Prevođenje sa japanskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na slovački jezik

Za online prevod sa japanskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa japanskog jezika na slovački koje pružamo našim klijentima podrazumevaju obradu svih vrsta dokumenata, odnosno različitih tipova dokumentacije (građevinska, tehnička, poslovna, medicinska, tenderska i lična), kao i onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti svih vrsta).

A prevodioci sudski tumači koji su u našem timu obrađuju i pravna akta, kako tekovine Evropske Unije i različite vrste ugovora, odnosno sertifikata, tako i punomoćja za zastupanje, ali i sve vrste licenci, odnosno presude o razvodu braka i ostala sudska i pravna akta. Pored toga možemo da izvršimo i prevod sa japanskog jezika na slovački za nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, kao i za prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, a sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i naučne radove, odnosno seminarske, kao i diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a vezana su za oblast ili obrazovanja ili nauke.

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na slovački za bilo koji dokument imaju obavezu prvo da na uvid pošalju i originalna dokumenta, a zatim i da provere sve što je vezano za stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta. Ovaj pečat, koji mogu da dobiju u osnovnom sudu u svom gradu a nosi naziv još i haški, se ne stavlja na sva dokumenta, već samo na ona koja propisuje zakon, pa se zato i zahteva od klijenata da pribave sve potrebne informacije kako bi maksimalno uprostili čitav proces obrade konkretnih dokumenata.


Prevođenje sa japanskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na japanski

Kako su u obavezi da nam na uvid dostave originale, klijenti imaju mogućnost da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica ili da ih pošalju preko kurirske službe. Sve ostale sadržaje, poput tekstova, knjiga ili udžbenika, odnosno reklamnih materijala, te novinskih članaka i časopisa, mogu da pošalju i putem mejla, jer za njih nije potrebno izvršiti overu, pa samim tim ne treba ni da se dostavljaju originali.

Po završetku obrade svih sadržaja koje nam klijenti dostave, mogu da ih preuzmu lično ili da ih im ih isporučimo na određenu adresu, odnosno da ih pošaljemo putem mejla. Naravno na mejl šaljemo samo one sadržaje koji se ne overavaju, a napominjemo da je usluga slanja na adresu odvojena od usluge obrade dokumenata, pa se samim tim i naplaćuje prema cenovniku službe koja dostavlja pošiljku. Klijent je dužan da izvrši plaćanje dostave prema ceni koju formira kurirska služba i to onog trenutka kada pošiljku preuzme.

Ukoliko klijent ima potrebu za hitnim prevođenjem sa japanskog jezika na slovački za bilo koji dokument, može da ga prvo pošalje skeniranog, kako bi sudski tumač i prevodilac započeli njegovu obradu u što kraćem roku i time ispoštovali zahtev za hitnim prevodom. Čak i tada je vrlo važno da na uvid dostave originalna dokumenta, ali se zahteva maksimalno poštovanje zadatog roka.Pored svega što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevođenje sa japanskog jezika na slovački za različite tipove video, ali i za audio sadržaja, što na prvom mestu podrazumeva obradu igranih, ali i crtani i animiranih, odnosno dokumentarnih filmova, te reklamnih poruka, serija i svih vrsta emisija (obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge). A u sastav ove usluge ulazi i njihovo titlovanje, kao i usluga sinhronizovanja prevedenih sadržaja.

Uzevši u obzir da su u našem timu ne samo prevodilac i sudski tumač, nego i profesionalni lektor i korektor, to se klijenti koji već poseduju prevod sa japanskog jezika na slovački za bilo koji sadržaj, a njegovim kvalitetom nisu zadovoljni, kod nas mogu da dobiju sve potrebne ispravke, odnosno uslugu redakture.

Usmeni prevod sa japanskog jezika na slovački takođe pružaju prevodilac i sudski tumač svim zainteresovanim klijentima. A nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno. Napominjemo da su naši stručnjaci specijalizovani i za simultano, kao i za konsekutivno, odnosno za prevod uz pomoć šapata, pa će i vrsta prevoda koju ćemo primeniti zavisiti isključivo od tipa događaja koji se organizuje.

Prevod sudskih presuda sa japanskog jezika na slovački

Sve vrste sudskih presuda ćemo prevesti sa japanskog na slovački jezik, ali i punomoćje za zastupanje, odnosno ugovore i tekovine Evropske unije, te različite tipove kako licenci, tako i sertifikata, odnosno sudske žalbe i odluke, te rešenja i tužbe. A prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa japanskog na slovački jezik i za ona dokumenta koja čine ne samo ličnu i poslovnu dokumentaciju, već i građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku.

Obrađujemo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada klijenti imaju potrebu za tim, a što podrazumeva prevođenje sa japanskog na slovački jezik za različite vrste saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda (uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci i druge).

Rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove, odnosno patente, takođe obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja (prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, seminarski i diplomski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, diplome i dodaci diplomi i druga).

Prevođenje tekstualnih sadržaja sa japanskog na slovački jezik

Tekstove za koje su vam potrebni prevodi za japanskog jezika na slovački, bez obzira koja je njihova namena, odnosno tema, te nevezano za to da li su kompleksni ili ne, ćemo obraditi na vaš zahtev, a možete nam ih poslati na prevod i preko mejla. Osim tekstova koji se tiču oblasti filozofije, psihologije i sociologije, te nauke, obrazovanja, marketinga i menadžmenta, prevodilac i sudski tumač obrađuju i one sadržaje koji su vezani za oblast komunikologije, građevinske industrije, te finansija, politike, turizma i ekonomije, odnosno informacionih tehnologija i prava, ali i mnogih drugih naučnih disciplina.

Na vaš zahtev prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeni prevod sa japanskog jezika na slovački, a mogu da izvrše kako u uslugu simultanog, tako i konsekutivnog, kao i prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od vrste događaja koji organizujete zavisiće i tip prevoda koji se koristi, a klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta i to po vrlo pristupačnim uslovima.

U skladu sa potrebama klijenata možemo da ponudimo i prevod sa japanskog jezika na slovački za web sajtove, kada će prevodilac i sudski tumač primeniti i sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi prevedene sadržaj još bolje optimizovali za internet pretraživače. A upravo na taj način će oni izvršiti osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer će se oni u optimalnom roku naći među prvim rezultatima internet pretrage. Pored sajtova, prevodimo i softvere (programi i aplikacije) svih vrsta, kao i web kataloga, ali i online prodavnica.

Prevod crtanih filmova sa japanskog jezika na slovački

Usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford, a koja se tiče obrade crtanih filmova uključuje uz njihovo prevođenje sa japanskog na slovenački slovački i uslugu titlovanja, odnosno njihove sinhronizacije. Uz crtane, prevodioci i sudski tumači obrađuju i igrane i dokumentarne, ali i animirane filmove, zatim sve vrste serija i reklamne poruke, kao i različite tipove emisija.

U našem timu su i stručnjaci čije specijalnost je redaktura prevedenih sadržaja, a podrazumeva se da je prevod sa japanskog na slovački za bilo koju vrstu materijala uradio neko pre naših stručnjaka i to nije učinio dovoljno profesionalno.

A sa japanskog na slovački jezik prevodimo i sve vrste časopisa, kao i članke iz novina, a sudski tumač i prevodilac vrše i obradu književnih dela, te udžbenika, ali i sve one materijale čija je namena reklamiranje određene kompanije, odnosno različitih usluga ili proizvoda, kao što su brošure, plakati, reklamni flajeri, ali i PR tekstovi i katalozi. Podrazumeva se da će oni posebnu pažnju obratiti na sam način prevoda reklamnih materijala, te poruku koja se u originalima nalazi, prilagoditi duhu slovačkog jezika.


Poslovnica japanski na slovački slovački na japanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3000 3200 3500 3700
Paraćin 3000 3200 3500 3700
Beograd 3000 3200 3500 3700
Novi Beograd 3000 3200 3500 3700
Banovo Brdo 3000 3200 3500 3700
Mladenovac 3000 3200 3500 3700
Kragujevac 3000 3200 3500 3700
Niš 3000 3200 3500 3700
Leskovac 3000 3200 3500 3700
Sombor 3000 3200 3500 3700
Ćuprija 3000 3200 3500 3700
Čačak 3000 3200 3500 3700
Kraljevo 3000 3200 3500 3700
Požarevac 3000 3200 3500 3700
Smederevo 3000 3200 3500 3700
Užice 3000 3200 3500 3700
Novi Sad 3000 3200 3500 3700
Pančevo 3000 3200 3500 3700
Zemun 3000 3200 3500 3700
Zrenjanin 3000 3200 3500 3700
Šabac 3000 3200 3500 3700
Novi Pazar 3000 3200 3500 3700
Valjevo 3000 3200 3500 3700
Bor 3000 3200 3500 3700
Voždovac 3000 3200 3500 3700
Zaječar 3000 3200 3500 3700
Sremska Mitrovica 3000 3200 3500 3700
Ruma 3000 3200 3500 3700
Subotica 3000 3200 3500 3700
Kruševac 3000 3200 3500 3700
Vranje 3000 3200 3500 3700
Inđija 3000 3200 3500 3700
Vršac 3000 3200 3500 3700
Pirot 3000 3200 3500 3700
Stara Pazova 3000 3200 3500 3700
Aranđelovac 3000 3200 3500 3700
Zvezdara 3000 3200 3500 3700
Obrenovac 3000 3200 3500 3700
Kikinda 3000 3200 3500 3700

Izračunajte cenu prevođenja sa japanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje