Prevođenje sa japanskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na nemački jezik

Za online prevod sa japanskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kao vodeća institucija u svojoj oblasti, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i da na jednom mestu dobiju prevođenje sa japanskog jezika na nemački, ali i uslugu sudskog tumača. Ovo je vrlo važno kada su u pitanju prevodi dokumenata u navedeno jezičkoj kombinaciji, jer će klijenti maksimalno uštedeti i svoje vreme i svoj novac, budući da samo dokument koji je preveden i obrađen na taj način može da bude korišćen u različite svrhe.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju, pored ostalog sva lična (potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, krštenica, lična karta, venčani list, saobraćajna dozvola, radna dozvola, pasoš, umrlica, vozačka dozvola i druga), ali i dokumenta koja se podnose nadležnim službama kada to zahtevaju prilike (sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti), oni će obraditi i dokumenta iz oblasti kako nauke, tako i obrazovanja, ali i ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, građevinske, tenderske, poslovne i tehničke dokumentacije. Tako će oni, pored ostalog izvršiti prevođenje sa japanskog jezika na nemački za sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski), lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i poslovne odluke, odnosno fakture, zatim rešenja o osnivanju pravnog lica, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i sva nenavedena dokumenta koja čine pomenute tipove dokumentacija.

Ukoliko imate potrebu da dobijete prevod sa japanskog jezika na nemački za tekovine Evropske Unije, sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford će izvršiti njihovu obradu u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim cenama. A ako je potrebno, prevešće i ostala pravna akta, što podrazumeva obradu presuda o razvodu braka, ugovora, punomoćja za zastupanje, ali i sva ostala pravna akta, odnosno žalbi, rešenja, tužbi, odluka i presuda.Prevođenje sa japanskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na japanski

Svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplomae i dodatke diplomi, odnosno ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke će isto tako prevodioci i sudski tumači da obrade po zahtevu klijenta, ali i ostala dokumenta ove vrste (uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski, diplomski i naučni radovi, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju i druga slična dokumenta).

Kako sudski tumač mora po zakonu da izvrši upoređivanje između originala i prevoda, to znači da je potrebno da nam dostavite i originalna dokumenta, ali samo na uvid, pa se samim tim postupak slanja ovih materijala na obradu razlikuje u odnosu na one sadržaje za koje se ne vrši overa. A pored mogućnosti da ih pošaljete preko kurirske službe ili dostavite lično na adresu jedne od naših poslovnica, možete i da nam ih pošaljete putem “Pošte Srbije” i to preporučeno.

Sve sadržaje za koje se ne vrši overa, a za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na nemački, možete poslati i putem mejla. Inače, slanje dokumenata na mejl je moguće samo kada je u pitanju hitan prevod, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da ispune vaš zahtev za hitnim prevodom, a originale na uvid u tom slučaju bi trebalo da nam dostavite u najkraćem mogućem roku.

Po završetku obrade dostavljenih materijala, klijenti imaju mogućnost da ih preuzmu lično ili da im budu poslata na kućnu adresu, odnosno mejl, stim što je ova opcija rezervisana samo za one sadržaje za koje se ne vrši overa. Prilikom dostave obrađenih sadržaja na vašu adresu, morate izvršiti plaćanje ove usluge, budući da ona nije uračunata u osnovnu cenu.A uz dokumenta, sudski tumači i prevodioci pri svakoj poslovnici Akademije Oxford će da obrade i tekstualne sadržaje različite tematike, te mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog jezika na nemački za časopise, odnosno udžbenike, te književna dela različitih žanrova i novinske članke. Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, možemo da vam ponudimo simultano, ali i šapatno i konsekutivno prevođenje, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe naši stručnjaci vrše i obradu reklamnih materijala, odnosno plakata, flajera, brošura i PR tekstova, te kataloga, ali i vizit kartica i reklamnih letaka, a obrađuju i audio i video sadržaje. U sklopu usluge koja se odnosi na prevođenje sa japanskog jezika na nemački za serije, emisije, reklamne poruke i filmove različitih žanrova, je uvršćeno i sinhronizovanje, odnosno njihovo titlovanje, a prema zahtevima klijenata.

Profesionalno prevođenje sa japanskog jezika na nemački za internet sajtove, takođe vrše sudski tumač i prevodilac, pa obrađuju i online kataloge, odnosno softvere, te bilo koju vrstu programa ili aplikacija, kao i web prodavnica. Posebno napominjemo da će tom prilikom oni primeniti i sva pravila važna za njihovo optimizovanje, kako bi ih internet pretraživači što bolje pozicionirali.

Prevodi udžbenika sa japanskog jezika na nemački

Ma koliko da je kompleksan udžbenik za koji vam je potreban prevod sa japanskog na nemački jezik, možete očekivati da će sudski tumač i prevodilac koji su u timu Akademije Oxford izvršiti ovu uslugu maksimalno korektno i brzo, a po vrlo pristupačnim cenama.

Klijentima nudimo i obradu književnih dela, ali i tekstova različite sadržine, odnosno časopisa i novina. Što se prevođenja tekstova tiče, slobodno možemo reći da njihova tema može da se odnosi na bilo koju oblast, jer su sudski tumači i prevodioci specijalizovani kako za obradu tekstova koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i za stručne sadržaje i to iz mnogobrojnih oblasti. Komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, marketing, farmacija, menadžment, nauka, finansije, obrazovanje, medicina, filozofija, građevinska industrija, psihologija, politika, pravo i menadžment, su tek pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog na nemački jezik, a koje će obraditi naši prevodioci i sudski tumači.

Klijentima omogućujemo i uslugu lekture, odnosno uslugu korekture, koje se primenjuju na sve one sadržaje za koje klijenti već poseduju prevod u navedenoj jezička kombinaciji, ali kada on nije usklađen sa pravilima ciljanog jezika, te nije profesionalno izvršen.

Prevodi građevinskih projekata sa japanskog na nemački jezik

Građevinske projekte takođe obrađuju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, a uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na nemački, klijentima nudimo finalizaciju ovog procesa, što se odnosi na overavanje od strane sudskog tumača. Upravo na taj način oni dobijaju dokumenta koja su pravno i sa stanovišta zakona potpuno važeća, tako da ih mogu primenjivati kada god je to potrebno.

A klijentima pored građevinskih projekata nudimo i obradu celokupne građevinske dokumentacije, odnosno svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, šta podrazumeva obradu kako različitih tipova saglasnosti i potvrda, tako i uverenja i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i druge).

Prevodilac i sudski tumač obrađuju i lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav ne samo medicinske, već i tehničke, kao i dokumentacije za tendere i građevinske.

Prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i radove, kao i sva ostala dokumenta iz oblasti nauke, ali i ona koja su vezana za oblast obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi i ostala).

Takođe i sva pravna akta možemo da prevedemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata, pored ostalog izvršiti prevođenje sa japanskog jezika na nemački i za sve vrste ugovora i tekovine Evropske Unije, odnosno punomoćja za zastupanje i presude o razvodu braka, zatim za različite tipove kako sertifikata, tako i licenci, ali i sudske tužbe i odluke, te rešenja, žalbe i sve tipove sudskih presuda.

Poslovnu dokumentaciju, odnosno dokumenta koja ulaze u njen sastav poput bilansa stanja i uspeha, faktura i poslovnih odluka, te rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i statuta preduzeća, finansijskih izveštaja, osnivačkih akata preduzeća, kao i godišnjih i revizorskih izveštaja, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika.

Napominjemo da klijentete kod nas očekuje kompletna obrada svih navedenih, kao i mnogih drugih tipova dokumenata, te da uz njihovu prevođenje sa japanskog jezika na nemački dobijaju i dokumenta koja su overena pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa se iz tog razloga od njih zahteva da na uvid dostave originalna dokumenta, odnosno da se blagovremeno raspitaju o potrebi za stavljanjem Apostille pečata na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na nemački.

Prevod dokumentarnih filmova sa japanskog jezika na nemački

Dokumentarne filmove, ali i igrane, crtane i animirane kod nas možete dobiti kompletno obrađene, odnosno uz njihovo prevođenje sa japanskog na nemački jezik, a na vaš zahtev možemo da izvršimo kako titlovanje, tako i njihovu sinhronizaciju. A osim filmova, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste serija i reklamnih poruka, odnosno zabavne, informativne i obrazovne, kao i dečije emisije, bez obzira da li će one biti emitovane na radiju ili televiziji.

Uslugu redakture svih onih materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, možemo takođe da ponudimo našim klijentima. A nakon što lektori i korektori, koji su članovi tima Akademije Oxford izvrše se potrebne izmene, ne sumnjamo da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan.

Pored svih usluga koje se odnose uglavnom na prevođenje sa japanskog na nemački jezik u pisanoj formi, klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Samim tim što su sudski tumač i prevodilac specijalizovani za različite vrste usmenog prevoda, te mogu primeniti konsekutivno, prevođenje uz pomoć šapata, kao i simultano, neophodno je da nas obavestite o svim detaljima u vezi sa događajem za koji vam je potrebna ova usluga, kako bismo mogli da odaberemo upravo onaj tip usmenog prevoda koji će maksimalno zadovoljiti njegove zahteve. A pored same usluge, klijentima omogućujemo i da po vrlo povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje o vreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje