Prevođenje sa japanskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na poljski jezik

Za online prevod sa japanskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford može da pruži uslugu koja se odnosi na prevod sa japanskog jezika na poljski.

A naši stručnjaci su specijalizovani i za usmeno prevođenje (konsekutivno, šapatno i simultano), a u skladu sa zahtevima klijenata, možemo da im ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po pristupačnim uslovima. Obrađujemo i sadržaje iz oblasti marketinga i interneta, a što podrazumeva prevođenje brošura i kataloga, te PR tekstova, kao i obradu aplikacija i online prodavnica.

Možemo da izvršimo i lekturu i korekturu, a profesionalni korektori i lektori će ih maksimalno prilagoditi pravilima poljskog jezika, tako da ćete sigurno biti zadovoljni pruženom uslugom. Nudimo vam i prevođenje sa japanskog jezika na poljski i za tekstualne materijale, bez obzira da li je njihova tema iz oblasti filozofije, politike, finansija i prava, odnosno turizma. Takođe možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika i tekstualne sadržaje iz oblasti informacionih tehnologija, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije, građevinske industrije, obrazovanja, ali i one čija tema se vezuje za mnoge druge naučne discipline.Prevođenje sa japanskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na japanski

Klijentima nudimo i prevod sa japanskog na poljski za dela poezije i proze, odnosno za romane i beletristiku. Možemo da obradimo i sve vrste časopisa i udžbenike, kao iz članke iz novina. Specijalizovani smo i za prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika i za sva dokumenta, a uz to možemo da izvršimo i overavanje prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Njime se potvrđuje da je preveden dokument u potpunosti veran originalu i da se može koristiti u svakoj situaciji kao i bilo koji drugi.

U slučaju da su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na poljski za dokumenta, morate prvo da ispoštujete dostavu dokumenata, odnosno da pošaljete i originale (na uvid), kao i da dobijete informaciju u vezi sa haškim (Apostiile) pečatom. A ovaj pečat se stavlja na određena dokumenta, to jest ona koja su određena prema zakonu i to u osnovnom sudu Republike Srbije. Prevodilac i sudski tumač nisu nadležni za ovu vrstu overe, pa zato klijenti moraju da se raspitaju o njoj. Jednostavnije rečeno, osim što moraju da saznaju da li je Apostille pečat obavezujući za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa japanskog na poljuski, oni moraju da znaju i u kom trenutku tokom procesa njegove obrade se stavlja haški pečat. Naime, prema pravilima, ovaj pečat može da bude stavljen ili na kraju ili na početku procesa obrade, pa je to ujedno i vrlo bitan podatak, jer od njega zavisi da li dokument klijent nosi se prvo u nadležni sudski tumači ili ga dostavlja nama na obradu.

Sve sadržaje za koje su potrebni prevodi u ovoj kombinaciji, možete da nam ih dostavite na nekoliko načina, a sve u zavisnosti od toga da li su u pitanju prevodi dokumenata ili drugih sadržaja. Kako ste dužni da dostavite originalna dokumenta na uvid, to podrazumeva da ih možete poslati preporučeno preko “Pošte Srbije”, ali ih možete doneti i lično ili poslati preko kurirske službe. Ostale materijale možete poslati preko mejla, a obrađene sadržaje dobijate ili na kućnu adresu ili ih preuzimate lično, odnosno one za koje se ne vrši overa možemo vam poslati i elektronskim putem. Ukoliko se odlučite da vam prevedena dokumenta dostavimo na kućnu adresu, imajte na umu da je to usluga koje se tretira kao dodatna, te da plaćanje mora da se izvrši prilikom preuzimanja.Hitan prevod se odnosi na one situacije kada je potrebno izvršiti njihovo prevođenje sa japanskog na poljski u kratkom periodu. Iz tog razloga, možete da ih prvo pošaljete na mejl, a da originale dostvite što je brže moguće.

Prevodioci i sudski tumači će odraditi bilo koju vrstu dokumenata, kada su u pitanju prevodi sa japanskog na poljski. Potvrda o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, pasoš i sva ostala lična dokumenta obrađujemo u ovoj kombinaciji, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama. To podrazumeva obradu različitih tipova uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o računu u banci, potvrda o stalnom zaposlenju potvrda, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta ovog tipa).

Kada vam je to potrebno, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i pravna akta (punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske presude i žalbe, odnosno rešenja, tužbe i odluke i druga), kao i ona dokumenta koja imaju veze sa naukom ili obrazovanjem (rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i ostala).

A pored svega što smo pomenuli, obrađujemo i sve vrste dokumentacija, što se primarno odnosi na dokumentaciju za tendere, građevinsku, ali i medicinsku i tehničku, odnosno poslovnu (rešenje o osnivanju pravnog lica, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovni izveštaji, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, deklaracije proizvoda, upustva za lekove i karakteristike proizvoda, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke građevinski projekti i ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija).

Prevodi punomoćja za zastupanje sa japanskog jezika na poljski

Ukoliko vam je potrebno prevođenje punomoćja za zastupanje sa japanskog na poljski jezik, imajte na umu da vas kod nas očekuje i ova, ali i usluga overe prevedenog dokumenta, a koju će izvršiti ovlašćeni sudski tumači. Zahvaljujući tome, punomoćje za zastupanje za koje je izrađen prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji će biti u potpunosti zakonski važeće, tako da ćete moći da ga koristite u svakoj situaciji.

Prevodimo i sertifikate, odnosno različite vrste ugovora, kao i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, zatim licence, te sudske odluke, rešenja i žalbe,odnosno tužbe i presude svih vrsta.

A možemo da obradimo i sva dokumenta koja su vezana ne samo za oblast nauke, već i za oblast obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, seminarski i diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i druga slična dokumenta), ali prevodilac i sudski tumač vrše obradu i onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, što se odnosi na sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava.

Kada je to potrebno klijentima, prevodioci i sudski tumači obrađuju i poslovnu dokumentaciju, odnosno fakture i bilansa uspeha i stanja, te poslovne odluke i izveštaje, kao i statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i osnivačke akte preduzeća i mnoga druga dokumenta koja se tiču poslovanja pravnih lica.

Naravno, na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa japanskog na poljski jezik za pasoš, radnu dozvolu i dozvolu za boravak, odnosno ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, te izvode iz matičnih knjiga, bilo rođenih, bilo venčanih ili umrlih i ostala lična dokumenta.

Medicinsku i građevinsku, odnosno tendersku, ali i tehničku dokumentaciju, te ona dokumenta koja ih čine, takođe možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika. Prevodilac i sudski tumač će, pored ostalog izvršiti prevođenje sa japanskog na poljski za: specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i ostala slična dokumenta.

Prevođenje tekstova iz oblasti ekonomije sa japanskog jezika na poljski

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije sa japanskog na poljski jezik je zapravo samo jedna oblast koju mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, a to znači da će oni izvršiti i prevođenje kako stručnih, tako i popularnih tekstova čija tema nije vezano samo za oblast ekonomije, već i za oblasti finansija, prava, bankarstva i politike, odnosno psihologije, medicine, filozofije, nauke i obrazovanja, te sociologije, farmacije, ali i građevinske industrije, komunikologije, odnosno turizma, informacionih tehnologija, te marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta i još mnogo drugih oblasti koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Klijentima možemo da ponudimo i usluge stručnjaka čija specijalnost je usmeno prevođenje sa japanskog na poljski jezik, a prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako simultano i konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata, a što u principu zavisi samo od tipa događaja koji se organizuje. Takođe, u ponudi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada to zahteva sam događaj.

Sem toga, spremni smo da obradimo i sve vrste web sadržaja, odnosno softverske programe, ali i aplikacije, zatim web sajtove, kao i internet prodavnice, odnosno online kataloge. A sudski tumači i prevodioci koji budu vršili obradu ovakvih materijala će izvršiti tom prilikom i njihovo optimizovanje za onlajn pretraživače, što znači da će primeniti sva SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na taj način će omogućiti, na primer prevedenom web sajtu, ali i ostalim internet sadržajima da poboljšaju svoju poziciju u okviru interneta.

Ako klijent već ima bilo koju vrstu materijala za koju je urađen prevod sa japanskog na poljski jezik, ali i njegovim kvalitetom nije zadovoljan, može kod nas dobiti uslugu lekture, odnosno korekture, tako obrađenih materijala koju će izvršiti profesionalni lektori i korektori u našem timu.

Prevod brošura i kataloga sa japanskog na poljski jezik

Da bi prevođenje brošura i kataloga sa japanskog jezika na poljski moglo biti smatrano profesionalno uređenim, neophodno je da se reklamna poruka iz njih prilagodi duhu ciljanog jezika, odnosno u ovom slučaju duhu poljskog jezika. Upravo na taj način reklamne materijale i obrađuju prevodioci i sudski tumači u timu Akademije Oxford, te na taj način potencijalnim klijentima koji se služe poljskim jezikom pružaju mogućnost najpre da se upoznaju sa kompanijom koja se reklamira, odnosno određenim proizvodom ili uslugom, a potom i da počnu da kupuju taj proizvod ili daoć koriste uslugu koja se reklamira.

U okviru bilo koje naše poslovnice klijente očekuje i obrada audio i video materijala, a ona uz prevođenje sa japanskog jezika na poljski uključuje i uslugu kako titlovanja, tako i sinhronizacije i to ne samo filmova, već i serija, emisija i reklamnih poruka.

Romane, prozu i poeziju, ali i dela beletristike, odnosno sva ostala književna dela, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač. Možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na poljski za udžbenike, ali i novinske članke, odnosno stručne i ilustrovane časopise.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje