Prevod sa srpskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na japanski jezik

Za online prevod sa srpskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na japanski jezik

Uzevši u obzir da su neke od najpoznatijih i finansijski najjačih kompanija u svetu vlasništvo Japanaca, te da se neretko događa da našoj zemlji stižu donacije upravo iz ove zemlje, a nedavno je osnovan i Japanski poslovni klub u Srbiji, logično se nameće potreba za prevođenjem različite poslovne dokumentacije sa srpskog na japanski jezik, jer se saradnja između naše zemlje i Japana neprekidno razvija.

Prevodilački centar Akademije Oxford osim usluga prevoda različitih vrsta poslovnih dokumenata, svim zainteresovanim klijentima nudi i prevođenje ličnih dokumenata, kao i građevinske, tenderske, te medicinske dokumentacije. A sve navedeno je tek mali deo usluga koje pružamo, uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, pa smo u prilici da ponudimo objedinjenu uslugu prevoda i overe svih vrsta dokumenata. Upravo zato se sve veći broj klijenata odlučuje da uslugu prevoda dokumenata sa srpskog na japanski jezik poveri baš našim stručnjacima, jer su na taj način sigurni da dobijaju kompletnu uslugu, te da ne moraju da gube svoje vreme pokušavajući da pronađu sudskog tumača koji će im overiti prevedene sadržaje.

Međutim, ono što svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa našeg jezika na japanski mora da zna, jeste da postoje i ona dokumenta za koje nije dovoljno izvršiti samo uslugu prevoda i overe sudskog tumača da bi bio smatran validnim. Pri tom mislimo na posebnu vrstu overe za koju su isključivo zaduženi sudski organi naše zemlje, a reč je o overi haškim Apostille pečatom. Inače, ova vrsta overe ne isključuje overu sudskog tumača, već je uključuje, a ne vrši se za sva dokumenta. Uz to, prevodilac i sudski tumač nisu dužni da klijentima daju informacije o ovom tipu overe dokumenata, jer ona ne spada u njihovu nadležnost, ali će ih sasvim sigurno uputiti na onu instituciju u okviru koje mogu da dobiju sve validne informacije. Zato se preporučuje da se klijenti u nadležnom sudu raspitaju o tome da li i za njihova dokumenta treba da se izvrši ova vrsta overe, a ako saznaju da je potrebno, trebalo bi da pitaju i u kojoj formi se ona vrši za taj dokument. Naime, overa haškim Apostille pečatom se najčešće sprovodi na dva načina, odnosno prvo se dokument prevodi i overava pečatom zvaničnog sudskog tumača, a onda se overava i haškim pečatom. Drugi način podrazumeva da se određeni dokument prvo overava Apostille pečatom, a onda se donosi u poslovnicu Akademije Oxford na dalju obradu, odnosno prevod i overu sudskog tumača, stim što se u takvim situacijama prevode i dokument i pečat kojim je overen.

Da bi naš prevodilac i sudski tumač mogli u potpunosti da ispoštuju proceduru koju propisuje zvaničan zakon kada su u pitanju prevodi dokumenata sa srpskog na japanski jezik, neophodno je da klijenti dostave originale na uvid, jer sudski tumač ima obavezu da ih prvo uporedi sa prevodima, kako bi mogao da stavi svoj pečat, odnosno da overi preveden dokument i na taj način potvrdi njegovu istovetnost sa originalom. Upravo iz tog razloga se i razlikuje način dostave dokumenata na prevod u odnosu na one sadržaje koji ne zahtevaju overu ovlašćenog lica.Prevođenje sa srpskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na srpski

Dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa srpskog na japanski jezik, možete da dostavite lično u jednu od preko 20 naših poslovnica, a imate mogućnost i da ih pošaljete na adresu najbliže poslovnice. To možete učiniti na dva načina, odnosno angažovanjem kurirske službe ili preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije”. Sve ostale sadržaje koje želite da naši stručnjaci prevedu, možete da pošaljete eleektronskim putem, na naš mejl.

Ukoliko imate potrebu za hitnim prevodom dokumenata, što podrazumeva prevođenje u vrlo kratkom roku, jedino u tom slučaju imate mogućnost da ih prvo pošaljete skenirana na naš mejl, a da naknadno dostavite i originale na uvid, kako bismo mogli da ispoštujemo propisanu proceduru na pravi način.

Nakon što naši stručnjaci obrade vaše materijale, možemo vam ih poslati na mejl, ali samo ukoliko se radi o onim sadržajima za koje nije potrebno izvršiti overu. Takođe, možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici ili ih možemo poslati na vašu adresu, ako vam tako više odgovara. Uslugu dostave na vašu adresu vrši kurirska služba koju angažujemo, a ona nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata, tako da se naplaćuje direktno od klijenta i to prilikom preuzimanja pošiljke.Sem obrade poslovnih ugovora, faktura i odluka, sa srpskog na japanski jezik prevodimo i: bilanse uspeha i stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeće, sve vrste sertifikata i licenci, kao i osnivački akt preduzeća, te sva ona dokumenta koja se odnose na poslovanje jedne kompanije ili preduzetnika. Takođe, svaki naš prevodilac i sudski tumač je spreman da obradi i sva lična dokumenta, tako da na vaš zahtev prevodimo i overavamo, između ostalog i: izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, ličnu kartu, pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, te venčani list, to jest izvod iz knjige venčanih, kao i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, te radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim.

Na zahtev klijenata, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, poput: uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom radnom odnosu, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i ostale potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti.

A u bilo kojoj od naših poslovnica možete dobiti i prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa srpskog na japanski jezik, poput nastavnih planova i programa fakulteta, diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, te svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u skladu sa zahtevima, a odnose se na oblast obrazovanja.

Prevodimo i overavamo i medicinsku dokumentaciju, građevinsku i tendersku dokumentaciju. Uz prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekraskih nalaza, nudimo vam i prevod uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstava za rukovanje, kao i prevod sve ostale dokumentacije koja se odnosi na oblast medicine, odnosno građevinske industrije i farmacije.

Sa srpskog na japanski jezik prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koju temu da obrađuju i koliko da su kompleksni i dugi. Osim tekstova iz oblasti marketinga, menadžmenta i komunikologije, prevodimo i one koji obrađuju temu iz neke od navedenih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, filozofija, sociologija, politika, pravo, ekonomija, bankarstvo i finansije, kao i one koji se odnose na oblast nauke, farmacije, medicine, obrazovanja, te građevinske industrije, informacionih tehnologija i mnogih drugih oblasti.

Takođe, u skladu sa zahtevima klijenata, sa srpskog na japanski jezik prevodimo i sve vrste audio i video materijala, poput serija, zabavnih, dečijih, informativnih i obrazovnih emisija, ali i filmove (igrani, crtani, animirani, dokumentarni), te reklamne poruke. Osim usluge prevođenja ovakvih sadržaja vršimo i uslugu njihove finalne obrade, a što znači da kod nas svaki klijent može da dobije i uslugu profesionalne sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja.

Reklamne flajere i letke, brošure, vizit kartice, PR tekstove, plakate, te kataloge usluga i proizvoda isto prevodimo na vaš zahtev sa srpskog na japanski jezik. Uzevši u obzir da je reč o specifičnoj vrsti materijala, na ovakvim poslovima se angažuju posebno obučeni stručnjaci koji imaju visok nivo, ne samo poznavanja oba jezika, već i iskustva u prevođenju sadržaja iz oblasti marketinga, te znaju kako da na nabolji način prenesu marketinšku poruku, koju oni sadrže, a u duhu ciljanog, odnosno japanskog jezika.

Prevodimo i knjige, to jest udžbenike i književna dela, kako poetska i prozna, tako i romane, odnosno beletristiku, te sadržinu ilustrovanih, zabavnih, dečijih, ali i naučnih časopisa i članke iz novina. Osim toga, sa srpskog na japanski jezik prevodimo i web sajtove, ali i softverske aplikacije i programe, te sadržinu web prodavnica i online kataloga i to uz maksimalno poštovanje i implementaciju pravila dobre optimizacije prevedenog sadržaja za internet pretraživače, čime svaki klijent dobija prevedene materijale koji su maksimalno prilagođeni polju pretrage, tako da će mnogo veći broj ljudi moći da dođe do tih sadržaja na internetu.

A zahvaljujući svestsranosti naših stručnjaka, klijentima nudimo i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog na japanski jezik, koja podrazumeva simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata. Svaki prevodilac i sudski tumač koji vrši ovu uslugu iza sebe ima godine iskustva, tako da će sasvim sigurno sprovesti usmeno prevođenje na najbolji mogući način, te ne sumnjamo da će svi učesnici događaja biti i više nego zadovoljni. Uz to, radimo i uslugu redakture sadržaja čijim prevodom niste zadovoljni, a za ovu uslugu su zaduženi stručni lektori i korektori.

Prevodi filmova sa srpskog jezika na japanski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata vrše i prevođenje animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih filmova, a sa srpskog na japanski jezik prevode i sve druge vrste audio i video materijala. Kod nas možete dobiti uslugu prevoda informativnih, zabavnih, obrazovnih i dečijih emisija, ali i reklamnih poruka i serija.

Osim usluge prevoda video i audio materijala, na vaš zahtev ćemo izvršiti i njihovu finalnu obradu, koja podrazumeva stručno titlovanje i sinhronizaciju prevedenih sadržaja, čime će dostavljeni materijali biti u potpunosti spremni za dalje plasiranje na bilo kom mediju.

A sa srpskog na japanski jezik prevodimo i sve vrste sadržaja koji imaju veze sa oblašću reklamiranja, kao što su plakati, flajeri, katalozi, brošure i PR tekstovi, a na vaš zahtev ćemo u vrlo kratkom roku prevesti čak i vizit kartice.

Kada se uzme u obzir da većina ovakvih sadržaja u sebi nosi i marketinšku poruku, koja vrlo često nije vidljiva na prvi pogled, jasno je da se ovi prevodi rade sa posebnom pažnjom. A budući da se za njihovo izvršenje angažuju stručnjaci koji su iskusni u ovom domenu, možete biti uvereni da će marketinška poruka biti adekvatno preneta i na japanski jezik, kako bi što lakše doprla do mnogih potencijalnih kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga koje se na taj način reklamiraju.

Prevođenje tekstova sa srpskog na japanski jezik

Sa srpskog jezika na japanski prevodimo baš sve vrste tekstova, ma kako njihova sadržina bila kompleksna i bez obzira na to koje su dužine i tematike.

Teme ovakvih materijala se mogu odnositi na apsolutno bilo koju oblast, jer svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan na obradi ovakvih materijala, osim izuzetno visokog nivoa stručnih kvalifikacija, ima i dovoljno iskustva i dovoljno opšteg obrazovanja, tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da im nijedna tema nije nepoznata.

Sem tekstova čija tema je vezana za oblast ekonomije, politike, bankarstva, prava i finansija, prevodimo i one koji obrađuju temu iz oblasti farmacije i medicine, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i komunikologije, marketinga i menadžmenta, odnosno filozofije, psihologije i sociologije. Takođe, nisu nam strani ni prevodi tekstova koji se odnose na temu iz oblasti građevinske industrije, turizma, informacionih tehnologija, odnosno bilo koje druge grane prirodnih ili društvenih nauka.

Na zahtev klijenata ćemo sa srpskog jezika na japanski prevesti i naučne radove i patente, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplomske i seminarske radove, ali i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke.

Usmeno prevođenje sa srpskog na japanski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford osim usluga koje podrazumevaju prevođenje sadržaja u pisanoj fomri, vrši i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog jezika na japanski. Prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za ovu oblast prevođenja iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva, da će maksmalno profesionalno izvršiti i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata, koje predstavlja speijalnu vrstu usmenog prevoda, za koju su obučeni samo malobrojni stručnjaci u našoj zemlji.

U cilju potpunog poštovanja svih zahteva događaja za koji se vrši ova usluga, neophodno je da nam dostavite sve relevantne podatke koje se odnose na njegovu organizaciju, poput podataka o broju učesnika, informacija o samom prostoru u kome se organizuje, trajanju i sličnih. Na osnovu dobijenih podataka, naš tim stručnjaka priprema ponudu kojom ćete nesumnjivo biti zadovoljni.

Uz uslugu prevoda vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po cenama koje su među najpovoljnijima na tržištu.

Osim toga, na vaš zahtev sa srpskog jezika na japanski prevodimo i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i književna dela. To znači da će prevodilac i sudski tumač obraditi, između ostalog romane, beletristiku, ali i dela poezije i proze. Prevodimo i sadržinu svih vrsta časopisa, počev od dečijih, preko ilustrovanih, zabavnih pa do informativnih i naučnih, kao i članke iz novina.

U okviru bilo koje od preko 20 naših poslovnica možete da dobijete i uslugu redakture. Ova usluga se odnosi na sve one materijale koji su već prevedeni, ali ne u skladu sa pravilima prevodilačke struke, odnosno kada govorimo o nestručno urađenom prevodu. Naš tim zadužen za redakturu čine profesionalni lektori i korektori, koji će na vaš zahtev obraditi ovakve sadržaje i omogućiti vam da u optimalnom roku dobijete najkvalitetniji mogući prevod sa srpskog jezika na japanski.

Prevođenje svih dokumenata sa srpskog jezika na japanski

Svako kome su potrebni prevodi bilo kog dokumenta sa srpskog na japanski jezik kod nas dobija kompletnu obradu, koja podrazumeva njihovo prevođenje i overu pečatom zvaničnog sudskog tumača. Naši klijenti na taj način značajno štede i vreme i novac, a jedina obaveza koju imaju jeste da ispoštuju postupak slanja dokumenata na prevod, budući da je neophodno da se dostavi i original na uvid, kao i da se na vreme raspitaju o potrebi za overom haškim Apostille pečatom.

Što se slanja tiče, dokumenta možete da donesete lično u našu najbližu poslovnicu ili da ih pošaljete na našu adresu i to ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Kada je u pitanju overa haškim Apostille pečatom, morate znati da ona nije u našoj, već u nadležnosti određenih sudskih organa Republike Srbije, kao i da se ne zahteva za sva dokumenta, a za ona za koja se zahteva može da ima različit tok. Kada to kažemo, mislimo na dve opcije koje se najčešće viđaju u praksi. Prema jednoj od njih, prvo se radi overa Apostille pečatom u nadležnom sudu, pa se obrada dokumenta prepušta našim stručnjacima koji najpre prevode dokument i haški pečat, a potom ga i overavaju, a druga varijanta podrazumeva da se prvo vrši prevod dokumenta i overa od strane sudskog tumača, pa se zatim overava i haškim pečatom. Da biste izbegli bespotrebno gubljenje vremena, preporuka je da se na vreme raspitate u sudu koji je u vašem mestu nadležan za ovu vrstu overe, budući da prevodilac i sudski tumač u našem timu nemaju obavezu da poseduju ovakve informacije, mada će sigurno maksimalno izaći u susret zahtevima klijenata.

Treba pomenuti i još jednu mogućnost, koja se odnosi na prevođenje dokumenata u kratkom roku, kada se radi takozvani hitan prevod sa srpskog na japanski jezik. Jedino u takvoj situaciji klijenti imaju pravo da skenirana dokumenta pošalju prvo na naš mejl, stim što su svakako obavezni da originale dostave na propisan način u što kraćem roku, kako bi naši sudski tumači i prevodioci mogli da ispoštuju njihov zahtev i omoguće im da prevedena dokumenta dobiju u navedenom roku.

Ukoliko vam ne odgovara da prevedena dokumenta preuzmete lično u poslovnici Akademije Oxford, možemo vam ih poslati na adresu, preko kurirske službe. Ova vrsta usluge nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenta, već se naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe, prilikom preuzimanja.

Kada je reč o prevodima dokumenata sa srpskog na japanski jezik, slobodno možemo da kažemo da prevodimo sva dokumenta, kako lična, tako i poslovna, ali i svaku vrstu dokumentacije, te sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Sem izvoda iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev sa srpskog na japanski jezik prevode i: potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu, kao i saobraćajnu, radnu i dozvolu za boravak.

Takođe, prevodimo i dokumenta koja se tiču poslovanja firme ili preduzetnika, a najpre mislimo na statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i na: fakture, poslovne odluke, bilanse uspeha i stanja, sve vrste poslovnih izveštaja, poput revizorskih i godišnjih, licence i sertifikate i sva druga dokumenta vezana za poslovanje.

Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev prevesti i tekovine Evropske Unije sa srpskog na japanski jezik, ali i punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, odnosno sudske tužbe, žalbe, odluke i presude i ostala pravna akta. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, takođe prevodimo na vaš zahtev. A sem potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, kod nas možete dobiti i prevod uverenja o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju, sagalsnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti i ostale vrste potvrda, uverenja, sagalsnosti i izjava.

Prevodi web sadržaja sa srpskog na japanski jezik

Prevođenje svih vrsta web sadržaja, poput sajtova, online kataloga i prodavnica sa srpskog jezika na japanski za koje su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači se vrši uz poštovanje i primenu svih pravila dobre optimizacije prevedenog materijala. A to znači da naši stručnjaci tokom procesa prevođenja sa puno pažnje implementiraju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi klijentima omogućili kvalitetno i profesionalno urađen prevod web sadržaja.

Naročito je u prevodima web sajtova vidljiv rezultat primene SEO pravila, jer će oni u relativno kratkom roku poboljšati svoju poziciju u okviru pretraživača, te će klijenti dobiti još veći broj potencijalnih kupaca, odnosno novih korisnika uzevši u obzir da će njihov web sajt biti mnogo bolje kotiran na internetu nego ranije.

Sem pomenutih web sadržaja, na zahtev klijenata ćemo prevesti i softver, odnosno ma koju aplikaciju ili program koji zahtevate.

Uz to, sa srpskog jezika na japanski prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se segmenta obrazovanja, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, te diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga.

Sva dokumenta o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i građevinske projekte, odnosno sva dokumenta koja se odnose na oblast građevinske industrije, medicine i farmacije, kao i dokumentaciju za tender, takođe prevodimo sa srpskog jezika na japanski.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje