukrajinski za nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te prepise ocena, ali i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Prevodimo i naučne patente, odnosno radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te ostala nepomenuta dokumenta vezana za segment nauke.Pravna akta i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite tipove izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, će takođe sudski tumač i prevodilac obraditi u skladu sa zahtevima klijenata. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na ukrajinski su u obavezi da nam na uvid dostave originalne, ali i da u nadležnim institucijama provere sve u vezi sa stavljanjem Apostille, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta. A to znači da u osnovnom sudu u svom gradu moraju najpre da pitaju da li se Apostille pečat zahteva za ona dokumenta za koja nije potreban prevod sa japanskog jezika na ukrajinski, te ako dobiju potvrdan odgovor moraju da saznaju i da li se on stavlja nakon što prevodioci i sudski tumači izvrše obradu dokumenta ili pre toga.

Uz mogućnost da nam sadržaje na prevod šalju putem mejla, što je dozvoljeno samo u onim situacijama kada se za njih ne vrši overa, klijentima je omogućeno i da materijale na prevod dostave lično, odnosno pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe. A nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše obradu dostavljenih sadržaja, klijenti imaju mogućnost da ih lično preuzmu u onaj poslovnici Akademije Oxford koja im je najbliža, to jest koja se nalazi u njihovom gradu. Možemo da ih isporučimo i na njihovu adresu, to jest da ih pošaljemo preko mejla, a što se odnosi samo na one sadržaje za koje nije vršeno overavanje, dok se usluga slanja na adresu naplaćuje odvojeno od osnovne usluge i plaćanje se vrši prilikom preuzimanja. Slanje dokumenata na mejl je dozvoljeno samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa japanskog jezika na ukrajinski potrebni u posebno kratkom roku, jer će tako prevodilac i sudski tumač praktično odmah početi njihovu obradu, kako bi ispunili zahtev klijenata. Oni imaju obavezu svakako da originale dostave na uvid stim što se zahteva da u potpunosti poštju rok koji je zadat za završetak prevoda.

Prevođenje vozačke dozvole sa japanskog jezika na ukrajinski

Kada su u pitanju prevodi vozačke dozvole sa japanskog na ukrajinski jezik, klijenti moraju da znaju da kod nas dobijaju i overu prevedene vozačke dozvole, tako da oni praktično u relativno kratkom roku dobijaju dokument koji je preveden i zahvaljujući pečatu sudskog tumača koji poseduje smatra se potpuno važećim.

Obrađujemo i sve ostale vrste dozvola, poput radne, dozvole za boravak i saobraćajne dozvole, ali i ostala lična dokumenta (izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta i druga). Kada je to potrebno klijentima, obrađujemo i sva pravna akta, ali i dokumenta vezana kako za oblast nauke, tako i ona koja se tiču obrazovanja (svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenju o položenim ispitima, prepisi ocena, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski radovi i druga).

Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i lekarske nalaze, te uputstva za rukovanje, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja nisu navedena, a koja čine građevinsku i medicinsku, ali i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju.

Revizorske godišnje i finansijske poslovne izveštaje, ali i fakture, osnivačke akte preduzeća i mnoga druga poslovna dokumenta će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev, a isto tako klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog na ukrajinski jezik za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što zapravo podrazumeva obradu kako svih vrsta potvrda i uverenja, tako i različitih tipova saglasnosti i izjava.

Prevodi animiranih filmova sa japanskog na ukrajinski jezik

Uz prevod animiranih filmova sa japanskog jezika na ukrajinski, klijente u okviru Akademije Oxford očekuje i finalizacija njihove obrade, a što podrazumeva ne samo njihovo prevođenje, a po potrebi i uslugu sinhronizacije, koju pružaju stručnjaci u našem timu, odnosno titlovanje. Osim animiranih, obrađujemo i ostale vrste filmova (crtani, dokumentarni i animirani), ali i zabavne, odnosno dečije emisije, zatim reklamne poruke, te informativne emisije i serije, kao i obrazovne emisije i mnoge druge vrste, što video, što audio materijale.

Spremni smo na zahtev klijenata da izvršimo i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na ukrajinski, a kada je to potrebno da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Napominjemo da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za sve tipove usmenog prevoda (konsekutivno, šapatno, simultano), pa je iz tog razloga neophodno da nam dostavite sve podatke o događaju za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koju nećete biti u stanju da odbijete.

Prevodioci i sudski tumači vrše obradu svih internet sadržaja, počev od web sajtova i aplikacija, pa do online kataloga, programa i web prodavnica, vršimo i lekturu, kao i korekturu za sve one materijale kod kojih postoji prevod sa japanskog jezika na ukrajinski, ali on nije urađen u skladu sa profesijom.

Prevod beletristike sa japanskog jezika na ukrajinski

Na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač vrše i prevođenje beletristike sa japanskog na ukrajinski jezik, ali i romana, odnosno poetskih i proznih dela, a obrađujemo i sve one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, kako PR tekstove i brošure, tako i reklamne kataloge, odnosno letke i flajere, a možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog na ukrajinski za plakate i vizit kartice.

Takođe klijentima nudimo i obradu stručnih, ali i ilustrovanih časopisa, kao i članaka iz novina, a spremni smo da obradimo i tekstualne sadržaje, kako stručne tako i popularne. Što se tiče tematike tekstualnih sadržaja za koje klijenti zahtevaju prevod sa japanskog na ukrajinski, ako kažemo da se ona može odnositi na ma koju oblast, mi to i mislimo. Ekonomija, bankarstvo, pravo i finansije, politika, psihologija, nauka, sociologija, filozofija, medicina, farmacija, obrazovanje, informacione tehnologije, komunikologija, turizam, građevinska industrija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine i marketing, samo su pojedine oblasti za koje možemo da izvršimo prevođenje sa japanskog na ukrajinski jezik kada su u pitanju tekstovi.


Poslovnica japanski na ukrajinski ukrajinski na japanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3100 3200 3600 3700
Paraćin 3100 3200 3600 3700
Beograd 3100 3200 3600 3700
Novi Beograd 3100 3200 3600 3700
Banovo Brdo 3100 3200 3600 3700
Mladenovac 3100 3200 3600 3700
Kragujevac 3100 3200 3600 3700
Niš 3100 3200 3600 3700
Leskovac 3100 3200 3600 3700
Sombor 3100 3200 3600 3700
Ćuprija 3100 3200 3600 3700
Čačak 3100 3200 3600 3700
Kraljevo 3100 3200 3600 3700
Požarevac 3100 3200 3600 3700
Smederevo 3100 3200 3600 3700
Užice 3100 3200 3600 3700
Novi Sad 3100 3200 3600 3700
Pančevo 3100 3200 3600 3700
Zemun 3100 3200 3600 3700
Zrenjanin 3100 3200 3600 3700
Šabac 3100 3200 3600 3700
Novi Pazar 3100 3200 3600 3700
Valjevo 3100 3200 3600 3700
Bor 3100 3200 3600 3700
Voždovac 3100 3200 3600 3700
Zaječar 3100 3200 3600 3700
Sremska Mitrovica 3100 3200 3600 3700
Ruma 3100 3200 3600 3700
Subotica 3100 3200 3600 3700
Kruševac 3100 3200 3600 3700
Vranje 3100 3200 3600 3700
Inđija 3100 3200 3600 3700
Vršac 3100 3200 3600 3700
Pirot 3100 3200 3600 3700
Stara Pazova 3100 3200 3600 3700
Aranđelovac 3100 3200 3600 3700
Zvezdara 3100 3200 3600 3700
Obrenovac 3100 3200 3600 3700
Kikinda 3100 3200 3600 3700

Izračunajte cenu prevođenja sa japanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje