Prevod sa japanskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na italijanski jezik

Za online prevod sa japanskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Vrlo često dobijamo zahteve klijenata za prevođenjem različitih sadržaja sa japanskog jezika na italijanski, a naši stručnjaci su specijalizovani ne samo za obradu materijala u pisanoj formi, već i za mnoge dodatne usluge. A to podrazumeva na prvom mestu usmeno prevođenje sa japanskog jezika na italijanski, zatim uslugu redakture već obrađenih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, a klijente kod nas očekuje i prevođenje audio, kao i video materijala, ali i usluga njihovog sinhronizovanja, odnosno titlovanja.

Za usmeno prevođenje sa japanskog jezika na italijanski je vrlo važno da naglasimo da su naši prevodioci i sudski tumači osposobljeni za simultano i šapatno, ali i za konsekutivno prevođenje, tako da samo od tipa događaja koji organizujte zavisi koja vrsta usluge će biti primenjena. A klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i obradu tekstova različite tematike, reklamnih sadržaja (brošure, plakati, PR tekstovi, flajeri, vizit kartice, katalozi i drugi materijali ove vrste), odnosno svih internet materijala. Takođe naglašavamo da će sudski tumač i prevodilac tokom obrade web sajtova, ali i online kataloga i web prodavnica primeniti sva važeća pravila dobre optimizacije sadržaja za web pretraživače, kako bi im bilo omogućeno da poboljšaju svoje mesto na internetu, čime će uticati i na poboljšanje poslovanja u celini.

Možemo da izvršimo i prevod softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije koji zahtevate, a obrađujemo i književna dela i članke iz novina, odnosno romane, beletristiku, prozu i poeziju, kao i udžbenike i sve vrste časopisa.Prevođenje sa japanskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na japanski

Vršimo i prevod sa japanskog jezika na italijanski za različite vrste dokumenata, ali i njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je zapravo sudski tumač. Važno je da naglasimo da klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji imaju najpre obavezu da nam na uvid dostave i originalna dokumenta, jer je to deo uobičajene procedure overe, kao i da u nadležnoj instituciji provere sve što je vezano za stavljanje posebnog pečata koji nosi naziv haški, to jest Apostille. Ovaj pečat se stavlja samo na zakonom određena dokumenta i to uvek na tačno određen način, pa je neophodno da ako saznate da se Apostille pečat mora staviti i na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog na italijanski, onda treba da saznate i u kom trenutku procesa obrade se stavlja, to jest da li na samom početku ili kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. A od dobijenih informacija će i zavisiti gde prvo nosite dokumenta, pa ćete samim tim značajno uštedeti i svoj novac, ali i vreme.

Uz prevođenje sa japanskog jezika na italijanski za lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, radna i dozvola za boravak, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih i mnoga druga), svim zainteresovanim klijentima nudimo i obradu poslovne, ali i medicinske i tenderske, kao i građevinske i tehničke dokumentacije, odnosno svih onih dokumenata koja ih čine (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga).

U pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sva pravna akta, počev od različitih tipova ugovora, punomoćja za zastupanje i sertifikata, odnosno licenci, preko sudskih žalbi i odluka, te rešenja, tužbi i presuda, pa do tekovina Evropske Unije. A prevodilac i sudski tumač vrše obradu i nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih patenata i uverenja o položenim ispitima, odnosno diploma i dodataka diplomi, te potvrda o redovnom školovanju, rezultata naučnih istraživanja, ali i seminarskih, te diplomskih radova i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i svih ostalih dokumenata koja nismo naveli, a koji su vezana za oblast obrazovanja, odnosno za oblast nauke.Različite tipove saglasnosti i izjava, te uverenja i potvrda, odnosno sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, takođe obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i ona koja su vezana za poslovanje pravnog lica (potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, bilansi uspeha i stanja, statuti i osnivački akti preduzeća, poslovni izveštaji, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke i druga).

Dokumenta na prevod možete da nam donesete lično ili pošaljete preko kurirske službe, odnosno preko “Pošte Srbije”, ali samo preporučeno, jer je neophodno da nam na uvid od dostavite originale, dok sve ostale sadržaje možete da pošaljete putem mejla. Pošto prevodioci i sudski tumači završe obradu onih materijala koje ste dostavili, možemo da vam ih pošaljemo na kućnu adresu, te preko mejla ili da izvršite lično preuzimanje. Usluga slanja na adresu se tretira kao dodatna i naplaćuje prema cenovniku službe koja vrši dostavu, a klijent izvršava plaćanje u trenutku preuzimanja.

Potreba za hitnim prevodom dokumenata omogućuje klijentima da ih prvo pošalju na mejl, skenirane, a da zatim i u najkraćem roku dostave originale na uvid, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da izvrše njihovo prevođenje sa japanskog na italijanski u roku koji je zadat.

Prevođenje ličnih dokumenata sa japanskog jezika na italijanski

Da bi svi zainteresovani klijenti bili u potpunosti zadovoljni uslugom, oni će uz prevod ličnih dokumenata sa japanskog na italijanski jezik dobiti i njihovu overu, te tako dobiti vrlo brzo dokumenta koja mogu da se primenjuju u svakoj situaciji, budući da im pečat sudskog tumača da je pravno i zakonsko važenje.

Osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih i pasoša, ali i lične karte i potvrde o prebivalištu, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste dozvola, kako vozačku i saobraćajnu, tako i radnu, odnosno dozvolu za boravak.

A sa japanskog na italijanski jezik prevodimo i sva ostala dokumenta, kako poslovna (rešenja o snimanju pravnih lica, bilansi uspeha i stanja, fakture, osnivački akti preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji, statuti preduzeća, finansijski izveštaji i ostala), tako i punomoćje za zastupanje i sve tipove licenci, odnosno ugovora i sertifikata, zatim presude o razvodu braka, ali i različite vrste sudskih žalbi i odluka, te rešenja i tužbi, kao i tekovine Evropske Unije i ostala nepomenuta pravna akta.

Obrađujemo i različite vrste dokumentacija, poput medicinske, ali i tehničke, odnosno tenderske i građevinske, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav (građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga).

Sve vrste izjava i saglasnosti, odnosno uverenja i potvrda, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada se to zahteva, će takođe prevodilac i sudski tumač da obrade u navedenoj kombinaciji jezika, odnosno da najpre izvrše njihov prevod sa japanskog na italijanski, a zatim i overu.

Prevodi televizijskih emisija sa japanskog na italijanski jezik

U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford ćete dobiti najpre prevod televizijskih emisija sa japanskog jezika na italijanski, a zatim i njihovo titlovanje, odnosno uslugu sinhronizovanja, ako je to potrebno.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i informativne i zabavne, odnosno obrazovne i dečije televizijske, ali i radijske emisije, zatim sve vrste filmova (dokumentarni, igrani, crtani i animirani), odnosno serije i reklamne poruke.

Kada je to potrebno našim klijentima, spremni smo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na italijanski za tekstualne materijale, kako za one koji su stručni, tako i za one koji će biti plasirani javnosti, te spadaju u popularne. Sudski tumač i prevodilac su specijalizovani za obradu tekstova bilo koje tematike, a turizam, farmacija, nauka, finansije, bankarstvo i medicina samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Naravno, obradićemo i tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije, politike i sociologije, zatim prava, informacionih tehnologija i komunikologije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i marketinga, bankarstva, menadžmenta i mnogih drugih grana, kako društvenih nauka tako i prirodnih nauka.

Reklamne materijale, poput vizit kartica, brošura i plakata, odnosno PR tekstova i kataloga, te flajera i letaka, obrađujemo u istoj kombinaciji jezika i to uz adekvatnu primenu svih pravila marketinga, kako bi poruka koju oni nose našla put do svih potencijalnih klijenata kojima je italijanski jezik maternji.

Usmeno prevođenje sa japanskog jezika na italijanski

Bilo koji tip događaja da organizujete, a za koji vam je potrebna usluga usmenog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika, budite uvereni da će naši stručnjaci ispuniti vaša očekivanja. A kako su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za konsekutivno i simultano, kao i za prevod uz pomoć šapata sa japanskog na italijanski jezik, tomožete biti sigurni da će odabrati upravo onaj tip usluge koji će u potpunosti ispuniti zahteve događaja koji se organizuje. U ponudu možemo, kada je to potrebno da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kod nas klijente očekuju i prevodi sa japanskog na italijanski jezik ne samo za knjige, odnosno udžbenike i književna dela, već i za sve vrste časopisa i novinskih članaka, kao i internet sadržaja. Tako će naši stručnjaci obraditi softverske programe i aplikacije, odnosno internet sajtove, te web prodavnice, kao i online kataloge. Oni će tom prilikom izvršiti i profesionalno optimizovanje prevedenih sadržaja za internet pretraživače, kako bi im se pružala mogućnost da se pojave među prvim rezultatima online pretrage.

Klijenti koji poseduju prevod sa japanskog na italijanski jezik za bilo koji tip sadržaja, a njegovim kvalitetom nisu zadovoljni kod nas mogu dobiti uslugu redakture.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje