Prevod sa japanskog na makedonski jezik


Prevodilački centar Akademije Oxford lijentima koji imaju potrebu da dobiju prevođenje sa japanskog jezika na makedonski, nudi ovu uslugu kako u pisanom, tako i u usmenom obliku.

Što se tiče usmenog prevođenja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, klijenti kod nas mogu da angažuju stručnjake koji su specijalizovani i za simultano i za konsekutivno, kao i one čija specijalnost je prevođenje uz pomoć šapata sa japanskog jezika na makedonski. Takođe kod nas imaju mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po povoljnim cenama, a vršimo i obradu svih internet sadržaja (online katalozi, web sajtovi, programi, aplikacije, online prodavnice i drugo), kao i onih koji se otiču oblasti marketinga (plakati, vizit kartice, brošure, katalozi, PR tekstovi i drugo).

Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i obradu tekstova, kako stručnih tako i onih koji su namenjeni javnom plasiranju, ali i udžbenika, odnosno književnih. A dela vršimo i uslugu redakture i to za sve one materijale za koje već postoji izrađen prevodi sa japanskog jezika na makedonski, ali on ne zadovoljava pravila prevodilačke struke. Novinske članke i ilustrovane, ali i stručne, odnosno dečije i sve ostale vrste časopisa, takođe prevodimo u navedenoj kombinaciji jezika, a klijenti kod nas mogu da dobiju i kompletnu obradu filmova, ali i reklamnih poruka, emisija i serija, kako onih sadržaja koji će biti emitovani na televiziji, tako i onih koji bi trebalo da se emituju u bioskopu, na radiju, internetu i drugim medijima. Kompletna usluga u ovom slučaju uključuje njihov prevod sa japanskog jezika na makedonski, a zatim i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja.Prevođenje sa japanskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na japanski

U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i prevod sa japanskog jezika na makedonski za sve vrste dokumenata, ali i njihovu overu za koju su zaduženi sudski tumači u našem timu, tako da prevedenim dokumentima ovaj pečat daje pravno važeći značaj i samim tim, on može da bude korišćen bez ikakvih prepreka u praksi.

Zakon predviđa da su klijenti dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, jer sudski tumač vrši njihovo upoređivanje sa prevedenim sadržajima, ne bi li ustanovio da su u pitanju istovetni materijali, budući da tek kada se uveri u to on sme da stavi svoj pečat, odnosno da izvrši overu prevedenog dokumenta. Zato se način slanja dokumenata za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na makedonski razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa, uzevši u obzir da klijenti imaju mogućnost da ih pošalju elektronskim putem, odnosno na mejl. Pored mogućnosti da dokumenta na prevod pošaljete preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe, imate mogućnost da izvršite njihovo lično dostavljanje u bilo koju našu poslovnicu. A ako su vam prevodi dokumenata potrebni u posebno kratkom roku, onda je moguće da ih prvo pošaljete preko mejla, ali da posle toga svakako dostavite i originale na uvid, birajući onaj način koji je ujedno i najbrži, jer tako prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše zahtev za hitnim prevodom.

Preuzimanje obrađenih sadržaja može biti izvršeno lično i to u onaj poslovnici Akademije Oxford koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onoj koja vam je najbliža. Isto tako, imate mogućnost i da prevedene sadržaje dobijete na mejl, ali samo kada su u pitanju oni za koje se ne vrši overa, odnosno da vam ih kurirska služba isporuči na određenu adresu. Ova usluga se naplaćuje prema važećem cenovniku u toj kurirskoj službi, a klijenti su u obavezi da plaćanje izvrše prilikom preuzimanja.Uz prevođenje sa japanskog jezika na makedonski za sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske presude, licence, žalbe i tužbe, sertifikati, odnosno sudske odluke i rešenja), prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja), odnosno sva lična, kao i dokumenta koja se tiču poslovanja privrednih lica.

Ona dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja, takođe možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika, a osim nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja, prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa japanskog jezika na makedonski i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, naučne patente i radove, odnosno seminarske i diplomske radove, kao i potvrde o redovnom školovanju i ostala slična dokumenta.

Moramo da napomenemo i to da svaki klijent kome je potreban prevod sa japanskog jezika na makedonski za apsolutno bilo koji dokument, mora da u osnovnom sudu u svom gradu potraži sve potrebne podatke o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta. Inače, ovaj pečat nosi naziv i haški, a vrši se samo za ona dokumenta koja predviđa zakon i to uvek po tačno utvrđenom redu. A to znači da Apostille pečat na neka dokumenta može biti stavljen pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla ili, pak prvo mora biti stavljen haški pečat, a zatim se vrši prevođenje sa japanskog jezika na makedonski za taj dokument, ali i za sam haški pečat, pa se tek onda vrši overa od strane sudskog tumača.

Prevodi softvera sa japanskog na makedonski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kojr aplikacije, odnosno programa sa japanskog jezika na makedonski će sasvim sigurno u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti vrhunsku uslugu a prevodilac i sudski tumač će osim softvera izvršiti i profesionalno prevođenje internet sajtova, kao i online prodavnica, ali i web kataloga, ma kako da su kompleksni sadržaji u pitanju. Naravno, oni će voditi računa i o optimizovanju svih prevedenih sadržaja za internet pretraživače, pa će tako klijenti imati višestruku korist od prevođenja, jer će se određeni materijal na taj način još bolje pozicionirati u okviru globalne pretrage.

Sa japanskog jezika na makedonski prevodimo i knjige svih vrsta, odnosno kako udžbenike, tako i književna dela, te vršimo redakturu onih materijala za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog jezika na makedonski, ali on nije dovoljno profesionalno urađen.

Takođe možemo da vam ponudimo i obradu stručnih, kao i ilustrovanih časopisa, odnosno članaka iz novina.

A sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na makedonski. Da bi vrsta usmenog prevoda bila prilagođena zahtevima događaja, morate nam dostaviti sve validne podatke o njegovoj organizaciji, kao i o trajanju, odnosno broju učesnika i prostoru u kome bi trebalo da bude održan, kako bismo pripremili odgovarajuću ponudu, te primenili ili simultano ili konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje. Naravno kada to iziskuju uslovi, klijentima možemo da omogućimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje kataloga usluga i proizvoda sa japanskog jezika na makedonski

Prevodi kataloga, kako proizvoda, tako i usluga sa japanskog na makedonski jezik, takođe spadaju u oblast rada naših stručnjaka. A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga, kako plakate i brošure, tako i PR tekstove, odnosno reklamne letke, ali i flajere. Po potrebi klijenata, možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog na makedonski jezik za vizit kartice i to u naročito kratkom roku.

Specijalizovani smo i za obradu različitih kako video tako i audio sadržaja, a osim njihovog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, odnosno ako tako zahtevaju možemo da izvršimo sinhronizaciju svih prevedenih materijala. Sudski tumači i prevodilac će pored serija i reklamnih poruka, izvršiti i prevod sa japanskog na makedonski jezik za informativne emisije, odnosno crtane i animirane filmove, kao i zabavne, dečije i obrazovne emisije, te igrane i dokumentarne filmove.

Kako popularne, tako i one tekstove koji su stručni, obrađujemo na vaš zahtev u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a napominjemo da su prevodioci i sudski tumači apsolutno kvalifikovani da izvrše prevod sa japanskog na makedonski jezik za bilo koju temu. Ekonomija, farmacija, nauka, politika, bankarstvo, pravo, građevinska industrija, komunikologija, medicina, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, komunikogija, marketing, filozofija i sociologija su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstualnih sadržaja za koje su klijentima potrebni prevodi sa japanskog na makedonski jezik.

Prevod radne dozvole sa japanskog na makedonski jezik

Radnu dozvolu, ali i dozvolu za boravak, kao i vozačku i saobraćajnu, možemo da obradimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, te da klijentima uz njihovu prevođenje sa japanskog jezika na makedonski ponudimo i obradu sudskog tumača. Ovo znači da će oni vrlo brzo dobiti dokument koji mogu da primenjuju u svakoj situaciji kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

Prevodimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije poput specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

Takođe možemo da izvršimo i prevod sa japanskog jezika na makedonski za poslovna dokumenta, ali i sva ona koja čine tendersku dokumentaciju, odnosno koja ulaze u sastav građevinske i tehničke dokumentacije. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa japanskog jezika na makedonski za sva lična dokumenta, a prevodioci i sudski tumači pored ostalih obrađuju i: uverenje o državljanstvu, pasoš,potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, ali i izvode iz matičnih knjiga venčanih i umrlih, to jest venčani list i umrlicu.

Kada je to potrebno, prevodimo i naučne radove, ali i patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti nauke, ali i ona koja su vezana za obrazovanje (nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola,potvrde o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi i druga).

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se primarno odnosi na različite tipove kako uverenja i potvrda, tako i saglasnosti i izjava (potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, odnosno o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i druge). Ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, poput tužbi, ugovora i žalbi, odnosno licenci i sertifikata, te sudskih rešenja i presuda, kao i tekovina Evropske Unije, punomoćja za zastupanje i ostalih pravnnih akata isto možemo da obradimo u navedenoj kombinaciji, te da klijentima pored usluge njihovog prevođenja sa japanskog jezika na makedonski, ponudimo i uslugu overe pečatom sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje