Prevođenje sa japanskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na kineski jezik

Za online prevod sa japanskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford svim onim klijentima kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na kineski, bilo da je u pitanju usluga pisanog ili usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, nudi najpovoljnije cene izrade i izuzetno pristupačne rokove.

Kako su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači, to znači da ćete u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica dobiti uslugu obrade svih tipova dokumenata, tako da uz njihovu prevođenje sa japanskog jezika na kineski možete da očekujete i overu i to pečatom sudskog tumača, čime vaš dokument dobija pravnu važnost. A osim dokumenata koje se podnose različitim nadležnim institucijama kada je to potrebno, to jest izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta koja su vezana kako za oblast poslovanja, tako i za oblast obrazovanja i nauke. Osim poslovnih izveštaja finansijski, godišnji i revizorski), odluka i faktura, oni će prevesti i statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno bilanse uspeha i stanja, te osnivačke akte preduzeća, kao i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, odnosno radove, te rezultate naučnih istraživanja, ali i diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, diplomske radove, potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno seminarske radove i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, nauke i poslovanja.

A sem, njih prevodilac i sudski tumač obrađuju i pravna akta, što podrazumeva prevod sa japanskog na kineski jezik za sve vrste sudskih rešenja, odluka i presuda, odnosno žalbi i tužbi, kao i za tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, te različite tipove licenci, sertifikata i ugovora.Prevođenje sa japanskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na japanski

Sva lična dokumenta, počev od uverenja o državljanstvu i lične karte, preko izvoda iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), pa do potvrda o prebivalištu i svih vrsta dozvola zagrada (radna, saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak). Klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog jezika na kineski za sve ostale vrste sadržaja, međutim moramo da naglasimo da su svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata u navedenoj kombinaciji jezika dužni da ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata, jer sudski tumač mora da pre stavljanja svog pečata izvrši njihovo upoređivanje sa originalima. U slučaju da postoji razlika između dokumenata, on je u obavezi da klijentima predloži izvršenje lekture i korekture, što je isto usluga koju pružamo, a nakon čega može da se bez ikakvih problema izvrši i overavanje dokumenata.

Još jedna obaveza koju imaju svi klijenti u ovom slučaju se odnosi na proveru informacija o stavljanju Apostille, odnosno haškog pečata na konkretna dokumenta. A ove informacije klijenti mogu da dobiju u osnovnom sudu koji se nalazi u njihovom gradu, to jest koji je nadležan za stavljanje haškog pečata. Prvo moraju da pitaju da li je on obavezujući i za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa japanskog jezika na kineski, a ukoliko jeste moraju da pitaju da li se Apostille pečat stavlja tek pošto prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu ili se prvo stavlja on, a onda se vrši prevođenje i overa sudskog tumača. Kada dobiju sve potrebne informacije, biće mnogo jasnije kako će da teče čitav proces obrade konkretnog dokumenta, pa će samim tim uštedeti i svoje vreme.

Klijenti kojima je potrebno prevođenje sa japanskog jezika na kineski za bilo koji dokument, odnosno dokumentaciju mogu da sadržaje na prevod donesu lično u našu poslovnicu, odnosno da ih pošalju onako kako im odgovara, a što podrazumeva slanje kurirskom službom ili preporučeno putem “Pošte Srbije”. Naravno one materijale za koje se ne zahteva overa, pa samim tim ni slanje originala na uviid, mogu da pošalju i elektronskim putem, a što znači da ih skenirane pošalju na naš mejl.Nakon što naši stručnjaci završe obradu sadržaja koji ste dostavili, imate mogućnost da ih dobijete na određenu adresu (što je usluga koja se dodatno naplaćuje), odnosno da ih preuzmete lično ili i da vam ih pošaljemo na mejl, ali samo ako su u pitanju materijali za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača. Kada su vam prevodi sa japanskog jezika na kineski za bilo koji dokument potrebni vrlo brzo, dozvoljeno je da ih prvo pošaljete na mejl, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da započnu njihovu obradu u što kraćem roku, a potom ste u obavezi da na najbrži način ostavite na uvid originale.

Na zahtev klijenata prevodimo i ostale sadržaje, a možemo da izvršimo i uslugu usmenog prevođenja u pomenutoj kombinaciji. Kada nas informišete o organizaciji samog događaja za koji vam je potreban usmeni prevod sa japanskog jezika na kineski, to jest date nam informacije o njegovoj organizaciji, trajanju, kao i o broju učesnika, te prostoru u kome će biti održan, stručnjaci iz našeg tima će pripremiti ponudu u koju mogu na osnovu dobijenih informacija da uvrste ne samo simultano i konsekutivno, već i šapatno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste knjiga kako udžbenike, tako i književna dela isto obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i tekstove kako stručne, tako i popularne, odnosno članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa. A pored svega što smo pomenuli, klijentima nudimo i obradu svih vrsta video, ali i audio materijala, što podrazumeva prevod sa japanskog jezika na kineski za filmove, serije, reklamne poruke i emisije različitih vrsta, kako one koje se emituju na radiju, tako i televizijske sadržaje, odnosno one koji će biti emitovani na internetu ili u bioskopu, ali i na drugim medijima Klijenti kod nas dobijaju najpre njihovo prevođenje u spomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim po želji i uslugu bilo sinhronizovanja, bilo titlovanje.

Obrađujemo i vizit kartice kada je to potrebno, ali i reklamne flajere i brošure, odnosno letke, kataloge, PR tekstove i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga. Uz to, klijente kod nas očekuje i profesionalni prevod sa japanskog jezika na kineski za sve vrste onlajn sadržaja, kako internet sajtove i prodavnice, tako i online kataloge, ali i softvere, to jest različite vrste programa i aplikacija.

Prevodi sertifikata sa japanskog na kineski jezik

Zainteresovani klijenti za prevod sertifikata sa japanskog jezika na kineski, mogu ovu uslugu dobiti u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford.

Prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste licenci, odnosno punomoćje za zastupanje, različite tipove ugovora, kao i sva ostala pravna akta (punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, odluke, tužbe, presude i rešenja).

Pored toga klijentima nudimo i obradu svih ličnih, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama. Uz prevođenje pasoša, lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu i radne, te dozvole za boravak. obrađujemo i izvod iz matične knjige kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, odnosno diplome i dodatak diplomi, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, kao i rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, zatim naučne patente, kao i sve vrste radova (naučni, diplomski, seminarski).

Takođe ćemo prevesti i uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, ali i saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta ove vrste.

Različite vrste poslovnih izveštaja, te rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture, statute preduzeća, kao i lekarske nalaze, osnivački akt preduzeća, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, takođe obrađujemo na zahtev klijenata, a vršimo i prevođenje sa japanskog jezika na kineski za specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala nepomenuta dokumenta koja čine medicinsku i građevinsku, to jest tendersku i tehničku dokumentaciju.

Prevođenje romana sa japanskog jezika na kineski

Bez obzira koliko je obiman roman za koji vam je potreban prevod sa japanskog na kineski jezik, naši prevodioci i sudski tumači će sasvim sigurno izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno i kvalitetno. Takođe možemo da vam ponudimo i obradu ostalih vrsta književnih dela, poput beletristike, odnosno poezije i proze, ali i obradu sadržaja iz oblasti marketinga. Tako ćemo osim plakata, vizit kartica, te reklamnih letaka, odnosno flajera, izvršiti prevođenje sa japanskog na kineski i za PR tekstove, odnosno kataloge i brošure i to uz adekvatnu primenu marketinških pravila, tako da ćemo ostvariti primarni cilj njihove obrade, jer ćemo reklamnu poruku iz originalnih materijala prilagoditi duhu kineskog jezika.

Obrađujemo i stručne, kao i ilustrovane, odnosno dečije časopise, ali i članke iz novina, kao i sve vrste audio i video materijala. A uz prevod sa japanskog na kineski jezik za filmove, reklamne poruke, te različite vrste emisija i serije, klijentima nudimo i njihovu finalizaciju, koja se odnosi ne samo na sinhronizovanje, već i po potrebi na uslugu titlovanja prevedenih sadržaja.

Ukoliko posedujete dokumenta ili bilo koji drugi tip sadržaja za koji je već urađen prevod sa japanskog na kineski jezik, ali on nije dovoljno kvalitetan, možemo da vam ponudimo uslugu njihove lekture i korekture.

Prevodi online kataloga sa japanskog na kineski jezik

Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i obradu svih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, kako online kataloge, tako i web sajtove i prodavnice odnosno softverske programe i aplikacije različitih vrsta.

Uz prevođenje sa japanskog jezika na kineski za pomenute sadržaje, naši stručnjaci će izvršiti i njihovo optimizovanje za web pretraživače, odnosno primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi se oni vrlo brzo našli na još boljem mestu u polju globalne pretrage. U timu Akademije Oxford su i sudski tumači i prevodioci čija specijalnost je pružanje usluga usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Nakon što nam dostavite podatke o broju učesnika, trajanju, odnosno prostoru u kome će događaj biti održan, kao i o samoj njegovoj organizaciji, mi ćemo pripremiti ponudu u koju uz konsekutivno i simultano, te šapatno prevođenje sa japanskog jezika na kineski. Mžemo u ponudu da uvrstimo i uslugu iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje.

Kada klijenti zahtevaju prevod sa japanskog jezika na kineski za tekstove, mogu biti potpuno slobodni da ih pošalju putem mejla, te da maksimalno ubrzanje čitav proces. Tema bilo stručnih bilo popularnih tekstualnih sadržaja za koje zahtevate prevod, može da se odnosi na apsolutno bilo koju oblast, jer su prevodilac i sudski tumač upućeni kako u obradu tekstova iz oblasti farmacije, nauke, politike, turizma i medicine, tako i na obradu sadržaja čija tema se vezuje za oblast ekologije i zaštite životne sredine, finansija, komunikologije, zatim građevinske industrije, menadžmenta, kao i psihologije i sociologije, odnosno marketinga, informacionih tehnologija, prava kao i politike, bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje