Prevodi sa japanskog na albanski jezik


Uz mnogobrojne usluge koje nudimo našim klijentima, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i pružanjem usluga koje se odnose na prevod sa japanskog jezika na albanski.

Klijentima nudimo obradu bilo koje vrste sadržaja, ali i usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A kako su naši stručnjaci usko specijalizovani za različite tipove usmenog prevoda, odnosno konsekutivno i simultano, kao i prevođenje pomoću šapata, to samo od informacija koje od klijenata dobijemo u vezi sa konkretnim događajem zavisi koji tip prevoda će biti primenjivan. Takođe imamo mogućnost i da im ponudimo, po vrlo pristupačnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naši prevodioci i sudski tumači, pored ostalog obrađuju i tekstove različite sadržine, ali i namene, te podjednako kvalitetno mogu da izvrše prevod sa japanskog jezika na albanski i za stručne, ali i za popularne tekstove. Filozofija, turizam, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine. Pravo, farmacija, informacione tehnologije, menadžment, turizam, komunikologija, marketing, sociologija, bankarstvo, psihologija, marketing, finansije i politika su samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tih tekstova.Prevođenje sa japanskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na japanski

Klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog jezika na albanski za internet sajtove, ali i ostale web sadržaje (online katalozi, aplikacije, web prodavnice, programi i ostalo), ali i za književna dela (romani, proza, beletristika, poezija i drugo), a možemo da izvršimo i prevod u navedenoj kombinaciji za udžbenike.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno reklamne flajere, vizit kartice, ali i brošure, kataloge i PR tekstove, odnosno reklamne letke i ostale, ali i članke iz novina. Stručne i ilustrovane, odnosno sve ostale vrste časopisa, kada je to potrebno možemo da pružimo i uslugu redakture koja se odnosi na sve one materijale za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog jezika na albanski, ali iz bilo kog razloga nisu njime zadovoljni. A za ovu uslugu su zaduženi lektori, odnosno korektori koji su u našem timu i koji će sasvim sigurno izvršiti sve potrebne izmene u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

A pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač zainteresovanim klijentima nude i obradu različitih vrsta dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Posebno naglašavamo da kod nas uz njihov prevod sa japanskog jezika na albanski, klijenti mogu da dobiju i uslugu overe za koju su u ovom slučaju zaduženi ovlašćeni sudski tumači u našem timu, te tako u relativno kratkom roku dobijaju dokumenta koja mogu da predaju bilo kojoj službi kada imaju potrebu za tim, budući da im pečat sudskog tumača daje potpunu pravnu važnost.Sve navedeno ne važi samo u onim situacijama kada zakon nalaže da se na određeni dokument za koji se vrši prevod u ovoj kombinaciji jezika mora staviti i haški, odnosno Apostille pečat. A ovaj pečat ne mogu da stave naši stručnjaci, već je klijent dužan da sam dobije sve podatke o njegovom stavljanju na konkretna dokumenta, a što može da učini u osnovnom sudu u svom gradu, koji je jedini nadležan za overu Apostille pečatom. Ukoliko klijent sazna da je neophodno staviti haški pečat na dokumenta za koja su mu potrebni prevodi za japanskog jezika na albanski, tada treba i da pita u kom trenutku tokom obrade se on stavlja. Zakon nalaže da se na određena dokumenta Apostille pečat stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu, dok se na pojedina prvo stavlja haški pečat, te se zatim dokument donosi našim stručnjacima na prevođenje i overa.

Pored poslovnih i ličnih dokumenata, naši stručnjaci obrađuju i sve vrste pravnih akata, kako tekovine Evropske Unije i licence, tako i sve vrste ugovora i sudskih presuda, ali i sertifikata, te punomoćja za zastupanje i sudske odluke, ali i žalbe i tužbe, kao i sudska rešenja.

Vršimo i obradu lekarskih nalaza, uputstava za rukovanje i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i građevinskih projekata, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, zatim deklaracija proizvoda, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, alii i mnogih drugih dokumenata koae čine kako medicinsku, tako i tehničku, ali i građevinsku i dokumentaciju za tendere. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada je to potrebno, poput različitih tipova saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, takođe mogu da obrade sudski tumač i prevodilac, te da uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na albanski izvrše i njihovu overu. Tako će oni, recimo prevesti ne samo uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, već i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, ali i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o redovnim primanjima i o stanju računa u banci i mnoga druga slična dokumenta.

Sva ona dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja, isto tako obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Možemo da vam ponudimo prevođenje sa japanskog jezika na albanski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, kao i za diplome i dodatke diplomi, ali i nastavne planove i programe fakulteta. A kada je to potrebno našim klijentima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i naučne patente, ali i naučne radove, odnosno seminarske, te diplomske radove.

Ako zahtevate prevod dokumenata, znajte da imate obavezu da dostavite i originalna dokumenta na uvid, kako bismo mogli da ispoštujemo uobičajenu proceduru njihove overe, tako da imate mogućnost ili da ih lično donesete u jednu od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku Akademije Oxford ima u celoj zemlji ili da nam ih pošaljete. Možete odabrati da li ćete to izvršiti preko kurirske službe ili preko “Pošte Srbije”, kada je neophodno da to bude preporučena pošiljka. Sa druge strane, one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu možete da dostaviti i putem mejla, jer nije neophodno da se dostave originali na uvid, a dostavljanje dokumenata na mejl nije dozvoljeno, osim u onim slučajevima kada su vam njihovi prevodi sa japanskog jezika na albanski potrebni u vrlo kratkom roku, budući da je to jedini način da prevodioci i sudski tumači ispune vaš zahtev. I u takvim situacijama imate obavezu da izvršite dostavljanje originala na uvid, ali se iziskuje da to bude u najkraćem mogućem roku.

Kada naši stručnjaci završe sa obrađivanjem dokumenata i svih ostalih sadržaja koje ste nam dostavili, možemo da vam ih pošaljemo preko mejla, ali je ovaj način dostave rezervisan samo za ove sadržaje za koje se ne vrši overa, a dokumenta možemo da vam dostavimo na ličnu adresu, ali je to usluga koje se naplaćuje dodatno i to prema ceni kurirske službe koja će vam i dostaviti prevedena dokumenta. Postoji mogućnost i da obrađene sadržaje preuzmete lično u našoj poslovnici.

Prevod novinskih članaka iz novina sa japanskog na albanski jezik

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da izvrše prevođenje sa japanskog jezika na albanski za članke iz novina, ali i za sve vrste časopisa, kako stručne i ilustrovane, tako i dečije i mnoge druge.

Naravno, ako to zahtevaju klijenti možemo da prevedemo čak i književna dela i udžbenike, odnosno tekstove različite namene i tematike. Pored onih čija tema je vezana za oblasti finansija, ekonomije i bankarstva, odnosno politike, nauke, prava i obrazovanja, obrađujemo i tekstove iz oblasti komunikologije, filozofije i medicine, ali i građevinske industrije, informacionih tehnologija i oblasti menadžmenta, kao i mnogih drugih naučnih disciplina.

Izvršićemo i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na albanski kada je to potrebno našim klijentima, a uzevši u obzir da su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za konstitutivno, ali i za simultano, kao i za prevođenje pomoću šapata, to ćemo upravo na osnovu podataka o samom događaju koje nam klijento dostave, odlučiti koji tip usmenog prevoda možemo da primenjujemo kako bi smo ispunili sve zahteve samog događaja. Uz uslugu usmenog prevoda, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada im je to potrebno, a prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, kako vizit kartice i brošure, tako i reklamne flajere, plakate i letke, odnosno kataloge i PR tekstove.

Prevođenje online kataloga sa japanskog jezika na albanski

Online katalog takođe prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika, a osim njih prevodilac i sudski tumač obrađuju i ostale internet sadržaje. Tako će oni izvršiti prevod sa japanskog na albanski jezik i za internet prodavnice, ali i za sajtove, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. U toku njihove obrade, rukovodiće se pravilima SEO (Search Engine Optimisation), kako bi se prevedeni sadržaji još bolje kotirali na internetu.

Lektori i korektori koji su u našem timu će izvršiti redakturu i to samo onih materijala za koje klijenti već poseduju prevod sa japanskog na albanski jezik, ali on nije kvalitetan. Kompletnu obradu svih video, ali i audio sadržaja, takođe pružamo našim klijentima. A to znači da im uz prevođenje sa japanskog na albanski jezik za filmove, serije i emisije, odnosno reklamne poruke, nudimo i izvršenje usluge titlovanja, odnosno možemo da izvršimo njihovu sinhronizaciju.

Prevod radne dozvole sa japanskog na albanski jezik

Ako su vam potrebni prevodi radne dozvolite sa japanskog jezika na albanski, naši stručnjaci mogu da izvrše i ovu, ali i uslugu koja se odnosi na njihovu overu i to pečatom sudskog tumača. Uz ovaj dokument, prevode i dozvolu za boravak, odnosno vozačku i saobraćajnu, kao i sva ostala lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, lična karta i druga), ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno sve tipove uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga dokumenta ovog tipa).

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno poslovnu, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju. Sem diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, te uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, oni će obraditi i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, odnosno patente, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno građevinske projekte, ali i uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja čine pomenute tipove dokumentacija.

Pravna akta prevodimo isto sa japanskog jezika na albanski, a to se odnosi ne samo na ugovore, sudske presude i rešenja, već i na žalbe, tužbe i odluke, kao i na tekovine Evropske Unije, ali i na punomoćja za zastupanje, te različite tipove kako licenci, tako i sertifikata.

Klijente kod nas očekuje kompletna obrada svih pomenutih sadržaja, odnosno njihovog prevođenje sa japanskog jezika na albanski, a zatim i overa pečatom sudskog tumača, pa je bitno da bude ispoštovana procedura slanja originalnih dokumenata na uvid, ali i provera u vezi sa overom Apostille pečatom.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje